Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Finanse
Binance Loans
Czym są Krypto Pożyczki Binance i Często Zadawane Pytania

Czym są Krypto Pożyczki Binance i Często Zadawane Pytania

2021-06-29 02:05
Czym Są Binance Crypto Loans
Często Zadawane Pytania
Czym Są Binance Crypto Loans
W ramach Binance Crypto Loans dostępna jest szeroka gama krypto aktywów pożyczkowych i zabezpieczających o konkurencyjnym oprocentowaniu. Oferta obejmuje pożyczki o stałym okresie spłaty ze stałym oprocentowaniem przez okres obowiązywania pożyczki. Zanim skorzystasz z Binance Crypto Loans, przeczytaj uważnie i zaakceptuj Regulamin Binance Crypto Loans.
Poradnik wideo

Jak uzyskać pożyczkę?

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Finanse] - [Crypto Loans]
2. Wyszukaj monetę przy użyciu filtra, a następnie kliknij znajdujący się obok niej przycisk [Pożycz] .
3. Wybierz typ pożyczki i wprowadź kwotę, którą chcesz pożyczyć. Następnie wybierz zabezpieczenie. System automatycznie obliczy wysokość zabezpieczenia na podstawie początkowego LTV. Wyświetlą się również szacunkowa wysokość odsetek za godzinę oraz cena likwidacji.
Przeczytaj i zaakceptuj Regulamin, zaznaczając pole obok. Następnie kliknij [Rozpocznij Pożyczanie].
4. Pojawi się wyskakujące okienko z potwierdzeniem pożyczki. 
1. Kliknij [Aktywna Pożyczka].
2. Przejdź do [Zlecenia Bieżące] - [Stabilna Stawka]. Kliknij [Dostosuj LTV] obok zlecenia, dla którego chcesz dostosować wskaźnik LTV.
3. Przesuń pasek LTV, aby dostosować wskaźnik LTV lub ręcznie dodaj/usuń kwotę zabezpieczenia. Kliknij [Dodaj zabezpieczenie] lub [Usuń zabezpieczenie], aby potwierdzić dostosowanie LTV.
1. Kliknij [Aktywna Pożyczka].
2. Przejdź do [Zlecenia Bieżące] - [Stabilna Stawka]. Kliknij [Spłać] obok zlecenia, które chcesz spłacić.
3. Wybierz [Pożyczona Moneta]. Wprowadź kwotę spłaty lub wybierz wskaźnik spłaty. Zaznacz pole, jeśli chcesz zachować zabezpieczenie w zleceniu. 
Sprawdź szczegóły i kliknij [Potwierdź spłatę].
4. Po pomyślnym przetworzeniu spłaty zobaczysz komunikat potwierdzający.
1. Kliknij [Aktywna Pożyczka].
2. Przejdź do [Zlecenia Bieżące] - [Stabilna Stawka]. Kliknij [Spłać] obok zlecenia, które chcesz spłacić.
3. Wybierz [Zabezpieczenie]. Wprowadź kwotę spłaty lub wybierz wskaźnik spłaty. Zaznacz pole, jeśli chcesz zachować zabezpieczenie w zleceniu. 
Sprawdź szczegóły i kliknij [Potwierdź spłatę].
Możesz odnawiać zlecenie pożyczki na 24 godziny przed jej wygaśnięciem. Przed odnowieniem zlecenia pożyczki należy najpierw zapłacić odsetki od pierwotnego zlecenia.
1. Kliknij [Aktywna Pożyczka].
2. Przejdź do [Zlecenia Bieżące] - [Stabilna Stawka]. Kliknij [Odnów] obok zlecenia, które chcesz odnowić.
3. Potwierdź szczegóły pożyczki i kliknij [Zapłać i Odnów].
Kliknij [Historia Pożyczek].
Tutaj możesz sprawdzić swoje:
  • zlecenia bieżące
  • historia spłat
  • historia zmian LTV
  • historia likwidacji i
  • historia pożyczek.
Funkcja Auto-Doładowania pomaga lepiej zarządzać pozycjami pożyczkowymi. Podczas margin call system automatycznie przenosi równoważne aktywa zabezpieczające z Portfela Spot do zleceń pożyczki do momentu, aż LTV osiągnie poziom początkowego LTV lub do wyczerpania aktywów w Twoim Portfelu Spot. 
Należy pamiętać, że jeżeli dostępne aktywa na Portfelu Spot będą niewystarczające, może dojść do likwidacji nawet po Auto-Doładowaniu. W przypadku skrajnych zmian cenowych może dojść do likwidacji całego Twojego zabezpieczenia i dostępnych aktywów spot. Należy zawsze mieć świadomość ryzyka kredytowego i odpowiednio korygować pozycje.
Aby włączyć Auto-Doładowanie, przejdź do menu [Aktywna Pożyczka] - [Przegląd Aktywów] i włącz przycisk [Auto-Doładowanie].
Jeśli dojdzie do likwidacji, zostaniesz obciążony(-a) opłatą likwidacyjną w wysokości 2% od pożyczonej kwoty. Zostanie ona potrącona bezpośrednio z Twojego zabezpieczenia zgodnie z ceną market.
Na stronie Dane Pożyczki możesz sprawdzić aktualne poziomy LTV. Należy pamiętać, że cena likwidacji wyświetlana na stronie zlecenia ma wyłącznie charakter informacyjny. Na rzeczywistą cenę likwidacji będą miały wpływ wahania rynkowe i inne czynniki. Ostateczna cena likwidacji zależy od rzeczywistej ceny pobieranej przez platformę. Należy pamiętać, że różnice cenowe mogą prowadzić do utraty aktywów w przypadku likwidacji. W związku z tym prosimy o śledzenie wskaźnika LTV, aby uniknąć likwidacji.
Zastrzeżenie:
Istnieje możliwość, że dokument ten został przetłumaczony i opublikowany w różnych językach. W przypadku, gdyby w którejkolwiek wersji tłumaczonej pojawiły się jakiekolwiek niespójności, nieprawidłowości, przeoczenia lub błędy, pierwszeństwo ma wersja angielska.

