Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Binance Fan Token

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Jak Korzystać z NFT PowerStation na Platformie Tokenów Fanowskich Binance

2021-12-08 01:37
Film Instruktażowy

Czym jest NFT PowerStation?

NFT PowerStation to innowacyjna funkcja związana z Tokenami Fanowskimi Binance i najlepszy sposób, aby podnieść poziom swojego zaangażowania jako oddany fan oraz zdobywać nagrody za pomocą obsługiwanych NFT na Platformie Tokenów Fanowskich Binance. NFT PowerStation umożliwia ładowanie NFT, aby wzmocnić swój fandom i odebrać dodatkowe nagrody w postaci Tokenów Fanowskich Binance za wspieranie wybranego zespołu.

Jak działa PowerStation?

Nagrody w postaci Tokenów Fanowskich Binance będą rozdzielane z wcześniej określonej puli. Zostaną one przydzielone w zależności od różnych czynników, w tym: rodzaju obsługiwanych NFT, które są ładowane, Mocy Fanów, jaką reprezentuje każde NFT, oraz liczby uczestników. Im dłużej będziesz ładował(-a) swoje NFT, tym wyższe będą Twoje nagrody dla fanów. Należy pamiętać, że nagrody są naliczane według stawek godzinowych.

Jak Wziąć Udział w NFT PowerStation i Ładować Swoje NFT?

1. Załóż konto Binance i zakończ proces Weryfikacji Tożsamości. Start ułatwi Ci nasz Przewodnik dla Początkujących.
2. Uzyskaj obsługiwane NFT, aby wziąć udział w NFT PowerStation. Znajdź swoje ulubione drużyny na Binance NFT Marketplace i kupuj obsługiwane NFT lub Mystery Boxy, korzystając ze swoich Tokenów Fanowskich Binance. Tokeny te można zdobyć za pośrednictwem Launchpool lub Launchpad podczas publicznej sprzedaży, lub po wprowadzeniu ich na Binance za pomocą karty kredytowej, debetowej, na rynku Spot lub w handlu P2P.  
3. Odwiedź Platformę Tokenów Fanowskich Binance, aby odkryć PowerStations. Znajdź profil preferowanego zespołu w sekcji polecane zespoły i przejdź do zakładki „PowerStation” lub odkryj najnowsze działania dotyczące PowerStation, przewijając stronę docelową platformy.
4. Rozgrzej się przed aktywnością i dodaj swoje NFT do slotów PowerStation. Podczas rozgrzewki możesz wybrać i ładować wcześniej nabyte NFT w slotach PowerStation. Pamiętaj, że różne edycje NFT i poziomy rzadkości reprezentują różne poziomy Mocy Fanów. Nie możesz ładować NFT, jeśli są już ładowane w innym slocie, wyciągnięte z platformy lub wystawione na NFT Marketplace. 
5. Śledź wydajność PowerStation przed i podczas każdej aktywności. Możesz śledzić następujące szczegóły aktywności PowerStation od rozgrzewki do końca każdej aktywności:

 • Łączne Nagrody: nagrody w postaci tokenów do rozdysponowania między uczestniczącymi użytkownikami.
 • Wszystkie Ładowane NFT: wszystkie NFT dodane do slotów PowerStation przez wszystkich użytkowników.
 • Całkowita Moc Fanów: im więcej edycji i im rzadsze NFT użytkownicy ładują, tym wyższa będzie Całkowita Moc Fanów i tym więcej indywidualnych nagród otrzymają uczestnicy.
6. Maksymalizacja Mocy Fanów dzięki ładowaniu Pełnego Zestawu. Aby aktywować Pełen Zestaw NFT, który pozwoli Ci podwoić Moc Fanów i potencjalne nagrody, musisz naładować wszystkie przedmioty reprezentujące różne kategorie z serii NFT. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy masz pełen zestaw, jest odwiedzenie zakładki "Moje Kolekcje" w profilach drużyn.
7. Odbieraj nagrody godzinowe i śledź swoje postępy w PowerStation. Nagrody można gromadzić co godzinę i odbierać bezpośrednio w portfelu Spot w dowolnym momencie. W zakładce [Historia Nagród] - [Historia Naliczania] możesz sprawdzić wszystkie poprzednio zgromadzone nagrody lub przejść do zakładki [Historia Dystrybucji], aby zobaczyć wszystkie dotychczas odebrane nagrody.
8. W każdej chwili możesz wejść lub wyjść z NFT PowerStation. Możesz natychmiast usunąć NFT z PowerStation i porzucić aktywność w dowolnym momencie. Jednak im dłużej uczestniczysz w programie, tym więcej udziałów możesz otrzymać z całkowitej puli nagród. Po zakończeniu aktywności NFT PowerStation, wszystkie ładowane NFT zostaną odblokowane, a wszystkie nieodebrane nagrody zostaną automatycznie przeniesione do Portfela Spot.

Jakie są różne klasyfikacje NFT i odpowiadające im poziomy Mocy Fanów?

