Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Binance Earn
Podwójne Inwestycje
Czym Są Podwójne Inwestycje Binance

Czym Są Podwójne Inwestycje Binance

2021-05-17 02:06
Film Instruktażowy
Podwójne Inwestycje dają Tobie możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po pożądanej cenie i dacie w przyszłości, przy jednoczesnym uzyskiwaniu wysokich zarobków bez względu na kierunek, w którym podąża rynek. 
Korzyści z użytkowania z Podwójnych Inwestycji
 • Kup Nisko lub Sprzedaj Wysoko: Możesz kupić krypto po niższej cenie lub sprzedać krypto po wyższej cenie;
 • Wysokie Nagrody: Zyskasz wysoki pasywny dochód bez względu na kierunek, w którym podąża rynek;
 • Szeroki Wybór: Możesz wybierać spośród szerokiej gamy zasobów i ustawić docelową datę i cenę według własnych upodobań;
 • Brak Opłat Transakcyjnych: Zero opłat transakcyjnych po osiągnięciu celu jak i po realizacji produktu „Kup Nisko” lub „Sprzedaj Wysoko”.

Kiedy powinienem(-nam) skorzystać z Podwójnych Inwestycji?

Niezależnie od tego, czy jesteś zaawansowanym traderem, czy po prostu HODLerem, który chce dodatkowo zarobić, istnieje wiele różnych powodów, dla których warto zdecydować się na Podwójne Inwestycje. Niektóre z najczęstszych scenariuszy to: 
 • Realizuj Zysk: Sprzedaj swoje zasoby kryptowalut po Cenie Docelowej, aby zrealizować część zysków, jednocześnie uzyskując dodatkowe nagrody;
 • Kupuj spadki: Kupuj krypto po Cenie Docelowej, gdy rynek spada i ciesz się dodatkowymi nagrodami;
 • Zdobywaj więcej krypto: Posiadasz kryptowaluty i chcesz uzyskać dodatkowe zyski, trzymając je;
 • Zdobywaj więcej stablecoinów: Posiadasz stablecoiny i chcesz uzyskać dodatkowe zyski, trzymając je.

Jak działają produkty „Kup Nisko” i „Sprzedaj Wysoko”?

Istnieją dwa rodzaje produktów Podwójnej Inwestycji: „Kup Nisko” i „Sprzedaj Wysoko”
Produkty Kup Nisko dają szansę na zakup pożądanego krypto (takiego jak BTC) po niższej cenie w przyszłości za pomocą stablecoinów (BUSD lub USDT). 
 • Osiągnięto Cel: w dniu rozliczenia, jeśli Cena Rynkowa jest równa lub niższa od Ceny Docelowej, waluta docelowa (BTC) zostanie kupiona
 • Cel Nieosiągnięty: w dniu rozliczenia, jeśli cena rynkowa jest wyższa od ceny docelowej, zachowasz swoje stablecoiny
W obu przypadkach najpierw otrzymasz nagrody w stablecoinach. Po osiągnięciu Ceny Docelowej kwota subskrypcji i otrzymane nagrody zostaną wykorzystane do zakupu BTC.
Produkty Sprzedaj Wysoko dają szansę na sprzedaż istniejącego krypto (takiego jak BNB) po wyższej cenie w przyszłości (za BUSD). 
 • Osiągnięto Wartość Docelową: W Dniu Rozliczenia Cena Rynkowa jest równa lub wyższa od Ceny Docelowej, Twoje BNB zostanie sprzedane za BUSD
 • Cel Nieosiągnięty: W Dniu Rozliczenia Cena Rynkowa jest niższa od Ceny Docelowej, wówczas zachowasz swoje BNB
W obu scenariuszach najpierw otrzymasz nagrody w swojej istniejącej walucie (BNB). Po osiągnięciu Ceny Docelowej kwota subskrypcji i otrzymane nagrody zostaną sprzedane za BUSD. 

Jak Zasubskrybować Produkty Podwójnych Inwestycji?

1. Zaloguj się do swojego konta Binance i kliknij [Earn] - [Podwójnych Inwestycji].
Rozpoczniesz od Trybu Dla Początkujących, który jest przeznaczony dla nowych użytkowników Podwójnych Inwestycji. Zawiera przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci przejść przez proces subskrypcji Podwójnych Inwestycji. Możesz go włączyć lub wyłączyć, przełączając przycisk obok [Tryb Dla Początkujących].
2. Wyszukaj kryptowalutę, którą chcesz subskrybować. Zobaczysz APR dla aktywa i jego aktualną Cenę Rynkową. Kliknij aktywa, aby rozpocząć.
3. Wybierz produkt [Kup Nisko] lub [Sprzedaj Wysoko]. Wprowadź Cenę Docelową i wybierz Datę Rozliczenia. Kliknij [Dalej].
4. Zobaczysz zwycięskie scenariusze i oczekiwane zwroty. 
Możesz kliknąć [Widok], aby zobaczyć szczegóły każdego scenariusza. 
5. Należy uważnie przeczytać warunki korzystania z serwisu i zaznaczyć odpowiednie pola. Kliknij [Subskrybuj], aby potwierdzić.
6. Zobaczysz kolejne przypomnienie. Pamiętaj, że po dokonaniu subskrypcji nie możesz jej edytować ani anulować. Kliknij [Potwierdź].
7. Pomyślnie zasubskrybowałeś(-aś) produkt Podwójnych Inwestycji. Aby wyświetlić swoją subskrypcję, przejdź do [Zleceń] - [Historii Earn] - [Podwójne Inwestycje]

