Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Weryfikacja tożsamości
Jak wypełnić deklarację źródła majątku

Jak wypełnić deklarację źródła majątku

2023-06-05 07:37

Dlaczego muszę wypełnić deklarację źródła majątku (SOW)?

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, Binance zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Jednym z naszych obowiązków regulacyjnych jest gromadzenie informacji oraz dokumentacji w określonych przypadkach w celu weryfikacji źródła środków i/lub majątku naszych użytkowników. Niektórzy użytkownicy mogą być zobowiązani do wypełnienia innej Deklaracji SOW, aby uzyskać dostęp do produktów fiat na Binance. Więcej informacji można znaleźć na stronie z często zadawanymi pytaniami

Jak wypełnić deklarację źródła majątku? Samouczek krok po kroku

Nie odświeżaj przeglądarki w trakcie tej procedury.
Jeśli korzystasz ze strony Binance:
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Profil][Weryfikacja]
Kliknij opcję [Rozpocznij Teraz].
Jeśli korzystasz z aplikacji Binance:
1. Zaloguj się do aplikacji Binance i przejdź do menu [Profil]. Kliknij swój profil i przejdź do opcji [Weryfikacje].
Kliknij opcję [Rozpocznij Teraz].
2. Nastąpi przekierowanie na stronę deklaracji dla osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Jeżeli jesteś PEP, musisz wypełnić formularz deklaracji PEP. Kliknij przycisk [Kontynuuj], aby przejść dalej.
PEP, czyli tzw. osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, to osoba fizyczna:
a) KTÓRA PEŁNI LUB ZOSTAŁA POWOŁANA DO PEŁNIENIA ZNACZĄCEJ FUNKCJI PUBLICZNEJ: • Głowa państwa • szef rządu/premier • minister • wiceminister lub zastępca * ministra • asystent ministra • poseł przydzielony do pomocy urzędującemu ministrowi • poseł • sędzia sądu najwyższego • sędzia trybunału konstytucyjnego lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają dalszemu zaskarżeniu z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności • członek trybunałów • członek zarządu banku centralnego • ambasador • rada ambasady • chargé d’affaires • wysoki rangą oficer sił zbrojnych • członek organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstw państwowych.
b) KTÓRA SPRAWUJE LUB KTÓREJ POWIERZONO FUNKCJĘ KIEROWNICZĄ W ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: • Poinformować o organizacji i rodzaju funkcji kierowniczej: prezes, dyrektor, zastępca dyrektora, sekretarz generalny, członek zarządu, przewodniczący zarządu, wiceprzewodniczący zarządu lub funkcja równorzędna.
c) CZŁONEK RODZINY OSOBY (PEP) OKREŚLONEJ W punkcie a) • współmałżonek b) POWYŻEJ: • osoba uznawana za odpowiednik współmałżonka zgodnie z prawem krajowym • dziecko • współmałżonek dziecka lub osoba uznawana za odpowiednik współmałżonka.
3. Wprowadź dane, aby uzupełnić szczegóły deklaracji SOW. Konieczne będzie przesłanie dokumentów potwierdzających dochód roczny i źródło dochodu. Należy sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone informacje są zgodne z dokumentami uzupełniającymi. 
4. Wybierz wszystkie istotne źródła, które mają wpływ na majątek netto. 
5. Kliknij przycisk [Prześlij plik], aby przesłać dokumenty uzupełniające. 
Uwagi: 
  • Imię i nazwisko w dokumentach uzupełniających powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem w dokumencie tożsamości. Jeżeli nie jest, należy wyjaśnić, dlaczego z weryfikacją są powiązane dokumenty stron zewnętrznych.
  • Dokumenty muszą być z jak najnowszego okresu (tj. przynajmniej z ostatniego miesiąca).
  • Pamiętaj, aby na dokumentach było wyraźnie widać nazwę emitenta, datę wydania i wszystkie inne informacje.
6. Po wypełnieniu Deklaracji SOW prosimy o cierpliwe oczekiwanie na weryfikację dokumentów w odpowiednim czasie.
Poniżej znajduje się przykładowa lista akceptowanych dokumentów:
Opcje SOF
