Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Aukcja Slot DOT Parachain
Launchpad&Launchpool
Binance Pool
Auto-Inwestycje
BNB Vault
Staking DeFi
Farming Płynności
Podwójne Inwestycje
Swap Farming
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Jak Sprawdzić Swój Udział i Historię Liquidity Farmingu na Binance

2022-04-07 01:24
1. Zaloguj się na swoje konto Binance i kliknij opcję [Earn] – [Liquidity Farming].
2. Kliknij opcję [Podsumowanie] – [Pokaż Mój Udział], aby zobaczyć łączne nieodebrane nagrody i szczegóły udziału tutaj.
Pozycja Łączne Nieodebrane Nagrody zawiera bieżącą łączną wartość nieodebranych nagród.
W pozycji Szczegóły Udziałów widać szczegóły aktywnych par płynności.
PNL Wartości Udziałów: Wszystkie zyski i straty wynikające z obecnego udziału animatora rynku obejmują koszty + dochód z opłat handlowych + dochód z odsetek + tymczasową stratę + nieodebrane nagrody.
Skład Udziału w Puli : Bieżące składniki udziału.
Koszt na Udział: Wartość udziału, jaką otrzymujesz po złożeniu zlecenia. Odpowiednie prowizje nie są wliczone w cenę.
Udział w Puli: Współczynnik udziału zmienia się wraz ze zmianą Udziału w puli.
3. Kliknij opcję [Historia] – [Płynność], aby zobaczyć swoją historię płynności, odebrane nagrody i historię dystrybucji. Można wyszukać po Dacie, Parze i Rodzaju, aby znaleźć wcześniejsze zlecenie.
Ważne Uwagi
  • Kiedy cena tokena na rynku drastycznie się zmienia, może się zdarzyć, że udziałowcy puli par tokenów (dostawcy płynności) nie będą w stanie korzystać z takich samych wzrostów wartości. Dlatego dodawanie płynności nie jest depozytem pozbawionym ryzyka i nie jest sposobem na zachowanie kapitału.
  • Codziennie o godzinie 00:00 UTC+0 system wykorzystuje aktywa w bieżącej puli par tokenów – kwotę dodaną wczoraj + kwotę zrealizowaną wczoraj jako oprocentowany kapitał oraz aktualne oprocentowanie wczorajszego tokena w stosunku do tokena puli do obliczenia dochodu odsetkowego. Jeżeli w przypadku danego tokena nie ma odpowiadającego mu produktu oszczędnościowego, nie zostanie wygenerowany dochód z oszczędności.
  • Po dodaniu aktywów do określonej puli par tokenów w celu uzyskania udziału w puli (dodanie pojedynczego tokena wiąże się z odpowiednimi opłatami), można je realizować z tej samej puli par tokenów za pośrednictwem udziałów w puli. Można zrealizować proporcjonalnie dwa tokeny jednocześnie lub wybrać jeden token do realizacji. Ponieważ przy realizacji tokena trzeba wymienić inny token w puli par jako token, który chcemy zrealizować, zostanie naliczona opłata transakcyjna, która zostanie odjęta od kwoty, jaką można uzyskać.
  • Poślizg transakcyjny jest korygowany w czasie rzeczywistym zgodnie z warunkami rynkowymi, a cena widoczna na stronie może nie być ostateczną ceną poślizgu transakcyjnego.