1. Jakie krypto można pożyczać w ramach Krypto Pożyczek Binance?

W ramach Binance Crypto Loans dostępna jest szeroka gama krypto aktywów pożyczkowych i zabezpieczających, m.in. USDT, BTC oraz ETH. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dane Pożyczki.

2. Jakie są Okresy pożyczkowe?

Informacje o dostępnych okresach pożyczkowych można znaleźć na stronie Dane Pożyczki . Zawsze możesz spłacić pożyczkę wcześniej, a odsetki zostaną naliczone za tyle godzin, ile trwała pożyczka. Nie ma kary za wcześniejszą spłatę.

3. W jaki sposób nalicza się odsetki?

Odsetki są naliczane co godzinę, przy czym czas poniżej jednej godziny liczy się jako pełna godzina. Naliczanie oprocentowania zaczyna się w chwili zaciągnięcia pożyczki.

4. Co to jest LTV?

LTV to skrót od Loan-to-Value. Jest to stosunek całkowitej wartość pożyczki wraz z ewentualnymi odsetkami do wartości zabezpieczenia. Wartość tę określa cena indeksu
LTV = Wartość Pożyczki / Wartość Zabezpieczenia

5. Co się dzieje w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki?

Ze spłatą pożyczki możesz się spóźnić 72 godziny (w przypadku pożyczek na mniej niż 30 dni) lub 168 godzin (w przypadku pożyczek od 30 dni). W tym czasie odsetki godzinowe naliczane są trzykrotnie. Jeżeli nie spłacisz pożyczki w tym czasie, to aby uregulować dług, zlikwidujemy Twoje zabezpieczenie.

6. Co mogę zrobić z krypto pożyczką?

Pożyczkę możesz przeznaczyć na dowolny cel, łącznie z handlem na rynku Spot/Margin/Futures, stakingiem, a nawet wypłatą środków.

7. Czy mogę odnowić zlecenie pożyczki?

Tak. Bez względu na pożyczany token (np. Bitcoin, Ethereum) zlecenie pożyczki można odnowić w ciągu 24 godzin przed jej upływem. Należy pamiętać, że najpierw należy zapłacić odsetki od pierwotnego zlecenia, a każde zlecenie można odnowić tylko raz. 

8. czym jest „Auto-Doładowanie"?

Doładowanie Automatyczne umożliwia lepsze zarządzanie pozycjami pożyczkowymi. Po włączeniu doładowania automatycznego system będzie automatycznie używać tego samego aktywa na Twoim Portfelu Spot do przywracania początkowego wskaźnika LTV zabezpieczenia zlecenia pożyczki podczas wezwania margin call. Należy jednak pamiętać, że przy ekstremalnych ruchach na rynku i tak może dojść do likwidacji, nawet jeżeli masz włączone doładowanie automatyczne.