Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Aukcja Slot DOT Parachain
Launchpad&Launchpool
Binance Pool
Auto-Inwestycje
BNB Vault
Staking DeFi
Farming Płynności
Podwójne Inwestycje
Swap Farming
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Obliczanie Alokacji Subskrypcji Launchpad i Zasady Odliczania BNB

2021-10-20 02:38
Wyjaśnienie nowego formatu subskrypcji Launchpad
W nowym formacie subskrypcji Launchpad użytkownicy mogą przeznaczyć pewną kwotę BNB na sprzedaż tokenów. Ostateczna alokacja nowego tokena jest określana poprzez stosunek zaangażowanego przez nich BNB do całkowitego zaangażowanego BNB przez wszystkich uczestniczących użytkowników. 
Wstępne przybliżone obliczenie ostatecznej alokacji tokenów każdego uczestnika jest następujące:
(Indywidualnie zaangażowane BNB / Całkowite zaangażowane BNB przez wszystkich uczestników) * Łączna liczba tokenów ABC dostępnych do sprzedaży na platformie Launchpad.
Na przykład w nowej sesji Launchpad oferowanych jest łącznie 100 000 000 tokenów ABC. Użytkownik angażuje 5000 BNB w okresie subskrypcji, a 9 innych użytkowników łącznie 100 000 BNB.
Użytkownik ten otrzyma tokeny w stosunku 5 000 BNB / 105 000 BNB, czyli 4,76% wszystkich tokenów (4 761 905 ABC). Poniżej znajdują się przykładowe obliczenia.
Krok 1 Obliczeń
Zaangażowane BNB
Stosunek zaangażowania
Wstępne obliczenie alokacji tokena ABC
Użytkownik 1
50 000
47,62%
47 619 048
Użytkownik 2
30 000
28,57%
28 571 429
Użytkownik 3
7000
6,67%
6 666 667
Użytkownik 4
6 000
5,71%
5 714 286
Użytkownik 5
5 000
4,76%
4 761 905
Użytkownik 6
5 000
4,76%
4 761 905
Użytkownik 7
1400
1,33%
1 333 333
Użytkownik 8
500
0,48%
476 190
Użytkownik 9
90
0,09%
85 714
Użytkownik 10
10
0,01%
9524
Łącznie
105 000
Ponieważ jednak na każdego użytkownika przypada hardcap, alokacja użytkowników, którzy go osiągną, zostanie przeniesiona na innych uczestników, którzy zaangażowali mniej BNB. W tym przykładzie użyjemy limitu hardcap na poziomie 20 mln tokenów ABC.
Krok 2 Obliczeń
Zaangażowane BNB
Stosunek zaangażowania
Alokacja ABC po ustaleniu stałego limitu
Użytkownik 1
50 000
47,62%
20 000 000
Użytkownik 2
30 000
28,57%
20 000 000
Użytkownik 3
7000
6,67%
6 666 667
Użytkownik 4
6 000
5,71%
5 714 286
Użytkownik 5
5 000
4,76%
4 761 905
Użytkownik 6
5 000
4,76%
4 761 905
Użytkownik 7
1400
1,33%
1 333 333
Użytkownik 8
500
0,48%
476 190
Użytkownik 9
90
0,09%
85 714
Użytkownik 10
10
0,01%
9524
Łącznie
105 000
Pozostała alokacja
(36 190 476)
Ponieważ zarówno Użytkownik 1, jak i Użytkownik 2 osiągnęli limit, ich dodatkowy przydział 36 190 476 tokenów ABC zostanie rozdzielony między pozostałych użytkowników na podstawie ich współczynnika zaangażowania.
Krok 3 Obliczeń
Zaangażowane BNB
Stosunek zaangażowania
Ostateczna alokacja ABC
Użytkownik 1
50 000
47,62%
20 000 000
Użytkownik 2
30 000
28,57%
20 000 000
Użytkownik 3
7000
6,67%
16 800 000
Użytkownik 4
6 000
5,71%
14 400 000
Użytkownik 5
5 000
4,76%
12 000 000
Użytkownik 6
5 000
4,76%
12 000 000
Użytkownik 7
1400
1,33%
3 360 000
Użytkownik 8
500
0,48%
1 200 000
Użytkownik 9
90
0,09%
216 000
Użytkownik 10
10
0,01%
24 000
Łącznie
105 000
Finalna alokacja ABC jest pokazana powyżej i zostanie przydzielona każdemu użytkownikowi podczas ostatniej fazy dystrybucji. 
Użytkownikowi, który pierwotnie posiadał 7 tys. BNB, po skorygowaniu limitu hardcap przydzielono 16 800 000 tokenów ABC (w porównaniu z 6 666 667 ABC obliczonymi w pierwszym punkcie). 
Odliczanie BNB
Po finalnej alokacji tokenów odejmiemy odpowiednią kwotę od zablokowanego salda BNB każdego użytkownika, w oparciu o z góry określony kurs ABC do BNB.
Kwota BNB do odliczenia dla każdego użytkownika = Finalna alokacja ABC * Wstępnie ustalona cena ABC/BNB
Na przykładzie trzeciego użytkownika w trzeciej tabeli, jeśli cena ABC/BNB została ustalona na 0,000222222, ostateczna kwota BNB do odliczenia od zablokowanego salda BNB Użytkownika 3 wyniosłaby 16 800 000 * 0,000222222 = 3 733,3296 BNB.