FAQ
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Punkty Binance Futures (BNFCR)
Jak korzystać z trybu handlu kredytami Binance Futures?

Jak korzystać z trybu handlu kredytami Binance Futures?

2024-06-24 07:00
Wprowadzenie
Strona Internetowa
Aplikacja
Wprowadzenie
Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2024 r.
Binance Futures uruchamia tryb handlu kredytami na swojej platformie transakcyjnej, aby zaoferować użytkownikom w kwalifikujących się regionach nową opcję bezpośredniego wpłacania obsługiwanych aktywów kryptowalutowych, takich jak BTC, ETH i BNB, jako zabezpieczenia dla USDⓈ-marginowanych kontraktów futures. Tryb handlu kredytami Binance Futures domyślnie działa z trybami cross margin i multi-assets.

Jak działa tryb handlu kredytami Binance Futures?

W trybie handlu kredytami Binance Futures PnL, margin i opłaty wszystkich kontraktów USDT lub USDC będą wyświetlane jako kredyty z oznaczeniem BNFCR.
Uwaga: tryb handlu kredytami Binance Futures jest obecnie dostępny tylko dla kontraktów USDⓈ-M. Podczas korzystania z tego trybu do przesyłania aktywów między portfelami futures a innymi portfelami można korzystać tylko z BTC, ETH i BNB. Nie można wypłacić BNFCR, ale można najpierw je wymienić na BTC, ETH lub BNB przed dokonaniem wypłaty.

Aby dowiedzieć się krok po kroku, jak korzystać z trybu handlu kredytami Binance Futures, kliknij, aby wyświetlić karty „Strona internetowa” lub „Aplikacja” na tej stronie.

Wyliczenia marginu, salda i PnL w kredytach Binance

Domyślnie wartość aktywów jest wyświetlana w BNFCR na podstawie wartości USD. 
Na przykład użytkownik A ma w swoim portfelu futures następujące aktywa:
AktywaKwotyCena (USD)
USDT1 0001
BTC0,360 000
BNB12600
Saldo wyceniane w kredytach Binance wynosiłoby:
1000 + 0,3 * 60 000 + 12 * 600 = 26 200 BNFCR
Jeśli użytkownik A otworzył pozycję (stawka opłaty wynosi 0,05%):
KontraktStronaCena WejściaWielkość (coin)Cena Mark
BTCUSDT perpetualLong58 0000,160 000
Opłata transakcyjna wynosiłaby = 58 000 * 0,1 * 0,05% = 2,9 BNFCR
Niezrealizowany PnL wyniósłby = (60 000 – 58 000) * 0,1 = 200 BNFCR
Saldo margin wynosiłoby = 26 200 + 200 = 26 400 BNFCR

Często zadawane pytania na temat trybu handlu kredytami Binance Futures

1. Czy BNB jest obsługiwany w trybie handlu kredytami Binance Futures?
Tak, tryb handlu kredytami Binance Futures obsługuje BNB.
2. Czy mogę wrócić do podstawowego trybu handlu po dokonaniu ulepszenia?
Nie, po aktualizacji do trybu handlu kredytami Binance Futures nie można cofnąć tego działania.
3. Czy subkonta obsługują tryb handlu kredytami?
Tak, możesz przejść na tryb handlu kredytami Binance Futures na swoich subkontach futures.
4. Czy mogę korzystać z handlu API w trybie handlu kredytami?
Tak, ulepszenie do trybu handlu kredytami Binance Futures nie ma wpływu na klucze API.
5. Czy wolumen handlowy w trybie handlu kredytami wlicza się do obliczenia wolumenu handlowego VIP?
Tak, obliczenia wolumenu handlowego VIP uwzględniają wolumen handlowy w trybie handlu kredytami.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Binance Futures, odwiedź stronę Często zadawane pytania dotyczące kontraktów futures.
 

Jak dokonać ulepszenia do trybu handlu kredytami Binance Futures?

