Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Czym Jest Handel Futures Grid

2021-01-28 16:18
Handel grid to bot handlowy, który automatyzuje kupowanie i sprzedawanie kontraktów Futures. Jest przeznaczony do składania zleceń na rynku w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym.
Handel grid odbywa się, gdy zlecenia są umieszczane powyżej i poniżej ustalonej ceny, tworząc grid zleceń w stopniowo rosnących i malejących cenach. W ten sposób buduje się transakcje grid. Na przykład trader może składać zlecenia kupna BTC za każde 1000 USDT poniżej ceny rynkowej i składać zlecenia sprzedaży za każde 1000 USDT powyżej ceny rynkowej, czerpiąc korzyści z różnych warunków.
Handel grid sprawdza się najlepiej na niestabilnych i bocznych rynkach, gdy ceny wahają się w danym zakresie. Ta technika ma na celu osiągnięcie zysków przy niewielkich zmianach cen. Im więcej gridów uwzględnisz, tym większa będzie częstotliwość transakcji. Wiąże się to jednak z wydatkami, ponieważ zysk z każdego zlecenia jest niższy. 
Jest to zatem kompromis między osiąganiem niewielkich zysków z wielu transakcji a strategią z mniejszą częstotliwością, ale generującą większy zysk na zlecenie.

Na czym polega Handel Grid Binance?

Handel Grid Binance obsługuje obecnie kontrakty USDⓈ-M and COIN-M Futures. Możesz dostosowywać parametry grid, aby określić górne i dolne granice grid oraz liczbę gridów. Po utworzeniu grida system automatycznie kupuje lub sprzedaje zlecenia po ustalonych cenach. 
Przyjrzyjmy się tej sprawie dokładniej.
Spodziewasz się, że Bitcoin będzie oscylował w przedziale cenowym od 50 000 USDT do 60 000 USDT w ciągu najbliższych 24 godzin. W takim przypadku możesz skonfigurować system handlu grid, aby handlować w przewidywanym zakresie. 
W panelu handlu gridem możesz ustawić parametry strategii, w tym:
 • Górne i dolne granice przedziału cenowego;
 • Liczba zleceń do złożenia w skonfigurowanym przedziale cenowym; i
 • Odstęp pomiędzy każdym zleceniem kupna i sprzedaży limit.
W tym scenariuszu, gdy cena BTC spadnie do 55 000 USDT, bot handlujący grid będzie gromadził pozycje kupna w dół po cenie niższej niż cena rynkowa. Gdy cena się poprawi, bot będzie sprzedawał w górę po wyższej cenie niż rynkowa. Strategia zasadniczo stara się czerpać korzyści z odwrócenia kursów.
Więcej informacji można znaleźć w artykule Na Czym Polega Handel Grid Long/Short.
Ostrzeżenie o Ryzyku
Handel grid, jako strategiczne narzędzie handlowe, nie powinien być traktowany jako doradztwo finansowe lub inwestycyjne od Binance. Handel grid jest używany według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione z racji korzystania z tej funkcji przez użytkownika. Zaleca się, aby użytkownicy przeczytali i w pełni zrozumieli samouczek dotyczący Handlu Grid, oraz dokonali kontroli ryzyka i racjonalnie handlowali w ramach swoich możliwości finansowych.

Jak skonfigurować strategię Handlową Grid?

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do [Derywaty] - [Przegląd Binance Futures]. Kliknij [Handel Strategiczny] - [Futures Grid].
Jeśli korzystasz z aplikacji Binance:
 • Aby rozpocząć handel przy użyciu USDⓈ-M Futures Grid, kliknij [Futures] - [USDⓈ-M Futures]. Następnie kliknij [...] i wybierz [Handel Strategiczny] - [Handel Grid]
 • Aby rozpocząć handel przy użyciu COIN-M Futures Grid, kliknij [Futures] - [Coin-M Futures]. Następnie kliknij [...] i wybierz [Strategia Handlu] - [Handel Grid].
2. Wybierz symbol, aby wykonać strategię i ustaw parametry grid. Wybierz kierunek grid (Long, Short lub Neutral), zakres, liczbę gridów i wielkość zlecenia. Następnie kliknij [Utwórz] , aby potwierdzić. Na przykład, na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono kroki tworzenia gridów dla kontraktów USDⓈ-M Futures. 
Należy pamiętać, że następujące sytuacje mogą spowodować niepowodzenie tworzenia grida:
 • Kiedy już prowadzisz handel grid na danym symbolu;
 • Kiedy masz otwarte zlecenia lub pozycje na danym symbolu;
 • Kiedy jesteś w trybie pozycji hedge, dostosuj się do trybu jednokierunkowego;
 • Po przekroczeniu maksymalnego limitu gridów. Należy pamiętać, że jednocześnie można mieć tylko 10 aktywnych i wyzwalanych przez limit gridów (dotyczy kontraktów USDⓈ-M Futures i COIN-M Futures).

