Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel P2P
Centrum FAQ P2P
Czym jest Limit Zleceń w Handlu P2P

Czym jest Limit Zleceń w Handlu P2P

2021-08-11 01:50
Możesz dostosować limit zleceń dla ogłoszeń P2P, aby ograniczyć minimalną i maksymalną ilość aktywów fiat lub kryptowalut, które taker przyjmuje w pojedynczym zleceniu. Na przykład, jeśli zamieścisz ogłoszenie kupna P2P USDT/USD i ustawisz 100 USD jako dolny limit oraz 400 USD jako górny limit, ograniczy to kupującego do sprzedaży równowartości USDT w przedziale 100 - 400 USD w każdym zleceniu. 
Ogłoszenie zostanie w pełni wypełnione, jeśli ktoś złoży zlecenie sprzedaży na kwotę 400 USD lub złoży kilka zleceń w przedziale od 100 do 400 USD, których łączna wartość wyniesie do 400 USD.
Dlatego „dolny limit” < „kwota, jaką taker może wziąć za każde zlecenie” < limit górny <= całkowita kwota fiat ogłoszenia. 
Na przykład, taker nie może przyjąć ogłoszenia za jedyne 99 USD (dolny limit = 100 USD) lub 401 USD (górny limit = 400 USD).

Co oznacza błąd "Pozostałe saldo Ogłoszeń jest mniejsze niż minimalny limit zlecenia"?

Gdy zobaczysz ten komunikat o błędzie, oznacza to, że pozostały stan aktywów fiat lub kryptowalut w ogłoszeniu jest niewystarczający do pokrycia minimalnego limitu zlecenia, który ustawiłeś(-aś). Ogłoszenie będzie niewidoczne dla użytkowników, dopóki nie zostanie ustawiony limit zleceń. Można też zamknąć ogłoszenie i zamieścić nowe.
Aby to zilustrować, posłużmy się poprzednim przykładem. Dolna i górna granica ogłoszenia to 100 USD i 400 USD. Taker kupił właśnie równowartość 350 USD w USDT za pośrednictwem Twojego ogłoszenia, a pozostały stan aktywów wynosi 400 - 350 = 50 USD. Ponieważ kwota 50 USD jest niewystarczająca do osiągnięcia dolnego limitu, który ustawiłeś(-aś) dla tego ogłoszenia (100 USD), zobaczysz ten komunikat o błędzie, a Twoje ogłoszenie zostanie usunięte z rynku P2P.
Aby dostosować limit zleceń, przejdź do strony głównej handlu P2P w Aplikacji Binance i kliknij opcję [Ogłoszenia].
Tutaj możesz zobaczyć wszystkie swoje ogłoszenia. Najedź na kropki i wybierz [Edytuj Szczegóły] lub [Szybka Edycja], aby dostosować dolny limit.

Aby zamknąć ogłoszenie, wybierz [Zamknij].

Dlaczego moje ogłoszenie online/offline jest automatycznie zamykane?

Aby chronić pozostałe środki w ogłoszeniach, system automatycznie zamknie ogłoszenia kupna/sprzedaży online/offline z niskim saldem i zwróci środki do Portfela Finansowania. Ogłoszenia zostaną zamknięte na podstawie poniższych kryteriów:
1. Jeśli system wykryje, że saldo pozostałe w ogłoszeniu jest niższe niż minimalny limit zlecenia;
2. W ogłoszeniu nie ma bieżących odwołań ani zleceń oczekujących na rozpatrzenie;
3. Ogłoszenie nie otrzymało żadnych nowych zleceń w ciągu ostatnich 14 dni. Należy pamiętać, że system będzie co tydzień sprawdzał saldo fiat/krypto i limit zleceń w ogłoszeniu oraz automatycznie zamykał niezakwalifikowane ogłoszenia.