Z trybu klasycznego lub Portfolio Margin Pro:
kiedy wejdziesz na stronę handlu futures, system wyświetli wyskakujące okienko. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę o świadczenie usług futures, a następnie kliknij [Potwierdź], aby zakończyć ulepszenie. 
Jeśli wyskakujące okienko zostało już zamknięte, możesz również włączyć tę funkcję, klikając baner u góry strony handlowej.

Z trybu Portfolio Margin:

Najpierw przełącz się na tryb klasyczny, a następnie wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć ulepszenie.
Po ulepszeniu do trybu handlu kredytami Binance Futures możesz rozpocząć handel kontraktami futures, korzystając z jego funkcji. Więcej informacji znajdziesz w naszym Przewodniku po kontraktach futures.

Wpłacanie, przesyłanie i wymiana w trybie handlu kredytami Binance Futures

Jak przelać środki?

1. W interfejsie handlowym futures przewiń w dół, aby znaleźć widżet [Aktywa] w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij przycisk [Transfer].
2. Wybierz token, który chcesz przesłać do swojego portfela futures. Wprowadź kwotę i kliknij przycisk [Potwierdź].
3. Gdy Twoje aktywa zostaną pomyślnie przeniesione do portfela Futures, możesz sprawdzić dostępne saldo w [Aktywa].
4. Jeśli chcesz przelać dostępną kwotę z portfela futures do portfela fiat/spot, kliknij ikonę swapu, aby zmienić miejsce docelowe przelewu. Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać, i kliknij [Potwierdź].
Uwaga: w trybie handlu kredytami Binance Futures do przesyłania aktywów między portfelami futures a innymi portfelami można obecnie używać tylko BTC, ETH i BNB. Nie można wypłacić BNFCR, ale można je wymienić na BTC, ETH lub BNB według wartości rynkowej. Po wymianie aktywów będziesz mieć możliwość ich przesłania z portfela futures do portfela spot, a następnie dokonywania wypłat w zwykły sposób.

Jak korzystać z funkcji wymiany aktywów?

1. Znajdź moduł [Aktywa] w prawym dolnym rogu i kliknij [Swap].
2. Wybierz aktywa do wymiany i wprowadź kwotę. Maksymalna kwota, którą możesz wymienić, jest równa dostępnemu saldu.
3. Sprawdź podawany przez system kurs wymiany w czasie rzeczywistym oraz kwotę aktywów, jaką otrzymasz. Kliknij [Potwierdź] w wyznaczonym czasie; w przeciwnym razie system odświeży wycenę.

Pamiętaj: 
  • Funkcja wymiany w trybie handlu kredytami Binance Futures jest ograniczona tylko do określonych tokenów. Przed skorzystaniem z funkcji wymiany sprawdź listę dostępnych aktywów.
Status MiCAWymiana zWymiana na
Tryb handlu kredytamiBTC, ETH, BNB, USDC, FDUSD, BNFCR*BTC, ETH, BNB, BNFCR
Tryb normalny (tryb handlu bez kredytów)BTC, ETH, BNB, USDT, USDC, FDUSD, BNFCRBTC, ETH, BNB
* USDT można wymieniać tylko na BTC, ETH i BNB. Należy pamiętać, że USDT nie można wymienić na BNFCR, a BNFCR nie można wymienić na USDT.

Tryby marginu i aktywów

Domyślnie po ulepszeniu do trybu handlu kredytami Binance Futures tryb marginu zostanie ustawiony na tryb cross margin, a tryb aktywów zostanie ustawiony na tryb multi-assets. Sprawdź, czy odpowiednio monitorujesz, dostosowujesz oraz przeglądasz swoje pozycje handlowe i strategię. 
W trybie handlu kredytami Binance użytkownicy nie będą mogli zmienić trybu margin ani trybu aktywów.
Saldo, margin i PnL będą obliczane i wyświetlane w BNFCR.
Aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu handlu kredytami Futures w aplikacji Binance, kliknij kartę „Aplikacja” na tej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Binance Futures, odwiedź stronę Często zadawane pytania dotyczące kontraktów futures

Jak dokonać ulepszenia do trybu handlu kredytami Binance Futures?

