FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Boty Handlowe
Bot Futures Grid
Czym jest handel grid na kontraktach futures?

Czym jest handel grid na kontraktach futures?

2021-01-28 16:18
Samouczek
Dodawanie/usuwanie marginu dla bieżącego gridu
Często Zadawane Pytania
Samouczek
Handel grid to bot handlowy, który automatyzuje kupowanie i sprzedawanie kontraktów Futures. Jest przeznaczony do składania zleceń na rynku w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym.
Handel grid odbywa się, gdy zlecenia są umieszczane powyżej i poniżej ustalonej ceny, tworząc grid zleceń w stopniowo rosnących i malejących cenach. W ten sposób buduje się transakcje grid. Na przykład trader może składać zlecenia kupna BTC za każde 1000 USDT poniżej ceny rynkowej i składać zlecenia sprzedaży za każde 1000 USDT powyżej ceny rynkowej, czerpiąc korzyści z różnych warunków.
Handel grid sprawdza się najlepiej na niestabilnych i bocznych rynkach, gdy ceny wahają się w danym zakresie. Ta technika ma na celu osiągnięcie zysków przy niewielkich zmianach cen. Im więcej gridów uwzględnisz, tym większa będzie częstotliwość transakcji. Wiąże się to jednak z wydatkami, ponieważ zysk z każdego zlecenia jest niższy. 
Jest to zatem kompromis między osiąganiem niewielkich zysków z wielu transakcji a strategią z mniejszą częstotliwością, ale generującą większy zysk na zlecenie.

Na czym polega Handel Grid Binance?

Handel Grid Binance obsługuje obecnie kontrakty USDⓈ-M and COIN-M Futures. Możesz dostosowywać parametry grid, aby określić górne i dolne granice grid oraz liczbę gridów. Po utworzeniu grida system automatycznie kupuje lub sprzedaje zlecenia po ustalonych cenach. 
Przyjrzyjmy się tej sprawie dokładniej.
Spodziewasz się, że Bitcoin będzie oscylował w przedziale cenowym od 50 000 USDT do 60 000 USDT w ciągu najbliższych 24 godzin. W takim przypadku możesz skonfigurować system handlu grid, aby handlować w przewidywanym zakresie. 
W panelu handlu grid można ustawić parametry bota takie jak:
 • Górne i dolne granice przedziału cenowego;
 • Liczba zleceń do złożenia w skonfigurowanym przedziale cenowym; i
 • Odstęp pomiędzy każdym zleceniem kupna i sprzedaży limit.
W tym scenariuszu, gdy cena BTC spadnie do 55 000 USDT, bot handlujący grid będzie gromadził pozycje kupna w dół po cenie niższej niż cena rynkowa. Gdy cena się poprawi, bot będzie sprzedawał w górę po wyższej cenie niż rynkowa. Strategia zasadniczo stara się czerpać korzyści z odwrócenia kursów.
Więcej informacji, patrz: Na Czym Polega Handel Grid Long/Short.
Ostrzeżenie o Ryzyku
Handel grid, jako strategiczne narzędzie handlowe, nie powinien być traktowany jako doradztwo finansowe lub inwestycyjne od Binance. Handel grid jest używany według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione z racji korzystania z tej funkcji przez użytkownika. Zaleca się, aby użytkownicy przeczytali i w pełni zrozumieli samouczek dotyczący Handlu Grid, oraz dokonali kontroli ryzyka i racjonalnie handlowali w ramach swoich możliwości finansowych.

Jak skonfigurować strategię Handlową Grid?

