Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Zastrzeżenia Dotyczące Handlu Strategicznego

2021-10-20 01:33
Zastrzeżenia Dotyczące Handlu Strategicznego są nieodłączną częścią naszych Warunków Użytkowania Binance i Umowy Serwisowej Binance Futures. Dokumenty te należy czytać razem i mają to samo znaczenie, dla niniejszej sprawy.

Handel Grid Spot i Futures

Użytkownicy mogą korzystać ze strategii handlu grid podczas wykonywania transakcji, wypełniając parametry handlowe. Te parametry ustawione przez użytkownika dyktują działanie handlu grid. Wybór jakichkolwiek parametrów i decyzja inwestycyjna będzie we wszystkich przypadkach podejmowana wyłącznie przez użytkownika. 
Binance i usługa handlu grid nie określają przydatności żadnego parametru handlowego i nie zapewniają żadnych sugestii ani gwarancji, że strategia handlu grid przyniesie zysk. Wszelkie ryzyko związane ze strategią handlu grid leży po stronie użytkownika, a nie Binance. 
Warto zauważyć, że dotychczasowe wyniki strategii handlu grid nie wskazują na przyszłe wyniki. Użytkownicy nie mogą zakładać, że przyszłe wyniki jakiejkolwiek strategii handlowej grid będą pozytywne lub równe dotychczasowym wynikom. 
Ponadto Binance stosuje wiele strategii ograniczania ryzyka, w tym ręczne i automatyczne dezaktywacje, a także wyłączniki awaryjne. Funkcje te mogą zostać aktywowane w przypadku ograniczeń regulacyjnych, zakłóceń na rynku i/lub awarii systemów, anulując dowolną istniejącą strategię handlu grid. Biorąc pod uwagę powiązane ryzyko, użytkownicy muszą przeprowadzić due diligence, aby upewnić się, że ta funkcja jest dla nich odpowiednia.

Algorytm Średniej Ceny Ważonej Czasowo (TWAP)

Ryzyko związane z korzystaniem z Algorytmu Średniej Ceny Ważonej Czasowo (TWAP) również leży po stronie użytkownika, a nie Binance. 
Jeśli cena rynkowa znacznie się zmieni lub płynność podczas realizacji zlecenia będzie niewystarczająca, algorytm może nie osiągnąć pełnej realizacji. W związku z tym realizacja jest i zawsze będzie zależna od płynności. Nie ma gwarancji wykonania po najlepszej cenie. Na przykład, jeśli rynek znajdzie się w trudnej sytuacji, algorytm może nie zrealizować zlecenia przed określonym czasem zakończenia.
Binance stosuje wiele strategii ograniczania ryzyka, w tym ręczne i automatyczne dezaktywacje, a także wyłączniki awaryjne. Funkcje te mogą aktywować się w przypadku zakłóceń na rynku i/lub awarii systemów, anulując każde zlecenie TWAP wcześniej w stanie niepełnej realizacji.
Nie składamy deklaracji ani nie sugerujemy, że korzystanie z realizacji transakcji TWAP przyniesie dochód lub zagwarantuje lepszą cenę realizacji niż zwykłe zlecenie market. Dlatego też użytkownicy muszą rozumieć ryzyko związane z realizacją transakcji za pomocą TWAP oraz przeprowadzić dokładną analizę due diligence, aby upewnić się, że ta funkcja jest dla nich odpowiednia..

Ryzyko Inwestycyjne dla Kryptowalut

Aktywa krypto to niestabilne produkty z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy. Ceny mogą ulegać znacznym wahaniom każdego dnia. Ze względu na te wahania, Twoje zasoby mogą w każdej chwili znacznie zyskać lub stracić na wartości, co może skutkować utratą całego kapitału zainwestowanego w transakcję.
Dlatego nie powinieneś(-naś) inwestować pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Bardzo ważne jest, aby w pełni zrozumieć powiązane ryzyko przed podjęciem decyzji o handlu, biorąc pod uwagę posiadane zasoby finansowe, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. W razie potrzeby zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego. Rzeczywiste zwroty i straty, jakich doświadczysz, będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym między innymi od zachowania rynku, ruchu na rynku i wielkości transakcji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść.