Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Finanse
Binance Loans
Czym Są Elastyczne Pożyczki Binance Oraz Często Zadawane Pytania

Czym Są Elastyczne Pożyczki Binance Oraz Często Zadawane Pytania

2023-03-02 01:43
Produkty i usługi, o których tu mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Ograniczenia dotyczące produktu Binance Earn mają zastosowanie do Elastycznej Pożyczki Binance, ponieważ aktywa Produktu Elastycznego Simple Earn służą jako zabezpieczenie tego produktu.

1. Czym jest Elastyczna Pożyczka Binance? 

Elastyczna Pożyczka Binance to izolowany, nadzabezpieczony, otwarty produkt pożyczkowy. 
Użytkownicy mogą zajmować izolowane pozycje pożyczkowe, z których każda jest złożona z jednej pary zabezpieczenie-pożyczka, np. [zabezpieczenie BUSD + pożyczka ETH] w jednej pozycji i [zabezpieczenie USDT + pożyczka BTC] w drugiej. Każda pozycja pary zabezpieczenie-pożyczka ma odrębne współczynniki LTV (Loan-to-Value) oraz poziomy LTV wezwania margin call i likwidacji. 
Każda pozycja pożyczkowa musi być nadmiernie zabezpieczona, co oznacza, że wartość zabezpieczenia zastawionego przez użytkownika jest większa niż wartość aktywów cyfrowych, które wypłacamy użytkownikowi tytułem zaliczki.
Ponieważ Elastyczne Pożyczki Binance są bezterminowe, otwarte pozycje można trzymać w nieskończoność, dopóki dany produkt obsługuje pożyczone i zabezpieczone aktywa cyfrowe, i nie są przekroczone odpowiednie wskaźniki LTV.

2. Jak zastawić aktywa i zaciągnąć pożyczkę w Elastycznych Pożyczkach Binance?

Można złożyć wniosek w ramach procedury zamawiania pary zabezpieczenie-pożyczka i ustalić, które kryptowaluty zastawić i pożyczyć. Można również określić odpowiednie kwoty. 
Użytkownicy mogą zastawiać w ramach zabezpieczenia jedynie aktywa, które wpłacili na konto Ofert Elastycznych Simple Earn (Zabezpieczenie Simple Earn). Jeżeli zabezpieczenie Simple Earn jest niewystarczające do zabezpieczenia żądanej kwoty pożyczki, można również użyć cyfrowych aktywów z Portfeli Spot w charakterze dodatkowego zabezpieczenia. Jeżeli zdecydujesz się zastawić te aktywa cyfrowe jako zabezpieczenie, musisz najpierw wyrazić zgodę na dokonanie subskrypcji tych aktywów cyfrowych do oferty Elastycznej Simple Earn.
Aktywa Cyfrowe, które wykorzystujesz do subskrypcji Oferty Elastycznej Simple Earn w Elastycznych Pożyczkach Binance, będą nadal zdobywać Bieżące nagrody APR z tytułu Produktu Elastycznego Simple Earn, ale nie nagrody z tytułu Bonusowych Poziomowych nagród APR. 
Nagrody te są gromadzone bezpośrednio w odpowiednich pozycjach pary zabezpieczenie-pożyczka i z biegiem czasu zwiększają kwotę zabezpieczenia (w kwotach tokenów) w miarę gromadzenia nagród. 
Po skutecznym zleceniu zastawione zabezpieczenie zostaje zamrożone na Portfelu Earn w celu zabezpieczenia wszelkich zaległych pozycji pożyczkowych, a pożyczone aktywa zostają wypłacone na Portfel Spot. 
Całkowita kwota aktywów Produktu Elastycznego Simple Earn, które są zastawione na potrzeby Elastycznej Pożyczki Binance, będzie widoczna w kolumnie [Kwota Zabezpieczenia] na Twoim Portfelu Earn. 

3. Czym jest LTV i ile mogę pożyczyć w ramach Elastycznej Pożyczki Binance?

W zależności od tego, jaką kryptowalutę chcesz zastawić, może obowiązywać inny początkowy wskaźnik LTV. LTV to skrót od Loan-to-Value. Jest to stosunek wartości pożyczonych aktywów cyfrowych wraz z naliczonymi odsetkami, o ile są, do wartości Twojego zabezpieczenia. Wartości te wynikają z Indeksu Cenowego każdej kryptowaluty. 
LTV = Wartość Pożyczki  / Wartość Zabezpieczenia 
Przykładowo, zakładając początkowy wskaźnik LTV na poziomie 65% dla USDT: jeżeli masz zastawione 1000 USDT, możesz pożyczyć dostępne do pożyczenia aktywa na maksymalną wartość 650 USDT. 