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Derywatywy][Przegląd Binance Futures]. Przejdź do menu [Boty Handlowe][Futures Grid].
Do interfejsu handlowego Futures Grid można również wejść z menu [Boty Handlowe][Futures Grid].
Jeżeli korzystasz z aplikacji Binance, przejdź do menu [Futures][USDⓈ-M] lub [COIN-M]. Wybierz parę handlową i kliknij opcję [Grid] w lewym dolnym rogu.
2. Wybierz symbol, aby wykonać strategię i ustaw parametry grid. Wybierz kierunek grid (Long, Short lub Neutral), zakres, liczbę gridów i wielkość zlecenia. Następnie kliknij [Utwórz] , aby potwierdzić. Na przykład, na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono kroki tworzenia gridów dla kontraktów USDⓈ-M Futures. 
Należy pamiętać, że następujące sytuacje mogą spowodować niepowodzenie tworzenia grida:
 • Kiedy już prowadzisz handel grid na danym symbolu;
 • Kiedy masz otwarte zlecenia lub pozycje na danym symbolu;
 • Kiedy jesteś w trybie pozycji hedge, dostosuj się do trybu jednokierunkowego;
 • Po przekroczeniu maksymalnego limitu gridów. Należy pamiętać, że jednocześnie można mieć tylko 10 aktywnych i wyzwalanych przez limit gridów (dotyczy kontraktów USDⓈ-M Futures i COIN-M Futures).

