Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Polecenia i Partnerzy
Jak korzystać z Polecenia Binance w Wersji Lite

Jak korzystać z Polecenia Binance w Wersji Lite

2022-12-13 12:32
Dostępny jest nowy sposób zdobywania nagród poprzez zachęcanie znajomych do rejestracji na Binance. Kiedy zaproszony znajomy zarejestruje konto Binance i dokona wpłaty o wartości powyżej 50 USD, obie strony otrzymają 100 USDT w punktach, które można wykorzystać, aby zrekompensować swoje opłaty transakcyjne.

1. Jak można zdobywać nagrody za polecenie? 

Krok 1: Wybierz tryb [Polecenia Lite] i udostępnij znajomym link polecający.
Uwaga: Nagród za Polecenia Lite nie można zdobywać jednocześnie z nagrodami z tytułu Poleceń Standardowych. Aby zdobywać nagrody w naszym zwykłym prowizyjnym programie poleceń, wybierz zamiast tego opcję [Polecenie Standardowe].
Krok 2: Kiedy znajomy zarejestruje konto na Binance, zakończy Weryfikację Tożsamości, dokona łącznych wpłat o wartości powyżej 50 USD w ciągu 14 dni od rejestracji, obie strony otrzymują Voucher Rabatowy Na Opłaty Transakcyjne (nazywany wcześniej Voucherem Cashback) o wartości 100 USDT. 
Twój znajomy może dokonać wpłaty za pomocą jednego z następujących kanałów:`
Należy pamiętać, że wszelkie wpłaty przy użyciu metody płatności strony trzeciej lub z innego konta Binance nie wliczają się do wolumenu wpłat użytkownika.

2. Jak mogę odebrać nagrody za polecenie?

Aby kwalifikować się do otrzymania nagrody za polecenie, musisz ukończyć Weryfikację Tożsamości w ciągu Siedmiu dni od udostępnienia nagrody. Po zakończeniu Weryfikacji Tożsamości nagroda zostanie automatycznie przekazana do Twojego [Centrum Nagród] w ciągu 48 godzin. Prosimy pamiętać, że wszelkie nieodebrane nagrody po siedmiu dniach tracą ważność. 
Jeśli nie ukończysz Weryfikacji Tożsamości w ciągu siedmiu dni, do otrzymania nagrody będzie mieć prawo tylko Twój znajomy.
Przykładowo: 
Użytkownik A zaprasza Użytkownika B poprzez Polecenie w Wersji Lite.
Użytkownik B dokonuje łącznych wpłat w wysokości ponad 50 USD i przeprowadza Weryfikację Tożsamości.
Użytkownik A nie ukończył Weryfikacji, więc tylko Użytkownik B kwalifikuje się do nagrody. 
Gdy Użytkownik A ukończy Weryfikację Tożsamości, będzie on również uprawniony do otrzymania nagrody. 

3. Jak mogę wykorzystać Voucher Rabatowy Na Opłaty Transakcyjne?

Po otrzymaniu vouchera przejdź do [Centrum Nagród] i zrealizuj go w ciągu siedmiu dni. Należy pamiętać, że wszystkie Vouchery Rabatowe Na Opłaty Transakcyjne są ważne przez 14 dni od chwili aktywacji. Po aktywacji rabat uzyskany z tytułu opłat transakcyjnych zostaje przekazany na konto spot użytkownika w USDT przed godz. 23:59:59 kolejnego dnia. 
Więcej informacji na temat korzystania z Voucherów Rabatowych Na Opłaty Transakcyjne, patrz: Regulamin Voucherów Rabatowych Na Opłaty Transakcyjne.

4. Ile Voucherów Rabatowych Na Opłaty Transakcyjne mogę otrzymać?

Liczba Voucherów Rabatowe Na Opłaty Transakcyjne, jaką można dostać, jest nieograniczona. 

5. Jak mogę zdobyć więcej nagród?

Więcej Voucherów Rabatowych Na Opłaty Transakcyjne można zdobyć, zapraszając więcej znajomych do rejestracji na Binance i dokonania pierwszej wpłaty. 

