Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Weryfikacja tożsamości
Jak Zweryfikować Swój Adres Zamieszkania Na Binance

Jak Zweryfikować Swój Adres Zamieszkania Na Binance

2022-02-15 02:05
Na potrzeby weryfikacji Twojego konta Binance i zachowania zgodności z przepisami obowiązującymi w Twoim regionie/kraju możemy Cię prosić o podanie dalszych informacji, w tym m.in. o potwierdzenie adresu zamieszkania.

Jak zweryfikować swój adres zamieszkania?

Prosimy o przesłanie kopii dokumentu z widocznym pełnym imieniem i nazwiskiem lub pełną nazwą firmy, który w jednoznaczny sposób potwierdza: adres zamieszkania, datę wydania (w przedziale trzech miesięcy przed datą wysłania do weryfikacji), nazwę organu wydającego oraz jego dane (np. logo, dane kontaktowe lub strona internetowa).
Poniżej przedstawiamy listę akceptowanych dokumentów:
 • rachunek za media takie jak np. prąd, woda, ścieki, gaz
 • zaświadczenia urzędowe np. z ZUS, Urzędu Skarbowego
 • rachunek za Internet stacjonarny i telewizję kablową lub pakiety telekomunikacyjne
 • wyciąg bankowy lub wyciąg z rachunku karty kredytowej (potwierdzenie przelewu nie jest akceptowane)
 • wyciąg bankowy z kont Fintechów (wykaz firm znajdzie się poniżej)
 • zaświadczenie z banku (z pieczątką banku i / lub podpisane)
 • wyciąg z rachunku hipotecznego/pożyczki hipotecznej
 • rachunek ze wspólnoty mieszkaniowej za media
 • zaświadczenie o stypendium, umowa pożyczki studenckiej lub zaświadczenie o stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie
 • umowa najmu miejsca w domu studenckim/akademickim
 • rachunek za telefon stacjonarny (rachunki za telefon komórkowy nie są akceptowane)
 • polisa lub umowa o ubezpieczenia domu
 • wyciąg z konta dostawcy usług internetowych
 • zaświadczenie o zameldowaniu lub zamieszkaniu (również wygenerowane online, więcej informacji tutaj, wymaga posiadania profilu zaufanego- więcej informacji jak założyć profil zaufany tutaj (może przekroczyć 3 miesiące)
 • Dowód osobisty zawierający adres (pod warunkiem, że dokument ten nie został użyty do weryfikacji tożsamości)
Note: Dokumenty pochodzące z wymienionych niżej Fintechów są akceptowane jako Dowód Adresu:
Wise, Revolut, N26, Hype, NuBank, Monzo, First Direct, Cashplus, Bray CU, Boursorama Banque, Starling
NIE akceptujemy następujących dokumentów:
 • wyciągi z kart kredytowych wydawanych przez sklepy detaliczne
 • potwierdzenia bankowe/ zaświadczenie z banku bez pieczęci/podpisu organu wydającego
 • listy referencyjne wydane przez dostawców usług lub mediów
 • potwierdzenia umów na dostawę mediów
 • pasek wynagrodzenia /umowa o pracę
 • potwierdzenia transakcji (nawet jeżeli jest podany adres dostawy/rozliczeniowy)
 • korespondencja bankowa / materiały marketingowe
 • korespondencja dotycząca kredytu hipotecznego/pożyczki/materiały marketingowe (chyba że wyciąg z rachunku hipotecznego/pożyczki hipotecznej)
 • korespondencja urzędowa (np. dotycząca wysokości składek ZUS, wezwania do uzupełnienia braków formalnych) nie jest akceptowana
 • rachunki, w których produkt / usługi subskrybowane nie są określone
 • dokumenty/oświadczenia/polisy ubezpieczeniowe (chyba że dokumenty ubezpieczenia domu)
 • rachunki z serwisów streamingowych
 • rachunki za telefon komórkowy
 • rachunki medyczne
 • dokumenty wystawione na skrytkę pocztową

Jak przesłać dokumenty?

Przesyłając dokumenty, proszę wziąć pod uwagę co następuje:
 • Skan Twojego dokumentu musi być kompletny oraz pokazywać 4 rogi dokumentu. Nie akceptujemy niekompletnych skanów.
 • Prosimy nie edytować dokumentów, za wyjątkiem wyciągów bankowych lub numerów kart płatniczych, dane wrażliwe mogą być w tym przypadku zakryte.
 • Dokonaj ujęcia dokumentu w sposób pionowy (tryb portretowy) aby upewnić się, że cały dokument został uchwycony. Nie dokonuj ujęć w trybie poziomym.
 • Możesz przesłać zdjęcie lub skan papierowej wersji dokumentu lub plik wersję cyfrową pliku wydanego elektronicznie.

Często zadawane pytania

1.Czy rachunki za pakiety telekomunikacyjne (np. telefon + Internet + TV) są akceptowane?
Tak, rachunki za pakiety telekomunikacyjne są akceptowane, np. takie dokumenty jak rachunek za pakiet komórkowy, Internetu i TV. Jednakże rachunki za same usługi komórkowe nie są akceptowane.
2. Kiedy muszę zweryfikować Dowód Adresu?
Proszę dokończyć weryfikację osobistą przed wysłaniem Dowodu Adresu.
3. Nieprawidłowy lub niekompletny adres.
Proszę upewnić się, że wprowadzasz kompletny adres zamieszkania, który obejmuje numer domu/mieszkania, ulicę oraz kod pocztowy.
4. Jakie rodzaje Dowodów Adresu nie są akceptowane?
Nie akceptujemy dowodów osobistych nie wskazujących adresu, nieczytelnych kopii, potwierdzenia dostarczania usług/mediów oraz Dowodów adresu wystawionych z datą ponad 3 miesiące temu
5. Jak zmodyfikować Dowód Adresu?
Jeśli Twój zweryfikowany adres uległ zmianie, możesz go zmodyfikować w [Modyfikacji Dowodu Adresu]. Po wysłaniu prosimy o oczekiwanie, dostaniesz potwierdzenie wysłane na adres-email o zakończonej zmianie.