Mechanizm Handlu Grid

Wyjaśnimy proces handlu grid na przykładzie kontraktu Perpetual USDⓈ-M Futures BTCUSDT.
 • Ustawianie Wyzwalacza Grid (opcjonalne)
 • Definiowanie początkowej struktury Twojej strategii grid
 • Wstępny proces tworzenia grid
 • Aktualizacja Grid
 • Ustawianie Wyzwalacza Stop (opcjonalne)
 • Anulowanie Zlecenia
Ustawianie Wyzwalacza Grid (opcjonalne)
Dla parametrów #10 i #11:
Możesz natychmiastowo złożyć zlecenia limit grid lub uruchomić je, gdy cena rynkowa osiągnie określoną wartość. Zlecenia grid zostaną uruchomione, gdy cena rynkowa (Ostatnia Cena lub Cena Mark) wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej wprowadzonej ceny wyzwalającej.
Definiowanie początkowej struktury strategii grid
Dla parametrów #1, #2, #3, #4 i #6:
Możesz określić serię poziomów cen zgodnie z ostatnią ceną rynkową (kup, sprzedaj, średnia cena) i złożyć zlecenia sprzedaży limit na cenę wyższą niż cena rynkowa oraz zlecenie kupna limit na cenę niższą niż cena rynkowa. Następnie możesz poczekać na uruchomienie i realizację zleceń limit.
Wstępny proces tworzenia grid
W przypadku neutralnych strategii grid strategia nie ma pozycji początkowej. Pozycja początkowa ustala się bowiem tylko kiedy rynek przekroczy najbliższy punkt cenowy po konfiguracji początkowej.
Dla przykładu:
Załóżmy, że ustawiłeś(-aś) parametry swojej strategii jako takie:
 • Kontrakt: BTCUSDT Perpetual
 • Niższa cena: 20 000 USDT
 • Wyższa cena: 45 000 USDT
 • Liczba gridów: 5
 • Tryb: Arytmetyczny
Rozkład cen będzie następujący: 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT
Początkowe zlecenia sprzedaży dla neutralnego grid zostaną złożone powyżej bieżącej ceny rynkowej. Tymczasem zlecenia kupna będą wypełnione poniżej bieżącej ceny rynkowej. Należy pamiętać, że cena najbliższa cenie rynkowej zostanie wykluczona. W tym scenariuszu początkowe zlecenia limit grid zostaną wykonane w następujący sposób: 
KierunekCena
Sprzedaj45 000 USDT
Sprzedaj40 000 USDT
Kup30 000 USDT
Kup25 000 USDT
Kup20 000 USDT
Aktualizacja Grid
Aktualizacja grid oznacza, że za każdym razem, gdy zostanie osiągnięty punkt ceny, tj. zlecenie limit zostanie zrealizowane, zlecenie limit grid zostanie zaktualizowane w czasie. Cena ostatnio zrealizowanego zlecenia będzie wykluczona, co oznacza, że nie uruchomi żadnego zlecenia. Zlecenia kupna limit lub sprzedaży limit są ponownie realizowane zgodnie z ustawionymi parametrami, dzięki czemu liczba zleceń limit w gridzie jest zachowania.
Przykładowo: początkowa cena market wynosi 10 010 USDT, a cena limit gridu na każdą jednostkę wynosi:
Cena
Kierunek
10 200 USDT
Sprzedaj
10 100 USDT
Sprzedaj
10 000 USDT
Kup
9900 USDT
Kup
9800 USDT
Kup
Przy założeniu, że cena spadnie do 10 000 USDT i zlecenie kupna (pierwotna otwarta pozycja) zostanie zrealizowane, zlecenia limit grid będą wyglądać następująco:
Cena
Kierunek
10 200 USDT
Sprzedaj
10 100 USDT
Sprzedaj
10 000 USDT
-
9900 USDT
Kup
9800 USDT
Kup
Załóżmy, że następnie cena wzrośnie do 10 100 USDT i uruchomi realizację zlecenia sprzedaży 10 100 USDT. Zlecenia limit grid podlegają następującej aktualizacji:
Cena
Kierunek
10 200 USDT
Sprzedaj
10 100 USDT
-
10 000 USDT
Kup
9900 USDT
Kup
9800 USDT
Kup
Jeżeli następnie cena spadnie do 9900 USDT, dochodzi do realizacji dwóch zleceń kupna (10 000 USDT i 9900 USDT), a zlecenia grid limit podlegają następującej aktualizacji:
Cena
Kierunek
10 200 USDT
Sprzedaj
10 100 USDT
Sprzedaj
10 000 USDT
Sprzedaj
9900 USDT
-
9800 USDT
Kup
I tak dalej.
5. Ustawianie Wyzwalacza Stop (opcjonalne)
Dla parametru #12:
Możesz wybrać ręczne zakończenie pracy grid lub ustawić Wyzwalacz Stop.
Wyzwalacz Stop: Kiedy cena rynkowa wzrośnie powyżej Stop_upper_limit lub spadnie poniżej Stop_lower_limit, czyli rynek przestanie podążać za wahadłowym trendem, grid przestanie działać.
6. Anulowanie Zlecenia
Dla parametrów #13 i #14:
Możesz zdecydować, czy chcesz anulować wszystkie zlecenia i zamknąć wszystkie pozycje ręcznie czy automatycznie, po zatrzymaniu grid.
Jeśli opcja [Anuluj wszystkie zlecenia] jest aktywowana, system automatycznie anuluje wszystkie niezrealizowane zlecenia dla symbolu, gdy grid jest zatrzymany. Gdy zamknięcie wszystkich pozycji przy zatrzymaniu jest włączone, system automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje po cenie rynkowej symbolu, gdy grid zostanie zatrzymany.
Należy pamiętać, że podczas pracy grid następujące scenariusze spowodują zamknięcie grid:
 • Ręcznie zakończenie grida
 • Niewystarczający margin powoduje zlikwidowanie niektórych pozycji lub brak możliwości składania zleceń
 • Ręczne anulowanie niektórych lub wszystkich zleceń limit grid
 • Ręcznie zamykanie niektórych lub wszystkich pozycji grid
 • Po dostarczeniu kontraktu z dostawą, produkt już nie istnieje, a strategia grid zostanie automatycznie zatrzymana. W trakcie procesu dostawy system automatycznie usunie zlecenia limit i rozliczy otwarte pozycje.
System wyśle powiadomienie, jeśli grid jest obecnie w trakcie działania. Na przykład, zalecana dźwignia dla handlu grid powinna być poniżej 20x. Jeśli dźwignia wzrośnie powyżej 20x, otrzymasz drugie powiadomienie, aby obniżyć dźwignię.

