Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Weryfikacja tożsamości
Jak Zakończyć Dodatkową Weryfikację Przed Korzystaniem z Usługi Fiat na Binance

Jak Zakończyć Dodatkową Weryfikację Przed Korzystaniem z Usługi Fiat na Binance

2023-05-04 04:50
Binance regularnie weryfikuje swoje produkty i usługi, aby spełniały miejscowe wymogi regulacyjne. Aby zwiększyć bezpieczeństwo konta i zabezpieczyć Twoje aktywa, Binance może Cię poprosić o wykonanie dodatkowych procedur w zakresie weryfikacji tożsamości w przypadku określonych usług fiat.
Kiedy zaczniesz korzystać z usługi fiat na Binance, uruchomi się dodatkowa weryfikacja. Dostaniesz monit o ponowne przesłanie weryfikacji tożsamości.

Jak wykonać dodatkową weryfikację przed skorzystaniem z serwisu fiat? 

Scenariusz 1 

Dostajesz prośbę o wykonanie dodatkowej weryfikacji tożsamości
W zależności od kraju zamieszkania u różnych dostawców przechodzi się weryfikację. Prosimy zapoznać się ze szczegółowym poradnikiem poniżej.
Po zakończeniu Weryfikacji Tożsamości należy odpowiedzieć na krótką ankietę. Po rozpatrzeniu weryfikacji otrzymasz możliwość korzystania z usług fiat Binance. 
1. Kliknij opcję [Wybierz dokument]. Wybierz dokument tożsamości. Pamiętaj, że musisz użyć ważnego (tzn. nieprzeterminowanego) urzędowego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
2. Wybierz kraj wydania dokumentu tożsamości i kliknij opcję [Wyślij dokument]
3. Kontynuuj proces weryfikacji na telefonie. Kliknij przycisk [Uzyskaj bezpieczny link]. Pojawi się kod QR. Zeskanuj go urządzeniem mobilnym. Możesz również kliknąć opcję [Otrzymaj link przez SMS], aby otrzymać link w formie wiadomości SMS na telefon lub kliknąć [Skopiuj link] i wkleić skopiowany link do przeglądarki na telefonie.
4. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia przenośnego na komputerze pojawi się poniższy ekran. Prosimy nie zamykać tej strony przez cały czas trwania procedury.
5. Trzeba zrobić zdjęcie przedniej strony dokumentu tożsamości. Najpierw kliknij opcję [Zrób zdjęcie].
Jeżeli nie masz włączonego dostępu do kamery, kliknij opcję [Włącz kamerę], aby przejść dalej. 
6. Kliknij opcję [Zrób zdjęcie] i zrób zdjęcie dokumentu tożsamości zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, aby Twoje dane były wyraźnie widoczne. Kliknij przycisk [Prześlij], aby przesłać, lub [Ponów], aby zrobić jeszcze raz.
7. Trzeba będzie również wykonać weryfikację twarzy, robiąc selfie. Kliknij opcję [Zrób zdjęcie]
8. Ustaw twarz w obrębie owalu. Przed kliknięciem opcji [Prześlij] prosimy sprawdzić, czy twarz jest wyraźnie widoczna. Jeżeli nie, należy kliknąć opcję [Ponów] i spróbować ponownie.
9. Kliknij opcję [Zgłoś weryfikację]. Prosimy cierpliwie czekać na rozpatrzenie danych weryfikacyjnych.
1. Pojawi się podsumowanie etapów weryfikacji. Najpierw zeskanuj telefonem kod QR.
2. Kliknij przycisk [Kontynuuj]. Przeczytaj warunki, wyraź na nie zgodę i kliknij przycisk [Dalej].
3. Wybierz kraj wystawienia dowodu tożsamości. Następnie wybierz rodzaj dokumentu i kliknij przycisk [Dalej]. Należy pamiętać, że obsługiwane rodzaje dokumentów różnią się w zależności od wybranego kraju.
4. Zezwól na dostęp do kamery i umieść dokument tożsamości w obrębie pola. Zrób zdjęcie dokumentu. Kliknij przycisk [Akceptuj], aby je przesłać lub [Spróbuj ponownie], aby zrobić jeszcze jedno.
5. System zajmie się Twoim zdjęciem. Jeżeli szczegóły są dobrze widoczne, kliknij przycisk [Dokument jest czytelny]. Jeżeli system nie jest w stanie wykryć informacji o użytkowniku ze zdjęcia, kliknij opcję [Spróbuj ponownie], aby zrobić kolejne lub kliknij opcję [Wybierz inny typ dokumentu] i użyj do weryfikacji innego dokumentu tożsamości.
6. Trzeba będzie również wykonać weryfikację twarzy, robiąc selfie. Patrz prosto w aparat i ustaw twarz w kadrze. Pamiętaj, aby było dobrze widać Twoje dane. Wykonaj instrukcje na ekranie i kliknij przycisk [Prześlij], aby przesłać. 
7. Twoje dane zostały przesłane. Prosimy cierpliwie czekać na rozpatrzenie danych weryfikacyjnych.

