Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Finanse
Karta Binance
EEA
Korzystanie z Portfela Spot jako Zapasowego Źródła Finansowania na Karcie Binance

Korzystanie z Portfela Spot jako Zapasowego Źródła Finansowania na Karcie Binance

2022-05-18 02:13
Aby ułatwić dostęp do środków i zapewnić bezproblemowe użytkowanie Karty Binance, obsługujemy teraz korzystanie z Portfela Spot jako zapasowego źródła finansowania transakcji Kartą Binance.  

Jak to działa? 

Kiedy saldo portfela Finansowania jest niewystarczające do opłacenia transakcji, system automatycznie reguluje pozostałą kwotę środkami z portfela Spot. Jeżeli jednak salda na Portfelu Finansowania i Spot są niewystarczające, transakcja zostaje odrzucona.
System potrąca aktywa z Twojego Portfela Spot w tej samej kolejności wydawania walut, jaką masz ustawioną na swoim portfelu Finansowania.  Priorytet płatności można ustawić w Panelu Karty.
W przypadku zwrotów i cofnięcia transakcji środki zostaną zwrócone do Twojego Portfela Finansowania.

Jak włączyć/wyłączyć korzystanie z Portfela Spot jako zapasowego źródła finansowania Binance Card?

Funkcję tą można włączać i wyłączać z Panelu Karty. Prosimy pamiętać, że od 1 września 2022 roku wszyscy użytkownicy Kart Binance mają ją automatycznie włączoną. 
1. Zaloguj się do swojego konta Binance i przejdź do [Panelu Karty].
2. Kliknij [Zarządzaj] - [Źródło Finansowania], aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.