Jak ustawić parametry Handlu Grid?

Wybierz kontrakt, na podstawie którego zostanie wdrożony bot handlowy. 

1. Tryb Cross Margin i dźwignia dla handlu Grid

Wszystkie gridy, zarówno w USDⓈ-Marginowane, jak i Coin-Marginowane, domyślnie działają w trybie Cross Margin. Obecnie dla handlu Grid obsługiwany jest tylko tryb Cross Margin.
W trybie Cross Margin tworzona jest pula marginu, który jest dzielony między wszystkie pary handlowe na koncie Futures użytkownika.
Zacznij od dostosowania dźwigni. Dźwignia zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Dzięki dźwigni możesz powiększać relatywnie małe ruchy cenowe i potencjalnie generować zyski. Pamiętaj jednak, że dźwignia jest mieczem obosiecznym i musisz używać jej rozważnie.

2. Cena Dolna/Górna 

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Ustaw dolną cenę i górną cenę gridu. Jeżeli dojdzie do przekroczenia najwyższego lub najniższego gridu, nie będą już otwierane kolejne pozycje. Jeżeli np. bieżąca cena BTCUSDT perpetual Futures wynosi 48 000 USDT i przewidujesz, że spadnie po przekroczeniu 49 000 USDT. W takim przypadku możesz ustawić górną cenę na 49 000 USDT. Kiedy cena dojdzie do 49 000 USDT, grid nie będzie już otwierać pozycji.

3. Tryb Arytmetyczny/Geometryczny

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Arytmetyczny: Każdy grid ma taką samą różnicę cen.
Grid arytmetyczny oddziela zakres cen od grid_lower_limit do grid_upper_limit na grid_count przez równą różnicę cen.
Różnica w cenie każdego grida wynosi:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Następnie konstruuje szereg przedziałów cenowych:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Gdzie grid_upper_limit, n = grid_count
Przykład: Arytmetyczny price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (następna cena jest o 100 wyższa od poprzedniej)
Geometryczny: Każdy grid ma równy stosunek różnicy cen.
Grid geometryczny oddziela zakres cen od grid_lower_limit do grid_upper_limit o grid_count przez równy stosunek ceny.
Stosunek cen do każdego grida wynosi:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Różnica w cenie każdego grida wynosi:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Następnie konstruuje szereg przedziałów cenowych:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
Gdzie grid_upper_limit, n = grid_count
Przykład: Geometryczny grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, ... (następna cena jest o 10% wyższa niż poprzednia)

4. Gridy (tj. liczba zleceń limit) 

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
 • Minimum: 2
 • Maksimum: 169
Uwaga: Różnica cen nie może być mniejsza niż wielkość tick, w przeciwnym razie konieczne jest dostosowanie Grid_count lub górnego/dolnego limitu Grid.
Jak przeprowadzić poprawne obliczenia?
1). Grid arytmetyczny, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize
2). Grid geometryczny, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

5. Zysk/Grid (po potrąceniu opłat transakcyjnych)

Jeśli zysk/grid jest poniżej prowizji makera, otrzymasz powiadomienie, że całkowity zysk grid może nie pokryć opłat transakcyjnych.
Jak to obliczyć? (Zysk/grid wyświetlany tylko w celach informacyjnych)
1). Grid arytmetyczny
d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
c = TradingFeeRate (aktualna stawka opłaty makera)
profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c
profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c
Przykład: Przedział cenowy = 1000 - 2000, Grid_count = 10, Prowizja = 0,1%
Różnica cen dla każdego grida = (2000-1000) / 10 = 100
profit_per_grid_lower = (2000*(1-0,1%)) / (2000-100) - 1 - 0,1% = 5,05%
profit_per_grid_higher = (1-0,1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0,1% = 9,79%
2). Grid geometryczny
r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
c = TradingFeeRate (aktualna stawka opłaty makera)
profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c
Przykład: Przedział cenowy = 1000 - 2000, Grid_count = 10, Prowizja = 0,1%
Stosunek cenowy każdej strategii grid = (2000 / 1000) ^ (1/10) = 107,18%
Zysk/grid = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%