Czym jest Auto-Compound?

Auto-Compound to nowa funkcja, która powoduje automatyczne ponowne zapisanie się do planu inwestycyjnego Podwójnych Inwestycji w Dniu Rozliczenia. 
Po włączeniu tej funkcji system pomoże Ci w ponownej subskrypcji nowej pozycji, z Datą Rozliczenia następującą w następnej dostępnej Dacie Rozliczenia od daty bieżącej. 
Data Rozliczenia dla BTC i ETH pojawia się w każdy wtorek i piątek. Data Rozliczenia dla wszystkich innych aktywów cyfrowych przypada na każdy piątek.
Tak długo, jak funkcja Auto-Compound jest włączona, Twój Plan Podwójnych Inwestycji zostanie automatycznie przepisany na kolejną dostępną Datę Rozliczenia w Dniu Rozliczenia. Możesz włączyć/wyłączyć plan Auto-Compound na 30 minut przed Datą Rozliczenia.
Aby włączyć funkcję Auto-Compound, przełącz przycisk obok opcji [Auto-Compound] podczas konfigurowania planu. Następnie wybierz plan podstawowy lub plan zaawansowany.
Jeśli masz już istniejącą pozycję Podwójnych Inwestycji i chcesz włączyć/wyłączyć funkcję Auto-Compound, możesz to zrobić za pośrednictwem Portfela Earn.

Jak działa Auto-Compound?

Można wybrać spośród 2 rodzajów planów Auto-Compound. 
1. Podstawowy Plan
 • Jeśli Cena Docelowa zostanie osiągnięta, funkcja Auto-Compound się zatrzyma. System zamknie pozycję i rozdysponuje zwroty.
 • Jeżeli Cena Docelowa nie zostanie osiągnięta, funkcja Auto-Compound będzie nadal działać. System będzie automatycznie subskrybować nową pozycję z rozliczeniem w kolejnym dostępnym Dniu Rozliczenia do chwili osiągnięcia Ceny Docelowej.
2. Plan Zaawansowany
 • Jeżeli Cena Docelowa zostanie osiągnięta, system automatycznie zasubskrybuje nową pozycję, a rozliczenie nastąpi w następnej dostępnej Dacie Rozliczenia w przeciwnym kierunku. Na przykład subskrybujesz produkt Sprzedaj Wysoko i osiągnięto Cenę Docelową. Auto-Compound otworzy dla Ciebie nową pozycję Kup Nisko.
 • Jeżeli Cena Docelowa nie zostanie osiągnięta, system automatycznie zasubskrybuje nową pozycję, a rozliczenie nastąpi w następnej dostępnej Dacie Rozliczenia w tym samym kierunku. Na przykład subskrybujesz produkt Sprzedaj Wysoko, a Cena Docelowa nie została osiągnięta. Auto-Compound otworzy dla Ciebie nową pozycję Sprzedaj Nisko.
System dokona automatycznego złożenia na podstawie Ceny Rynkowej w czasie rozliczenia i wybierze nową Cenę Docelową na podstawie bieżącej Ceny Rynkowej. Na przykład, jeśli używasz Planu Auto-Compound i Cena Docelowa Kup Nisko nie zostanie osiągnięta, system ustawi nową Cenę Docelową w odstępie 10% od aktualnej Ceny Rynkowej. Załóżmy, że obecna Cena Rynkowa wynosi 20 000 $ dla BTC, to nowa Cena Docelowa będzie o 10% niższa i wyniesie 18 000 $.

