Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Handel Spot
Handel Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Co To Jest i Na Czym Polega Handel Spot Grid

2022-01-12 04:52
Samouczek
Często Zadawane Pytania
Samouczek
Film Instruktażowy
Handel grid to rodzaj ilościowej strategi tradingowej. Ten bot handlowy automatyzuje kupowanie i sprzedawanie na rynku spot. Jest przeznaczony do składania zleceń na rynku w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym.
Handel grid ma miejsce, gdy zlecenia są umieszczane powyżej i poniżej ustalonej ceny, tworząc grid zleceń po stopniowo rosnących i malejących cenach. W ten sposób buduje się handel grid.
Handel Grid Spot działa najlepiej na niestabilnych rynkach, gdzie ceny zmieniają się w określonych odstępach czasu. Zasadniczo strategia ta próbuje zarabiać na niewielkich zmianach cen. Poprzez handel ilościowy pomaga w racjonalnym handlu i unikaniu FOMO tam, gdzie to możliwe.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel grid to narzędzie handlowe i nie powinien być traktowany w ramach doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ze stony Binance. Niezdyscyplinowane ustawienie, jednostronne wyceny, ceny rynkowe poza zasięgiem gridu, wszystkie powyższe scenariusze spowodują straty. Handel grid jest używany według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione z racji korzystania z tej funkcji przez użytkownika. Zaleca się, aby użytkownicy przeczytali i w pełni zrozumieli Samouczek Dotyczący Handlu Grid, oraz dokonali kontroli ryzyka i racjonalnie handlowali w ramach swoich możliwości finansowych.

Jak działa strategia Handlowa Spot Grid?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance na stronie i kliknij [Handel] - [Handel Strategiczny] - [Grid Spot]. Wybierz parę handlową.
Możesz przejść do aplikacji Binance i kliknąć [Handel] - [Spot] - [...] i wybrać [Spot Grid].
Zanim skonfigurujesz strategię, musisz najpierw przeczytać i zaakceptować Oświadczenie o Ryzyku.
2. Wybierz tryb [Arytmetyczny] lub [Geometryczny]. Ustaw parametry gridu, w tym górną i dolną cenę, numer grid i monetę do inwestycji. 
System obliczy minimalną wymaganą kwotę inwestycji na podstawie numeru grid i wybranej monety. Wprowadź kwotę przeznaczoną na inwestycję i kliknij [Utwórz], aby złożyć zlecenie. 
Upewnij się, że masz wystarczające saldo w swoim Portfelu Spot. 
Aplikacja:

Parametry Handlowe Spot Grid:

