Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Binance Earn
Auto-Inwestycje
Czym są Auto-inwestycje i jak z nich korzystać?

Czym są Auto-inwestycje i jak z nich korzystać?

2021-11-25 07:11
Tutorial Video

Czym są Auto-Inwestycje?

Dzięki Auto-inwestycjom można zautomatyzować inwestycje w krypto i zwiększyć swój stan posiadania krypto. Jest to strategia inwestycyjna polegająca na dollar-cost averaging (DCA). Można wybrać kryptowaluty, które mają być kupowane codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.
Twój zakupiony BNB zostanie automatycznie zdeponowany w BNB Vault, a pozostałe zakupione krypto zostaną zdeponowane na Twoim koncie Produktu Elastycznego Simple Earn, dzięki czemu możesz odbierać codziennie nagrody, korzystając ze zdeponowanych aktywów cyfrowych.

Jakie kryptowaluty znajdują się w ofercie Auto-Inwestycji?

Obecnie Auto-Inwestycje obsługują ponad 210 aktywów kryptowalutowych.

Które stablecoiny, waluty fiat i kryptowaluty są obsługiwane jako metody płatności w ramach Auto-Inwestycji?

Obecnie Auto-Inwestycje obsługują w ramach metod płatności ponad 20 stablecoinów, walut fiat i kryptowalut. Pełny wykaz obsługiwanych aktywów można znaleźć na stronie [Earn][Auto-Inwestycje].
Zakup jednorazowy: umożliwia realizację jednorazowego zakupu kryptowalut w czasie rzeczywistym poprzez plan z jednym tokenem, plan portfolio lub plan powiązany z indeksem w opcji Auto-Inwestycji.
Zakup cykliczny: umożliwia automatyzację zakupów kryptowalut poprzez plan z jednym tokenem, plan portfolio lub plan powiązany z indeksem w opcji Auto-Inwestycji z wybraną częstotliwością (np. co godzinę, codziennie, co tydzień, co miesiąc itp.).
Auto-Inwestycje obsługują strategię DCA krypto-krypto. Obecnie na platformie Auto-Inwestycji można kupić za BTC, ETH lub BNB ponad 210 aktywów.
1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Earn][Auto-Inwestycje].
Aplikacja
Strona Internetowa
2. W subskrypcjach Auto-Inwestycji jest do wyboru ponad 210 kryptowalut.
Można utworzyć plan z [Jednym tokenem] na jedną kryptowalutę.
Można także utworzyć plan [Multi Assets], np. plan [Portfolio] i kupić kilka kryptowalut w jednym portfelu lub plan [Powiązany z indeksem] (Należy pamiętać, że jest to opcja dostępna tylko dla użytkowników w niektórych jurysdykcjach). Więcej informacji można znaleźć na stronie Co to jest plan Auto-Inwestycji powiązany z indeksem i jak z niego korzystać?).
Ponadto dzięki funkcji [Automatycznego wypełniania] można wybrać starannie dobrany zestaw kryptowalut, zachowując pełną możliwość wprowadzania zmian ich alokacji w planie portfolio.
Przed zasubskrybowaniem możesz wybrać ramy czasowe zasobu, aby sprawdzić symulowany zwrot z inwestycji. Możesz także kliknąć ikonę wykresu, aby zobaczyć historyczne wyniki zasobu.
3. Zanim utworzysz plan Auto-Inwestycji, możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają Auto-Inwestycje i o najczęściej zadawanych pytaniach.
Jeśli korzystasz ze strony internetowej, przewiń na dół strony, aby zapoznać się z FAQ.
Jeśli korzystasz z Aplikacji, wybierz przycisk [Dowiedz się Więcej], aby uzyskać dostęp do samouczka i najczęściej zadawanych pytań.

Aplikacja:

Zapoznaj się z poniższym filmem, aby zobaczyć, jak utworzyć plan w Aplikacji.