Scenariusz 2

Pojawia się prośba o wypełnienie ankiety 
Musisz odpowiedzieć na krótką ankietę złożoną z 4 prostych pytań. Po jej wypełnieniu można zacząć korzystać z serwisu fiat Binance.

Scenariusz 3

Pojawia się prośba o wypełnienie rozszerzonej analizy due diligence (EDD)
Może się pojawić prośba o przesłanie dokumentów w celu zadeklarowania Źródła Majątku (SOW). Dokumenty muszą być:
 • wystawione na Twoje nazwisko (lub wyjaśnij, dlaczego Twoje źródło majątku można zweryfikować przy użyciu dokumentów osób trzecich);
 • wyraźnie widoczne w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
 • uzyskane niedawno, w ciągu ostatniego miesiąca, kwartału, roku itd.;
 • w dopuszczalnych formatach, np. .pdf lub kserokopie dokumentów fizycznych, na których widać wszystkie 4 rogi. Dopuszczalne są również zrzuty ekranu;
 • na których wyraźnie widać nazwę/logo emitenta;
 • na których wyraźnie widać datę wydania.
Dopuszczalne dokumenty to m.in.:
Kategoria
Opis
Wynagrodzenie
 • Wypłaty, na których widać dochód przynajmniej za ostatni miesiąc;
 • wyciąg bankowy, na którym widać wypłaty wynagrodzenia od pracodawcy przynajmniej za ostatni miesiąc;
 • Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy
Samozatrudnienie
 • Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy;
 • Najnowsze faktury/kontrakty/umowy dotyczące usług świadczonych na własny rachunek lub zestawienia zysków i strat potwierdzające dochody miesięczne lub roczne
Spadek
 • Kopia testamentu zmarłego spadkodawcy
 • Podpisane pismo wykonawcy testamentu/adwokata/radcy prawnego/poświadczenie ważności testamentu
Darowizna

Jeżeli jesteś studentem i otrzymujesz kieszonkowe, podaj je jako Potwierdzenie Majątku.
 • Umowa darowizny/przekazania nieruchomości lub innych składników majątkowych;
 • Podpisane oświadczenie/pismo od darczyńcy, w którym deklaruje on charakter darowizny;
 • Wyciąg z banku z potwierdzeniem wpłaty darowizny
Kredyty hipoteczne/pożyczki
 • Umowa o kredyt hipoteczny/pożyczkę, na której widać wartość kredytu lub pożyczki wraz z harmonogramem spłat
 • Wyciąg z banku, na którym widać wpływ pożyczki na konto.
Zyski Spółki (akcje/dywidendy)

 • Zestawienia dywidend;
 • Umowy dystrybucyjne;
 • Ostatni wyciąg z banku, na którym widać wypłaty dywidendy;
 • Najnowsze skontrolowane sprawozdanie finansowe spółki
Inwestycja finansowa
 • Oświadczenie dostawcy usług inwestycyjnych;
 • Wyciąg bankowy, na którym widać rozliczenie od dostawcy usług inwestycyjnych;
 • Inne zestawienia lub dokumenty potwierdzające Twój zysk z inwestycji (z obligacji, akcji itp.)
Inwestycja w Kryptowaluty (i deklaracja)
 • Wyciągi z innych giełd za deklarowany okres, w którym uzyskano kryptowaluty
 • Zrzuty ekranu z portfela sprzętowego
 • Potwierdzenia zakupu kryptowalut (fiat za krypto), maile z potwierdzeniami;
 • Wszelkie inne dokumenty, które mogą stanowić dostateczną weryfikację źródła inwestycji w kryptowaluty.
InniObowiązkowy tekst o tym, skąd pochodzi majątek, i dokumenty potwierdzające