2.1 Tryb Arytmetyczny i Geometryczny
 • W trybie arytmetycznym każdy grid ma równą różnicę cen.
 • W trybie geometrycznym każdy grid ma równy stosunek różnicy cen.
 • Im więcej gridów uwzględnisz, tym więcej środków musisz zainwestować.
Tryb arytmetyczny: Każdy grid ma taką samą różnicę cen (np. 1,2,3,4...). 
Arytmetyczny grid dzieli zakres cen z przedziału od ceny dolnej do górnej na określoną liczbę gridów bazując na równej różnicy cenowej.
Różnica w cenie każdego grida wynosi:
Spread = (Górna Cena - Dolna Cena) / Liczba gridów
Rozkład cen będzie następujący:
Cena_1 = Dolna Cena
Cena_2 = Dolna Cena + Spread
Cena_3 = Dolna Cena + Spread * 2
Cena_n = Dolna Cena + Spread * (n-1)
Najwyższą ceną jest Cena Górna, gdzie n = liczba gridów.
Przykład: Arytmetyczny Grid = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (następna cena jest o 100 wyższa od poprzedniej)
Tryb Geometryczny: Każdy grid ma równy stosunek różnicy cen. Przedział cenowy każdej komórki gridu geometrycznego jest proporcjonalny (np. 1, 2, 4, 8...). Zyski są ustalone między każdym gridem.
Geometrycznt Grid dzieli przedział cenowy od Ceny Dolnej do Ceny Górnej na liczbę gridów według równego stosunku cenowego. 
Stosunek cen dla każdego grida wynosi: 
Stosunek = (Górna Cena / Dolna Cena) ^ (1/n) * 100%
n = liczba gridów
Rozkład cen będzie następujący:
Cena_1 = Dolna Cena
Cena_2 = Dolna Cena * Współczynnik
Cena_3 = Dolna Cena * Współczynnik ^ 2
Cena_n = Dolna Cena* Współczynnik ^ (n-1)
Najwyższą ceną jest Cena Górna, gdzie n = liczba gridów.
2.2 Dolna i Górna Cena
Dolna Cena: dolna granica zakresu cen handlu grid. System nie będzie już realizował zleceń, gdy cena rynkowa spadnie poniżej Dolnej Ceny.
Górna Cena: Szczyt zakresu cenowego handlu grid. System nie będzie już realizował zleceń, gdy cena rynkowa przekroczy Górną Cenę.
2.3 Gridy
Podziel kurs górnego limitu przedziału i kurs dolnego limitu przedziału na odpowiadające im udziały.
2.4 Zainwestowana Moneta
Możesz zainwestować pojedynczo lub podwójnie.
Na przykład, jeśli zdecydujesz się zainwestować używając BTC, strategia użyje tylko BTC z Twojego Portfela Spot. Jeśli zdecydujesz się inwestować używając BTC+BNB, strategia będzie wykorzystywać zarówno BTC, jak i BNB z Twojego Portfela Spot.
Należy pamiętać, że faktyczna kwota inwestycji wymagana dla strategii Handlu Grid zależy od rynku i może nie być równa wprowadzonej kwocie.
2.5 Dostępna kwota
Dostępne zasoby w Twoim Portfelu Spot.
Tworzenie gridu może się nie udać, jeśli saldo w Twoim Portfelu Spot jest niewystarczające. Należy pamiętać, że zamrożonych aktywów z innych otwartych zleceń nie można wykorzystać do składania nowych zleceń. Możesz anulować otwarte zlecenia, aby wykorzystać dostępne zasoby, lub dostosować liczbę gridów, aby zmniejszyć kwotę inwestycji wymaganą do otwarcia zleceń.
2.6 Cena Wyzwalająca (Opcjonalnie)
Zlecenia grid zostaną uruchomione, gdy Ostatnia Cena wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej wprowadzonej ceny wyzwalającej.
2.7 Wyzwalacz Stop (Opcjonalnie)
Możesz użyć Stop Trigger, aby zatrzymać handel, gdy cena rynkowa osiągnie określoną wartość:
 • Stop Loss: powinien być mniejszy od dolnej cenu, ostatniej ceny i ceny wyzwalającej; kiedy ostatnia cena rynkowa osiągnie cenę Stop Loss, grid przestanie działać.
 • Take Profit: powinien być wyższy niż górna cena, ostatnia cena i cena wyzwalająca; kiedy ostatnia cena rynkowa osiągnie cenę Take Profit, grid przestanie działać.
Na przykład, jeśli utworzysz zlecenie grid BTC bez ceny wyzwalającej, pewien procent BNB zostanie natychmiast kupiony po cenie rynkowej w celu otwarcia handlu grid. Jeśli ustawisz cenę wyzwalającą, system będzie czekał, aż cena rynkowa osiągnie poziom wyzwalacza, zanim kupi BNB po ustalonej cenie.
Jeśli masz zarówno BTC, jak i BNB w swoim Portfelu Spot, możesz również zainwestować w BTC+BNB, aby uniknąć dodatkowych kosztów (np. opłat transakcyjnych) poniesionych przy zakupie BNB.
2.8 Sprzedaj Wszystkie Monety Bazowe przy Stopie
Po włączeniu funkcji [Sprzedaj Wszystkie Bazowe Monety przy Stopie], strategia będzie automatycznie sprzedawać wszystkie monety bazowe po cenie rynkowej, kiedy grid zostanie zatrzymany. Gdy funkcja jest wyłączona, wszystkie monety bazowe będą przechowywane w Portfelu Spot.
2.8 Koniec
Kliknij [Koniec], aby zatrzymać działanie gridu. Zlecenia bieżące zostaną anulowane, a wszystkie zyski zostaną natychmiast rozliczone po cenie rynkowej.
Handel Spot Grid jest zgodny z zasadami handlu na rynku spot. Przy składaniu zleceń należy przestrzegać zasad.