Strona internetowa:

1. Kliknij przycisk [Multi Assets] w sekcji [Stwórz własny plan!].
2. Możesz wybrać krypto dla swojej Auto-Inwestycji ręcznie, lub kliknąć [Auto-Populate], aby system zasugerował wyselekcjonowany wybór wielu kryptowalut.
2.1 Wybór ręczny
Kliknij opcję [+ Dodaj Monety] i wybierz krypto do planu Auto-inwestycji. Na początek należy wybrać co najmniej 2 monety. Np. BTC oraz ETH. Kliknij przycisk [Potwierdź].
2.2 Auto-Populate
Kliknij przycisk [Auto-uzupełnianie] i wybierz jedno z gotowych ustawień. Np. [Wielka 3].

3. Wprowadź alokację poszczególnych monet w portfelu. Minimalny procent alokacji wynosi 10%, a suma nie powinna przekraczać 100%.
4. Podaj kwotę subskrypcji i aktywa, których chcesz używać. Aktualnie obsługujemy stablecoiny, waluty fiat i strategię DCA kryptowaluta – kryptowaluta (patrz: Jakie stablecoiny i waluty fiat są obsługiwane jako opcje płatności w ramach zakupów Auto-inwestycji?). Następnie wybierz cykl okresowy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny. Możesz również wybrać konkretny dzień i godzinę zakupu.
5. Możesz również włączyć opcję [Użyj Salda Elastycznego Simple Earn]. Jeżeli po włączeniu tej opcji saldo na Portfelu Spot będzie niewystarczające, system automatycznie zrealizuje środki z konta Produktu Elastycznego Simple Earn, aby sfinalizować zakup.
6. Sprawdź podsumowanie i kliknij [Potwierdź], aby zasubskrybować.

Aplikacja:

Zapoznaj się z poniższym filmem, aby zobaczyć, jak utworzyć plan w Aplikacji.

Strona internetowa:

1. Kliknij [Utwórz plan] obok monety, którą chcesz dodać do auto-inwestycji.
2. Podaj kwotę subskrypcji i aktywa, których chcesz używać. Aktualnie obsługujemy stablecoiny, waluty fiat i strategię DCA kryptowaluta – kryptowaluta (patrz: Jakie stablecoiny i waluty fiat są obsługiwane jako opcje płatności w ramach zakupów Auto-inwestycji? oraz Czy Auto-inwestycje obsługują strategię DCA kryptowaluta – kryptowaluta?). Wybierz cykl okresowy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny. Możesz również wybrać konkretny dzień i godzinę zakupu.
3. Możesz również włączyć opcję [Portfel Simple Earn]. Jeżeli po włączeniu tej opcji saldo wybranej kryptowaluty na Portfelu Spot będzie niewystarczające, system automatycznie wykupi to samo aktywo z konta Produktów Elastycznych Simple Earn, aby sfinalizować zakup. Przykładowo: chcesz w swoim planie użyć tokenów USDT, ale nie masz ich na portfelu Spot. Możesz włączyć opcję [Portfel Simple Earn] i korzystać z USDT na koncie Produktów Elastycznych Simple Earn.
4. Sprawdź podsumowanie i kliknij [Potwierdź], aby zasubskrybować.
Swoje bieżące plany Auto-Inwestycji, Wartość Portfela oraz Zysk i Stratę można sprawdzać w sekcji [Mój Plan Auto-Inwestycji] na stronie głównej Auto-Inwestycji.
  • Aby zarządzać planami Auto-Inwestycji, kliknij opcję [Przejdź do Portfela].
  • Aby wyświetlić historię zakupów Auto-Inwestycji, kliknij [Przejdź do Historii].

Aplikacja:

1. Przejdź do strony [Mój Plan], aby zobaczyć wszystkie swoje plany.
Aby wstrzymać lub wznowić plan, przełącz przycisk [Bieżące] w sekcji [Stan].
Aby dokonać edycji planu, np. zmienić częstotliwość inwestycji, kliknij ikonę edycji. Aby zatrzymać plan na stałe, kliknij opcję [Pokaż Szczegóły][Usuń Plan].

