Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
Rozpocznij
Kupuj NFT
Sprzedawaj NFT
Twórz NFT
Wpłacaj NFT
Wypłacaj NFT
Wskazówki Bezpieczeństwa
Inne
VIP

Jak stworzyć NFT na Binance NFT Marketplace

2021-07-01 07:01
Film Instruktażowy
Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji dla twórców na Binance NFT Marketplace jest tworzenie niewymiennych tokenów. (NFT). Możesz szybko mintować NFT i tworzyć własne kolekcje na BNB Smart Chain (BSC) i Ethereum (ETH).

Jak stworzyć kolekcję NFT na Binance?

Pamiętaj, że tylko zweryfikowani użytkownicy mogą tworzyć NFT na Binance, więc przed rozpoczęciem musisz przejść Weryfikację Tożsamości. Dodatkowo, musisz mieć co najmniej 2 obserwujących na swoim profilu użytkownika Binance NFT. 
Aby zdobyć więcej obserwujących, możesz udostępnić link do swojego profilu użytkownika Binance NFT na swoich kontach w mediach społecznościowych. Obecnie obsługujemy Facebooka, Twittera i Telegrama, a także udostępnianie konta przez e-mail.
Możesz także dodać do profilu swoje kanały mediów społecznościowych. Obecnie na swoim profilu użytkownika można podłączać i wyświetlać Facebooka, Instagrama, Twittera, Telegrama i Discorda.
Aby mintować NFT na Binance, musisz najpierw stworzyć kolekcję NFT i uzyskać jej zatwierdzenie. Upewnij się, że masz wystarczające saldo BNB lub ETH w swoim Portfelu Spot, aby pokryć opłaty.
Zobaczmy, jak stworzyć kolekcję NFT.
Kolekcję NFT można utworzyć na dwa sposoby. Kiedy klikniesz [Utwórz] na stronie Binance NFT Marketplace, zostaniesz przekierowany(-a) na stronę mintu z wyskakującym okienkiem poniżej. Kliknij [+ Kolekcja].
Alternatywnie, przejdź do [Profil] - [Utwórz] i kliknąć przycisk [+ Utwórz Nową Kolekcję].
Zostaniesz przekierowany na stronę [Utwórz Kolekcję]. Wprowadź szczegóły swojej kolekcji, w tym:
 • Nazwa: Nazwa Twojej kolekcji, która będzie używana jako nazwa smart kontraktu. Sprawdzimy nazwę Twojej kolekcji NFT i niezwłocznie powiadomimy Cię o konieczności zmiany nazwy, jeśli zawiera ona nieodpowiednie treści. Zostanie to ocenione za pomocą automatycznego systemu weryfikacji;
 • Opis: Krótki opis Twojej kolekcji. Sprawdzimy Twój opis i niezwłocznie powiadomimy Cię o konieczności zmiany opisu, jeśli zawiera on nieodpowiednie treści. Zostanie to ocenione za pomocą automatycznego systemu weryfikacji;
 • Kategoria: Możesz wybrać kategorię dla swojej kolekcji, w tym Sztuka, Sport, Rozrywka, Gry, Kolekcja, Esport i NFT For Good. Zostanie ona automatycznie zastosowana do wszystkich NFT utworzonych w ramach tej kolekcji;
 • Logo: Prześlij logo do swojej kolekcji;
 • Baner: Prześlij obraz jako baner na stronie głównej swojej kolekcji;
 • Sieć: Wybierz dla swojej kolekcji BNB Chain lub Ethereum;
 • Symbol: Do utworzenia smart kontraktu zostanie użyty Symbol (Traker Tokena), który będzie widoczny we wszystkich wiadomościach w trybie on-chain. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków, łącznie z literami i cyframi. Aby zachować spójność, rekomendujemy użycie tej samej nazwy, którą nosi Twoja kolekcja. Symbol pojawi się w nawiasach, obok nazwy kolekcji pod Trakerem Tokena (patrz na obraz z BscScan poniżej). Należy pamiętać, że po utworzeniu kolekcji nie można go zmienić. 
 • Adres Właściciela Smart Kontraktu (Opcja): Z kolekcją można powiązać portfel. Pamiętaj, że jeżeli nie podasz adresu portfela, nie będziesz mieć możliwości udowodnienia własności swojej kolekcji na rynkach DeFi. 
Aby podłączyć portfel, wklej adres portfela i kliknij [Dodaj Portfel].  Zostaniesz przekierowany(-a) do strony [Podłącz Portfel]
Wybierz sieć dla swojego portfela i kliknij opcję [Potwierdź]. Obecnie obsługujemy BNB Chain (dawniej BSC) i Ethereum (ETH).
Wybierz portfel, który chcesz podłączyć. Możesz podłączyć MetaMask lub WalletConnect.
Szczegółowe instrukcje w punktach można znaleźć w naszych instrukcjach podłączania portfela, które znajdują się tutaj.
Pamiętaj, że właściciela smart kontraktu można zmienić po utworzeniu kolekcji, ale zostaniesz obciążony(-a) niewielką opłatą, która kosztuje tyle samo, co opłata za wyciągnięcie NFT.
 • Opłata licencyjna: Jako twórca kolekcji będziesz zarabiać na każdej sprzedaży. Procent zysku można ustawić na dowolną kwotę z zakresu od 1 do 10%. Należy pamiętać, że po utworzeniu kolekcji nie można zmienić opłat licencyjnych.
 • Linki Do Mediów Społecznościowych: Możesz dodać swoje konta w Mediach Społecznościowych, na których chcesz promować kolekcję NFT. Obecnie obsługujemy tylko Twittera, Discorda, Instagrama, Telegram i Facebooka.
Należy pamiętać, że po utworzeniu kolekcji nie można zmienić nazwy, symbolu, kategorii, sieci ani opłaty licencyjnej.
Następnie, przeczytaj i zaakceptuj Zasady Mintowania NFT na Binance oraz Warunki Korzystania z Usługi a później kliknij [Utwórz].
Po kliknięciu opcji [Utwórz] pojawi się wyskakujące okienko z następującym komunikatem: „Wpływy transakcyjne z tytułu sprzedaży początkowej tego przedmiotu będą objęte 10-dniowym okresem rozliczeniowym. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Odraczania Rozliczenia Sprzedaży”. 
Dowiedz się więcej o Zasadach Odraczania Rozliczenia Sprzedaży NFT dla Standardowych Kolekcji NFT na Binance tutaj.
Kliknij przycisk [Kontynuuj], aby przesłać żądanie i uiścić Opłatę Za Wdrożenie Smart Kontraktu.
Ponieważ tworzenie kolekcji spowoduje również wdrożenie niezależnego smart kontraktu, wykonanie blockchainu może zająć trochę czasu. Proszę cierpliwie czekać na zakończenie. Gdy kolekcja będzie gotowa, otrzymasz powiadomienie poprzez e-mail.

Jak przeglądać lub edytować moje kolekcje NFT?

Możesz przejść do [Profil] - [Utworzone], aby wyświetlić swoje kolekcje NFT
Aby edytować wcześniej utworzoną kolekcję, kliknij ikonę [Edytuj]. Pamiętaj, że po utworzeniu kolekcji nie da się edytować niektórych pól. Te pola to m.in.:
 • Nazwa;
 • Symbol;
 • Kategoria;
 • Opłata Franczyzowa;
 • Sieć.
Podczas edytowania kolekcji możesz zmienić właściciela poprzez zmianę adresu właściciela smart kontraktu. Prosimy pamiętać, że zostanie pobrana niewielka opłata, która kosztuje tyle samo, co opłata za wyciągnięcie NFT. 
Aby zmienić właściciela kolekcji, kliknij [Zmień Właściciela]. Następnie [Dodaj Portfel], po czym wklej nowy adres portfela.

Jak stworzyć NFT na Binance?

Po utworzeniu kolekcji, możesz zacząć tworzyć swoje NFT na Binance. Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz wystarczające saldo BNB lub ETH w swoim Portfelu Spot, aby pokryć opłatę za mintowanie. Będziesz także musiał(-a) przeprowadzić Weryfikację Tożsamości. Tylko zweryfikowani użytkownicy mogą tworzyć NFT na Binance.
1. Przejdź do Binance NFT Marketplace i kliknij [Utwórz].
2. Przeczytaj i zaakceptuj Regulamin Binance NFT Marketplace. 
Pamiętaj, że jeśli Twoje konto narusza zasady zarządzania ryzykiem Binance, nie będziesz mógł(-ogła) tworzyć NFT. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze Wsparciem Klienta
3. Zostaniesz przekierowany na stronę Mintu. Wprowadź szczegóły swojego NFT, w tym:
Nazwa: Nazwa Twojego NFT;
 • Opis (Opcjonalnie): Krótkie wyjaśnienie Twojego NFT;
 • Sieć: Wybierz sieć dla swojego NFT. Domyślnie ustawiliśmy BNB Chain (dawniej BSC), ale można również użyć sieci Ethereum (ETH);
 • Kolekcja: Wybierz z listy rozwijanej kolekcję, w ramach której będzie kategoryzowany ten token NFT. Będą widoczne tylko kolekcje w wybranej sieci. Jeżeli np. wybierzesz BNB Chain, będziesz widzieć tylko kolekcje NFT na BNB Chain.
Możesz wybrać właśnie utworzoną kolekcję lub kliknąć [+ Dodaj Nową Kolekcję], aby utworzyć kolejną;
 • Właściwości: Wybierz właściwości dla swojego NFT. Możesz kliknąć [Dodaj Więcej], aby dodać do 100 właściwości dla swojego NFT.
4. Po ustaleniu szczegółów zobaczysz szacunkową opłatę za mint. Przeczytaj i zaakceptuj Zasady i Warunki korzystania z usługi Binance NFT Minting Rules, a następnie kliknij przycisk [Utwórz].
5. Twój plik zacznie się ładować. Proszę cierpliwie czekać, aż sprawdzimy Twoje NFT. Zostanie to ocenione za pomocą automatycznego systemu weryfikacji.
Po zakończeniu procesu mintu zobaczysz okienko [Ukończono Mint] z adresem umowy i identyfikatorem tokena Twojego NFT. Kliknij [Wyświetl Przedmiot], aby przejść do swojej kolekcji, lub kliknij [Wyświetl NFT], aby wystawić je na sprzedaż.
Jeśli system potrzebuje więcej czasu na przetworzenie NFT, zobaczysz okienko [Zawnioskowano Pomyślnie]. Zostaniesz powiadomiony e-mailem, gdy Twoje NFT będzie mintowane.
Powiadomienie o stanie mintowania można włączyć w [Profil] - [Ustawienia] - [Powiadomienie].
6. Jeżeli mintowanie się nie powiedzie, zobaczysz komunikat o błędzie. Może się to zdarzyć z kilku powodów. Na przykład w wyniku weryfikacji okaże się, że NFT zawiera niestosowne treści. Należy pamiętać, że jeżeli zdarzy się to więcej niż 5 razy w ciągu 24 godzin, nastąpi zawieszenie mintowania na następne 24 godziny.