6. Początkowy Margin

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Margin początkowy = initial_value / leverage
Możesz dostosować procent kwoty do zainwestowania do 100% (Początkowy margin = procent * saldo margin). Należy pamiętać, że wartość ta musi się znajdować w przedziale między min_initial_margin a saldem margin.
Dla USDⓈ-M Futures Grid
Oblicz minimalną kwotę grid:
min kwota grid = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
 • Kierunek Neutral
min_initial_margin= min kwota qty * suma (cena)/ (dźwignia * adjust_coef)
 • Kierunek Long/Short Grid
tzw. "cenę zakładaną" określa się według następujących wzorów: 
assuming_price (KUPNO) = cena* 
assuming_price (SPRZEDAŻ) = maksimum (mark_price, cena)
*„cena” to cena każdego zlecenia w strategii handlu grid, ustawiana automatycznie przez parametry gridu. Definicja ta ma zastosowanie za każdym razem, kiedy w dalszej części artykułu pada termin „cena”.
min_initial_margin = sum (min grid qty * assuming price + leverage * min grid qty * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (leverage * adjust_coef)
Uwaga: Jeżeli masz ustawioną cenę wyzwalającą, cenę mark należy zastąpić ceną wyzwalającą.
Dla COIN-M Futures Grid 
 • Kierunek Neutral
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / price) / (leverage * adjust_coef)
 • Kierunek Long/Short Grid
Definicja ceny zakładanej: 
assuming_price (KUPNO) = cena 
assuming_price (SPRZEDAŻ) = maksimum (mark_price, cena)
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / (leverage * assuming price ) + contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Order's Price - 1 / mark price)]}) / adjust_coef
*„min. kwota grid” to minimalna kwota transakcji na danym symbolu. Więcej informacji można znaleźć na stronie z zasadami handlu.
*Jeśli ustawiono cenę wyzwalającą, cenę mark należy zastąpić ceną wyzwalającą.
*Obecnie wartość adjust_coef jest domyślnie ustawiona na 0,8. Podlega ona korekcie według warunków rynkowych.

7. Całkowita inwestycja

*Nie ma możliwości zmiany po złożeniu zlecenia grid
Inwestycja całkowita = Margin początkowy * dźwignia

8. Ilość/Zlecenie

Dla USDⓈ-M Futures Grid
Kierunek Neutralny:
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (price)
Kierunek Grid Long/Short:
„Cenę zakładaną” określa się według następującego wzoru: 
assuming_price (KUPNO) = cena
assuming_price (SPRZEDAŻ) = maksimum (mark_price, cena)
grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )
*Jeśli ustawiono cenę wyzwalającą, cenę mark należy zastąpić ceną wyzwalającą.
W przypadku Gridu COIN-M Futures
Kierunek Neutralny:
grid qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / price)
Kierunek Grid Long/Short:
„Cenę zakładaną” określa się według następującego wzoru: 
assuming_price (KUPNO)  = min(cena mark, cena)
assuming_price (SPRZEDAŻ) = cena
grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )
*Jeśli ustawiono cenę wyzwalającą, cenę mark należy zastąpić ceną wyzwalającą.

9. Dostępne Saldo Marginu

Saldo margin Twojego konta USDⓈ-M or COIN-M Futures.

10. Trigger_type: Ostatnia Cena / Cena Mark

*Opcjonalne, można zmienić przed uruchomieniem grid
1). Rodzaj wyzwalacza gridu: Kiedy ostatnia cena lub wybrana przez Ciebie cena market dojdzie do ceny wyzwalającej, grid zaczyna działać.
2). Rodzaj wyzwalacza stop: Kiedy ostatnia cena lub cena market dojdzie do górnej lub dolnej ceny stop, grid ulega zatrzymaniu.

