Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Weryfikacja tożsamości
Jak Przeprowadzić Weryfikację Podmiotu na Binance? Samouczek Krok po Kroku

Jak Przeprowadzić Weryfikację Podmiotu na Binance? Samouczek Krok po Kroku

2018-09-10 08:01
Samouczek
Często Zadawane Pytania
Samouczek
Film Instruktażowy
1. Najpierw zarejestruj konto Binance lub zaloguj się na swoje aktualne konto Binance.
i) Kliknij [Załóż konto podmiotu] na stronie głównej Binance. 
ii) Aby zarejestrować konto podmiotu, możesz użyć adresu e-mail / numeru telefonu.
iii) Wprowadź nazwę podmiotu i wybierz formę prawną swojego podmiotu. Kliknij przycisk [Dalej].
iv) Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu i utwórz bezpieczne hasło. Kliknij opcję [Utwórz Konto Podmiotu].
Uwaga:
 • Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę.
 • Jeżeli rejestrujesz się na platformie Binance z polecenia znajomego, nie zapomnij wpisać jego identyfikatora afiliacyjnego.
v) Otrzymasz mailem lub telefonicznie sześciocyfrowy kod weryfikacyjny. Wprowadź kod przed upływem 30 minut i kliknij opcję [Prześlij]
vi) Pomyślnie udało się utworzyć konto podmiotu. Pojawi się automatyczny monit o włączenie weryfikacji dwuskładnikowej (2FA). Wybierz metodę i skonfiguruj ją zgodnie z instrukcjami.
vii) Po włączeniu 2FA kliknij opcję [Zweryfikuj Teraz], aby rozpocząć Weryfikację Podmiotu.
i) Kliknij [Zaloguj się] na oficjalnej stronie Binance.
ii) Przejdź do [Profilu] i kliknij [Weryfikuj teraz] w sekcji [Pełna weryfikacja przedsiębiorstwa].
Pamiętaj, że jeżeli Twój adres e-mail został już powiązany z kontem osobistym, nie można go przenieść do konta podmiotu. Dlatego pamiętaj, aby przesłać weryfikację podmiotu przy użyciu konta niezweryfikowanego.
2. Wchodzimy teraz w procedurę weryfikacji podmiotu.
2.1 Kliknij opcję [Zweryfikuj], aby rozpocząć.
2.2 Wprowadź [Nazwę podmiotu] i [Numer rejestracyjny] zgodnie z oficjalnymi dokumentami firmowymi i odpowiedz na pytania, w tym m.in. o kraj/region rejestracji, formę prawną, numer rejestracyjny, rodzaj podmiotu, strukturę akcjonariatu itp.
Jeżeli potrzebujesz usług fiat, wypełnij pytania w punkcie pt. Aktywacja walut fiat i prześlij, klikając opcję [Zakończ]
Należy pamiętać, że jeżeli chcesz w przyszłości ubiegać się o usługi fiat, możesz w dowolnej chwili przejść do sekcji [Profil][Identyfikacja], aby je włączyć. 
Ważna Uwaga: 
Upewnij się, że wszystkie podane informacje są poprawne. Podanie niepoprawnych informacji może prowadzić do odrzucenia wniosku i konieczności ponownego przejścia pełnego procesu weryfikacji. Aby potwierdzić, że informacje są poprawne, kliknij przycisk [Kontynuuj].  
Przed rozpoczęciem procedury weryfikacyjnej konieczne będzie również przygotowanie dokumentów firmowych widocznych na wyskakującej liście kontrolnej. Lista kontrolna wyświetli się zgodnie z krajem/regionem rejestracji, formą prawną, charakterem działalności i strukturą akcjonariatu. Można wybrać opcję [Drukuj pełną listę] i wydrukować listę kontrolną w celach informacyjnych.