Jak sprawdzić Historię Mintowania swoich NFT i kolekcji NFT?

Możesz przeglądać swoje NFT i kolekcje NFT w [Historia]. Wybierz [Utwórz] z filtra. Następnie wybierz [NFT] lub [Kolekcje] z drugiego filtra.
Filtr [Kategoria] ma siedem opcji: [Zlecenia Licytacji], [Historia Sprzedaży], [Historia Zakupów], [Utwórz], [Wpłaty], [Wypłaty] i [Dystrybucja]. 
 • [Zlecenia Licytacji] zapewniają przegląd wszelkich aukcji, w których bierzesz udział jako kupujący;
 • [Historia Sprzedaży] pokazuje szczegóły Twoich poprzednich aukcji jako sprzedający;
 • [Historia Zakupów] pokazuje wszystkie udane zakupy;
 • [Utwórz] pokazuje wszystkie utworzone przez Ciebie kolekcje NFT i NFT. W sekcji [Utwórz] aktywa są dalej kategoryzowane na [NFT] i [Kolekcje].
 • [Depozyty] to miejsce, w którym deponujesz swoje NFT na Binance;
 • [Wyciąganie] umożliwia wyciąganie NFT z Binance;
 • [Dystrybucja] umożliwia przeglądanie transakcji NFT przekazanych na Twoje konto.

Często Zadawane Pytania

1. Kto może mintować NFT na Binance NFT Marketplace?
Wszyscy użytkownicy Binance, którzy przeszli Weryfikację Tożsamości i mają co najmniej 2 obserwujących, mogą mintować NFT na platformie. 
2. Jakiego blockchainu używa Binance do mintowania NFT?
Aktualnie mintowanie NFT odbywa się na łańcuchu BNB Chain (dawniej BSC) i Ethereum (ETH). W przyszłości będziemy obsługiwać więcej blockchainów.
3. Czym jest opłata za wybicie i ile wynosi?
Opłaty za mintowanie będą pobierane w BNB lub ETH. Aktualne opłaty za mintowanie i opłaty za kolekcje można sprawdzić tutaj.
4. Jakie formaty plików są akceptowane i jaki jest maksymalny rozmiar pliku?
 • Obraz: JPEG, PNG i GIF
 • Wideo: MP4, MPEG i AVI
 • Dźwięk: WAV i MP3
Pamiętaj, że wszystkie pliki powinny być mniejsze niż 50 MB.
5. Czy mogę anulować proces tworzenia podczas mintu?
Po uiszczeniu opłat i rozpoczęciu procesu mintu przez Binance, nie można go anulować, usunąć, przenieść ani zmienić. Informacje o NFT są już dodane do blockchainu i nie można ich cofnąć.
6. Gdzie jest przechowywana zawartość mojego NFT?
Binance przechowuje treści, które przesyłasz, w scentralizowanej bazie danych. Nie przechowujemy Twoich treści na blockchainie, ale powiązane z nimi NFT jest na łańcuchu.
7. Czy mogę dokonać zmian w moim wybitym NFT?
Nie, gdy NFT zostanie stworzone, już zawsze będzie na blockchainie. Natomiast możesz usunąć swoje NFT i wybić nowe dla tego samego pliku.
8. Czy mogę zmienić opłatę licencyjną po mincie NFT?
Nie, opłaty licencyjnej nie można zmienić. Można ją edytować tylko podczas procesu tworzenia kolekcji.