Jak mogę sprawdzić moje zlecenia Spot Grid?

1. W przypadku zleceń bieżących:
Aby sprawdzić postęp zlecenia, kliknij zakładkę [Uruchomione] i kliknij ikonę zlecenia.
Aplikacja:
2. Nastąpi przekierowanie na stronę szczegółów zlecenia.
Strona Internetowa:
Aplikacja:
Postęp zlecenia możesz sprawdzić pod następującymi zakładkami:
 • Działające: Twoje bieżące zlecenia handlowe Grid;
 • Zrealizowane: Zlecenia, które już zostały zrealizowane w ramach tej strategii;
 • Szczegóły Gridu: Szczegóły ustawień gridu. Po utworzeniu gridu nadal możesz ustawić lub edytować cenę Stop-Trigger w Ustawieniach Zaawansowanych.
3. W przypadku wcześniejszych zleceń: 
Kliknij kartę [Historia], aby sprawdzić historię transakcji grid i wyświetlić szczegóły gridu oraz zrealizowane zlecenia.

Jak skonfigurować strategię Handlową Grid?

Możesz użyć strategii Handlowej Grid, aby kupować tanio i sprzedawać drogo. Użyjmy jako przykładu BTC/BUSD. Załóżmy, że parametry Twojej strategii są ustawione jak poniżej:
 • Górna cena: 60 000 BUSD
 • Dolna cena: 40 000 BUSD
 • Liczba gridów: 5
 • Tryb: Arytmetyczny
 • Zainwestowana kwota: 10 000 BUSD
 • Aktualna cena BTC/BUSD: 50 000 BUSD

Struktura cenowa tej strategii będzie wyglądać następująco: 60 000 BUSD, 56 000 BUSD, 52 000 BUSD, 48 000 BUSD, 44 000 BUSD i 40 000 BUSD zgodnie z ustawionymi przez Ciebie parametrami.
Handel Spot Grid na Binance korzysta z normalnych gridów. Zlecenia są składane od górnego gridu do dolnego. Po wypełnieniu zlecenia kupna, zlecenie sprzedaży zostanie umieszczone na gridzie powyżej. Ponieważ górna cena jest ustalona na 60 000 BUSD, strategia grid rozpocznie się od złożenia zlecenia kupna na poziomie 56 000 BUSD. Ta cena dla zlecenia kupna jest wyższa niż aktualna cena (50 000 BUSD), więc teoretycznie zostanie ono natychmiastowo wypełnione. Po wypełnieniu zlecenia na 56 000, nowe zlecenie sprzedaży zostanie złożone po cenie 60 000 BUSD. Po wypełnieniu zlecenia kupna na poziomie 52 000 BUSD, zlecenie sprzedaży o wartości 56 000 BUSD zostanie odpowiednio złożone i osiągnie grid 48 000 BUSD. Ponieważ aktualna cena wynosi 50 000 BUSD, zlecenie kupna po cenie 48 000 nie może zostać zrealizowane, dlatego żadne zlecenia nie zostaną złożone po cenie 52 000 BUSD. Podobnie zlecenia kupna na 44 000 i 40 000 BUSD nie zostaną zrealizowane. 
W ten sposób Grid oblicza rzeczywistą kwotę waluty bazowej potrzebną do składania zleceń i uiszczania opłat transakcyjnych. Następnie automatycznie składa zlecenia rynkowe, aby kupić walutę bazową potrzebną do realizacji strategii. Gdy strategia grid zostanie pomyślnie aktywowana, złożenie zlecenia będzie wyglądać następująco: 
Cena (BUSD)Typ Zlecenia
60 000Sprzedaj
56 000Sprzedaj
52,000Żadne zlecenia nie zostaną złożone
48 000Kup
44 000Kup
40 000Kup
Po wdrożeniu Handlu Grid, gdy aktualna cena spadnie do 48 000 BUSD, zlecenie kupna zostanie zrealizowane, a zlecenie sprzedaży zostanie złożone po cenie 52 000 BUSD. Kiedy cena rynkowa wróci do 52 000 BUSD, zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane, a zlecenie kupna zostanie złożone po 48 000 BUSD, aby kupować nisko i sprzedawać wysoko. 
Gdy cena BTC wzrośnie powyżej 60 000 BUSD lub spadnie poniżej 40 000 BUSD, strategia zostanie zawieszona. Gdy cena powróci do ustawionego zakresu, strategia zostanie wznowiona.
*Ostrzeżenie o Ryzyku: Powyższe ustawienia parametrów służą wyłącznie jako odniesienie. Handel kryptowalutami wiąże się z dużym ryzykiem i możliwością wygenerowania zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zawartych tutaj informacji nie należy traktować jako porady finansowej ani inwestycyjnej od firmy Binance. Wszelkie strategie handlowe stosujesz według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione z racji korzystania z tej funkcji przez użytkownika. Zdecydowanie zalecamy wcześniejsze ustawienie zleceń stop-trigger, aby niekontrolowane ruchy rynkowe nie powodowały nieodwracalnych strat.

