Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Aukcja Slot DOT Parachain
Launchpad&Launchpool
Binance Pool
Auto-Inwestycje
BNB Vault
Staking DeFi
Farming Płynności
Podwójne Inwestycje
Swap Farming
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Jak Korzystać z Farmingu Płynności Binance

2022-04-12 01:01
1. Zaloguj się na swoje konto Binance i kliknij opcję [Earn] – [Liquidity Farming].
2. Kliknij opcję [Płynność], aby przejść do strony Farmingu płynności.

Jak dodać płynność?

1. Kliknij opcję [Dodaj] w polu Płynność, wybierz żądaną pulę płynności, wybierz rodzaj puli (podwójny lub pojedynczy token).
Jeżeli wybierzesz opcję dodania płynności do puli dwutokenowej, wprowadź kwotę pierwszego tokena, a system automatycznie wyświetli wymaganą kwotę drugiego tokena. Należy pamiętać, że ostateczna kwota drugiego tokena zależy od ceny tokena w chwili składania zlecenia.
Jeżeli wybierzesz opcję dodania płynności do puli jednotokenowej, system automatycznie dokona proporcjonalnej konwersji na odpowiedni token z puli. Należy pamiętać, że w trakcie procesu konwersji zostanie naliczona odpowiednia opłata transakcyjna.


Cena: Szacowana cena konwersji między dwoma tokenami. Ostateczna cena zależy od kwoty tokenów w puli płynności w chwili składania zlecenia.
Opłata: Opłata transakcyjna za konwersję jednego tokena na drugi. Ma zastosowanie tylko do zleceń w pulach jednotokenowych.
Udział: Przewidywany udział Twoich tokenów w puli, określany na podstawie zapasu różnych tokenów w puli płynności w chwili składania zlecenia.
Udział w Puli: Szacunkowa wartość udziału Twoich tokenów w puli. Udział zmienia się w zależności od płynności puli w chwili składania zlecenia.
Poślizg: Szacowany procent, o który ostateczna cena realizacji swapu odbiega od ceny bieżącej ze względu na kwotę transakcji.
Rentowność Całkowita: wskaźnik APY jest pochodną 24-godzinnego wolumenu w stosunku rocznym. Zwrot całkowity oblicza się na podstawie nagród za płynność i opłat transakcyjnych. Nagrody za płynność są wypłacane co godzinę, a opłaty transakcyjne wynikają z 24-godzinnego wolumenu handlowego.
2. Przeczytaj, zrozum i przyjmij Regulamin Binance Liquid Swap. Następnie kliknij przycisk [Dodaj Płynność], aby potwierdzić zlecenie.
3. Po pomyślnym dodaniu tokenów pojawi się potwierdzenie kwoty tokenów, pary, ceny, Twojego udziału, bieżącego składu udziału oraz Twojego udziału w puli.
Możesz kliknąć przycisk [Pokaż Mój Udział] , aby zobaczyć całkowity udział, informacje o udziale i historię płynności lub kliknąć przycisk [Wróć do Płynności], aby dodać płynność do innych pul.

Jak usunąć płynność?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do menu [Earn] – [Farming Płynności]. Kliknij opcję [Usuń].
2. Wybierz pulę płynności, którą chcesz usunąć, wprowadź kwotę i wybierz rodzaj tokenów do realizacji. 
System automatycznie obliczy cenę, udział w puli, aktualną wielkość puli, a także Twój bieżący udział oraz aktualne kompozycje udziałów. Potwierdź informacje i kliknij opcję [Usuń], aby złożyć zlecenie.

Przypomnienie: Jeżeli wybierzesz opcję usunięcia pojedynczego tokena, system dokona konwersji dwóch tokenów na wybrany token, a podczas procesu konwersji zostanie naliczona odpowiednia opłata transakcyjna.
3. Po udanym usunięciu tokenów pojawi się potwierdzenie usuniętej kwoty, pary, usuniętego udziału, ceny i całkowitego pozostałego udziału (w stosownym przypadku).
Możesz kliknąć przycisk [Pokaż Mój Udział] , aby zobaczyć swój całkowity udział, informacje o udziale i historię płynności lub kliknąć przycisk [Wróć do Płynności], aby usunąć inne pary tokenów.
Ważne Uwagi
  • Kiedy cena tokena na rynku drastycznie się zmienia, może się zdarzyć, że udziałowcy puli par tokenów (dostawcy płynności) nie będą w stanie korzystać z takich samych wzrostów wartości. Dlatego dodawanie płynności nie jest operacją wolną od ryzyka i nie jest sposobem na zachowanie kapitału.
  • Po dodaniu aktywów do określonej puli par tokenów w celu uzyskania udziału w puli (dodanie pojedynczego tokena wiąże się z odpowiednimi opłatami) można je usuwać z tej samej puli par tokenów za pośrednictwem udziałów w puli. Można usunąć proporcjonalnie dwa tokeny jednocześnie lub wybrać jeden token do usunięcia. Ponieważ przy usuwaniu tokena trzeba wymienić inny token w puli par jako token, który chcemy usunąć, nalicza się opłatę transakcyjną, którą odejmuje się od kwoty, jaką można uzyskać.
  • Poślizg transakcyjny jest korygowany w czasie rzeczywistym zgodnie z warunkami rynkowymi, a cena widoczna na stronie może nie być ostateczną ceną poślizgu transakcyjnego. Jeżeli poślizg cenowy jest zbyt duży i przekracza wartość ostrzegawczą, system automatycznie zakańcza transakcję.