Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

O Obliczaniu Salda BNB

2021-04-23 04:30
Binance oblicza Twoje dzienne saldo BNB na podstawie Dziennego Średniego Salda BNB Twojego konta, w tym BNB przechowywane na zwykłych Kontach Binance, Kontach Margin, Zabezpieczeniach Binance Crypto Loans, Subkontach, Produktach Oszczędnościowych Binance, Kontach BNB Vault, Kontach Binance Fiat, Portfelach Futures Konta, Portfelach Finansowania Konta Binance, Kontach Launchpool, Kontach Stakingu DeFi i Kontach Stałego Stakingu.
Całkowite Średnie Dzienne Saldo BNB = Suma średnich dziennych sald z następujących kont:
 • Saldo Konta Spot
 • Saldo Konta Margin
 • Saldo Zabezpieczeń Binance Crypto Loans
 • Saldo Subkont
 • Saldo Konta Binance Oszczędności
 • Saldo Konta BNB Vault
 • Saldo Konta Binance Fiat
 • Saldo Portfela Futures
 • Saldo Portfela Finansowania Binance
 • Saldo Konta Launchpool
 • Saldo Konta Launchpool
 • Saldo Konta Stakingu DeFi
 • Saldo Konta Stałego Stakingu
Uwaga:
 • Średnie Saldo Konta Spot jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie spot w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Dzienne Średnie Saldo Subkonta jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na subkoncie w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Suma cogodzinnych snapshotów salda Netto BNB (Saldo Netto BNB = Całkowite Saldo BNB - Pożyczone BNB - Odsetki BNB) na rachunkach margin konta głównego i subkontach w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny). Pamiętaj że salda na kontach margin mogą być saldami ujemnymi;
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Zabezpieczenia Binance Crypto Loans jest obliczane jako suma godzinowych snapshotów salda zabezpieczeń BNB na koncie Binance Crypto Loans w ciągu dnia podzielona przez 24 (godziny);
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Binance Oszczędności jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie Binance Oszczędności w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Średnie Dzienne Saldo Konta BNB Vault jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie BNB Vault w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Binance Fiat jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie Binance Fiat w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Średnie Dzienne Saldo Portfela Binance Futures jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie Binance Futures w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Średnie Dzienne Saldo Portfela Finansowania Binance jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie Portfela Finansowania Binance w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Launchpool jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie Binance Launchpool w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Stakingu DeFi Binance jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie BNB Vault w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny);
 • Średnie Dzienne Saldo Konta Stałych Oszczędności Binance jest obliczane jako suma cogodzinnych snapshotów salda BNB na koncie Stałych Oszczędności Binance w ciągu dnia, podzielona przez 24 (godziny)
 • Po dodaniu tokenów BNB do puli płynności Liquid Swap, Twoje BNB nie będą już wliczane do średniej kalkulacji BNB dla różnych aktywności na Binance.
Pamiętaj, że:
 • Jeżeli całkowite średnie saldo BNB jest ujemne, zostanie to uznane za saldo zerowe;
 • Cogodzinne snapshoty będą miały miejsce w losowych momentach;
 • Przy obliczaniu salda uwzględniane są oczekujące zlecenia;
 • Pozycje sprzed 02.08.2019 będą obliczane przy użyciu oryginalnego mechanizmu.
Śledź Ogłoszenia Binance, aby być na bieżąco.