Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Wypłaty Krypto
Jak przywrócić funkcję wypłat dla mojego konta Binance

Jak przywrócić funkcję wypłat dla mojego konta Binance

2022-03-29 01:12

Dlaczego moja funkcja wypłaty jest zawieszona?

Aby chronić bezpieczeństwo Twojego konta, po wykonaniu pewnych operacji zabezpieczających – takich jak zmiana hasła – funkcja wypłaty z Twojego konta zostanie tymczasowo zawieszona na czas od 24 do 48 godzin. Funkcja wypłaty zostanie automatycznie odblokowana po okresie zawieszenia.
Funkcja wypłaty zostanie również tymczasowo wyłączona, jeśli system wykryje nietypowe działania na Twoim koncie. Mogą pojawić się komunikaty błędu:
1. Twoja wypłata może być zagrożona. Możesz spróbować ponownie za 24 godziny.
Twoja wypłata jest aktualnie weryfikowana. Poczekaj cierpliwie na wiadomości e-mail dotyczące najnowszego statusu Twojej wypłaty.
Jeśli nie otrzymasz żadnych wiadomości e-mail od Binance, możesz zajrzeć do tego artykułu, aby uzyskać więcej informacji.
2. Twoja wypłata może być zagrożona. Możesz spróbować ponownie za 48 godzin.
Poczekaj cierpliwie 48 godzin. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu ochronę Twoich aktywów. Zawieszenia nie można anulować.

Jak zweryfikować konto, gdy moja funkcja wypłaty jest tymczasowo wyłączona?

Możesz kliknąć [Zweryfikuj Teraz], aby zweryfikować swoją tożsamość na stronie Binance.
Opcjonalnie wybierz [Zweryfikuj teraz] w aplikacji Binance.
Więcej informacji znajdziesz na stronie Jak Ukończyć Weryfikację Tożsamości.
Po zakończeniu weryfikacji konta prosimy cierpliwie czekać. Po zatwierdzeniu weryfikacji funkcja wypłaty na koncie zostanie wznowiona.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z weryfikacją tożsamości, możesz zapoznać się z tymi FAQ.
Jeśli nie możesz przejść weryfikacji, przejdź do [Portfel] - [Wypłać Krypto] i kliknij [Odwołanie dotyczące Wypłaty] w alercie, a następnie prześlij wymagane dokumenty.
Możesz też przejść do [Portfele] w aplikacji Binance i wybrać [Spot] - [Wypłata].
 Zobaczysz wyskakujące okienko. Wybierz [Odwołanie] i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Jeśli nie widzisz przycisku [Odwołanie], skontaktuj się ze Wsparciem Binance w celu uzyskania pomocy.
Weryfikacja twarzy może się nie powieść z powodu problemów technicznych lub problemów z urządzeniem. Aby ograniczyć to ryzyko, Binance wprowadza system odwoławczy dla użytkowników, aby mogli przesyłać materiały i ręcznie weryfikować swoje konta przez naszych dedykowanych audytorów.
Jeśli podczas weryfikacji twarzy napotkasz trudności, możesz złożyć odwołanie, wykonując poniższe czynności.
1. Kliknij [Odwołanie]. Nastąpi przekierowanie na stronę [Odwołanie dotyczące weryfikacji twarzy].
Przed złożeniem odwołania być może trzeba będzie odpowiedzieć na pytania zabezpieczające. Odpowiedz dokładnie na pytania, ponieważ w przeciwnym razie odwołanie zostanie odrzucone.
2. Będziesz musiał(-a) dostarczyć określone materiały do odwołania. Postępuj zgodnie z instrukcjami i przykładami podanymi na stronie, aby zakończyć weryfikację.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności z dostarczeniem materiałów lub jeśli masz dodatkowe informacje, które mogą nam pomóc w rozpatrzeniu Twojego odwołania, zamieść je w sekcji [Dodatkowe informacje].
3. Twoje odwołanie zostanie wkrótce rozpatrzone. Prosimy cierpliwie czekać. O wyniku powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem.