Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Handel Spot i Margin
Handel Margin
Zasady Handlu
Obniżki Wartości Zabezpieczenia Cross Margin na Binance

Obniżki Wartości Zabezpieczenia Cross Margin na Binance

2023-01-17 02:43
Aby określić Twoje maksymalne kwoty pożyczek i przelewów (maksymalna kwota, jaką można wypłacić z konta Cross Margin), Binance wprowadza tzw. Wartość Zabezpieczenia. Niektóre aktywa margin mogą być wyceniane na zasadzie dyskonta przy użyciu tzw. Wskaźnika Zabezpieczenia, czyli procentu, przy którym dane aktywa uznaje się za zabezpieczenie. Wskaźnik Zabezpieczenia jest wielopoziomowy i może się zmieniać wraz ze wzrostem odpowiedniej kwoty aktywów zabezpieczających w koncie Cross Margin. 
Wartość Zabezpieczenia odnosi się do łącznej wartości wszystkich aktywów na Twoim koncie Cross Margin (w USDT) z uwzględnieniem odpowiedniego Wskaźnika Zabezpieczenia (procentu, według którego wyceniane są odpowiednie aktywa).  
Należy pamiętać, że Wartość Zabezpieczenia nie ma wpływu na Poziom Marginu. Nadal jest on obliczany na podstawie całkowitej wartości aktywów bez żadnych obniżek wartości.
Różne aktywa na koncie Cross Margin mają różne Wskaźniki Zabezpieczenia. Prosimy kliknąć tutaj, aby sprawdzić wskaźniki zabezpieczenia wszystkich kwalifikujących się aktywów zabezpieczających. Binance może okresowo według własnego uznania zmieniać Wskaźnik Zabezpieczenia.
Na poniższych przykładach można prześledzić, w jaki sposób warstwowy Wskaźnik Zabezpieczenia wpływa na obliczanie Wartości Zabezpieczenia.
Przykład 1
Wskaźnik ZabezpieczeniaWarstwa BTC (USDT)
100%0 - 100 000 000
97,5%100 000 000 - 120 000 000
95%120 000 000 - 150 000 000
90%150 000 000 - 180 000 000
85%100 000 000 - 200 000 000
Scenariusz 1
Użytkownik A ma na koncie Cross Margin 6000 BTC, a cena BTC wynosi 20 000 USDT.
Wartość Zabezpieczenia oblicza się w następujący sposób:
Wartość nominalna w USDT = 6000 * 20 000 = 120 000 000 USDT
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 1 (wartość nominalna w USDT < 100 000 000) = 100% 
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 2 (wartość nominalna w USDT 100 000 000 > 120 000 000) = 97,5%
Wartość Zabezpieczenia (USDT) = (100 000 000) * 100% + (120 000 000 - 100 000 000) * 97,5% = 119 500 000 USDT
Przykład 2
Wskaźnik ZabezpieczeniaWarstwa Tokena X (USDT)
100%0 - 500 000
90%500 000 - 1 000 000
80%1 000 000 - 2 000 000
60%2 000 000 - 4 000 000
30%4 000 000 - 7 000 000
10%7 000 000 - 10 000 000
0%Powyżej 10 000 000
Scenariusz 2
Użytkownik A ma 15 000 000 USDT w Tokenie X. Wartość Zabezpieczenia oblicza się w następujący sposób:
Wartość nominalna w USDT = 15 000 000
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 1 (wartość nominalna w USDT < 500 000) = 100% 
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 2 (wartość nominalna w USDT 500 000 > 1 000 000) = 90%
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 3 (wartość nominalna w USDT 1 000 000 > 2 000 000) = 80%
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 4 (wartość nominalna w USDT 2 000 000 > 4 000 000) = 60%
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 5 (wartość nominalna w USDT 4 000 000 > 7 000 000) = 30%
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 6 (wartość nominalna w USDT 7 000 000 > 10 000 000) = 10%
Wskaźnik Zabezpieczenia Warstwy 7 (wartość nominalna w USDT > 10 000 000) = 0%
Wartość Zabezpieczenia (USDT) = 500 000 * 100% + 500 000 * 90% + 1 000 000 * 80% + 2 000 000 * 60% + 3 000 000 * 30% + 3 000 000 * 10% + 5 000 000 * 0% = 4 150 000 USDT

Często Zadawane Pytania

1. Czy po uwzględnieniu funkcji obniżenia wartości moja pozycja zostanie szybciej zlikwidowana?
Nie, Poziom Margin nie zależy od Wartości Zabezpieczenia. Jest on nadal obliczany na podstawie pełnej wartości Twoich aktywów bez żadnej obniżki wartości. 
2. Gdzie mogę sprawdzić swoje maksymalne kwoty pożyczek i przelewów wychodzących?
Maksymalną kwotę pożyczki możesz sprawdzić na stronie transakcyjnej, a maksymalną kwotę wypłaty na stronie przelewu.
3. Czy Wskaźnik Zabezpieczenia ma zastosowanie zarówno do Cross Margin, jak i Izolowanego Marginu?
Wskaźnik Zabezpieczenia dotyczy wyłącznie Cross Margin. Nie ma wpływu na Izolowany Margin.
4. Jaki to ma wpływ na Program Portfolio Margin?
Zmiany Wskaźników Zabezpieczenia dotyczące kont Cross Margin nie dotyczą Użytkowników Programu Portfolio Margin Binance. Nie ma to wpływu na uniMMR.
5. Czy nowe maksymalne kwoty pożyczki i przelewu można sprawdzać przez API?
Tak, limity można sprawdzać za pośrednictwem interfejsu API.