Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Aukcja Slot DOT Parachain
Launchpad&Launchpool
Binance Pool
Auto-Inwestycje
BNB Vault
Staking DeFi
Farming Płynności
Podwójne Inwestycje
Swap Farming
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Najczęściej Zadawane Pytania Dotyczące Subskrypcji Launchpad

2021-10-20 02:30
Materiał z objaśnieniem nowego formatu Launchpad
1. Jak wziąć udział? Na czym polega nowy format?
  • Punkt 1: Oblicz swój limit uczestnictwa
Jest on obliczany na podstawie Twojego średniego salda BNB w danym okresie dni. W tym okresie nie musisz stakować ani robić nic więcej ze swoimi tokenami BNB.
  • Punkt 2: Alokuj BNB
Po ustaleniu limitu uczestnictwa będziesz mógł(-ogła) zadeklarować i zablokować dowolną ilość BNB do wysokości swojego limitu uczestnictwa, aby otrzymać tokeny Launchpad.
  • Punkt 3: Obliczenie
Po zakończeniu okresu przydziału BNB obliczamy alokację tokenów każdego użytkownika, co potrwa około godziny.
  • Punkt 4: Odliczenie tokenów BNB na tokeny Launchpad
Po ustaleniu ostatecznej alokacji przypadającej na każdego użytkownika część Twoich zablokowanych BNB zostanie odliczona na tokeny Launchpad. Zarówno Twoje BNB, jak i tokeny Launchpad zostaną automatycznie przeniesione na portfel spot. 
2. Czy BNB w puli Launchpool lub w BNB Vault wliczają się do mojego limitu uczestnictwa?
Tak, średnia kalkulacja BNB jest taka sama, jak w poprzednim formacie loterii Launchpad. Swoje BNB możesz trzymać w Launchpoolu lub w BNB Vault, a kwota będzie się nadal wliczać do limitu uczestnictwa. Aby zapoznać się z listą wszystkich rachunków, na których będą zapisywane salda BNB, zapoznaj się z tym artykułem tutaj
3. Kiedy mam alokować swoje BNB?
Użytkownicy muszą alokować swoje BNB tylko w okresie subskrypcji, czyli po okresie średniej kalkulacji BNB. Konkretne daty i godziny każdego okresu można znaleźć na stronie lub w ogłoszeniu projektu. 
4. Co oznacza hardcap na użytkownika?
Hardcap oznacza maksymalną ilość alokacji tokenów Launchpad, jaką może otrzymać każdy użytkownik. NIE oznacza to maksymalnej kwoty BNB, jaką można alokować. Szczegółowy przykład implementacji hardcapu można znaleźć w tym artykule tutaj.
5. Czy moje BNB są zablokowane w fazie dziennej kalkulacji średniej BNB?
Nie, Twoje BNB mogą się znajdować na dowolnym z akceptowanych kont wymienionych tutaj w fazie kalkulacji i nie są zablokowane. 
6. Gdzie są zablokowywane alokowane przeze mnie BNB podczas fazy subskrypcji?
W okresie subskrypcji Twoje BNB będą zablokowane na oddzielnym portfelu Launchpad po ich alokacji. Możesz zablokować swoje BNB w dowolnym momencie okresu subskrypcji, nawet w ciągu ostatnich 30 minut, jeśli martwisz się, że nie będziesz mieć dostępu do swoich BNB po alokacji.
7. Czy mogę alokować BNB nawet jeżeli moje BNB znajdują się w Launchpoolu lub w BNB Vault?
Co prawda możesz zostawić swoje BNB w Launchpoolu lub w BNB Vault i będą się one wliczać do limitu uczestnictwa, ale aby faktycznie alokować BNB będziesz musiał(-a) przenieść BNB z Launchpoolu i/lub BNB Vault na swój portfel spot w okresie subskrypcji.
8. Czy jest minimalna kwota BNB, jaką można alokować?
Minimalna kwota BNB, jaką można alokować, to 0,1 BNB.