Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Przewodnik po Futures

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Opcje
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Jak Rozpocząć Swoją Przygodę z Bitwami Futures

2021-09-22 01:20
Poradnik Wideo do Bitwy Futures

I. Ważne uwagi przed rozpoczęciem Bitwy:

 • Bitwa Binance Futures jest dostępna dla kontraktów Coin-Marginowanych perpetual BTCUSD i wybranych kontraktów futures USDⓈ-M. Upewnij się, że masz konto futures przed wzięciem udziału w bitwie;
 • Wszystkie transakcje Bitewne będą odbywać się wyłącznie w trybie izolowanego marginu;
 • W przypadku Coin-Marginowanych kontraktów BTCUSD możesz dostosować dźwignię w zakresie 10x, 20x, 50x. W przypadku USDⓈ-Marginowanych kontraktów dźwignia ustawiona jest na 50x;
 • Sprawdź, czy masz jakieś pozycje lub zlecenia i usuń je przed rozpoczęciem Bitwy;
 • Upewnij się, że w Twoim Portfelu Futures znajduje się wystarczające saldo BTC lub USDT, abyś miał(-a) wystarczający margin na obsługę zleceń złożonych w Bitwie;
 • Nie możesz dokonywać żadnych zmian w zleceniach złożonych podczas Bitwy, w tym dostosowywać dźwigni, ilości, zmniejszać/zamykać/otwierać pozycji, zmieniać tryb margin itp. Proszę ocenić wszelkie możliwe straty, które mogą wyniknąć z nieprawidłowego wyniku bitwy;
 • Opłaty transakcyjne za Bitwy są podobne do tych uiszczanych podczas handlu kontraktami futures Coin-Margined i USDⓈ-margined. Proszę zapoznać się ze strukturą opłat za kontrakty Futures Coin-M i USD-M.

II. Jak rozpocząć bitwę?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i kliknij [Instrumenty Pochodne] - [Bitwa], aby wejść do interfejsu.
Możesz również uzyskać do nich dostęp ze strony głównej Binance Futures. Kliknij [Bitwa] i wybierz kontrakt Futures, na którym chcesz walczyć.
Jeśli korzystasz z aplikacji Binance, dotknij [Futures] - [Bitwa], aby dołączyć.
2. Wybierz żądany rozmiar kontraktu. Jeśli spodziewasz się, że ceny wzrosną w ciągu 1 lub 5 minut (w zależności od wybranego kontraktu), kliknij [Long]. I odwrotnie, jeśli spodziewasz się spadku cen, kliknij [Short]. Bitwa rozpocznie się, gdy przeciwnik zostanie dopasowany.
3. Najnowsza cena wybranego przez Ciebie kontraktu jest wyświetlana w czasie rzeczywistym na pasku. Możesz zdecydować się na ręczne zakończenie bitwy po 10 sekundach, gdy pojawi się przycisk [Zakończ Bitwę], lub możesz poczekać na automatyczne zamknięcie pozycji po osiągnięciu poziomu TP/SL. W przeciwnym razie system wymusi zamknięcie pozycji po 1 lub 5 minutach i zakończy bitwę.
Zobaczysz wtedy wynik swojej bitwy.