Strona internetowa:

Przejdź do opcji [Auto-Inwestycje], aby sprawdzić wszystkie swoje plany.
Aby wstrzymać lub wznowić plan, przełącz przycisk [Wł./Wył.]. Aby edytować plan, np. zmienić częstotliwość inwestycji, kliknij opcję [Edytuj]. Aby na stałe zatrzymać plan, kliknij przycisk [Usuń Plan].
Kupowane przez Ciebie BNB będą automatycznie deponowane w BNB Vault, a pozostałe kupowane kryptowaluty będą deponowane na Twoim koncie Produktów Elastycznych Simple Earn. Krypto możesz w każdej chwili zrealizować z menu [Portfel][Earn]. Przewiń do odpowiedniego aktywa, które chcesz zrealizować, i kliknij przycisk [Zrealizuj]. Zdobywane nagrody będą zgodne z Warunkami świadczenia usług Simple Earn.
W niektórych jurysdykcjach i okolicznościach te aktywa cyfrowe będą przenoszone na Twój Portfel Spot i nie będą przynosić nagród Simple Earn. Będzie tak m.in.:
  • Po wyprzedaniu kwoty Produktów Elastycznych Simple Earn.
  • Jeżeli Elastyczne Produkty Simple Earn nie są dostępne w Twoim regionie.
  • Kiedy krypto będzie oferowane w Auto-Inwestycjach, a nie w Elastycznych Produktach Simple Earn.
Jeżeli masz włączoną funkcję [Użyj Salda Elastycznego Simple Earn] i saldo na Twoim Portfelu Spot będzie niewystarczające do pokrycia zakupu w ramach planu Auto-Inwestycji, system automatycznie zrealizuje środki z konta Produktów Elastycznych Simple Earn, aby sfinalizować zakup.
Jeśli nie włączysz tej funkcji, zakup się nie powiedzie. System spróbuje dokonać kolejnego zakupu w następnym dniu Auto-Inwestycji.
Możesz zasubskrybować maksymalnie 100 planów Auto-inwestycji. Limit ten dotyczy wszystkich planów w ramach [Portfolio] i [Moich powiązanych z indeksem] z wyłączeniem wszelkich planów nagród z kampanii Auto-inwestycji.
Jeżeli pojawi się błąd związany z wyczerpaniem limitu planów, usuń inne niewykorzystywane plany. Zdecydowanie zachęcamy do regularnego weryfikowania i usuwania nieudanych lub niewykorzystywanych planów, aby nie przekroczyć limitu planów.
Ceny w ramach Auto-Inwestycji różnią się od cen rynkowych na Binance Spot, w ramach konwersji i w pulach płynności. Auto-Inwestycje to usługa premium, w której są dostępne m.in. takie funkcje jak automatyczne zakupy, usługi w pełni dobieranego portfolio, usługa planu powiązanego z indeksami z całkowicie samodzielnym zarządzaniem oraz zaawansowane zarządzanie planami.
W rezultacie ceny Auto-Inwestycji mogą się różnić od cen na Binance Spot, cen w ramach Konwersji i w pulach płynności. Przed dokonaniem subskrypcji weź pod uwagę, czy ma to dla Ciebie znaczenie. Wszystkie transakcje Auto-Inwestycji są realizowane zgodnie z Warunkami Użytkowania Auto-Inwestycji.
Cena kupowanych kryptowalut zapisuje się w menu [Historia][Subskrypcja].
Za wszystkie zakupy dokonane w ramach Auto-Inwestycji zostaną naliczone opłaty. Stawki i odpowiednie kwoty opłat naliczonych za poszczególne transakcje będą zapisane w sekcji [Historia] – [Subskrypcja].
Kwota zakupionych kryptowalut będzie określona za pomocą cen podanych przez system Auto-Inwestycji. Ponadto naliczana będzie dodatkowa miesięczna opłata za równoważenie, która obejmuje wszystkie plany Auto-Inwestycji powiązane z indeksem. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Często zadawane pytania dotyczące planów Auto-Inwestycji powiązanych z indeksem.