Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Handel Spot
Handel Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Czym Są Zlecenia Market i Zlecenia Limit oraz Jak Je Składać

2021-07-21 03:38
Zlecenie Rynkowe
Zlecenie Limit
Zlecenie Rynkowe
W handlu kryptowalutami są dwa podstawowe rodzaje zleceń: zlecenia rynkowe i zlecenia limit. Zlecenie rynkowe to polecenie natychmiastowego kupna lub sprzedaży aktywów (po bieżącej cenie rynkowej), a zlecenie limit to polecenie oczekiwania, aż cena dojdzie do określonej lub lepszej ceny, zanim nastąpi realizacja. Zobaczmy, jak działają i jak się je składa na Binance.

Co to jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie rynkowe jest realizowane po bieżącej cenie rynkowej tak szybko, jak to możliwe, gdy użytkownik składa zlecenie.
Składając zlecenie market, możesz wybrać [Kwota] lub [Łącznie], aby dokonać kupna lub sprzedaży. 
Na przykład [Kwota] jest zalecana, gdy chcesz kupić lub sprzedać BTC za określoną ilość. Jeśli jednak chcesz po prostu kupić BTC za określoną ilość środków, na przykład 10 000 USDT, złożenie zlecenia market z [Łącznie] jest lepszą opcją.
Ogólnie rzecz biorąc, do składania zleceń kupna i sprzedaży można używać obu funkcji. Jeżeli jednak złożysz zlecenie po tym, jak system obliczy kwotę, jaką możesz uzyskać, cena aktywów może ulec znacznej zmianie i zlecenie może się nie powieść. Ma to często miejsce, kiedy stosunek kupna do sprzedaży jest bliski lub równy 100%. 

Przykład zlecenia rynkowego

Cena bieżąca to 2400. Jeżeli złożysz zlecenie rynkowe, zostanie ono od razu wypełnione po najlepszej dostępnej cenie w księdze zleceń. Możliwe, że średnia cena wypełnienia Twojego zlecenia nie wyniesie dokładnie 2400 (A). W zależności od kierunku zlecenie może nieco przekroczyć 2400 w dół lub w górę. W przypadku zleceń kupna średnia cena wypełnienia może być nieco wyższa od ceny bieżącej, a w przypadku zleceń sprzedaży średnia cena wypełnienia może być nieco niższa od ceny bieżącej.

Jak złożyć zlecenie market kupna?

1. Przez Łącznie
Załóżmy, że posiadasz 1000 USDT i chcesz złożyć zlecenie rynkowe na parze BTC/USDT. Kiedy składasz zlecenie „Kup 100%”, system realizuje Twoje zlecenie po bieżącej cenie rynkowej na podstawie posiadanej przez Ciebie kwoty USDT, ale nie jest pewne, ile BTC uda Ci się kupić. Ostateczna kwota transakcji BTC jest określana na podstawie ceny rynkowej oraz ilości w chwili składania zlecenia. Ilość zakupionych BTC oraz średnią cenę możesz sprawdzić w menu [Historia Zleceń].
2. Przez Kwota
Np. posiadasz 100 000 USDT, a cena BTC/USDT oscyluje wokół 34 105 USDT. Kiedy złożysz zlecenie „Kup 100%”, system dopasuje zlecenie do najlepszych dostępnych zleceń sprzedaży na rynku i ustali, ile BTC możesz kupić.
Załóżmy, że system wyliczy możliwość kupna 2,932401 BTC za 100 000 USDT i złożysz takowe zlecenie, ale jednocześnie cena BTC wzrośnie, za 100 000 USDT nie będziesz mógł(-a) już kupić 2,932401 BTC, więc Twoje zlecenie się nie powiedzie. Możesz złożyć kolejne zlecenie, ręcznie edytując kwotę BTC do zakupu lub używając zamiast tego funkcji [Łącznie]. 

Jak złożyć zlecenie market sprzedaży?

1. Przez Kwota
Załóżmy, że posiadasz 100 BTC i chcesz sprzedać 50% przy użyciu zlecenia rynkowego. Kwota USDT ze sprzedaży tych 50 BTC zostanie określona na podstawie bieżącej ceny rynkowej podczas składania zlecenia. Kwotę USDT uzyskaną ze zlecenia oraz średnią cenę sprzedaży można sprawdzić w menu [Historia Zleceń].
2. Przez Łącznie
Np. posiadasz 0,06272 BTC, a cena BTC/USDT oscyluje wokół 33889,26 USDT. Kiedy złożysz zlecenie „Sprzedaj 100%”, system dopasuje Twoje zlecenie do najlepszego dostępnego zlecenia kupna na rynku i ustali, ile USDT możesz dostać.
Jeżeli system wyliczy, że możesz sprzedać 0,06272BTC za 2125,534 USDT, Ty klikniesz i złożysz zlecenie sprzedaży, ale jednocześnie cena BTC spadnie, przez co 0,06272BTC nie da się już sprzedać za 2125,534 USDT, Twoje zlecenie zakończy się niepowodzeniem. Możesz złożyć kolejne zlecenie, ręcznie edytując kwotę USDT, jaką chcesz otrzymać, lub użyć zamiast tego funkcji [Suma]. 