11. Trigger_price

*Opcjonalnie, można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Twoje zlecenie grid zostanie uruchomione, gdy ostatnia cena lub cena mark wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej ustawionej ceny wyzwalającej.

12. Stop_upper_limit (wyższa cena stop-loss) / Stop_lower_limit (dolna cena stop-loss)

*Opcjonalnie, można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
1. Cena stop_upper_limit
 • W przypadku strategii grid neutral jest to górna cena stop;
 • W przypadku strategii grid long jest to cena take profit;
 • W przypadku strategii grid short jest to cena stop loss.
Cena stop_upper_limit powinna być wyższa niż cena górna, ostatnia cena i cena wyzwalająca. Kiedy ostatnia cena rynkowa dojdzie do Stop_upper_limit, strategia grid przestaje działać.
2. Cena stop_lower_limit
 • W przypadku strategii grid neutral jest to dolna cena stop;
 • W przypadku strategii grid long jest to cena stop loss;
 • W przypadku strategii grid short jest to cena take profit.
Cena stop_lower_limit powinna być mniejsza od ceny niższej, ostatniej ceny i ceny wyzwalającej. Kiedy ostatnia cena rynkowa dojdzie do Stop_lower_limit, strategia grid przestaje działać.

13. Anuluj Wszystkie Zlecenia przy Stopie 

*Opcjonalnie, można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Możesz włączyć tę funkcję, by automatycznie anulować wszystkie niezrealizowane zlecenia dla symbolu, gdy grid się zatrzyma.

14. Zamknij Wszystkie Pozycje przy Stopie

*Opcjonalnie, można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Możesz włączyć tę funkcję, by automatycznie anulować wszystkie otwarte pozycje dla symbolu po cenie rynkowej, gdy grid się zatrzyma.
* Powyższe sugestie dotyczące ustawień parametrów mają jedynie charakter informacyjny. Handel kontraktami futures wiąże się z dużym ryzykiem i możliwością wygenerowania zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie gwarantują przyszłego dochodu. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty.

Jak obliczyć aktualny margin?

position_notional = Latest_Mark_Price * size
position_notional_value = abs (position notional)
present notional = max (abs (position_notional + open order's bid_notional), abs (position_notional - open order's ask_notional))
* Abs: wartość bezwzględna
otwarte zlecenie ask_notional = askNotional
otwarte zlecenie bid_notional = bidNotional
 • Cross margin:
Obecny margin = present_notional / bieżąca dźwignia
Utrzymanie optymalnego marginu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania transakcji przy użyciu handlu Futures Grid. 
Funkcja „Dodaj/usuń margin” na platformie Binance Futures Grid oferuje elastyczność w zarządzaniu marginem dla bieżących transakcji. Może to być szczególnie przydatne w celu uniknięcia likwidacji, zwłaszcza na zmiennym rynku. 
Dodanie marginu zwiększa amortyzację transakcji, a usunięcie marginu pozwala odzyskać nadwyżkę środków z pozycji. 
Dostosowanie marginu nie wpływa jednak na rzeczywistą wielkość pozycji ani na zwrot z kapitału (ROE).
Maksymalna kwota, którą można usunąć, to zysk z gridu lub dodany margin po utworzeniu gridu, co oznacza, że maksymalna kwota, którą można usunąć, jest równa minimum bieżącego salda minus początkowy margin lub maksymalnej kwocie wypłaty salda Cross Margin bota handlowego.
Maksymalna kwota, którą można usunąć, zależy od zysku z gridu lub dodatkowego marginu dodanego po utworzeniu gridu. 
Innymi słowy, górny limit do usunięcia to mniejsza z dwóch następujących wartości:
 • Bieżące saldo minus początkowy margin lub
 • Maksymalna kwota wypłaty dostępna w saldzie Cross Margin bota handlowego.

