Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Finanse
Karta Binance
EEA
Opłaty i Limity Karty Binance

Opłaty i Limity Karty Binance

2020-12-10 09:32
1. Jak sprawdzić limity mojej Karty Binance?
Możesz sprawdzić swoje limity Karty Binance w Umowie Posiadacza Karty lub w Panelu Karty.
  • [Dzisiejsze Wydatki] odnoszą się do wydatków, które poczyniłeś(-aś) dzisiaj
  • [Dzisiejsza Wypłata] odnosi się do kwoty wypłat z bankomatów dokonanych dzisiaj
Dzienne limity wydatków dla Twojej Karty Binance są następujące:
Kategoria
Karta EOG
Karta Uchodźcy
Karta Wirtualna
Zakupy
870 EUR
500 EUR
Fizyczna Karta
Zakupy
8 700 EUR
2 000 EUR
Wypłaty z bankomatów
290 EUR
200 EUR
  • Kwota na transakcję zbliżeniową: 50 EUR (w całej Europie)
  • Łączna kwota płatności zbliżeniowych: 150 EUR. Po wyczerpaniu łącznego limitu płatności zbliżeniowych należy wykonać transakcję czipem i kodem PIN, aby go wyzerować. Po wykonaniu tego kroku można znowu korzystać z płatności zbliżeniowych.
2. Opłaty Karty Binance
Akcja
Opłata
Pierwsze wydanie wirtualnej lub fizycznej karty
0
Ponowne wydanie karty fizycznej**
25 EUR
Konto nieaktywne (12 miesięcy)
0
Zamknięcie konta
0
Opłata za transakcje zagraniczne (waluty inne niż EUR, na terenie Europy)
0% od każdej transakcji
Opłata za transakcje zagraniczne (waluty inne niż EUR, poza Europą)
2% od każdej transakcji
Opłata za wypłatę z bankomatu (EUR)
0% od każdej wypłaty
Opłata za wypłatę z bankomatu (waluty inne niż EUR, na terenie Europy)
0% od każdej wypłaty
Opłata za wypłatę z bankomatu (waluty inne niż EUR, poza Europą)
2% od każdej wypłaty
*Należy pamiętać, że mogą mieć zastosowanie opłaty na rzecz stron zewnętrznych, opłaty sieciowe oraz spread konwersji. Koszty/kurs konwersji zastosowany przy poszczególnych transakcjach można sprawdzić na Binance Card na swoim koncie.
** Zastąpienie Karty Uchodźcy od Binance nie jest obecnie obsługiwane.
3. Jakie są rzeczywiste koszty korzystania z Binance Card w różnych krajach?
Karta jest denominowana w euro. Jeżeli dokonasz zakupu lub wypłaty z bankomatu w jakiejkolwiek innej walucie, kwota euro zostanie przeliczona po kursie wymiany ustalonym przez firmę Visa w dniu przetwarzania transakcji. Należy pamiętać, że kurs ten może się różnić od kursu w dniu faktycznej transakcji. 
Kursy walut są narzucane przez strony zewnętrzne w sieci płatniczej, ale zazwyczaj są niższe niż opłaty narzucane przez banki.
4. Które kraje znajdują się w Europie i nie obowiązują w nich opłaty za wypłaty z bankomatów oraz transakcje zagraniczne?
W poniższej tabeli można sprawdzić, które kraje należą do Europy. 
Opis
Kraje
Kraje Europy, w których używa się EURWyspy Alandzkie, Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Antyle Francuskie, Gujana Francuska, Niemcy, Grecja, Gwadelupa, Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie), Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Martynika, Majotta, Holandia, Portugalia, Republika Cypryjska, Reunion, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania
Kraje Europy, w których używa się walut innych niż euro
Aruba, Bułgaria, Curaçao, Czechy, Dania, Wyspy Owcze (Dania), Gibraltar, Grenlandia, Guernsey, Węgry, Islandia, Wyspa Man, Izrael, Jersey, Liechtenstein, Norwegia, Polska, Rumunia, Saint-Martin, Sint Maarten, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania*
*Należy pamiętać, że Contis UAB nie wydaje Binance Card w Wielkiej Brytanii, na Gibraltarze, Wyspie Man, Jersey ani Guernsey. Jeżeli jesteś dotychczasowym użytkownikiem Binance z kraju EOG, który dokonuje transakcji/wypłat w tych krajach, nie zostaniesz obciążony żadną opłatą za wypłatę z bankomatu i/lub transakcję zagraniczną.
Jeżeli Twój kraj jest wymieniony w powyższej tabeli, nie poniesiesz opłat za wypłaty z bankomatów i/lub transakcje zagraniczne podczas wypłacania lub wydawania środków z Binance Card. 
Jeżeli nadal nie masz pewności co do wysokości opłat w poszczególnych krajach, prosimy zapoznać się z poniższymi przykładami.
Rodzaje transakcji w przypadku użytkowników waluty EUR:
1. Użytkownik z Francji wydaje lub wypłaca EUR we Francji - bez opłat.
2. Użytkownik z Francji wydaje DKK we Francji  - jeżeli jest to transakcja w handlu elektronicznym, nie ma żadnych opłat.
3. Użytkownik z Francji wydaje lub wypłaca DKK w Danii - nie ma opłat.
4. Użytkownik z Francji wydaje EUR w Zjednoczonych Emiratach Arabskich  - jeżeli jest to transakcja w handlu elektronicznym, nie ma opłat.
5. Użytkownik z Francji wydaje lub wypłaca AED w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - obowiązuje opłata w wysokości 2% za transakcję zagraniczną lub opłata w wysokości 2% za wypłatę z bankomatu. 
Rodzaje transakcji w przypadku użytkowników posługujących się walutą inną niż euro:
1. Użytkownik z Danii wydaje lub wypłaca DKK w Danii - nie ma opłat.
2. Użytkownik z Danii wydaje EUR w Danii – jeżeli jest to transakcja w ramach handlu elektronicznego, nie zostanie pobrana opłata za transakcję zagraniczną.
3. Użytkownik z Danii wydaje AED w Danii -  jeżeli jest to transakcja w ramach handlu elektronicznego, zostanie pobrana opłata za transakcję zagraniczną w wysokości 2%.
4. Użytkownik z Danii wydaje DKK w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – jeżeli jest to transakcja handlu elektronicznego, nie zostanie naliczona opłata za transakcję zagraniczną.
5. Użytkownik z Danii wydaje EUR we Francji - nie ma opłat.
6. Użytkownik z Danii wydaje EUR w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – jeżeli jest to transakcja handlu elektronicznego, nie zostanie naliczona opłata za transakcję zagraniczną.
5. Czy mogę edytować limity Binance Card?
Nie, nie możesz edytować limitów, ponieważ są one stałe.
6. Czy opłaty za wypłaty z bankomatów/transakcje zagraniczne podlegają zwrotowi? 
Nie, nie podlegają one zwrotowi.