4. Czy są jakieś ograniczenie kwoty, jaką można zastawić i pożyczyć?

Tak, w przypadku każdej kryptowaluty są różne kwoty maksymalne, jakie można zastawić lub pożyczyć. 
Przykładowo:
Załóżmy, że masz już zastawione 60 000 USDT i pożyczone 20 ETH. Jeżeli maksymalne zabezpieczenie, jakie można zastawić w przypadku USDT wynosi 100 000 USDT, a maksymalna kwota pożyczki w przypadku ETH wynosi 30 ETH, możesz zastawić jeszcze tylko 40 000 USDT i pożyczyć 10 ETH. Te kwoty są zmienne.

5. Czym jest likwidacja pożyczki i jaki jest wskaźnik LTV likwidacji?

W przypadku pożyczki zabezpieczonej pożyczkodawca (Binance) ma prawo do przejęcia własności nad zabezpieczeniem, jeżeli pożyczkobiorca (użytkownik) nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Np. kiedy bieżący wskaźnik LTV przekroczy wskaźnik LTV likwidacji. Może się tak zdarzyć, kiedy wartość zabezpieczenia spadnie lub wartość pożyczonych aktywów wzrośnie z powodu naliczonych z biegiem czasu odsetek.

6. Co się dzieje w przypadku likwidacji pożyczki?

Likwidacja częściowa ma miejsce wtedy, gdy bieżący wskaźnik LTV danej pozycji pożyczkowej osiągnie lub przekroczy wskaźnik LTV likwidacji. ~50% niespłaconej pożyczki tej pozycji zostanie spłacone przy użyciu równowartości zabezpieczenia zastawionego na tej pozycji. 
Jeżeli po likwidacji wstępnej wskaźnik LTV będzie pozostawać na poziomie lub powyżej poziomu wskaźnika LTV likwidacji lub jeżeli pozostała pożyczka będzie miała wartość mniejszą niż 200 USD, pełna pozostała do spłaty kwota kredytu zostanie spłacona przy użyciu równowartości zabezpieczenia.
Pełna likwidacja następuje po osiągnięciu stałego limitu wskaźnika LTV likwidacji w wysokości 90% w przypadku dowolnej kryptowaluty lub kiedy pozostala do spłaty pożyczka ma wartość mniejszą niż 200 USD. Cała pożyczka zostaje spłacona przy użyciu równowartości zabezpieczenia tej pozycji pożyczkowej. 
Jeśli dojdzie do likwidacji, zostaniesz obciążony(-a) opłatą likwidacyjną w wysokości 2% od pożyczonej kwoty. Zostanie ona potrącona bezpośrednio z Twojego zabezpieczenia zgodnie z ceną market aktywa.

7. Czym jest margin call? 

Wezwanie margin call (wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego) jest wystosowywane, kiedy dana pozycja pary zabezpieczenie-pożyczka osiągnie wskaźnik LTV konieczny do wezwania margin call. Ten wskaźnik LTV wezwania margin call stanowi ostrzeżenie, że pozycja pożyczkowa zbliża się do wskaźnika LTV likwidacji. Można podjąć działania polegające na zastawieniu większej kwoty aktywów w celu zwiększenia wartości zabezpieczenia lub częściowej redukcji pozostałej do spłaty pożyczki, co pozwoli na obniżenie wskaźnika LTV.
Przykładowo, w przypadku pary zabezpieczenie-pożyczka BNB/BTC ze wskaźnikiem LTV wezwania margin call na poziomie 75% system przypomni o uzupełnieniu Aktywa Zabezpieczającego, kiedy Pozostała do Spłaty Pożyczka + Narosłe Odsetki/ Aktywa Pożyczkowe ≥ 75%.