Uwaga: wymagania dotyczące dokumentów firmowych różnią się w zależności od kraju/regionu, formy prawnej i wybranego charakteru działalności. Poniższe zrzuty ekranu stanowią wyłącznie przykłady. Należy zapoznać się z aktualną listą właściwą dla danego przypadku na stronie weryfikacji.
3. Ogólnie rzecz biorąc, Weryfikacja Podmiotu składa się z 4 głównych kroków:
 • Informacje Podstawowe
 • Strony Powiązane
 • Prześlij Dokumenty
 • Aktywacja waluty Fiat (opcja)
Możesz również kliknąć opcję [Zapisz jako Wersję Roboczą] w dowolnej chwili w trakcie procedury weryfikacyjnej.
3.1.1 Wprowadź informacje o koncie, łącznie z Nazwą Podmiotu, Numerem Rejestracyjnym, Datą Założenia, a następnie kliknij przycisk [Potwierdź].
3.1.2 Wypełnij rubrykę Adres podmiotu łącznie z Adresem siedziby i Adresem prowadzenia działalności. 
3.1.3 Wypełnij rubrykę Deklaracja Źródeł, łącznie ze Źródłem Kapitału, Źródłem Majątku i Źródłem Środków.
3.1.4 Wypełnij rubrykę Dodatkowe Informacje, łącznie z Celem Wniosku, Numerem Kontaktowym, Witryną Internetową Firmy (jeżeli jest).
3.1.5  Po wypełnieniu punktu Informacje Podstawowe kliknij przycisk [Zakończ] i przejdź dalej.
Następnie wypełnij punkt Strony powiązane. 
3.2.1 Wprowadź podstawowe informacje o Dyrektorze lub osobie pełniącej równorzędną funkcję.
3.2.2 Wprowadź podstawowe informacje o Właścicielach Rzeczywistych (w stosownych przypadkach).
3.2.3 Wprowadź podstawowe informacje o osobach, które mają znaczący udział.
3.2.4 Wprowadź podstawowe informacje o Upoważnionych Traderach Konta.
3.2.5 Wybierz Upoważnionego tradera konta jako głównego tradera do wykonania weryfikacji twarzy w następnym punkcie. Kliknij opcję [Zweryfikuj teraz], aby zacząć.
3.2.6 Otwórz Aplikację Binance, aby zeskanować kod QR i dokończyć weryfikację twarzy na telefonie. Możesz również kliknąć ikonę z ekranem w prawym dolnym rogu, aby zakończyć weryfikację na komputerze.
Prosimy o ściągnięcie czapek, okularów i nieużywanie filtrów. Wszystkie zdjęcia należy także robić przy dostatecznym oświetleniu.
Po zakończeniu weryfikacji twarzy w aplikacji Binance kliknij opcję [Ukończono na telefonie].
3.2.7 Wygeneruj Upoważnienie. Podpisz je i prześlij, a następnie kliknij przycisk [Potwierdź].
3.2.8 Na potrzeby weryfikacji podmiotu możesz również zapraszać strony powiązane do współpracy lub podpisania dokumentów w trybie online. Więcej informacji można znaleźć w poniższych artykułach:
3.2.9 Kliknij przycisk [Zakończ], aby przejść do następnego punktu.
3.3.1 Prześlij wymagane dokumenty zgodnie z listą widoczną na stronie.
Uwaga: wymagania dotyczące dokumentów różnią się w zależności od kraju/regionu, formy prawnej, charakteru działalności i wybranej struktury akcjonariatu. Poniższe obrazy stanowią wyłącznie przykład. Należy zapoznać się z aktualną listą właściwą dla danego przypadku na stronie weryfikacji.
3.3.2 Kliknij przycisk [Zakończ], aby przejść dalej.
4. Po wypełnieniu wszystkich punktów kliknij opcję [Prześlij].
5. Przeczytaj i zaakceptuj oświadczenie. Zaznacz pole obok opcji [Rozumiem(y) i potwierdzam(y) oświadczenie] i kliknij przycisk [Prześlij].
6. Twoje zgłoszenie zostało przesłane pomyślnie. Po zakończeniu sprawdzania otrzymasz powiadomienie.

