Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Cena Mark Kwartalnych USDⓈ-Marginowanych Kontraktów Futures

2021-12-15 01:05
Tradycyjnie cena kwartalnego kontraktu futures zbiega się z odpowiadającą mu ceną spot, kiedy po upływie trzech miesięcy kontrakt wygasa. W miarę jak kontrakt zbliża się do wygaśnięcia, cena Mark ściśle odzwierciedla ceny spot, a składnik bazowy średniej kroczącej nie wchodzi już w skład obliczeń ceny Mark. Oznacza to, że cena Mark kwartalnego kontraktu futures jest obliczana inaczej w miarę zbliżania się do czasu wygaśnięcia.

Przed datą dostawy:

Cena Mark = Indeks Cenowy + Średnia Krocząca (Podstawa 5-minutowa)*
*Średnia Krocząca (podstawa 5-minutowa) = Średnia Krocząca ((Bid1+Ask1)/2- Indeks Cenowy), mierzy każdą minutę w interwale 5-minutowym

W dniu dostawy:

i) Czas pozostały do dostawy przekracza 1 godzinę
Na przykładzie BTCUSDT 0924:
Cena Mark przed 24 września 2020 r., godz. 06:59:59 UTC
= Indeks Cenowy + Średnia Krocząca (Podstawa 5-minutowa)*
*Średnia Krocząca (podstawa 5-minutowa) = Średnia Krocząca ((Bid1+Ask1)/2- Indeks Cenowy), mierzy każdą minutę w interwale 5-minutowym
Pamiętaj:
Podczas aktualizacji systemu lub wyłączenia w oczekiwaniu na realizację wszystkich działań handlowych, cena Mark Kwartalnego Kontraktu Futures, którego czas dostawy jest dłuższy niż 1 godzina, jest obliczana w następujący sposób:
Zachowaj formułę ceny Mark, ale używaj Bid1 i Ask1 podczas zatrzymania systemu, aby obliczać Średnia Krocząca (podstawa 15-minutowa), aż system powróci do normy.

Jak obliczyć cenę Mark (czas pozostały do dostawy przekracza 1 godzinę)

Krok 1: Oblicz Indeks Cenowy

Załóżmy, że Binance korzysta z średniej ważonej ceny; ceny par BTCUSDT na wybranych giełdach wynoszą odpowiednio 10 000 USDT, 10 001 USDT, 10 002 USDT, 10 003 USDT i 10 004 USDT.
Indeks Cenowy = (10 000 + 10 001 + 10 002 + 10 003 + 10 004) / 5 = 10 002 USDT

Krok 2: Oblicz Średnią Kroczącą o podstawie 5-minutowej

Średnia Krocząca (Podstawa 5-minutowa)
= Średnia Krocząca (Cena Średnia*- Indeks Cenowy), która mierzy każdą minutę w interwale 5-minutowym
*Cena Średnia = (Bid1+Ask1)/2
Aby obliczyć średnią kroczącą, musimy uzyskać średnią cenę z księgi zleceń oraz Indeks Cenowy pierwszej sekundy z interwału 5 sekund z ostatnich 5 minut. Wówczas w sumie będziemy mieć n=60.
Jeżeli np. chcemy obliczyć Cenę Mark BTCUSDT 0924 o godzinie 12:30:00 UTC, Cena Średnia oraz Indeks Cenowy prezentują się następująco:

Czas (UTC)

Cena Średnia

Wartość Indeksu

12:00:01
10 003
10 001
12:00:06
10 004
10 002
12:00:11
10 005
10 006
...
...
...
12:04:56
10 003
10 002
Średnia Krocząca (Podstawa 5-minutowa)
= Średnia Krocząca (Cena Średnia - Indeks Cenowy)
= [(Cena Średnia - Indeks Cenowy)1 + (Cena Średnia - Indeks Cenowy)2 + … + (Cena Średnia - Indeks Cenowy)60] / 60
= [(10 003 - 10 001) + (10 004 - 10 002) + … + (10 005 - 10 006)] / 60

Krok 3: Podstaw do wzoru Indeks Cenowy i Średnią Kroczącą (Podstawa 5-minutowa)

Powiedzmy, że Indeks Cenowy = 10 002 USDT i Średnia Krocząca (Podstawa 5-minutowa) = -1
Cena Mark o godz. 12:05:00 UTC
= Indeks Cenowy + Średnia Krocząca (Podstawa 5-minutowa)
= 10 002 USDT - 1 USDT
= 10 001 USDT
ii) Czas pozostały do dostawy wynosi 1 godzinę lub mniej
Cena Mark w dniu 24 września 2020 r., godz. 07:00:00 - 07:59:59 UTC
= Średnia Indeksu Cenowego (co sekundę od 07:00:00 i 07:59:59 UTC w dniu dostawy)

Jak obliczyć Cenę Mark (czas pozostały do dostawy wynosi 1 godzinę lub mniej)

Krok 1: Oblicz Indeks Cenowy

Załóżmy, że Binance korzysta z średniej ważonej ceny; ceny par BTCUSDT na wybranych giełdach wynoszą odpowiednio 10 000 USDT, 10 001 USDT, 10 002 USDT, 10 003 USDT i 10 004 USDT.
Indeks Cenowy = (10 000 + 10 001 + 10 002 + 10 003 + 10 004) / 5 = 10 002 USDT

Krok 2: Oblicz Średnią Indeksu Cenowego

Cena Mark o Godzinie n
= (Indeks Cenowy 1 + Indeks Cenowy 2 + … + Indeks Cenowy n) / n
Dla przykładu:
Cena Mark o godz. 07:00:02 w dniu 24 września
= (Indeks Cenowy o godz. 07:00:00 + Indeks Cenowy o godz. 07:00:01 + Indeks Cenowy o godz. 07:00:02) / 3
= (10 002 + 10 003 + 10 004) / 3
= 10 003

Czas (UTC)

Indeks Cen

Cena Mark

07:00:00
10 002
= 10 002/1 = 10 002
07:00:01
10 003
= (10 002 + 10 003) /2 = 10 002,5
07:00:02
10 004
= (10 002 + 10 003 + 10 004) / 3 = 10 003
...
...
...
07:59:59
10 003
= (10 002 + 10 003 + 10 004 + ... + 10 003) / 3 600 = ...