Z trybu klasycznego lub Portfolio Margin Pro

Kiedy wejdziesz na stronę handlu futures, system wyświetli wyskakujące okienko. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę o świadczenie usług futures, a następnie dotknij przycisku [Potwierdź], aby zakończyć ulepszenie. 
Jeśli wyskakujące okienko zostało już zamknięte, możesz włączyć tę funkcję ręcznie, wybierając baner u góry ekranu handlowego.

Z trybu Portfolio Margin:

Najpierw przełącz się na tryb klasyczny, a następnie wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć ulepszenie.
Po ulepszeniu do trybu handlu kredytami Binance Futures możesz rozpocząć handel kontraktami futures. Więcej informacji znajdziesz w naszym Przewodniku po kontraktach futures.

Wpłacanie, przesyłanie i wymiana

Jak przelać środki?

1. Przejdź do portfela futures i dotknij opcji [Transfer].
2. Wybierz token, który chcesz przesłać do swojego portfela futures. Wprowadź kwotę i dotknij przycisku [Potwierdź].
3. Gdy Twoje aktywa zostaną pomyślnie przesłane do portfela futures, możesz sprawdzić saldo w sekcji „Saldo portfela” na karcie [Futures].
4. Jeżeli chcesz przesłać saldo portfela futures do swojego portfela fiat i spot, dotknij ikony swapu, aby zmienić miejsce docelowe przelewu. Wprowadź kwotę transferu i dotknij przycisku [Potwierdź].
Uwaga: w trybie handlu kredytami Binance Futures między portfelami futures a innymi portfelami można przesyłać tylko BTC, ETH i BNB. Nie można wypłacić BNFCR, a więc aby dokonać wypłaty, należy najpierw wymienić BNFCR na BTC, ETH lub BNB.

Jak korzystać z funkcji wymiany aktywów?

1. Wejdź na stronę [Futures] i dotknij opcji [Swap].
2. Wybierz aktywa do wymiany (BTC, ETH lub BNB) i wprowadź kwotę. Maksymalna kwota, którą możesz wymienić, jest równa Twojemu dostępnemu saldu.
3. Sprawdź podawany przez system kurs wymiany w czasie rzeczywistym oraz kwotę aktywów, jaką otrzymasz. Dotknij przycisku [Potwierdź] w wyznaczonym czasie; w przeciwnym razie system odświeży wycenę.

Uwaga: funkcja wymiany w trybie handlu kredytami Binance Futures jest ograniczona tylko do określonych tokenów. Przed skorzystaniem z funkcji wymiany sprawdź listę dostępnych aktywów.
Status MiCAWymiana zWymiana na
Tryb handlu kredytamiBTC, ETH, BNB, USDC, FDUSD, BNFCR*BTC, ETH, BNB, BNFCR
Tryb normalny (tryb handlu bez kredytów)BTC, ETH, BNB, USDT, USDC, FDUSD, BNFCRBTC, ETH, BNB
* USDT można wymieniać tylko na BTC, ETH i BNB. Należy pamiętać, że USDT nie można wymienić na BNFCR, a BNFCR nie można wymienić na USDT.

Tryby marginu i aktywów

Domyślnie po ulepszeniu do trybu handlu kredytami Binance Futures tryb marginu zostanie ustawiony na tryb cross margin, a tryb aktywów zostanie ustawiony na tryb multi-assets. Może to wymagać dostosowania strategii handlowej do specyfiki trybu cross margin.
W trybie handlu kredytami Binance nie można zmieniać trybu margin ani aktywów.
Saldo, margin i PnL będą obliczane i wyświetlane w BNFCR.
Aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu handlu kredytami futures na stronie internetowej Binance, kliknij kartę „Strona internetowa” na tej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Binance Futures, odwiedź stronę Często zadawane pytania dotyczące kontraktów futures.