Czym jest zlecenie limit?

Zlecenie limit to zlecenie składane przez użytkownika w arkuszu zleceń z określonym limitem ceny. Zostanie ono wykonane tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie limit ceny (lub lepszy). Użytkownik może korzystać ze zleceń limit, aby kupić aktywa po cenie niższej lub sprzedać po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa.

Przykłady zleceń limit

Zlecenie kupna
Kiedy cena bieżąca (A) spadnie do ceny limit zlecenia (C) lub niżej, zlecenie zostanie zrealizowane automatycznie, jeżeli cena kupna będzie wyższa od ceny bieżącej lub jej równa. Dlatego cena kupna zlecenia limit musi być niższa od ceny bieżącej.
Np. cena bieżąca wynosi 2400 (A). Jeżeli złożysz zlecenie limit na kupno po cenie limit 1500 (C), nie zostanie zrealizowane ono zrealizowane, dopóki cena nie spadnie do 1500 (C) lub niżej. Jeżeli złożysz zlecenie limit na kupno w cenie 3000 (B), która jest powyżej ceny bieżącej, zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast, a cena realizacji wyniesie około 2400, ale nie 3000.
Zlecenie sprzedaży
Kiedy cena bieżąca (A) dojdzie do ceny limit zlecenia (B) lub ją przekroczy, zlecenie zostanie zrealizowane automatycznie, jeżeli cena sprzedaży będzie niższa od ceny bieżącej lub jej równa. Dlatego cena sprzedaży zleceń limit musi być ustawiona powyżej ceny bieżącej.
Np. cena bieżąca wynosi 2400 (A) i składasz zlecenie limit na sprzedaż w cenie limit 3000 (B). Zlecenie nie zostanie zrealizowane, dopóki cena nie dojdzie do 3000 (B) lub wyżej. Jeżeli złożysz zlecenie limit na sprzedaż po cenie limit 1500 (C), czyli poniżej ceny bieżącej, zlecenie zostanie zrealizowane od razu po około 2400, ale nie 1500.

Jak złożyć zlecenie limit?

1. Kliknij [Handel] - [Spot] i wybierz parę handlową. Przejdź do pola [Spot] i kliknij [Kup] - [Limit].
2. Wpisz cenę, w jakiej chcesz dokonać kupna. Np. chcesz kupić BTC po 40 000 USDT. 
3. Możesz wpisać kwotę BTC do kupienia bezpośrednio obok [Kwota].
Możesz też przeciągając suwak nad opcją [Suma] ustawić, jaki procent salda na Portfelu Spot ma zostać wykorzystany w zleceniu. Np. posiadasz 10 000 USDT i chcesz wykorzystać 50% tej kwoty na zakup BTC. Przeciągnij suwak do 50%, a system automatycznie obliczy kwotę BTC, jaką możesz otrzymać przy zleceniu limit.
4. Kliknij [Kup BTC], aby złożyć zlecenie kupna limit. Gdy cena rynkowa osiągnie limit ceny (lub lepszy), zlecenie limit zostanie zrealizowane.

Jak złożyć zlecenie sprzedaży limit?

1. Kliknij [Handel] - [Spot] i wybierz parę handlową. Przejdź do pola [Spot] i kliknij [Sprzedaj] - [Limit].
2. Wpisz cenę, po jakiej chcesz sprzedać. Np. chcesz sprzedać BTC za 41 000 USDT. 
3. Możesz wpisać kwotę BTC do sprzedaży bezpośrednio obok [Kwota].
Możesz też przeciągnąć pasek nad [Suma], aby dostosować procent BTC do sprzedaży. Na przykład, posiadasz 1 BTC i chcesz sprzedać tylko 50% tej kwoty. Przeciągnij pasek na 50%, a system automatycznie obliczy ilość USDT, jaką można uzyskać za pomocą zlecenia limit.
4. Kliknij [Sprzedaj BTC], aby złożyć zlecenie sprzedaży limit. Gdy cena rynkowa osiągnie limit ceny (lub lepszy), zlecenie limit zostanie zrealizowane.

Jak wyświetlić historię moich zleceń?

Możesz wyświetlić swoje otwarte zlecenia w [Otwarte Zlecenia]. Aby anulować zlecenie, kliknij ikonę kosza obok niego.
Możesz sprawdzić swoje zrealizowane zlecenia w [Historia Handlu].