Jak korzystać z funkcji dodawania/usuwania marginu bieżącego gridu?

Jeśli korzystasz ze strony Binance:
1. Przejdź do interfejsu handlowego i znajdź swoje bieżące zlecenia.
2. Odszukaj pozycję, którą chcesz dostosować. Kliknij przycisk [+] obok początkowego marginu. 
3. Pojawi się wyskakujące okno, w którym możesz dodać lub usunąć margin.
4. Określ kwotę marginu, który chcesz dodać lub usunąć z wybranego gridu.
Uwaga: interfejs zawiera takie informacje jak zmiana salda marginu i zmiana współczynnika marginu, umożliwiając Ci dostęp do wyniku Twoich danych wejściowych. Uwaga: dostosowanie marginu nie spowoduje zmiany wielkości pozycji ani zwrotu z kapitału.
Jeśli korzystasz z aplikacji Binance w wersji Pro:
1. Przejdź do menu [Boty handlowe][Futures Grid].
2. Stuknij [Wszystkie zlecenia]
3. Stuknij [Dostosuj margin]
Opcjonalnie możesz też przejść do strony [Szczegóły bieżącego zlecenia] i stuknąć przycisk [+] obok salda marginu.
4. Pojawi się wyskakujące okno. Wybierz [Dodaj margin] lub [Usuń margin]. Następnie podaj kwotę marginu, który chcesz dodać lub usunąć z wybranego gridu.

Jak sprawdzić szczegóły mojego grid?

CzasCzas utworzenia grid
SymbolKliknij dźwignię obok symbolu, aby dostosować dźwignię grid
Początkowy MarginMargin w momencie tworzenia grida
Całkowity Zysk
Zysk całkowity =  zysk zrealizowany + niezrealizowany zysk netto (PnL)
Uwagi:
1. Jeżeli funkcja [Zamknij wszystkie pozycje przy stopie] jest włączona przy otwartych pozycjach w ramach strategii grid, po zamknięciu strategii grid wszystkie pozycje ulegają zamknięciu po cenie rynkowej. Zysk netto (PnL) pozycji zamknięcia jest uwzględniony w zysku ze strategii grid.
2. Opłaty za finansowanie poniesione podczas prac nad strategią nie są wliczane do zysku grid.
Całkowity Zysk (%)ROI = Całkowity Zysk / Początkowy Margin * 100%
Zysk z dopasowanychCałkowity zysk na każde dopasowane zlecenie.
Niedopasowany zysk i strataPnL z niedopasowanych = zysk całkowity -  zysk z dopasowanych
Zrealizowany zysk
Zrealizowane zyski i straty z handlu grid to łączne zrealizowane zyski ze wszystkich zrealizowanych zleceń pomniejszone o opłaty transakcyjne.
Dla grid arytmetycznego, Całkowity Zysk = Liczba Zrealizowanych Zleceń * Zysk/Grid - Całkowita Prowizja
Niezrealizowany PnLNiezrealizowany zysk i strata na otwartych zleceniach obliczone na podstawie ostatniej ceny oraz procentowego zwrotu z kapitału własnego
Czas trwaniaCzas działania strategii grid od chwili jej uruchomienia
Cena LikwidacjiProszę odnieść się do kalkulacji ceny likwidacji kontaktów USDⓈ-M Futures i kontraktów COIN-M Futures.
Status Grid
 • Nowy: Gdy grid jest utworzony, ale nie jest uruchamiany
 • Pracujący: Grid jest uruchomiony
 • Zakończenie grid
Możesz kliknąć [Koniec] i [Działanie], aby zatrzymać grid. Możesz zdecydować, czy anulować wszystkie zlecenia niezrealizowane i zamknąć wszystkie pozycje ręcznie lub automatycznie po zatrzymaniu grid.
Przy włączonej funkcji [Anuluj wszystkie zlecenia przy stopie] system automatycznie anuluje wszystkie niewypełnione zlecenia na tym symbolu w chwili zatrzymania gridu. Przy włączonej funkcji [Zamknij wszystkie pozycje przy stopie] po zatrzymaniu gridu system automatycznie zamyka wszystkie otwarte pozycje na danym symbolu po cenie market.
 • Kolejność działania strategii grid
Możesz wyświetlić wszystkie otwarte zlecenia, w tym częściowo zrealizowane. 
 • Zrealizowane zlecenia
Możesz wyświetlić podsumowanie wszystkich zrealizowanych zleceń. Każda transakcja składa się z pary odpowiednich zleceń kupna i sprzedaży. Zyski są obliczane w oparciu o każdą parę dopasowanych zleceń kupna i sprzedaży. 
Należy pamiętać, że prowizja BNB jest przeliczana na aktywa margin po kursie wymiany w czasie rzeczywistym w momencie transakcji.

