FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Tutorial
Jak Zacząć Korzystać z Binance „Learn & Earn” oraz Regulamin

Jak Zacząć Korzystać z Binance „Learn & Earn” oraz Regulamin

2022-03-25 02:51

Czym jest Binance „Learn & Earn”?

W świetle zwiększonego zapotrzebowania na wiedzę o blockchainie, Binance z radością ogłasza swoją nową inicjatywę edukacyjną: Binance Learn and Earn. Użytkownicy mogą zdobywać wiedzę na temat blockchaina i wypełniać quizy, aby mieć szansę na zdobycie darmowego krypto.

Jak wziąć udział w Programie „Learn & Earn”?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i odwiedź stronę docelową [Learn & Earn] w Akademii Binance. Zobaczysz listę dostępnych kursów i ilość nagród krypto, które możesz zdobyć po ukończeniu kursu.
Pamiętaj, że aby kwalifikować się do otrzymania nagród, musisz ukończyć weryfikację tożsamości , aby Twoje konto Binance mogło otrzymać nagrody.
2. Wybierz kurs i kliknij [Rozpocznij Kurs]. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby poszerzyć swoją wiedzę i ukończyć quiz. Jeśli zdasz quiz, zostaniesz nagrodzony(-a) voucherem tokenowym.
3. Aby sprawdzić dystrybucję nagród, przejdź do [Historia nagród]. Pamiętaj, że nagrody zostaną rozdane w ciągu 48 godzin, jeśli zdasz quiz i zakwalifikujesz się do tej kampanii.
4. Aby odebrać nagrodę, przejdź do [Konto] - [Centrum Nagród].
Należy pamiętać, że voucher tokenowy jest ważny tylko przez 14 dni od dnia dystrybucji. Odbierz swoje tokeny przed wygaśnięciem vouchera. Tutaj dowiesz się, jak zrealizować voucher.
Uwaga: Kwota nagrody („$3”), którą widzisz na voucherze gotówkowym Learn & Earn, jest oparta na cenie rynkowej, dla której rozpoczęła się aktywność. Na przykład, gdy aktywność wystartowała, cena rynkowa aktywa nagrody wynosiła $100, wykorzystane zostanie $100 do obliczenia kwoty tokena, którą można odebrać. Jeśli do czasu dołączenia do aktywności cena rynkowa zasobu nagrody wyniesie $50, kwota, którą możesz uzyskać, będzie nadal obliczana na podstawie wartości początkowej („$100”) ustalonej na początku aktywności. Na przykład, cena rozliczeniowa voucheru gotówkowego dla tokena ABC wyniosła 75 $. W związku z tym dostępna do zrealizowania kwota tokena, którą możesz uzyskać za 3 $, to 0,04 tokena ABC. Binance zastrzega sobie prawo do interpretacji ceny aktywa cyfrowego dystrybuowanego w ramach nagrody.

Czy kwalifikuję się do nagród „Ucz się i Zarabiaj”?

Nagrody Binance „Ucz się i Zarabiaj” są przeznaczone wyłącznie dla określonych użytkowników Binance. Nowi użytkownicy muszą najpierw przejść Weryfikację Tożsamości, zanim będą mogli zdobywać nagrody „Ucz się i Zarabiaj”. 
Wszyscy zweryfikowani użytkownicy muszą przeczytać artykuł, obejrzeć film(y) i poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania w ramach quizu, aby zdobywać nagrody. Jeżeli nie wypełnisz quizu, nie kwalifikujesz się do żadnej nagrody.
Pamiętaj, że tylko konkretni użytkownicy Binance mogą otrzymać nagrody za określone kampanie. Proszę odnieść się do strony aktywności, aby uzyskać szczegółowe informacje. Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej dystrybucji nagrody.
Nie kwalifikujesz się do nagród, jeśli Twoje konto nie jest zgodne z Warunkami Korzystania z Binance. Zastrzegamy sobie prawo zdyskwalifikowania transakcji uznanych za wash trading, kont podejrzewanych o masowe rejestracje, self-dealing lub wskazujących na manipulację rynkową itd.

Ile czasu zajmie otrzymanie nagród po ukończeniu quizu?

Dystrybucja nagród zwykle zajmuje mniej niż 48 godzin. Możesz jednak nie otrzymać nagród, jeśli nie zakwalifikujesz się. Proszę zapoznać się z poniższymi Warunkami i Zasadami. Należy pamiętać, że dystrybucja nagród może być opóźniona z powodu problemów z systemem. Jeśli nie możesz odebrać nagrody w ciągu 48 godzin, skontaktuj się ze Wsparciem Klienta.

Zasady i Warunki:

 • Nielegalnie zbiorczo rejestrowane konta i subkonta nie mogą brać udziału ani otrzymywać żadnych nagród. 
 • Nagrody są limitowane i dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy ”. Użytkownicy mogą odbierać nagrody za każdy kurs dopiero po zakończeniu odpowiedniego quizu.
 • Liczba nagród dostępnych na kraj/region dla uprawnionych użytkowników jest ograniczona.   
 • Uprawniony użytkownik może wypełnić kilka quizów i odebrać kilka nagród. Użytkownicy nie mogą uczestniczyć w tej aktywności po rozdaniu wszystkich nagród.  
 • Faktyczna wartość otrzymanej nagrody może ulec zmianie z powodu wahań rynkowych.
 • Tylko w odniesieniu do kursu ze Stakingu: 
  • Nagrody BTTC są dostępne tylko dla użytkowników, którzy nigdy nie subskrybowali produktów Stałego Stakingu przed datą podaną w ogłoszeniu
  • Binance Staking zwraca stakowane aktywa cyfrowe/waluty cyfrowe na portfele Spot użytkowników pod koniec uzgodnionego okresu stakingu. Użytkownicy mogą sprawdzać swoje aktywa w ramach Stałego Stakingu w menu [Portfele][Zarobki][Stały Staking].
  • W przypadku tej aktywności użytkownicy nie mogą realizować swoich zastakowanych aktywów cyfrowych/walut cyfrowych przed terminem.
 • W odniesieniu do wszystkich pozostałych kursów: 
  • Nagrody w postaci voucherów tokenowych będą rozdawane w ciągu 48 godzin kwalifikującym się uczniom, którzy zaliczą quiz. Użytkownicy mogą sprawdzać swoje nagrody w menu [Konto][Centrum nagród].
 • Binance zastrzega sobie prawo do zakończenia aktywności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Konta Binance mogą być używane tylko przez osoby rejestrujące konto. Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zamrożenia lub anulowania korzystania z konta Binance przez osoby niebędące osobami, które rejestrowały konto.
 • Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji aktywności. Binance zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków według własnego uznania w dowolnym momencie.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Stały Staking zwraca zestakowane aktywa cyfrowe na portfele spot użytkowników po upływie uzgodnionego okresu lub po realizacji przedterminowej. Nie masz prawa do nagrody, dopóki nie zostanie ona odebrana przez Binance, a Binance nie gwarantuje, że z biegiem czasu otrzymasz jakąkolwiek konkretną nagrodę za staking lub jakikolwiek zwrot ze stakingu. Stopa APY to oszacowanie nagród, które zarobisz w kryptowalucie w wybranym przedziale czasowym. Nie pokazuje rzeczywistych ani przewidywanych zwrotów/rentowności w żadnej walucie fiat. Stopa APY jest korygowana codziennie, a szacowane nagrody mogą odbiegać od faktycznie wygenerowanych nagród. To nie jest porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie i Ostrzeżeniu o Ryzyku.