Mechanizm Handlu Grid

Wyjaśnimy proces handlu grid na przykładzie kontraktu Perpetual USDⓈ-M Futures BTCUSDT.
 • Ustawianie Wyzwalacza Grid (opcjonalne)
 • Definiowanie początkowej struktury Twojej strategii grid
 • Wstępny proces tworzenia grid
 • Aktualizacja Grid
 • Ustawianie Wyzwalacza Stop (opcjonalne)
 • Anulowanie Zlecenia
Ustawianie Wyzwalacza Grid (opcjonalne)
Dla parametrów #10 i #11:
Możesz natychmiastowo złożyć zlecenia limit grid lub uruchomić je, gdy cena rynkowa osiągnie określoną wartość. Zlecenia grid zostaną uruchomione, gdy cena rynkowa (Ostatnia Cena lub Cena Mark) wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej wprowadzonej ceny wyzwalającej.
Definiowanie początkowej struktury strategii grid
Dla parametrów #1, #2, #3, #4 i #6:
Możesz określić serię poziomów cen zgodnie z ostatnią ceną rynkową (kup, sprzedaj, średnia cena) i złożyć zlecenia sprzedaży limit na cenę wyższą niż cena rynkowa oraz zlecenie kupna limit na cenę niższą niż cena rynkowa. Następnie możesz poczekać na uruchomienie i realizację zleceń limit.
Należy zauważyć, że liczba zleceń limit to liczba grid +1 w momencie początkowej konstrukcji, ponieważ żadne pozycje nie są utrzymywane. Zlecenie najbardziej zbliżone do ostatniej ceny rynkowej to początkowe zlecenie otwarcia oczekujące na realizację.
Wstępny proces tworzenia grid
W przypadku gridów neutralnych strategia rozpocznie się bez pozycji początkowej. Pozycja początkowa zostanie uruchomiona, gdy rynek będzie handlował poza najbliższym punktem cenowym po początkowej konstrukcji.
Dla przykładu:
Załóżmy, że ustawiłeś(-aś) parametry swojej strategii jako takie:
 • Kontrakt: BTCUSDT Perpetual
 • Niższa cena: 20 000 USDT
 • Wyższa cena: 45 000 USDT
 • Liczba gridów: 5
 • Tryb: Arytmetyczny
Rozkład cen będzie następujący: 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT
Początkowe zlecenia sprzedaży dla neutralnego grid zostaną złożone powyżej bieżącej ceny rynkowej. Tymczasem zlecenia kupna będą wypełnione poniżej bieżącej ceny rynkowej. Należy pamiętać, że cena najbliższa cenie rynkowej zostanie wykluczona. W tym scenariuszu początkowe zlecenia limit grid zostaną wykonane w następujący sposób: 
KierunekCena
Sprzedaj45 000 USDT
Sprzedaj40 000 USDT
Kup30 000 USDT
Kup25 000 USDT
Kup20 000 USDT
Aktualizacja Grid
Aktualizacja grid oznacza, że za każdym razem, gdy zostanie osiągnięty punkt ceny, tj. zlecenie limit zostanie zrealizowane, zlecenie limit grid zostanie zaktualizowane w czasie. Cena ostatnio zrealizowanego zlecenia będzie wykluczona, co oznacza, że nie uruchomi żadnego zlecenia. Zlecenia kupna limit lub sprzedaży limit są ponownie realizowane zgodnie z ustawionymi parametrami, dzięki czemu liczba zleceń limit w gridzie jest zachowania.
Na przykład, początkowa cena rynkowa wynosi 10 010 USDT , a limit ceny grid dla każdej jednostki to:
Cena
Kierunek
10 200 USDT
Sprzedaj
10 100 USDT
Sprzedaj
10 000 USDT
Kup
9900 USDT
Kup
9800 USDT
Kup
Zakładając, że cena spadnie do 10 000 USDT, a zlecenie kupna (początkowa pozycja otwarta) zostanie zrealizowane, zlecenie grid limit będzie następujące:
Cena
Kierunek
10 200 USDT
Sprzedaj
10 100 USDT
Sprzedaj
10 000 USDT
-
9900 USDT
Kup
9800 USDT
Kup
Załóżmy, że cena następnie wzrośnie do 10 100 USDT, uruchamiając realizację zlecenia sprzedaży o wartości 10 100 USDT . Zlecenia grid limit zostaną zaktualizowane w następujący sposób:
Cena
Kierunek
10 200 USDT
Sprzedaj
10 100 USDT
-
10 000 USDT
Kup
9900 USDT
Kup
9800 USDT
Kup
Jeśli następnie cena spadnie do 9900 USDT, realizowane są dwa zlecenia kupna (10 000 USDT i 9900 USDT) , a zlecenia grid limit są aktualizowane w następujący sposób:
Cena
Kierunek
10 200 USDT
Sprzedaj
10 100 USDT
Sprzedaj
10 000 USDT
Sprzedaj
9900 USDT
-
9800 USDT
Kup
I tak dalej.
5. Ustawianie Wyzwalacza Stop (opcjonalne)
Dla parametru #12:
Możesz wybrać ręczne zakończenie pracy grid lub ustawić Wyzwalacz Stop.
Wyzwalacz Stop: Kiedy cena rynkowa wzrośnie powyżej Stop_upper_limit lub spadnie poniżej Stop_lower_limit, czyli rynek przestanie podążać za wahadłowym trendem, grid przestanie działać.
6. Anulowanie Zlecenia
Dla parametrów #13 i #14:
Możesz zdecydować, czy chcesz anulować wszystkie zlecenia i zamknąć wszystkie pozycje ręcznie czy automatycznie, po zatrzymaniu grid.
Gdy opcja 'anuluj wszystkie zlecenia' jeśli aktywowany zostanie stop jest włączona, system automatycznie anuluje wszystkie niezrealizowane zlecenia dla symbolu, gdy grid jest zatrzymany. Gdy zamknięcie wszystkich pozycji przy stopie jest włączone, system automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje po cenie rynkowej symbolu, gdy grid zostanie zatrzymany.
Należy pamiętać, że podczas pracy grid następujące scenariusze spowodują zamknięcie grid:
 • Ręcznie zakończenie grida
 • Niewystarczający margin powoduje zlikwidowanie niektórych pozycji lub brak możliwości składania zleceń
 • Ręczne anulowanie niektórych lub wszystkich zleceń limit grid
 • Ręcznie zamykanie niektórych lub wszystkich pozycji grid
 • Po dostarczeniu kontraktu z dostawą, produkt już nie istnieje, a strategia grid zostanie automatycznie zatrzymana. W trakcie procesu dostawy system automatycznie usunie zlecenia limit i rozliczy otwarte pozycje.
System wyśle powiadomienie, jeśli grid jest obecnie w trakcie działania. Na przykład, zalecana dźwignia dla handlu grid powinna być poniżej 20x. Jeśli dźwignia wzrośnie powyżej 20x, otrzymasz drugie powiadomienie, aby obniżyć dźwignię.