1. Jakie dokumenty są konieczne do Weryfikacji Podmiotu?

Przed przystąpieniem do procedury weryfikacji podmiotu trzeba będzie wybrać kraj/region rejestracji, formę prawną i rodzaj swojej organizacji. System wygeneruje listę kontrolną wymaganych dokumentów firmowych na podstawie podanych danych. 

2. Dlaczego moja aplikacja została odrzucona?

Kliknij przycisk [Edytuj informacje], aby zobaczyć odpowiednie przyczyny odrzucenia. Jeżeli Twoje zgłoszenie zostało odrzucone, należy przesłać je ponownie, biorąc pod uwagę przyczyny odrzucenia. Rozpatrzymy Twoje nowe zgłoszenie priorytetowo i odpowiemy w ciągu 15 dni roboczych.

3. Czy muszę składać wszystkie dokumenty w języku angielskim?

Obecnie obok języka angielskiego obsługujemy język bułgarski, rosyjski, francuski, portugalski, polski, włoski, węgierski, szwedzki, holenderski, hiszpański, ukraiński, rumuński, turecki, grecki, estoński, łotewski, koreański i niemiecki. Jeżeli dokumenty firmowe są sporządzone w innych językach, prosimy o dostarczenie wraz z oryginalnymi dokumentami poświadczonego notarialnie tłumaczenia na język angielski z pieczęcią apostille.

4. Złożyłem(-am) wniosek jakiś czas temu. Dlaczego nie otrzymałem(-am) żadnej odpowiedzi?

Status zgłoszenia podmiotu można sprawdzić w menu [Identyfikacja]. Sprawdzaj również pocztę elektroniczną, ponieważ możemy się zgłosić po więcej dokumentów.

5. Czy mogę złożyć wniosek o drugie konto podmiotu?

Każda firma może wnioskować tylko o jedno konto podmiotu. Kontom podmiotów oferujemy funkcję subkonta. Po zatwierdzeniu weryfikacji będziesz mieć możliwość otwierania subkont.

6. Jak mogę uzyskać wyższy limit wypłat?

Jeżeli chcesz uzyskać wyższy dzienny limit wypłat, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta VIP lub z zespołem Obsługi Klienta przez Czat.

7. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do walut fiat z konta podmiotu?

1) W przypadku wniosków złożonych dla podmiotów przed 26 kwietnia 2022 r. prosimy o przesłanie następujących dokumentów w sekcji [Identyfikacja] w celu uaktualnienia konta do dostępu do walut fiat: 
 • Potwierdzenie adresu podmiotu.
 • Potwierdzenie adresu ostatecznego beneficjenta rzeczywistego (UBO).
 • Strona internetowa firmy lub link do mediów społecznościowych (w stosownych przypadkach).
 • Jak zamierzasz zasilać konto fiat? (Np. kapitałem handlowym firmy, pieniędzmi klienta, zyskiem firmy itp.)
 • Jakich walut fiat zamierzasz używać? (np. EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
 • Przewidywany miesięczny wolumen wpłat/wypłat fiat (w wybranej walucie).
2) W przypadku zgłoszeń podmiotów składanych po 26 kwietnia 2022 r.:
    A. Będzie możliwość ubiegania się o dostęp do walut fiat w trakcie procedury weryfikacji podmiotu.
    B. Jeżeli najpierw ukończysz weryfikację kryptowalutową i w przyszłości zechcesz zawnioskować o waluty fiat, możesz przejść do Centrum użytkownika, aby włączyć tę opcję w sekcji [Identyfikacja]. Aby włączyć na swoim koncie dostęp do walut fiat, prześlij poniższe informacje
(Limit wpłat/wypłat może się różnić w zależności od dostarczonych dokumentów.):
 • Jakie są źródła kapitału dla Twojej firmy? (np. zastrzyk kapitałowy od UBO)
 • Oczekiwany miesięczny wolumen wpłat/wypłat fiat (w EUR)
 • Jakich walut fiducjarnych zamierzasz używać?
 • Źródło pochodzenia majątku podmiotu wnioskującego (np. Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Roczne)

8. Jakie dokumenty można przesłać w ramach Potwierdzenia Adresu?

W ramach weryfikacji adresu przyjmujemy poniższe dokumenty wystawione w ciągu 180 dni (lub 90 dni w przypadku Polski, Portugalii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich): 
 • Wyciągi bankowe – z historią transakcji. Przyjmujemy również cyfrowe wyciągi bankowe. Możesz nam przesłać oryginalny plik .pdf i zasłonić poufne informacje, np. szczegóły transakcji.
 • Rachunki za media – np. za prąd, wodę, internet stacjonarny lub rachunki telefoniczne itp. Nie przyjmujemy rachunków za telefon komórkowy ani listów od firm ubezpieczeniowych.
 • Dokumenty rządowe - np. pisma od agencji rządowych, rachunki podatkowe itp.

9. Jakie waluty fiducjarne obsługuje Binance w przypadku użytkowników korporacyjnych?

W przypadku użytkowników firmowych aktualnie obsługujemy wpłaty i wypłaty USD, EUR, GBP, AUD i BRL, jednak kanały USD są obecnie zamknięte do odwołania. Możesz najpierw ukończyć zaawansowaną weryfikację podmiotu, aby po udostępnieniu kanałów USD móc od razu zacząć z nich korzystać.