III. Zasady Bitwy

i. Jak wygrać
 • Long: zamknięcie - cena otwarcia > 0
 • Short: cena otwarcia - zamknięcie > 0
ii. Jak handlować
Najpierw wybierz żądany kontrakt i rozmiar. Następnie spróbuj przewidzieć, jak zmieni się cena w ciągu najbliższych 1 lub 5 minut i wybierz pozycję long lub short, aby rozpocząć bitwę, a system automatycznie przydzieli Ci drugiego gracza. W każdej bitwie możesz zbierać punkty niezależnie od tego, czy wygrasz, czy przegrasz. Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Jak obliczyć punkty Bitewne].
 • W ciągu pierwszych 10 sekund: Nie możesz zamknąć pozycji ręcznie, chyba że uruchomiono opcję Take profit lub Stop loss, a system automatycznie zamknie zlecenie, aby wyjścia z bitwy.
 • Po 10 sekundach: Gdy pojawi się przycisk [Zakończ Bitwę], możesz wybrać ręczne zamknięcie pozycji lub poczekać, aż system wymusi zamknięcie po 5 minutach.
Każda transakcja bitewna zostanie wysłana jako zlecenie market ze zleceniami Take-Profit i Stop-Loss jednocześnie. W Bitwie można używać tylko trybu izolowanego marginu.
Cena Take Profit/Stop Loss jest określana jako procent ceny otwarcia, warunki jak przedstawiono poniżej:
Weźmy jako przykład bitwy long (ta sama logika dotyczy bitew short):
 • Poziom stop-loss: cena otwarcia - cena otwarcia * 0,13%
Bitwa zakończy się automatycznie, gdy: najnowsza cena ≤ Strata i cena wyjścia
 • Poziom Take-profit: cena otwarcia + cena otwarcia * 0,17%
Wygraj i wyjdź z bitwy, gdy: najnowsza cena >= poziom Take profit
iii. Jak obliczyć punkty Bitewne
Wielkość kontraktu (Liczba)
Wynik bitwy
Punkty
(W ciągu pierwszych 10 sekund)
Punkty
(po 10 sekundach)
1
Wygrana
+5
jeśli
0 < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia ≤ 0,5*0,17% , punkty = +2
jeśli
0,5*0,17% < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia, punkty = +5
Przegrana
+1
5
Wygrana
+25
jeśli
0 < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia ≤ 0,5*0,17% , punkty = +10
jeśli
0,5*0,17% < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia ≤, punkty = +25
Przegrana
+5
10
Wygrana
+50
jeśli
0 < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia ≤ 0,5*0,17% , punkty = +20
jeśli
0,5*0,17% < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia, punkty = +50
Przegrana
+10
20
Wygrana
+100
jeśli
0 < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia < = 0,5*0,17% , punkty = +40
jeśli
0,5*0,17% < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia, punkty = +100
Przegrana
+20
50
Wygrana
+250
jeśli
0 < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia ≤ 0,5*0,17% , punkty = +100
jeśli
0,5*0,17% < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia, punkty = +250
Przegrana
+50
100
Wygrana
+500
jeśli
0 < abs(closing price-opening price)/opening price ≤ 0.5*0.17% , punkty = +200
jeśli
0,5*0,17% < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia, punkty = +300
Przegrana
+100
200
Wygrana
+1000
jeśli
0 < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia ≤ 0,5*0,17% , punkty = +400
jeśli
0,5*0,17% < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia, punkty = +600
Przegrana
+200
500
Wygrana
+2500
jeśli
0 < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia ≤ 0,5*0,17% , punkty = +1000
jeśli
0,5*0,17% < wart.bezwzgl.(kurs zamknięcia - cena otwarcia)/cena otwarcia, punkty = +1500
Przegrana
+300
Nieprawidłowy stan
N/A
+0
+0
Uwaga:
1. Niepowodzenie podczas składania zlecenia na stronie bitwy (jeśli zlecenie zostało zamknięte przez stronę internetową, aplikację Binance, aplikację desktopową, API)
2. Scenariusz nieprawidłowego błędu

IV. Inne funkcje

1. Odznaki Bitewne i System Punktów
Odznaka
Punkty
Mistrz
≥ 10 000 000
Diament
1 000 000 ≤ Punkty < 10 000 000
Platyna
100 000 ≤ Punkty < 1 000 000
Złoto
10 000 ≤ Punkty < 100 000
Srebro
5 000 ≤ Punkty <10 000
Brąz
< 5 000
2. Serie Zwycięstw i Tabele Liderów Bitewnych
Są aktualizowane automatycznie co 5 minut.
3. Historia Bitew
Możesz przeglądać swoją historię bitew w [Moje Wyniki] i dzielić się swoimi wynikami ze znajomymi.