Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Dźwigni i Margin USDⓈ-M Futures

Dźwigni i Margin USDⓈ-M Futures

2019-09-09 02:32
Binance obsługuje handel z wysoką dźwignią poprzez przyjęcie modelu Marginu Utrzymania dzięki wyrafinowanemu systemowi ograniczania ryzyka i modelowi likwidacji. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie Dźwignia i Margin.

Co to jest maksymalna pozycja, maksymalna dźwignia i wskaźnik marginu początkowego?

Maksymalna dostępna wartość dźwigni zależy od wartości nominalnej Twojej pozycji – im większa pozycja, tym niższa dźwignia. Możesz dostosować dźwignię do swoich potrzeb, a wszystkie wielkości pozycji są obliczane na podstawie wartości nominalnej kontraktu. W związku z tym o Marginie Początkowym decyduje wybrana dźwignia.
Należy pamiętać, że najpierw trzeba wybrać dźwignię (i spełnić wymóg Marginu Początkowego), a dopiero potem otwierać pozycje. Im wyższa dźwignia, tym mniejsza nominalna wielkość pozycji, jaką można otworzyć. Im niższa dźwignia, tym większa nominalna wielkość pozycji, jaką można otworzyć.
Od 27 lipca 2021 Binance Futures stosuje limity dźwigni wobec użytkowników, których konta futures są zarejestrowane krócej niż 60 dni. Obowiązują następujące limity dźwigni:
  • Od daty wejścia w życie nowi użytkownicy, których konta Futures są zarejestrowane krócej niż 60 dni, nie mogą otwierać pozycji z dźwignią przekraczającą 20x.
  • Nowe limity dźwigni mają również zastosowanie do obecnych użytkowników, których konta Futures są zarejestrowane krócej niż 60 dni:
    • Wszystkie nowo otwierane pozycje trzeba utrzymywać poniżej dźwigni 20x.
    • Bieżące pozycje otwarte przed 27 lipca 2021 r. można utrzymywać powyżej dźwigni 20x, ale nie można jej już bardziej zwiększać. Dźwignię otwartych pozycji można tylko zmniejszyć do wartości 20x lub niższej.
  • W przypadku nowych użytkowników bez otwartych pozycji wszystkie nowe pozycje nie mogą przekraczać 20-krotnej dźwigni.
  • Limity dźwigni dla nowych użytkowników stopniowo rosną po 60 dniach od rejestracji konta.
System wyświetli maksymalny dopuszczalny rozmiar pozycji dla różnych poziomów dźwigni, jak pokazano poniżej:
mceclip1.png

Czym jest Margin Utrzymania? 

Margin Utrzymania jest kluczowym terminem stosowanym w handlu, szczególnie na kontraktach futures. Oznacza minimalną kwotę zabezpieczenia, jaką trader musi utrzymywać na swoim koncie, aby nie zamknęła się otwarta pozycja z dźwignią. Margin Utrzymania jest obliczany na podstawie wartości otwartych pozycji tradera na różnych poziomach wartości nominalnej.
Margin Utrzymania = Nominalna Wartość Pozycji * Wskaźnik Marginu Utrzymania - Kwota Utrzymania
Najbardziej aktualne informacje na temat Nominalnych Wartości Pozycji, maksymalnych dźwigni oraz odpowiadających im stawek i kwot Marginu Utrzymania znajdują się w tabeli Dźwignia i Margin.
Margin Utrzymania jest obliczany na podstawie Twoich pozycji na różnych poziomach wartości nominalnej. Oznacza to, że Margin Utrzymania jest zawsze obliczany w ten sam sposób, niezależnie od wybranej dźwigni. Przejście z jednego poziomu na drugi nie powoduje zmiany dźwigni na poprzednim poziomie. Im większa pozycja, tym wyższy poziom Marginu Utrzymania.
W przypadku większości giełd Margin Utrzymania wynosi zwykle połowę wartości Początkowego Marginu. Jednak w Binance, Margin Utrzymania wynosi mniej niż połowę Początkowego Marginu, co jest bardziej korzystne dla traderów.
Należy zauważyć, że Margin Utrzymania ma bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Aby uniknąć automatycznego delewarowania, zdecydowanie zaleca się zamknięcie pozycji, zanim zabezpieczenie spadnie poniżej Marginu Utrzymania. 

Stopa Marginu Utrzymania

Margin utrzymania oblicza się na zasadzie progów i zawsze w ten sam sposób, niezależnie od wybranej dźwigni. Przejście z jednego progu do drugiego nie powoduje zmiany dźwigni w poprzednim progu. Aby uniknąć automatycznej likwidacji, należy likwidować pozycje zanim zabezpieczenie spadnie poniżej Marginu Utrzymania.

Często Zadawane Pytania

1. Czy można dostosować dźwignię otwartej pozycji?
Jeżeli masz otwartą pozycję w Trybie Cross Margin, możesz zwiększyć/zmniejszyć dźwignię przyciskiem [Ustaw Dźwignię].
Jeżeli masz otwartą pozycję w Trybie Margin Izolowany, nie możesz zmniejszyć dźwigni.
2. Czy w trybie Hedge maksymalny limit pozycji na poszczególnych poziomach obejmuje zarówno pozycje long, jak i short?
Limity wartości nominalnej pozycji long i short oblicza się łącznie w wartości bezwzględnej. Dlatego limity wartości nominalnej pozycji są wspólne.