Często Zadawane Pytania

1. Czym jest Tryb Dla Początkujących w Podwójnych Inwestycjach? 

Tryb Dla Początkujących przeznaczony jest dla Nowych Użytkowników. Zawiera przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci przejść przez proces subskrypcji Podwójnych Inwestycji. 
Możesz włączyć lub wyłączyć Tryb Dla Początkujących za pomocą suwaka. 
Podwójne Inwestycje wiążą się z ryzykiem. 
 • Subskrybowane aktywa są zablokowane i nie będzie można ich anulować ani zrealizować przed Datą Rozliczenia.
 • Jeśli cena oddala się od Ceny Docelowej, tracisz możliwość kupna lub sprzedaży po korzystniejszej cenie.
 • Transakcja może się odbyć tylko na podstawie ceny w Dniu Rozliczenia.
Należy pamiętać, że Podwójne Inwestycje są obciążone ryzykiem. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami produktu przed zatwierdzeniem subskrypcji. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wahań cen.
Po zakończeniu subskrypcji, Twoja Cena Docelowa, Data Rozliczenia i APR zostaną ustalone. Nie możesz zmienić tych warunków.
Możesz przejrzeć swoją Cenę Docelową, Datę Rozliczenia i APR w [Portfel Earn] i [Historia Earn].
Kwota SubskrypcjiTo kwota, którą wpłacono podczas subskrypcji Podwójnych Inwestycji. Kwota ta zostanie wykorzystana do zakupu lub sprzedaży kryptowaluty. 
Cena DocelowaUstalona cena, po której chcesz kupić lub sprzedać kryptowalutę. 
Data RozliczeniaUstalony termin, w którym chcesz kupić lub sprzedać kryptowalutę. W tym dniu otrzymasz również zwroty. 
Waluta depozytuWaluta użyta do subskrypcji produktu Podwójnych Inwestycji.
Waluta DocelowaAktywa, które otrzymasz, jeśli Cena Docelowa zostanie osiągnięta.
Okres SubskrypcjiLiczba dni od czasu subskrypcji do Daty Rozliczenia. 
Cena RozliczeniowaŚrednia Ceny Rynkowej z ostatnich 30 minut przed 08:00 (UTC) w Dniu Rozliczenia. Cena Rozliczenia i Cena Docelowa określają, czy Twoja Kwota Subskrypcji i nagrody zostaną przeliczona na Walutę Docelową.
Nagrody
Kwota Subskrypcji * APR% * Czas Trwania Subskrypcji (w dniach) / 365
Poniżej podsumowano obliczenie całkowitej kwoty, którą otrzymasz w różnych scenariuszach.
Kup Nisko Podwójne Inwestycje- Dwa możliwe scenariusze w Dniu Rozliczenia:
 1. Cena Docelowa została osiągnięta 
  • (Kwota Subskrypcji + Nagrody) / Cena Docelowa
 2. Cena Docelowa nie została osiągnięta 
  • Kwota Subskrypcji + Nagrody
Sprzedaj Wysoko Podwójne Inwestycje- dwa możliwe scenariusze w Dniu Rozliczenia:
 1. Cena Docelowa została osiągnięta 
  • (Kwota Subskrypcji + Nagrody) * Cena Docelowa
 2. Cena Docelowa nie została osiągnięta 
  • Kwota Subskrypcji + Nagrody
Każdy subskrybowany produkt ma Datę Rozliczenia. Jako Cenę Rozliczenia system przyjmie średnią Ceny Rynkowej z ostatnich 30 minut przed 08:00 (UTC) w Dniu Rozliczenia. 
System obliczy zwroty w Dniu Rozliczenia o godzinie 08:00 (UTC) w oparciu o Cenę Rozliczenia i Cenę Docelową. Zwroty otrzymasz na swój Portfel Spot w ciągu 6 godzin.
Niestety nie możesz edytować ani anulować swojej subskrypcji po jej wykupieniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami produktu przed zatwierdzeniem subskrypcji.
Na Stronie Binance
Przejdź do [Zlecenia] - [Historia Earn] - [Podwójne Inwestycje]. Tutaj możesz wyświetlić swoje aktualne pozycje subskrypcji i realizacji.
W Aplikacji Binance
Przejdź do [Portfele] - [Earn] i kliknij ikonę [Historia Earn] w prawym górnym rogu. Kliknij opcję [Simple Earn], aby zmienić filtr na [Podwójne Inwestycje]. Tutaj możesz wyświetlić swoje aktualne pozycje subskrypcji i realizacji.
Możesz włączyć, wyłączyć lub edytować plan Auto-Compound na 30 minut przed Datą Rozliczenia.
Aby włączyć/wyłączyć funkcję Auto-Compound, włącz lub wyłącz przycisk obok opcji [Auto-Compound] podczas konfigurowania planu.
Jeśli masz już istniejącą subskrypcję, możesz włączyć, wyłączyć lub edytować plan Auto-Compound za pośrednictwem swojego Portfela Earn.
Zastrzeżenie: Możliwe, że Często Zadawane Pytania „Czym Są Podwójne Inwestycje Binance“ zostały przetłumaczone i opublikowane w różnych językach. W przypadku, gdyby w którejkolwiek wersji tłumaczonej pojawiły się jakiekolwiek niespójności, nieprawidłowości, przeoczenia lub błędy, niniejsza wersja angielska ma pierwszeństwo.