Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Dostawa i Rozliczenie kwartalnych Kontraktów Futures

Dostawa i Rozliczenie kwartalnych Kontraktów Futures

2021-08-04 03:48
Kliknij na wideo, aby dowiedzieć się więcej

Czas Dostawy

Kwartalne kontrakty futures są dostarczane/rozliczają się w dniu wygaśnięcia, tj. w ostatni piątek każdego kwartału kalendarzowego o godzinie 08:00:00 UTC.
(Na przykład Kwartalny BTCUSD 0925 Futures wygaśnie w ostatni piątek odpowiedniego trzymiesięcznego okresu, czyli o 08:00:00 UTC 25 września 2020.)
Uwaga: W ekstremalnych sytuacjach, w których indeks cen ulega drastycznym wahaniom spowodowanym manipulacjami na rynku lub specyficznymi okolicznościami rynkowymi w pobliżu czasu dostawy i rozliczenia, Binance odpowiednio odroczy proces dostawy i rozliczenia do odwołania, a wszyscy użytkownicy dostaną powiadomienie.

Cel Dostawy

Coin-marginowane kwartalne kontrakty na Binance są zgodne z odpowiednim cyklem kalendarzowym: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.
Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji kontraktu, kliknij tutaj.
Po zakończeniu dostawy i rozliczenia zostanie wygenerowany nowy kontrakt kwartalny, jednocześnie zmieni się odpowiednio linia K kontraktu.
Przykład: Gdy kontrakt kwartalny 0925 zostanie dostarczony o 08:00 (UTC) w dniu 25 września 2020, system wygeneruje nowy kontrakt kwartalny 0326 (data wygaśnięcia: 26 marca 2021). Linia K kontraktu kwartalnego 1225 będzie kontynuowana na historycznej linii K wygasłych kontraktów kwartalnych 0925, a linia K nowych kontraktów kwartalnych 0326 będzie kontynuowana na historycznej linii K pierwotnego kontraktu kwartalnego 1225.

Metoda Dostawy

Rozliczenie w aktywach bazowych (np. BTC, ETH)

Cena Rozliczeniowa

Cena rozliczeniowa stosowana do dostawy kontraktów będzie obliczona jako średnia indeksu cen z każdej sekundy z ostatniej godziny (między 7.00 a 08.00 UTC) przed dostawą, tj. łączny indeks cen 3600.

Opłata Rozliczeniowa

Opłata Rozliczeniowa naliczana jest tak samo jak opłata takera za wszystkie pozycje rozliczane w dniu dostawy.

Proces Dostawy

  1. Po wygaśnięciu kontraktu kwartalnego zostanie on dostarczony. Do dostawy system wykorzystuje metodę rozliczenia gotówkowego.
  2. Wygasłe otwarte pozycje są zamykane po cenie rozliczeniowej.
  3. Możesz zamykać pozycje i nie otwierać żadnych nowych pozycji tylko 10 minut przed dostawą. np. Opcja Tylko Zmniejsz jest włączona.
  4. Wszystkie niezrealizowane P/L są obliczane w momencie dostawy i przeliczane na zrealizowane P/L (przerwa 5~10 sekund), dostawa wiąże się z opłatą rozliczeniową, która jest również uwzględniona w zrealizowanych zyskach i stratach*, a więc opłate rozliczeniową należy odliczyć.
*Zrealizowany PnL = wielkość_pozycji * mnożnik_kontraktu * (1 / cena wejścia - 1 / cena rozliczeniowa) - wielkość_pozycji*mnożnik_kontraktu* opłata rozliczeniowa/cena rozliczeniowa
  1. Zrealizowany P/L znajduje odzwierciedlenie w saldzie konta, a dostawa jest zakończona.
  2. Po zakończeniu dostawy wygasłe kontrakty kwartalne będą niedostępne, a kolejne nowe kontrakty kwartalne będą oferowane online (pod tym samym symbolem, ale innym tickerem). Limit ceny* zostanie wprowadzony do nowego kontraktu po jego udostępnieniu online i powróci do normy po 10 minutach:
*Max = indeks cen * (1+10%) ; Min = indeks cen * (1-10%).