Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Jak Korzystać Z TradingView Na Stronie Binance

2021-05-10 06:35
Przewodnik Wideo
Interfejs handlowy Binance zawiera solidny zestaw narzędzi i opcji, które pomogą Ci w analizie handlowej. Składają się to na:
 • Wykresy świecowe
 • Wykresy głębokości
 • Interwały czasowe
 • Narzędzia do rysowania
 • Wskaźniki techniczne
TradingView umożliwia użytkownikom tworzenie dostosowanego zestawu narzędzi do analizy technicznej. Sprawdźmy, jak można go wykorzystać na Binance.

Otwarcie TradingView

TradingView i narzędzia handlowe są dostępne zarówno w klasycznej, jak i zaawansowanej wersji naszego interfejsu użytkownika. Te dwa widoki oferują różne, edytowalne układy interfejsu użytkownika i można je przełączać w dowolnym momencie.
1. Zaloguj się na swoje konto Binance i najedź na przycisk [Handel]. Następnie kliknij [Zaawansowany] lub [Klasyczny].
2. Aby uzyskać pełny dostęp do dostępnych narzędzi handlowych i wykresów świecowych, kliknij przycisk [TradingView] umieszczony nad wykresem.
Zauważysz, że na wykresie są już wyświetlane średnie kroczące. Możesz uzyskać dostęp do ich ustawień, klikając ikonę [Ustawienia], znajdującą się w pokazanym poniżej czerwonym kwadracie. Każda średnia krocząca jest dostosowywana zgodnie z określonymi ramami czasowymi. Na przykład MA (7) to średnia krocząca z siedmiu świec twojego przedziału czasu (np. 7 godzin, jeśli używasz wykresu 1-godzinnego lub 7 dni, jeśli jest to wykres 1-dniowy).
 • MA (7) - Fioletowy
 • MA (25) - Czerwony
 • MA (99) - Cyjan
[Głębokość] przedstawia wizualną reprezentację niewypełnionych zleceń kupna/sprzedaży w księdze zleceń.

Wykresy Świecowe

Wykresy świecowe są graficzną reprezentacją ruchów cen aktywów. Ramy czasowe każdej świecy można dostosować i mogą reprezentować dany okres. Każda świeca zawiera cenę otwarcia / cenę zamknięcia / najwyższą cenę / najniższą cenę w danym okresie.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat działania świec, zapoznaj się z Binance Academy - Przewodnik Dla Początkujących Po Wykresach Świecowych.
Aby dostosować wykres świecowy, kliknij dwukrotnie dowolną świecę w [TradingView]. W ten sposób wejdziesz w ustawienia.
 • [Styl] pozwala zmienić wygląd świec.
 • [Skala] daje wiele opcji skalowania i marginowania twoich świec, w tym Skala Automatyczna, Skala Logarytmiczna i Skala Procentowa.
 • [Tło] pozwala zmienić wygląd tła wykresu świecowego.
 • [Strefa Czasowa / Sesje] pozwala wybrać strefę czasową.

Interwały Świec

Ramy czasowe reprezentowane przez każdą świecę można zmienić, wybierając jedną z domyślnych opcji umieszczonych nad wykresem. Jeśli potrzebujesz większego wyboru, kliknij umieszczoną po prawej stronie strzałkę wskazującą w dół.
Tutaj możesz wybrać nowy interwał lub nacisnąć przycisk [Edytuj], aby dodać więcej interwałów do domyślnych opcji.

Narzędzia Do Rysowania

Lewa strona wykresu zawiera kilka narzędzi do rysowania i opcji pomocnych w analizie wykresów. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na każde narzędzie. W ten sposób znajdziesz inne warianty podstawowej funkcji narzędzia.
Domyślnie wybrane są następujące narzędzia:

Popularne Podstawowe Narzędzia

Pozycja Long/Short

Narzędzie pozycji long lub short umożliwia śledzenie lub symulowanie pozycji. Możesz ręcznie dostosować Cenę Wejścia oraz poziom Take Profit i Stop-Loss. Następnie wyświetli się odpowiedni stosunek ryzyka do zysku.
1. Wybierz narzędzie [Pozycja Long] lub [Pozycja Short].
2. Kliknij wykres, aby utworzyć swoją pozycję long/short. Obszar zacieniony na zielono reprezentuje Twój cel (potencjalny zysk), podczas gdy czerwony pokazuje Twój obszar stop-loss (potencjalną stratę). Po środku możesz zobaczyć stosunek ryzyka do zysku.
3. Przeciągnij granice pola, aby zmienić swój Stosunek Ryzyka/Zysku. Cel pokazuje różnicę w cenie między Twoją Ceną Wejścia a poziomem Take Profit. Stop pokazuje różnicę między Ceną Wejścia a poziomem Stop-Loss.
Kliknij dwukrotnie wykres Pozycji Long/Pozycji Short, aby dostosować jej ustawienia. Możesz zmienić kwotę inwestycji oraz procentowe ryzyko w obszarze [Wielkość Konta]. [Współrzędne] pozwalają na numeryczną zmianę wartości Take Profit, Ceny Wejścia i Poziomu Stop, natomiast [Widoczność] umożliwia dostosowanie graficzne.

Linia Trendu

Możesz łatwo dodać linie trendu do swojego wykresu, aby dopasować go do swoich metod analizy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji na temat linii trendu w ogóle, zapoznaj się z Binance Academy, Wyjaśnienie Linii Trendu.
Aby utworzyć linie trendu, po prostu kliknij narzędzie [Linia Trendu], a następnie wybierz początkowe i końcowe punkty linii trendu.
Poniżej znajduje się przykład prostej linii trendu przedstawiającej możliwe punkty wejścia na rynek. Grubość, kolor i inne funkcje można dostosować za pomocą ruchomego paska narzędzi.

Wskaźniki Techniczne

Wskaźniki techniczne, takie jak Średnia Krocząca lub Wstęgi Bollingera można dodać w widoku handlu.
Kliknij ikonę [Wskaźnik Techniczny], aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych opcji.
Po wybraniu wskaźnika technicznego, staje się on widoczny na wykresie świecowym.

Jak Zresetować Wykres

Aby usunąć wskaźniki techniczne, po prostu kliknij na nie, aby wyświetlić ruchomy pasek narzędzi. Następnie kliknij na ikonę kosza.
Jeśli chcesz zresetować cały wykres, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wykresie, a następnie [Resetuj wykres]. Alternatywnie możesz nacisnąć [Alt + R] na klawiaturze.

Jak Wyświetlić 24-godzinną Wydajność Aktywa W Innych Strefach Czasowych?

1. Kliknij zegar w prawym dolnym rogu, aby zmienić strefę czasową.
2. Po zmianie strefy czasowej na wykresie zostanie wyświetlona wydajność aktywa w [1D] (24 godziny).  
Możesz wyświetlić 24-godzinną wydajność aktywa na wykresie. Na przykład 24-godzinny wzrost dla BTC/BUSD w dniu 02.03.2022 (UTC+0) wyniósł -75,93 (-0,17%).