Zasady i Warunki

1. Każdy nowy użytkownik Binance może zostać polecony tylko w jednym trybie poleceń. Jeżeli nowy użytkownik zarejestruje konto Binance przy użyciu identyfikatora/linku Polecenia Lite, użytkownik, który go zaprosił, nie będzie uprawniony do żadnych nagród prowizyjnych w Trybie Poleceń Standardowych.
2. Nagrody można odblokować w ciągu 7 dni od ich rozdysponowania. Vouchery Rabatowe Na Opłaty Transakcyjne po 7 dniach tracą ważność i nie można już odebrać nagród.
3. Wszystkie nagrody podlegają dystrybucji w postaci Voucherów Rabatowych Na Opłaty Transakcyjne, które można wykorzystać w ramach transakcji Spot. Aby odebrać nagrodę, przejdź do [Centrum Nagród]. Vouchery Rabatowe Na Opłaty Transakcyjne zachowują ważność przez 14 dni od chwili aktywacji.
4. Do udziału w tym wydarzeniu nie można wykorzystywać subkont. Wpłaty dokonane przelewem z konta lub subkonta nie kwalifikują się do nagród.
5. Wszelkie wpłaty przy użyciu metody płatności strony trzeciej lub z innego konta Binance nie liczą się do wolumenu wpłat użytkownika.
6. Użytkownicy muszą ukończyć Weryfikację Tożsamości w ciągu 7 dni od udostępnienia nagrody. Nagroda zostanie automatycznie przekazana do [Centrum Nagród] w ciągu 48 godzin od zakończenia Weryfikacji Tożsamości.
7. Binance oblicza kwotę wpłaty i transakcji w USD przy użyciu bieżącego kursu wymiany waluty fiat na USD.
8. Binance zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w programie poleceń użytkowników i odebrania nagród uczestnikom, którzy dopuszczają się nieuczciwych lub szkodliwych działań w celu zdobycia nagród za polecenie. Dotyczy to np. zbiorczych rejestracji kont w celu uzyskania dodatkowej premii, korzystania z witryn wyłudzających informacje zawierających linki afiliacyjne, umieszczania linków afiliacyjnych w charakterze ogłoszeń w wyszukiwarkach oraz wszelkich innych działań związanych z niezgodnymi z prawem lub szkodliwymi celami.
9. Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Aktywności bądź Zasad Aktywności według własnego uznania.
10. Wszyscy użytkownicy muszą ściśle przestrzegać Warunków Użytkowania Binance. Każde naruszenie Warunków Użytkowania Binance skutkuje pozbawieniem użytkownika możliwości otrzymywania nagród za polecenie.
11. Binance ma wyłączne prawo do ustalania oraz decydowania, czy użytkownik jest uprawniony do otrzymania jakichkolwiek nagród za polecenie, i zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszego Regulaminu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.
12. Jeżeli system wykryje, że użytkownik usunął swoje konto w celu utworzenia nowego i skorzystania z programu poleceń, Binance zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich prowizji za polecenie należnych jego kontu.
13. Począwszy od 12:00 (UTC) 18.11.2022 mieszkańcy Singapuru zostają wykluczeni z uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym Binance w roli polecających lub poleconych wnioskodawców. W przypadku zmiany adresu zamieszkania prosimy o przesłanie nowego Potwierdzenia Adresu. Po zweryfikowaniu i zaktualizowaniu Twojego dokumentu otrzymasz powiadomienie e-mailem.
14. Ze względu na ograniczenia regulacyjne użytkownicy platformy Binance z Izraela zostają wykluczeni z uczestnictwa w Programie poleceń Binance w roli polecającego lub poleconego wnioskodawcy.
15. Od 01.08.2023 r. użytkownicy mieszkający w Japonii nie mogą uczestniczyć w Programie poleceń Binance w charakterze poleconego wnioskodawcy. Oprócz tego użytkownicy mieszkający w innych krajach/regionach nie mogą otrzymywać nagród w przypadku relacji polecającej z użytkownikami mieszkającymi w Japonii. Uwaga: aktualne relacje polecające z udziałem użytkowników Binance.com w Japonii będą zachowane do odwołania.
Uwaga: artykuł został zaktualizowany 2 sierpnia 2023 r. o dodatkowe informacje na temat regulaminu Programu poleceń standardowych Binance.