Potwierdzenia w formie dokumentów
Wynagrodzenie
1) Wypłaty, na których widać dochód przynajmniej za ostatni miesiąc; 
2) Wyciąg bankowy, na którym widać wypłaty wynagrodzenia od pracodawcy przynajmniej za ostatni miesiąc; 
3) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy.
Samozatrudnienie
1) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy;
2) Najnowsze faktury/kontrakty/umowy dotyczące usług świadczonych na własny rachunek lub zestawienia zysków i strat potwierdzające dochody miesięczne lub roczne.
OszczędnościWyciąg z konta oszczędnościowego wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 
Zasiłek
1) Wyciąg bankowy, na którym widać przelewy zasiłków z ostatnich 3 miesięcy;
2) Urzędowe zaświadczenie o zasiłku lub innych świadczeniach socjalnych.
Emerytura
1) Wyciąg bankowy, na którym widać przelewy emerytalne z ostatnich 3 miesięcy;
2) Urzędowe zestawienie emerytalne;
3) Wyciągi z funduszy emerytalnych.
Wypłaty dywidend/zyski ze spółki
1) Zestawienia dywidend;
2) Umowy dystrybucyjne;
3) Wyciąg z banku, na którym widać wypłaty dywidendy;
4) Najnowsze skontrolowane sprawozdanie finansowe spółki.
Handel dzienny 
1) Zestawienia transakcji potwierdzające działalność handlową w ostatnim miesiącu;
ORAZ 
Wyciąg bankowy, na którym widać wypłaty zysków z handlu zdeponowane na koncie. 
*Oba dokumenty muszą zawierać dane rejestracyjne konta i logo emitenta.
2) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy potwierdzające dochód z zysków handlowych.
Hazard
1) Zestawienia transakcji potwierdzające działalność hazardową w ostatnim miesiącu; 
ORAZ 
Wyciąg bankowy, na którym widać wypłaty zysków z hazardu zdeponowane na koncie. 
*Oba dokumenty muszą zawierać dane rejestracyjne konta i logo emitenta.
2) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy potwierdzające dochód z hazardu.
Dochód pasywny
1) Podpisana umowa najmu/dzierżawy 
ORAZ jedno z poniższych: 
a. wyciąg z banku, na którym widać ostatnią płatność z tytułu najmu/dzierżawy; 
b. najnowsze wpływy z najmu/dzierżawy; 
2) Wszelkie inne dokumenty potwierdzające dochód pasywny (np. tantiemy z książek, marketing partnerski, staking itp.) za ostatni miesiąc.
Pożyczki/kredyty hipoteczne
Umowa pożyczki/kredytu hipotecznego, na której widać kwotę pożyczki i plan spłaty;
ORAZ
wyciąg bankowy potwierdzający wpłatę pożyczki/kredytu hipotecznego na konto.
Sprzedaż aktywów finansowych 
1) Wyciąg od dostawcy usług inwestycyjnych;
2) Wyciąg bankowy, na którym widać rozliczenie od dostawcy usług inwestycyjnych; 
3) Inne zestawienia lub dokumenty potwierdzające Twój zysk z inwestycji (z obligacji, akcji itp.). 
Sprzedaż nieruchomości lub innych aktywów
1) Umowa sprzedaży/formularz rozliczeniowy; 
2) Podpisane pismo od radcy prawnego/prawnika/pośrednika nieruchomości potwierdzające sprzedaż nieruchomości; 
3) Kopie ksiąg wieczystych/aktów własności. 
*Przyjmowane są również wyciągi bankowe potwierdzające wpłatę środków ze sprzedaży na konto bankowe. 
Spadek
1) Kopia ostatniej woli/testamentu;
2) Podpisane pismo od wykonawcy testamentu/adwokata/radcy prawnego/poświadczenie ważności testamentu.
Darowizny
1) Umowa darowizny nieruchomości lub innych aktywów; 
2) Podpisane oświadczenie/list od darczyńcy, w którym deklaruje on charakter darowizny; 
3) Wyciąg z banku z potwierdzeniem wpłaty darowizny.
Kopanie kryptowalut
1) Dowód zakupu sprzętu służącego do kopania (na którym widać dane Twoje i sprzedającego); 
2) Potwierdzenie wszystkich przychodów górniczych z odpowiedniej platformy (platform)/giełdy (giełd).
*Prosimy o dostarczenie zrzutów ekranu z historią transakcji (z co najmniej 3 miesięcy), na których widać wszystkie działania związane z wydobytymi monetami oraz adresy portfeli i identyfikatory transakcji. Muszą one pochodzić z odpowiedniej platformy/giełdy i zawierać dane konta.