Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

FAQ

Image
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Image
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Image
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Tutorial
O Obliczaniu Salda BNB

O Obliczaniu Salda BNB

2021-04-23 04:30
Binance oblicza Twoje dzienne saldo BNB na podstawie Dziennego Średniego Salda BNB Twojego konta z uwzględnieniem BNB na zwykłych Kontach Binance, Kontach Margin, w Zabezpieczeniach Krypto Pożyczek Binance, na Subkontach, w Produktach Binance Simple Earn, na Kontach BNB Vault, na Kontach Portfeli Futures, na Kontach Portfeli Finansowania Binance, na Kontach Launchpool i Kontach Stakingu DeFi.
Całkowite Średnie Dzienne Saldo BNB = Suma średnich dziennych sald z następujących kont:
 • Saldo Konta Spot
 • Saldo Konta Margin
 • Saldo Zabezpieczeń Binance Crypto Loans
 • Saldo Subkont
 • Saldo Konta Simple Earn
 • Saldo Konta BNB Vault
 • Saldo Portfela Futures
 • Saldo Portfela Finansowania Binance
 • Saldo Konta Launchpool
 • Saldo Konta Stakingu DeFi
Uwaga:
 • Średnie Saldo Konta Spot oblicza się jako sumę cogodzinnych migawek salda BNB na koncie spot w danym dniu podzieloną przez 24 (godziny).
 • Średnie Dzienne Saldo Subkonta oblicza się jako sumę cogodzinnych migawek salda BNB na subkoncie w danym dniu podzieloną przez 24 (godziny).
 • Suma cogodzinnych migawek salda Netto BNB (Saldo Netto BNB = Całkowite Saldo BNB - Pożyczone BNB - Odsetki BNB) zarówno na kontach głównych, jak i na subkontach margin w danym dniu podzielona przez 24 (godziny). Należy pamiętać, że salda kont margin mogą być saldami ujemnymi.
 • Średnie Dzienne Saldo Zabezpieczenia BNB Konta Krypto Pożyczek Binance oblicza się jako sumę cogodzinnych migawek salda zabezpieczenia BNB na koncie Krypto Pożyczek Binance w ciągu dnia podzieloną przez 24 (godziny).
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Simple Earn oblicza się jako sumę cogodzinnych migawek salda BNB na koncie Binance Simple Earn w danym dniu podzieloną przez 24 (godziny).
 • Średnie Dzienne Saldo Konta BNB Vault oblicza się jako sumę cogodzinnych migawek salda BNB na koncie BNB Vault w ciągu dnia podzieloną przez 24 (godziny).
 • Średnie Dzienne Saldo Portfela Binance Futures jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie Binance Futures w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny).
 • Średnie Dzienne Saldo Portfela Finansowania Binance oblicza się jako sumę cogodzinnych migawek salda BNB na Koncie Portfela Finansowania Binance w ciągu dnia podzieloną przez 24 (godziny).
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Launchpool jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie Binance Launchpool w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny).
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Stakingu DeFi Binance oblicza się jako sumę cogodzinnych migawek salda BNB na Koncie Stakingu DeFi w danym dniu podzieloną przez 24 (godziny).
 • Po dodaniu tokenów BNB do pul płynności Liquid Swap Twoje BNB nie będą się już wliczać do średnich obliczeń BNB w ramach różnych aktywności na Binance.
Pamiętaj, że:
 • Jeżeli całkowite średnie saldo BNB jest ujemne, zostanie to uznane za saldo zerowe;
 • Cogodzinne snapshoty będą miały miejsce w losowych momentach;
 • Przy obliczaniu salda uwzględniane są oczekujące zlecenia;
 • Pozycje sprzed 02.08.2019 będą obliczane przy użyciu pierwotnego mechanizmu.
Najnowsze informacje można znaleźć w Ogłoszeniach Binance.