Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Handel Spot
Handel Margin
Wstęp do Handlu Margin
Handel Izolowany Margin
Zasil/Spłać Konto Margin
Zasady Handlu
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Krótki Poradnik o Handlu Margin (Wersja Internetowa)

2019-07-05 11:04

Czym jest Automatyczny Handel Marginem?

Automatyczny Handel Marginem umożliwia pożyczanie i wykorzystywanie środków na bieżąco, dzięki czemu handel jest jeszcze łatwiejszy.
Cechy:
1. Tryb „Pożycz”: Możesz pożyczać i używać środków jednocześnie podczas handlu. Pożyczysz tylko kwotę, której potrzebujesz do handlu;
2. Tryb „Spłata”: pomaga spłacić zadłużenie, gdy tylko skończysz korzystać ze środków, dzięki czemu nie musisz płacić żadnych dodatkowych odsetek.
* Uwaga: możesz nie być w stanie spłacić pełnej kwoty zadłużenia i odsetek w trybie „Spłata”. Sprawdź, czy w Twoim Portfelu Margin są jakieś niespłacone długi i jak najszybciej spłacaj je ręcznie.

Jak przelać zabezpieczenie na moje konto Margin?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do [Portfel] - [Margin]
2. Kliknij [Transfer].
3. Wybierz portfel, z którego chcesz przelać pieniądze, oraz typ monety i kwotę do przekazania jako zabezpieczenie, a następnie kliknij [Potwierdź].

Jak handlować w trybie Pożyczki? 

W trybie Pożyczki system automatycznie obliczy maksymalną kwotę dostępnych środków w oparciu o kwotę środków na Twoim koncie Margin (Maksymalna kwota dostępnych środków = Kwota główna + Maksymalna kwota środków, które możesz pożyczyć). Jeśli kwota środków dostępnych do wykorzystania przy składaniu zlecenia jest większa niż kwota główna, system automatycznie pożyczy w Twoim imieniu, aby zrealizować zlecenie.
Na przykład, jeśli przelejesz 1 BTC na swoje konto Margin i użyjesz trybu Pożyczki, aby złożyć zlecenie sprzedaży BTC, maksymalna kwota dostępna do wykorzystania dla tego zlecenia wyniesie 3 BTC (w oparciu o maksymalny współczynnik marginu). Możesz złożyć zlecenie Limit lub zlecenie Market i nie będziesz musiał(-a) ręcznie pożyczać środków, aby dokonać tej transakcji. Po prostu złóż zlecenie bezpośrednio w interfejsie handlowym, a środki zostaną pożyczone w Twoim imieniu.

Jak handlować w trybie Spłaty?

W trybie Spłaty system automatycznie spłaci zadłużenie ze środków otrzymanych z transakcji (odsetki są spłacane przed pożyczonymi środkami). Automatyczna spłata następuje dopiero po całkowitym zamknięciu transakcji. Jeśli nie masz wystarczających środków na spłatę po transakcji, system spłaci 90% pożyczonej kwoty, a pozostały dług będziesz musiał(-a) spłacić ręcznie. Jeśli saldo jest niewystarczające, aby spłacić 90% zadłużenia, automatyczna spłata nie może zostać zrealizowana i będziesz musiał(-a) wpłacić dodatkowe środki, aby spłacić zadłużenie ręcznie. Sprawdź, czy masz jakieś niespłacone zadłużenie na swoim koncie Margin i spłać je jak najszybciej.
Na przykład pożyczyłeś(-aś) 2 BTC i sprzedałeś(-aś) je za USDT. Kiedy będziesz gotowy(-a) do odkupienia BTC w celu spłaty długu, możesz złożyć zlecenie w trybie Spłaty. Po zrealizowaniu zlecenia i sfinalizowaniu transakcji system automatycznie spłaci zadłużenie za pomocą zakupionego BTC. Tryb Spłaty obsługuje zlecenia Market i zlecenia Limit. Długi zostaną spłacone dopiero po zrealizowaniu zlecenia i zakończeniu transakcji.
* Jeśli na Twoim koncie Margin nie ma wystarczających środków, system automatycznie pożyczy w Twoim imieniu, aby zrealizować zlecenie. Pomyślnie złożone zlecenia zostaną natychmiast oprocentowane. W przypadku całkowitego anulowania złożonego zlecenia system automatycznie spłaci odpowiednie odsetki i zadłużenie (pełna kwota odsetek lub zadłużenia może nie zostać spłacona. Prosimy od czasu do czasu sprawdzać Stan Swojego Konta).
Uwagi:
  • Aby wyświetlić swoje aktywa, pasywa i zyski, przejdź do [Portfel] - [Margin]. Możesz również sprawdzić, czy musisz spłacić pożyczone środki lub odsetki z tego miejsca.
  • Jeśli Twoje saldo jest niewystarczające do spłaty zadłużenia po transakcji, system spłaci 90% pożyczonej kwoty, a pozostały dług będziesz musiał(-a) spłacić ręcznie. Jeśli saldo jest niewystarczające, aby spłacić 90% zadłużenia, automatyczna spłata nie może zostać zrealizowana i będziesz musiał(-a) wpłacić dodatkowe środki, aby spłacić zadłużenie ręcznie. Sprawdź, czy masz jakieś niespłacone zadłużenie na swoim koncie Margin i spłać je jak najszybciej.