Glosariusz:

 • Dolna Cena: Dolna granica zakresu cen handlu grid. System nie będzie już realizował zleceń, gdy cena rynkowa spadnie poniżej Dolnej Ceny.
 • Górna Cena: Szczyt zakresu cenowego handlu grid. System nie będzie już realizował zleceń, gdy cena rynkowa przekroczy Górną Cenę.
 • Gridy: Podziel kurs górnego limitu przedziału i kurs dolnego limitu przedziału na odpowiadające im udziały.
 • Tryb Arytmetyczny/Geometryczny: 
  • Różnica cen każdego grida Arytmetycznego wynosi: Spread = (Górna Cena - Dolna Cena) / Liczba gridów
  • Stosunek ceny każdego grida Geometrycznego to: Stosunek = (Górna Cena / Dolna Cena) ^ (1/n)*100%; n= liczba gridów
 • Całkowity Zysk: Zysk Grid + Niezrealizowany P&L
 • Zysk Grid: Zrealizowany zysk z wypełnionych zleceń grid, które są dopasowane przez jedno zlecenie kupna i jedno zlecenie sprzedaży. Opłaty transakcyjne poniesione w trakcie realizacji strategii są już odliczane z Zysku Grid. 
 • Niezrealizowany P&L: Najnowsza cena waluty bazowej dla bieżącej pary handlowej - cena otwarcia. Jest to zmienny zysk/strata w handlu grid spowodowane wzrostem lub spadkiem ceny rynkowej waluty bazowej.
1. Dlaczego moja strategia Handlu Grid została zakończona/anulowana?
 • Obecnie możesz utworzyć tylko 1 strategię handlową grid dla każdej pary handlowej, a maksymalna liczba gridów, które możesz utworzyć, to 200.
 • Cena rynkowa osiągnęła ustawioną przez Ciebie cenę stop-trigger.
 • Para handlowa używana dla Twojej strategii została wycofana lub wkrótce zostanie wycofana.
 • Liczba zleceń, które masz w strategii, osiągnęła maksymalną wartość, jaką możesz złożyć dla tej pary handlowej.
 • Saldo w Twoim Portfelu Spot jest niewystarczające i nie można składać zleceń.
2. Które saldo portfela jest wykorzystywane do Handlu Spot Grid?
Spot Grid wykorzystuje aktywa w Twoim Portfelu Spot do realizacji inwestycji. Możesz sprawdzić PnL swoich bieżących zleceń w historii Portfela Spot.
3. Jak obliczany jest zysk, jeśli ręcznie anuluję lub zamknę strategię Handlu Grid?
Wszystkie zyski zostaną rozliczone natychmiast po cenie rynkowej, gdy ręcznie anulujesz lub zamkniesz strategię.
4. Jak obliczane są opłaty handlowe?
Handel Spot Grid podąża za stawkami opłat transakcyjnych na rynku spot. Sprawdź stronę Opłat Transakcyjnych, aby uzyskać więcej informacji.
5. Dlaczego muszę uiszczać opłaty transakcyjne z góry?
Kiedy uruchamiasz strategię Handlu Spot Grid, musisz wpłacić określoną kwotę waluty bazowej jako tzw. cenę bid. Będzie ona pełnić funkcję rezerwy do potrącania opłat za Handel Grid. Ta kwota nie jest od razu pobierana z Twojego Portfela Spot. System odlicza opłaty transakcyjne z Twojego salda dopiero po realizacji transakcji. Kiedy strategia Grid się zatrzymuje, reszta zarezerwowanych opłat pozostaje na Twoim Portfelu Spot. Kiedy system wykryje, że kwota rezerwy spadła poniżej połowy, automatycznie składa zlecenia kupna waluty bazowej w celu uzupełnienia rezerwy. Szczegółowe informacje na temat zlecenia kupna można sprawdzić w karcie [Zakończone] na stronie szczegółów zlecenia Handlu Grid.
Ważne Uwagi
 • Pamiętaj, że system nie zamrozi Twoich zasobów podczas uruchamiania strategii. Jeśli przeniesiesz walutę bazową i kwotowaną z portfela Spot, gdy strategia Grid nadal działa, istnieje ryzyko, że dostępne saldo będzie niewystarczające do złożenia następnego zlecenia i może spowodować zakończenie strategii. Dlatego przed przeniesieniem środków z Portfela Spot sprawdź stan zlecenia.
 • Jeśli zarówno waluta bazowa, jak i kwotowana w Twojej działającej strategii grid posiadają włączoną funkcję automatycznej subskrypcji na Binance Oszczędności, zarezerwowane opłaty transakcyjne zostaną automatycznie przeniesione do Elastycznych Oszczędności, co może spowodować zakończenie strategii grid z powodu niewystarczającego salda. Dlatego przed uruchomieniem strategii grid sprawdź, czy włączyłeś(-aś) funkcję automatycznej subskrypcji na Binance Oszczędności dla walut bazowych i kwotowanych.
6. Co to jest waluta bazowa i waluta kwotowana?
Waluta bazowa i waluta kwotowana to podstawowe jednostki pary handlowej. Waluta kwotowana służy do określenia wartości waluty bazowej. 
Na przykład w parze BTC/BUSD BTC jest walutą bazową, a BUSD jest walutą kwotowaną. 
7. ​​Co reprezentuje stan zlecenia?
 • Nowy: Gdy grid jest stworzony, ale jeszcze się nie uruchomił.
 • Działający: Stan po uruchomieniu grida.
 • Wygasły: Strategia handlu grid została zakończona.
 • Anulowany: Użytkownik ręcznie dezaktywował strategię.
8. Dlaczego moje zlecenie Handlu Gird zostaje anulowane po anulowaniu wszystkich otwartych zleceń spot?
Wszystkie zlecenia Grid zostaną wyświetlone w zakładce [Otwarte zlecenie] w interfejsie Handlu Spot. Jeśli anulujesz zlecenie, które należy do Twojej strategii Handlu Grid, strategia również zostanie anulowana. 
Jeśli przełączysz się na parę handlową, w ramach której aktualnie działa Handel Grid, zobaczysz powiadomienie po prawej stronie ekranu, sprawdź dokładnie przed anulowaniem otwartych zleceń.
9. Dlaczego nie mogę umieścić strategii podwójnego gridu krypto?
Możesz napotkać komunikat o błędzie zachęcający do zainwestowania tylko w jedno krypto.  
Ten błąd występuje, gdy drugi najdroższy grid jest poniżej bieżącej ceny rynkowej pary handlowej. Proszę oddalić górną cenę od aktualnej ceny rynkowej, aby pomyślnie wprowadzić strategię podwójnego gridu spot krypto. 
Przykład:
Arytmetyczna strategia grid spot BNBBUSD, limit górny: 600 BUSD, limit dolny: 100 BUSD, ilość gridów: 5.
5 pułapów ceny grid to 600, 500, 400, 300, 200, 100 BUSD.
Aktualna cena rynkowa: 520 BUSD 
Druga najwyższa cena grid (500 BUSD) jest niższa od aktualnej ceny rynkowej (520 BUSD). W tym scenariuszu nie będziesz w stanie złożyć strategii podwójnej inwestycji krypto.

Jeśli jednak zwiększysz swój górny limit do 700 BUSD, pułapy ceny grid w ramach tej strategii wyniosą 700, 580, 460, 340, 220, 100 BUSD. Druga najwyższa cena grid (580 BUSD) będzie teraz wyższa od bieżącej ceny rynkowej (520 BUSD), dzięki czemu będziesz mieć możliwość złozenia strategii podwójnej inwestycji krypto.