Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Weryfikacja tożsamości
Jak uzupełnić deklarację źródła pochodzenia majątku, aby uzyskać dostęp do produktów Fiat na Binance

Jak uzupełnić deklarację źródła pochodzenia majątku, aby uzyskać dostęp do produktów Fiat na Binance

2023-05-30 10:21

Dlaczego muszę wypełnić deklarację źródła majątku (SOW)?

Aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z Binance, mamy obowiązek przestrzegania bardziej restrykcyjnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i zbierania deklaracji źródła majątku (SOW) od użytkowników zamieszkujących niektóre kraje. Jeżeli mieszkasz w poniższych krajach wysokiego ryzyka znajdujących się w wykazie EU i FATF, musisz wypełnić deklarację SOW, aby uzyskać dostęp do produktów fiat na Binance. 

Jak wypełnić deklarację źródła majątku? Samouczek krok po kroku

Nie odświeżaj przeglądarki w trakcie tej procedury.
1. Zadeklaruj, czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Jeżeli jesteś PEP, musisz wypełnić formularz deklaracji PEP. Kliknij przycisk [Kontynuuj], aby przejść dalej.
PEP, czyli tzw. osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, to osoba fizyczna:
a) KTÓRA PEŁNI LUB ZOSTAŁA POWOŁANA DO PEŁNIENIA ZNACZĄCEJ FUNKCJI PUBLICZNEJ: • Głowa państwa • szef rządu/premier • minister • wiceminister lub zastępca * ministra • asystent ministra • poseł przydzielony do pomocy urzędującemu ministrowi • poseł • sędzia sądu najwyższego • sędzia trybunału konstytucyjnego lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają dalszemu zaskarżeniu z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności • członek trybunałów obrachunkowych • członek zarządu banku centralnego • ambasador • rada ambasady • chargé d'affaires • wysoki rangą oficer sił zbrojnych • członek organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstw państwowych.
b) osoba fizyczna, KTÓRA SPRAWUJE LUB KTÓREJ POWIERZONO FUNKCJĘ KIEROWNICZĄ W ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: • Poinformować o organizacji i rodzaju funkcji kierowniczej: prezes, dyrektor, zastępca dyrektora, sekretarz generalny, członek zarządu, przewodniczący zarządu, wiceprzewodniczący zarządu lub funkcja równorzędna.
c) CZŁONEK RODZINY OSOBY (PEP) OKREŚLONEJ W punkcie a) • współmałżonek b) POWYŻEJ: • osoba uznawana za odpowiednik współmałżonka zgodnie z prawem krajowym • dziecko • współmałżonek dziecka lub osoba uznawana za odpowiednik współmałżonka.
2. Wprowadź dane, aby uzupełnić szczegóły deklaracji SOW. Konieczne będzie przesłanie dokumentów potwierdzających dochód roczny i źródło dochodu. 
Uwagi:
  • Sprawdź, czy wszystkie wprowadzone informacje są zgodne z dokumentami uzupełniającymi.
  • Aby dokładnie obliczyć dochód roczny, należy przeliczyć walutę lokalną na USD i pomnożyć wynagrodzenie miesięczne przez 12.
3. Wybierz wszystkie istotne źródła, które mają wpływ na całkowitą wartość netto. Kliknij przycisk [Prześlij], aby przesłać dokumenty uzupełniające. 
Uwagi: 
  • Imię i nazwisko w dokumentach uzupełniających powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem w dokumencie tożsamości. Jeżeli nie jest, należy wyjaśnić, dlaczego z weryfikacją są powiązane dokumenty stron zewnętrznych.
  • Dokumenty muszą być z jak najnowszego okresu (tj. co najmniej z ostatniego miesiąca).
  • Pamiętaj, aby na dokumentach było wyraźnie widać nazwę emitenta, datę wydania i wszystkie inne informacje.
4. Po wypełnieniu Deklaracji SOW prosimy o cierpliwe oczekiwanie na weryfikację dokumentów w odpowiednim czasie.
Oto lista przykładowych dokumentów, jakie przyjmujemy:
Opcje deklaracji SOW
Przyjmowane dokumenty
Wynagrodzenie
1) Odcinki wypłat, na których widać dochód przynajmniej za ostatni miesiąc; 
2) Wyciąg bankowy, na którym widać wypłaty wynagrodzenia od pracodawcy przynajmniej za ostatni miesiąc;
3) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy.
Samozatrudnienie
1) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy; 
2) Najnowsze faktury/kontrakty/umowy dotyczące usług świadczonych na własny rachunek lub zestawienia zysków i strat potwierdzające dochody miesięczne lub roczne.
Spadek
1) Kopia ostatniej woli/testamentu zmarłego spadkodawcy;
2) Podpisane pismo wykonawcy testamentu/adwokata/radcy prawnego/poświadczenie ważności testamentu.
Darowizna
Jeżeli jesteś studentem i otrzymujesz pieniądze na życie, wybierz tę opcję.
1) Umowa darowizny/przekazania nieruchomości lub innych aktywów; 
2) Podpisane oświadczenie/pismo od darczyńcy, w którym deklaruje on charakter darowizny; 
3) Wyciąg z banku z potwierdzeniem wpłaty darowizny.
Kredyty hipoteczne/pożyczki
Umowa kredytu hipotecznego/pożyczki, na której widać wartość kredytu lub pożyczki wraz z harmonogramem spłat; 
ORAZ
Wyciąg z banku, na którym widać wpływ pożyczki na konto.
Zyski Spółki (akcje/dywidendy)
1) Najnowsze zestawienia dywidend;
2) Najnowsze umowy dystrybucyjne;
3) Nowy wyciąg z banku, na którym widać wypłaty dywidendy;
4) Najnowsze skontrolowane sprawozdanie finansowe spółki.
Inwestycja finansowa
1) Oświadczenie dostawcy usług inwestycyjnych; 
2) Wyciąg bankowy, na którym widać rozliczenie od dostawcy usług inwestycyjnych; 
3) Inne zestawienia lub dokumenty potwierdzające zysk z inwestycji (w obligacje, akcje itp.).