8. Czy w przypadku wezwania margin call lub likwidacji dostanę powiadomienie?

W przypadku wezwania margin call lub likwidacji dostaniesz powiadomienie wiadomością wewnętrzną, wiadomością e-mail i wiadomością SMS. Ta funkcja służy do ostrzegania o ryzyku i nie ma gwarancji, że powiadomienie przyjdzie na czas. 
Poprzez korzystanie z usługi użytkownik zgadza się, że w pewnych okolicznościach może nie być w stanie odbierać przypomnień SMS lub e-mail, albo że mogą przychodzić z opóźnieniem. Okoliczności te to m.in. przeciążenie sieci osobistej, słabe otoczenie sieciowe, ograniczenia lokalne, zasady dostawcy usług oraz awarie urządzeń. 
Należy pamiętać, że jeżeli czas margin call wypada za blisko czasu wezwania likwidacyjnego, powiadomienie o margin call zostanie przez system automatycznie anulowane i dostaniesz tylko powiadomienie o wezwaniu likwidacyjnym. Binance zastrzega sobie prawo do niedostarczania powiadomień. 

9. Jakie Oprocentowanie obowiązuje w przypadku mojej pożyczki? 

Binance publikuje wszystkie obowiązujące stopy procentowe, a oprocentowanie pożyczek każdej kryptowaluty w Elastycznych Pożyczkach Binance jest aktualizowane co minutę. 
Zmiany stopy procentowej mogą następować często i w dowolnej chwili. Ważna jest dokładna obserwacja obowiązującego oprocentowania. Na spłatę pożyczki możesz się zdecydować w każdej chwili. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie Danych Pożyczki.

10. Jak są naliczane odsetki od moich pozycji pożyczkowych?

Po skutecznym zleceniu pożyczki odsetki są naliczane co minutę zgodnie z całkowitą kwotą pozostałą do spłaty i aktualnym wskaźnikiem APR za każdą minutę. Odsetki naliczane po każdej upływającej minucie doliczają się do całości niespłaconej pożyczki. 

11. Jak dokonać spłaty pożyczki lub skorygować wskaźnik LTV pożyczki?

Na karcie [Zlecenia Bieżące] kliknij opcję [Spłata] lub [Korekta LTV], aby wykonać odpowiednio spłatę pożyczki lub zwiększenie/zmniejszenie zabezpieczenia. Możesz spłacić swoją Pożyczkę Elastyczną tylko przy użyciu tej samej kryptowaluty, w której pożyczka została zaciągnięta. Spłaty przy użyciu aktywów zabezpieczających nie są obecnie obsługiwane.
Spłaty pożyczek proporcjonalnie zmniejszają pozostałą do spłaty pożyczkę i naliczone odsetki. Nie możesz np. stwierdzić, że chcesz spłacić tylko naliczone odsetki lub tylko niespłaconą pożyczkę albo że chcesz je spłacić w nierównych proporcjach. Możesz również skorygować wskaźnik LTV każdej pozycji pożyczki poprzez zwiększenie lub zmniejszenie zabezpieczenia. 

12. Jakie kryptowaluty mogę zastawić lub pożyczyć w ramach Elastycznych Pożyczek Binance?

W ramach Elastycznych Pożyczek Binance jako aktywa pożyczkowe oraz zabezpieczające jest dostępna i akceptowana szeroka gama kryptowalut, w tym USDT, BTC oraz ETH. 
Należy pamiętać, że pary zabezpieczenie-pożyczka na tej samej kryptowalucie nie są obsługiwane w Elastycznych Pożyczkach Binance. Nie można np. zastawić BTC i pożyczyć BTC w ramach jednej pozycji pożyczkowej, ale można mieć klika pozycji pożyczkowych na BTC z zabezpieczeniem innym niż BTC.
Kryptowaluty dostępne pod zastaw i do pożyczek są okresowo aktualizowane. Więcej informacji można znaleźć na stronie Danych Pożyczki.

13. Co mogę zrobić z kryptowalutami pożyczonymi z Elastycznej Pożyczki Binance?

Pożyczkę możesz wykorzystać na dowolny cel, w tym do handlu na rynku spot, wpłaty na produkty Binance Earn, a nawet do wypłaty z Binance. Zastawione zabezpieczenie pozostaje na Elastycznej Pożyczce Binance jako zabezpieczenie zwrotu pożyczonych przez użytkownika Aktywów Cyfrowych.
Zastrzeżenie:
Istnieje możliwość, że dokument ten został przetłumaczony i opublikowany w różnych językach. W przypadku, gdyby w którejkolwiek wersji tłumaczonej pojawiły się jakiekolwiek niespójności, nieprawidłowości, przeoczenia lub błędy, pierwszeństwo ma wersja angielska.