Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Boty Handlowe
Wprowadzenie do Botów Handlowych Binance
Jak korzystać ze strony docelowej botów handlowych Binance

Jak korzystać ze strony docelowej botów handlowych Binance

2023-09-21 11:21
Film Instruktażowy
Na stronie głównej Botów handlowych Binance można znaleźć boty do handlu grid, DCA, Auto-Inwestycji, równoważące, TWAP i VP oraz inne funkcje do automatycznego handlu algorytmicznego.
Nowa strona główna zapewnia kompleksowy przegląd strategii spot i handlu grid futures wraz z ich wydajnością i popularnością wśród użytkowników, jednocześnie umożliwiając traderom szybkie powielanie ich parametrów.

Jak uzyskać dostęp do strony głównej Botów handlowych? 

Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Handel][Boty handlowe].
Możesz również uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem interfejsu handlowego Binance Futures, klikając [Boty handlowe][Przegląd]

Jakie funkcje oferuje strona główna Botów handlowych? 

Platforma Binance za pośrednictwem strony głównej Botów handlowych zapewnia szybki dostęp do szeregu automatycznych strategii handlowych. Można również sprawdzić rankingi Bot Marketplace, filtrować strategie botów handlowych przy użyciu różnych kryteriów i uzyskać bezpłatne materiały edukacyjne z Akademii Strategii.

Lista botów handlowych

1. Grid spot
Grid spot to bot handlowy, który automatyzuje proces kupowania i sprzedawania w handlu spot. Jest przeznaczony do składania zleceń na rynku w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym. Handel grid spot działa najlepiej na niestabilnych rynkach, gdzie ceny zmieniają się w określonych odstępach czasu.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Czym jest i na czym polega handel grid spot.
2. Grid futures
Handel grid futures umożliwia użytkownikom stosowanie strategii handlowej grid do kontraktów futures na platformie Binance Futures, co pozwala im zwiększać rozmiary pozycji za pomocą dźwigni i maksymalizować potencjalny zysk.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Na czym polega handel grid futures?
3. Bot równoważący
Bot równoważący automatycznie koryguje pozycję Twojego portfolio w wybranej przez Ciebie kombinacji tokenów. Dzięki kupowaniu za niższą i sprzedawaniu za wyższą cenę Twoja strategia może utrzymywać stałą proporcję wartości aktywów poprzez równoważenie w zadanych odstępach czasu lub progach.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Czym jest bot równoważący i często zadawane pytania.
4. DCA spot
Uśrednianie dolarowe (DCA), strategia polegająca na regularnym kupowaniu i sprzedawaniu równej ilości aktywów w różnych cenach. Chodzi w niej o to, aby uzyskać lepszą cenę średnią na wybranej parze handlowej i zmniejszyć wpływ zmienności rynkowej.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Czym jest i na czym polega handel DCA spot?.
5. Auto-Inwestycje
Auto-Inwestycje to strategia inwestycyjna uśrednienia dolarowego (DCA), która pozwala zautomatyzować inwestycje w kryptowaluty i zwiększyć zasoby kryptowalut. Można wybrać kryptowaluty, które mają być kupowane codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Na czym polegają Auto-Inwestycje i jak z nich korzystać?.
6. TWAP futures
Algorytm handlowy TWAP pozwala podzielić duże zlecenie na mniejsze kwoty i automatycznie realizować je w regularnych odstępach czasu, aby zminimalizować wpływ ceny.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Jak korzystać z algorytmu TWAP na platformie Binance Futures.
7. TWAP spot
Użytkownicy API mogą korzystać z algorytmu handlowego Time-Weighted Average Price (TWAP) na platformie Binance Spot, aby podzielić duże zlecenia na mniejsze kwoty. Zlecenia będą realizowane automatycznie w regularnych odstępach czasu, aby zminimalizować wpływ ceny.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Jak korzystać z algorytmu TWAP na platformie Binance Spot.
8. VP futures
Algorytm handlowy Partycypacji wolumenu (VP) realizuje duże zlecenia z określonym poziomem pilności. Ma na celu przeprowadzenie transakcji w tempie, które w przybliżeniu odpowiada części wolumenu rynkowego w czasie rzeczywistym, z poszanowaniem docelowego poziomu udziału w wolumenie.  
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Jak korzystać z algorytmu Partycypacji wolumenu na platformie Binance Futures.

Jak wizualizować wyniki i popularność strategii handlu grid za pośrednictwem Bot Marketplace?

Bot Marketplace oferuje najlepsze strategie handlu za pomocą botów na platformach Binance Spot i Futures. Można powielać ich parametry, aby budować własne strategie handlowe. 
Można również filtrować strategie handlu grid, przeglądać ROI, PnL lub popularność strategii oraz powielać parametry, aby stworzyć podobną strategię handlową bota. 

Jak filtrować strategie handlu grid?

  • Rynki – wybór pary handlowej
  • Kierunki – neutral, long lub short
  • Czas działania – do wyboru siedem przedziałów czasowych
  • ROI – wybór interwału ROI
  • Strefa – określenie kategorii symboli (np. CEX, DEX, Warstwa 1, Metaverse, NFT itp.)

Jak powielać/dostosować parametry handlu grid na grid spot i grid futures?

Kliknij przycisk [Utwórz], aby wyświetlić zlecenie i jego udostępnione parametry. 
Należy pamiętać, że parametry można dostosować.
Więcej informacji na temat dostosowywania parametrów w transakcjach handlu grid spot i handlu grid futures można znaleźć w odpowiednich często zadawanych pytaniach.

Jak wizualizować popularne pary i zmienność w widoku analizy handlu?

Top 10 najpopularniejszych rynków

Karta Trading Analytics wyświetla 10 najpopularniejszych par aktywów pod względem liczby uruchomionych strategii. 
Możesz szybko przejrzeć symbole z największą liczbą zleceń grid i skonfigurować strategię handlu grid, klikając [Utwórz]

Top 10 pod względem zmienności 

Możesz także wyświetlić 10 najpopularniejszych par aktywów według zmienności, co jest kluczowym wskaźnikiem dla użytkowników wdrażających strategie handlu grid.
Procent zmienności jest obliczany na podstawie godzinowych cen zamknięcia symbolu w ciągu ostatnich 30 dni.