Często Zadawane Pytania

1. Dlaczego Binance prosi o informacje na temat mojego majątku (rozszerzona analiza due diligence, EDD)?  Dlaczego przytrzymujecie moje aktywa, skoro mam prawo je wypłacić? 
Aby zachować zgodność z przepisami w zakresie Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (AML), Binance ma obowiązek przeprowadzania kontroli źródła majątku i źródła środków na niektórych kontach. Jest to standardowa i powszechna praktyka w zakresie zachowania zgodności z przepisami. 
Wciąż możesz wypłacić aktywa, jeżeli masz saldo fiat na koncie Binance i nie chcesz wypełniać rozszerzonej analizy due diligence (EDD). Jednak mieszkańcy FATF i krajów wysokiego ryzyka znajdujących się w wykazie EU muszą wypełnić deklarację źródła majątku, aby uzyskać dostęp do produktów fiat na Binance.
2. Dlaczego muszę złożyć EDD?
Aby zapewnić bezpieczeństwo środków użytkowników, Binance ma obowiązek przestrzegania bardziej restrykcyjnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i zbierania deklaracji źródła majątku (SOW) od użytkowników zamieszkujących niektóre kraje. Jeżeli mieszkasz w poniższych krajach wysokiego ryzyka znajdujących się w wykazie EU i FATF, musisz wypełnić deklarację SOW, aby uzyskać dostęp do produktów fiat na Binance.
3. Nie czuję się bezpiecznie, podając informacje o wypłacie.
Twoje dane osobowe i przesyłane dokumenty są bezpiecznie chronione protokołami oraz oprogramowaniem szyfrującym. Stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne w zakresie gromadzenia, przechowywania oraz ujawniania danych osobowych. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są dobrze zabezpieczone.
4. Jak obliczyć swój dochód roczny? Czy muszę uwzględnić swoje pozostałe inwestycje?
Oblicz swój roczny dochód, dodając wszystkie źródła dochodu otrzymane w ciągu roku, w tym pensję, wynagrodzenie, napiwki, premie, prowizje, dochody z wynajmu itp. Prosimy również uwzględnić w obliczeniach inne dochody z inwestycji, takie jak np. zyski z akcji, obligacji lub funduszy inwestycyjnych.
Następnie należy odliczyć koszty związane z uzyskaniem dochodu, aby obliczyć roczny dochód netto. Są to np. koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, koszty inwestycyjne lub koszty związane z wynajmem nieruchomości.
5. Prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek. Jakie dokumenty muszę złożyć?
Prosimy o dostarczenie któregokolwiek z poniższych dokumentów: 
 • Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy;
 • najnowsze faktury/kontrakty/umowy dotyczące usług świadczonych na własny rachunek lub zestawienia zysków i strat potwierdzające dochody miesięczne lub roczne.
6. Co się stanie, jeżeli moje dokumenty zostaną odrzucone? Czy nadal mogę wpłacać, handlować lub wypłacać z Binance?
Jeżeli dostaniesz prośbę o dodatkową weryfikację tożsamości i nie uda Ci się jej zaliczyć, Binance tymczasowo wstrzyma Ci świadczenie usług z powodu braku możliwości zweryfikowania, czy jesteś właścicielem konta. Jeżeli masz na koncie Binance saldo fiat, skontaktuj się z zespołem ds. Obsługi Klienta, aby wykonać kolejną procedurę weryfikacyjną w celu sprawdzenia tożsamości. 
Jeżeli dostaniesz prośbę o wypełnienie rozszerzonej analizy due diligence (EDD) i nie będziesz mieć salda fiat na koncie Binance, nadal możesz wypłacić aktywa bez wypełniania EDD. Jeżeli jednak mieszkasz w poniższych FATF i krajach wysokiego ryzyka znajdujących się w wykazie EU, musisz wypełnić deklarację SOW, aby uzyskać dostęp do produktów fiat na Binance.