Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Centrum Aktywności
Vouchery
Jak Zrealizować Voucher Rabatowy na Opłaty Transakcyjne i Voucher Rabatowy na Opłaty Platformowe

Jak Zrealizować Voucher Rabatowy na Opłaty Transakcyjne i Voucher Rabatowy na Opłaty Platformowe

2020-09-01 10:46
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Profil][Panel][Centrum Aktywności]
2. Kliknij [Więcej], aby wyświetlić wszystkie dostępne nagrody.
3. Na karcie [Trwające] przewiń w dół i odszukaj voucher rabatowy na opłaty transakcyjne lub voucher rabatowy na opłaty platformowe, którego chcesz użyć. 
Kliknij przycisk [i] na voucherze, aby zobaczyć więcej informacji, w tym jego wartość nominalną, datę ważności, kwalifikowalność i kwotę rabatu na opłaty transakcyjne. Należy pamiętać, że vouchery rabatowe na opłaty platformowe można wykorzystać wyłącznie na kolekcje NFT podane na voucherze w sekcji [Kwalifikujące się kolekcje NFT].
4. Kliknij przycisk [Wykorzystaj].
5. Jeżeli nie masz odpowiedniego konta handlowego (np. konta Futures), otrzymasz wskazówki do jego otwarcia. 
Jeżeli masz już odpowiednie konto, możesz potwierdzić realizację, klikając opcję [Wykorzystaj nagrodę]
6. Po pomyślnej realizacji nagroda w postaci rabatu na opłatę transakcyjną zostanie uaktywniona. Odpowiednie dzienne opłaty transakcyjne za dany produkt (z wyłączeniem prowizji za polecenie) zostaną przekazane na Twój Portfel Spot w USDT kolejnego dnia po dokonaniu transakcji do godziny 23:59:59 (UTC). Jeżeli dokonasz transakcji w dniu aktywacji vouchera, Twój pierwszy rabat na opłaty transakcyjne będzie obejmował tylko opłatę transakcyjną wygenerowaną po aktywacji do godziny 23:59:59 (UTC).
Należy pamiętać, że wartość Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne i Vouchera Rabatowego na Opłaty Platformowe jest odejmowana każdego dnia zgodnie z dystrybucją rabatu aż do wyczerpania lub wygaśnięcia vouchera. Aby sprawdzić historię dystrybucji rabatu na opłaty transakcyjne, przejdź do menu [Portfel] - [Historia Transakcji][Dystrybucja] lub kliknij opcję [Szczegóły] na voucherze.
Prosimy Pamiętać: 
 • Kwota rabatu na opłaty transakcyjne jest równa kwocie opłat transakcyjnych netto (bez rabatów VIP i BNB) uiszczanych każdego dnia.
  • Np. użytkownik A uaktywnia voucher rabatowy na opłaty transakcyjne o wartości 500 USDT. Pierwszego dnia generuje opłaty transakcyjne spot na sumę 500 USDT. Po odjęciu zniżek VIP i BNB użytkownik A może następnego dnia otrzymać rabat w wysokości 400 USDT. Oznacza to, że użytkownik A musi odprowadzić 100 USDT tytułem opłat transakcyjnych.
  • Jeśli użytkownik A został zaproszony na Binance, osoba, która go zaprosiła, otrzymuje część opłat transakcyjnych wygenerowanych przez użytkownika A w ramach prowizji. Jeżeli np. prowizja za polecenie wynosi 20%, osoba zapraszająca otrzymuje 20 USDT. Pozostałe 80 USDT opłaty transakcyjnej zostaje odjęte od salda vouchera rabatowego na opłaty transakcyjne. Użytkownik A nie musi uiszczać żadnych opłat handlowych.
  • Pozostałe saldo vouchera rabatowego na opłaty transakcyjne wynosi  500 - 80 = 420 USDT. Użytkownik A może je wykorzystać na pokrycie swoich opłat transakcyjnych zanim voucher straci ważność.
 • Vouchera rabatowego na opłaty transakcyjne nie można użyć na pokrycie opłat za dostawę kontraktów futures, opłat likwidacyjnych ani opłat transakcyjnych poniżej 0,00000001 USDT.
 • Jeżeli opłaty transakcyjne wygenerowane od kwalifikujących się transakcji przekroczą saldo vouchera, możesz otrzymać w charakterze rabatu tylko kwotę salda.
  • Np. użytkownik A uaktywnił w zeszłym tygodniu voucher rabatowy na opłaty transakcyjne od transakcji Spot o wartości 500 USDT, a saldo vouchera wynosi teraz 100 USDT. Użytkownik A wygenerował dziś opłaty od transakcji Spot na kwotę 300 USDT, a jutro może otrzymać tytułem zwrotu opłat transakcyjnych jedynie saldo vouchera (100 USDT).
 • Jeżeli aktywujesz kilka Voucherów Rabatowych na Opłaty Transakcyjne lub Voucherów Rabatowych na Opłaty Platformowe na ten sam produkt jednocześnie, vouchery będą wykorzystywane zgodnie z kolejnością realizacji.
  • Np. użytkownik A uaktywnia voucher rabatowy na opłaty transakcyjne o wartości 500 USDT (voucher A). Następnego dnia użytkownik A uaktywnia kolejny voucher rabatowy na opłaty transakcyjne o wartości 1000 USDT (voucher B).
  • Użytkownik A generuje opłatę transakcyjną na kwotę 300 USDT. Po odjęciu rabatu na opłaty transakcyjne kolejnego dnia salda voucherów wynoszą:
   • Voucher A: 500 - 300 = 200 USDT
   • Voucher B: 1000 USDT
  • Kolejnego dnia użytkownik A generuje opłaty transakcyjne na kwotę 800 USDT. Po odjęciu rabatu na opłaty transakcyjne kolejnego dnia salda voucherów wynoszą:
   • Voucher A: 200 - 800 = -600 USDT, ponieważ saldo jest niewystarczające, system odejmuje 600 USDT od vouchera B.
   • Voucher B: 1000 - 600 = 400 USDT
 • Nagroda w postaci rabatu na opłaty transakcyjne po pewnym czasie traci ważność. Prosimy o sprawdzanie daty ważności na poszczególnych voucherach. Kiedy voucher straci ważność, nie można w żaden sposób zastosować ani wykorzystać jego pozostałego salda.
 • Voucher Rabatowy na Opłaty Platformowe dotyczy wyłącznie transakcji na rynku wtórnym Binance NFT.
 • Voucher Rabatowy na Opłaty Platformowe nie przysługuje w przypadku ofert NFT osób zewnętrznych w Marketplace Binance NFT.
 • Zgodnie z Warunkami Użytkowania oraz lokalnymi przepisami, nagrody w formie Vouchera Rabatowego na Opłaty Transakcyjne i Vouchera Rabatowego na Opłaty Platformowe mogą nie być dostępne w Twoim regionie.