Jak sprawdzić historię grid?

Przejdź do zakładki [Historia] , aby sprawdzić historię grid i wyświetlić szczegóły grid.
Status Grid
Anulowany: Ręcznie zamknięty grid
Wygasł: Grid został zamknięty z następujących powodów:
 • Nie udało się złożyć zlecenia;
 • Złożono lub anulowano zlecenie ręcznie, co spowodowało zatrzymanie grid;
 • Cena market doszła do ceny stop-loss strategii grid;
 • Pozycja została zlikwidowana
 • Osiągnięto maksymalną liczbę otwartych zleceń;
 • Niewystarczające saldo konta margin;
 • Cena zlecenia jest powyżej ceny limit;
 • Rynek jest zamknięty lub wstrzymany;
 • Nie udało się zamknąć lub wypełnić pozycji;
 • Doszło do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wartości referencyjnej przy bieżącym poziomie dźwigni.

Co może doprowadzić do automatycznego anulowania mojego gridu futures na platformie Binance?

Dostosowanie maksymalnej dźwigni symbolu

1. Co się stanie, gdy platforma Binance dostosuje maksymalną dźwignię symbolu?
Jeśli platforma Binance dostosuje przedział dźwigni dla określonego symbolu, aktywne zlecenia grid wykorzystujące dźwignię powyżej nowego limitu wygasną każdorazowo po złożeniu nowego zlecenia.
Na przykład jeśli ADAUSDT początkowo miał maksymalną dopuszczalną dźwignię 75x, a następnie został zmniejszony do 70x, wszystkie działające gridy z ustawieniami dźwigni między 71x a 75x zostaną zakończone, gdy tylko zostaną złożone nowe zlecenia.
2. Jak zapobiec wygaśnięciu gridu z powodu zmian dźwigni?
 • Należy śledzić ustawienia dźwigni w interfejsie handlowym platformy Binance Futures, aby upewnić się, że pary handlowe znajdują się w akceptowanym zakresie.
 • Korzystanie z dźwigni mieszczącej się w aktualnym maksymalnym przedziale może zapewnić pewne marginesy bezpieczeństwa.
 • Zawsze należy zapoznać się z Zasadami handlu, aby monitorować maksymalną dźwignię na symbol na rynkach Futures USDⓈ-M i COIN-M.

Wycofanie symbolu

W rzadkich przypadkach para handlowa może zostać wycofana. Spowoduje to wygaśnięcie wszystkich odpowiednich zleceń grid. Należy śledzić powiadomienia platformy Binance dotyczące takich zdarzeń.

Niewystarczający margin

Gridy mogą również wygasnąć, jeśli nie ma wystarczającego marginu do ich obsługi. Należy pamiętać, by monitorować saldo konta i w razie potrzeby uzupełnić margin.

Likwidacja

Jeśli rynek zmieni się znacząco na niekorzyść danej pozycji, ryzyko likwidacji wzrośnie. Korzystanie z niższej dźwigni lub zwiększenie marginu może pomóc w ograniczeniu tego ryzyka.