NFT podlegają pewniej klasyfikacji, dzielą się na N (Normalne), R (Rzadkie), SR (Super Rzadkie) oraz SRR (Super Super Rzadkie). Konkretne oznaczenie można zazwyczaj znaleźć w rogu każdego NFT. Im rzadsze NFT, tym więcej Mocy Fanów i tym więcej nagród możesz zebrać, ładując je.
Rzadkość NFT 
Dźwignia Mocy Fanów
N
20 Mocy Fanów
R
50 Mocy Fanów
SR
200 Mocy Fanów
SRR
1000 Mocy Fanów

Często Zadawane Pytania

1. Czym jest Pełen Zestaw i jak podwoić swoją Moc Fanów, aby uzyskać dwa razy więcej nagród?
Aby aktywować Pełen Zestaw, pozwalający na podwojenie Mocy Fanów i zastosowanie dwukrotnego mnożnika nagród tokenowych, musisz naładować cztery różne NFT, reprezentujące różne kategorie z serii NFT. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy posiadasz pełny zestaw, jest przejście do zakładki [Moje Kolekcje] w profilach drużyn, gdzie zobaczysz również dodatkowe przedmioty potrzebne do nabycia Pełnego Zestawu.
2. Czy mogę usunąć swoje NFT po naładowaniu w PowerStation?
Tak, możesz usunąć swoje NFT z PowerStation w dowolnym momencie, bez żadnych opóźnień. Pamiętaj jednak, że nagrody będą się różnić w zależności od rzadkości i liczby naładowanych NFT w łącznej puli. Gdy usuniesz swoje NFT, nagrody zostaną naliczone proporcjonalnie do okresu (w godzinach), w którym dokonywałeś(-aś) ładowania.
3. Czy istnieje limit NFT, które mogę ładować?
Tak, obecny limit będzie oparty na liczbie rodzajów NFT w podstawowej kolekcji.
4. Które Tokeny Fanowskie Binance NFT będą obsługiwane do ładowania w PowerStation?
Glosariusz PowerStation
 • Edycja: Najmniejsza jednostka Mystery Boxa, czyli pojedyncza jednostka NFT. Jedna Edycja NFT może mieć wiele wydań.
 • Przedmiot NFT/Kategorie: Jeden rodzaj NFT dla danego sezonu lub określonej kategorii.
 • Ładowanie NFT: Akcja dodania NFT do slotów PowerStation w celu zebrania nagród w Tokenach Fanowskich.
 • Pełny Zestaw/Kompletny Zestaw NFT: Gdy użytkownicy ładują cztery różne przedmioty (niezależnie od ich rzadkości), reprezentujące różne kategorie z serii NFT, aktywują Pełen Zestaw. Po naładowaniu pełnej kolekcji możesz cieszyć się podwojoną mocą fanów i zwiększonymi nagrodami w postaci tokenów fanowskich.
 • Usuwanie NFT: Akcja polegająca na usunięciu NFT ze slotu PowerStation w celu zebrania nagród w postaci Tokenów Fanowskich Binance.
Pamiętaj:
 • Tylko użytkownicy, którzy ukończyli Weryfikację Tożsamości, będą mogli brać udział w działaniach i zdobywać nagrody.
 • Na stronie aktywności można sprawdzić, ile nagród przypada na 100 Mocy Fanów. Im rzadsze NFT, tym wyższa Moc Fanów.
 • Możesz gromadzić nagrody (naliczane co godzinę) i w dowolnym momencie wypłacać je bezpośrednio do Portfela Spot.
 • Ponieważ całkowita liczba uczestników aktywności PowerStation może być różna, ale całkowite nagrody są stałe, użytkownicy otrzymają zmienną stopę zwrotu ze swojego wkładu do puli. Wysokość nagród, które otrzyma każdy uczestnik, zależy od liczby uczestników. Jeśli dołączy więcej użytkowników, nagrody na osobę zmniejszą się i na odwrót.
 • Godzinowe (średnie) nagrody PowerStation dla każdego uczestnika zostaną obliczone w następujący sposób: (Godzinowa Moc Fanów podczas ładowania przez uczestnika / Godzinowa całkowita ładowana Moc Fanów) * Godzinowe nagrody przyznawane w ramach określonej aktywności PowerStation.
 • Gdy ładujesz cztery różne przedmioty, reprezentujące różne kategorie z serii NFT, możesz aktywować Pełen Zestaw i wykorzystać go do podwojenia swojej Moc Fanów, w celu uzyskania podwójnej liczby nagród.
 • W każdej chwili można usunąć NFT ze slotów NFT PowerStation.
 • NFT ładowane w PowerStation oraz wszelkie nieodebrane nagrody będą automatycznie przekazywane do Portfela Spot na koniec każdego okresu aktywności.
 • Możesz przejść do [PowerStation] - [Historia Aktywności >], aby sprawdzić wyniki poprzednich działań, w tym wcześniej zebrane nagrody i nie tylko. Alternatywnie można przejść do zakładki [Dystrybucja] w sekcji [Historia Transakcji] na stronie Binance.com.