Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Handel Spot i Margin
Handel Margin
Wstęp do Handlu Margin
Jak korzystać z funkcji zamknięcia wszystkich pozycji i spłaty w jednej walucie na Binance Margin

Jak korzystać z funkcji zamknięcia wszystkich pozycji i spłaty w jednej walucie na Binance Margin

2022-03-29 01:15

Czym jest Zamknij Wszystkie Pozycje?

Jeżeli musisz szybko zamknąć wszystkie pozycje na Binance Margin z powodu zmienności rynkowej, możesz anulować wszystkie otwarte zlecenia i wyjść ze wszystkich pozycji przy użyciu funkcji Zamknij wszystkie pozycje.
Należy pamiętać, że ta czynność jest ostateczna i po przesłaniu żądania zamknięcia wszystkich pozycji nie ma możliwości zmiany pozycji. Należy pamiętać, że nie ma gwarancji, kiedy nastąpi wykonanie likwidacji – zależy to od warunków rynkowych i płynności.

Jak korzystać z funkcji Zamknij Wszystkie Pozycje w handlu cross margin?

Jeśli korzystasz ze strony Binance:
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Portfel] – [Margin].
2. Kliknij opcję [Zamknij Wszystkie Pozycje], aby zamknąć wszystkie pozycje na koncie Cross Margin.
3. Możesz również przejść do menu [Handlu] – [Margin].
4. Przewiń w dół do karty [Pozycje] i kliknij przycisk [Zamknij wszystkie pozycje].
Jeśli korzystasz z aplikacji Binance:
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Portfel] – [Margin]. Następnie kliknij przycisk [Zamknij Wszystkie], aby zamknąć wszystkie pozycje na koncie Cross Margin.
2. Możesz również przejść do menu [Handluj] – [Margin].
3. Przewiń w dół do karty [Pozycje] i kliknij przycisk [Spłać wszystkie].

Jak korzystać z funkcji Zamknij wszystkie pozycje w handlu izolowanym margin?

Jeśli korzystasz ze strony Binance:
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Portfel] – [Margin].
2. Wybierz kartę [Izolowany] i kliknij opcję [Lik. Jednym Kliknięciem] obok par, które chcesz zamknąć.
Jeśli korzystasz z aplikacji Binance:
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Portfel] – [Margin].
2. Na karcie [Izolowany] kliknij parę, którą chcesz zamknąć, a następnie kliknij opcję [Zamknij Wszystkie].

Czym jest funkcja spłaty w jednej walucie?

Funkcja spłaty w jednej walucie zapewnia użytkownikom większą elastyczność w zakresie spłaty zadłużenia. Możesz wybrać, który token chcesz spłacić.

Jak korzystać z funkcji spłaty w jednej walucie na transakcjach Cross Margin?

Jeśli korzystasz ze strony Binance:
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Handluj][Margin].
2. Przewiń w dół do karty [Pozycje] i kliknij przycisk [Spłać] obok tokena, który chcesz spłacić.
Jeśli korzystasz z aplikacji Binance:
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Transakcje][Margin].
2. Przewiń w dół do zakładki [Pozycje] i kliknij przycisk [Spłać] obok tokena, który chcesz spłacić.
Pamiętaj: 
  • Jeżeli nie masz wystarczającego salda na pokrycie kwoty długu, system sprzeda Twoje aktywa po cenie market, aby go spłacić. Rozpocznie od sprzedaży aktywów o najwyższym saldzie netto.
  • Zlecenia market nie gwarantują kwoty, jaką można otrzymać przy pomyślnej realizacji. W przypadku korzystania ze zleceń market z dużymi pozycjami może to prowadzić do strat.