Jak ustawić parametry Handlu Grid?

Wybierz kontrakt, na podstawie którego zostanie wdrożony bot handlowy. 

1. Tryb Cross/Izolowany Margin lub Dźwignia

Określ rodzaj marginu dla pozycji handlowej grid: tryb Izolowany lub Cross. 
 • Tryb izolowany margin: Margin jest niezależny dla każdej pary handlowej 
 • Tryb cross margin: Margin jest dzielony między wszystkie pary handlowe na koncie Futures
Następnie dostosuj dźwignię. Dźwignia zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Dzięki dźwigni możesz powiększać relatywnie małe ruchy cenowe i generować zyski. Pamiętaj jednak, że dźwignia jest mieczem obosiecznym i musisz używać jej rozważnie.

2. Cena Dolna/Górna 

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Ustaw dolną i górną cenę grid. Jeśli najwyższy lub najniższy grid zostanie przekroczony, żadne pozycje nie zostaną otwarte. Na przykład, jeśli aktualna cena kontraktu BTCUSDT Perpetual Futures wynosi 48 000 USDT i spodziewasz się, że cena spadnie, gdy osiągnie wartość powyżej 49 000 USDT. W tym przypadku górną cenę można ustawić na 49 000 USDT. Po osiągnięciu ceny 49 000 USDT, grid nie będzie już otwierać pozycji.

3. Tryb Arytmetyczny/Geometryczny

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Arytmetyczny: Każdy grid ma taką samą różnicę cen.
Grid arytmetyczny oddziela zakres cen od grid_lower_limit do grid_upper_limit na grid_count przez równą różnicę cen.
Różnica w cenie każdego grida wynosi:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Następnie konstruuje szereg przedziałów cenowych:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Gdzie grid_upper_limit, n = grid_count
Przykład: Arytmetyczny price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (następna cena jest o 100 wyższa od poprzedniej)
Geometryczny: Każdy grid ma równy stosunek różnicy cen.
Grid geometryczny oddziela zakres cen od grid_lower_limit do grid_upper_limit o grid_count przez równy stosunek ceny.
Stosunek cen do każdego grida wynosi:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Różnica w cenie każdego grida wynosi:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Następnie konstruuje szereg przedziałów cenowych:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
Gdzie grid_upper_limit, n = grid_count
Przykład: Geometryczny grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, ... (następna cena jest o 10% wyższa niż poprzednia)

4. Gridy (tj. liczba zleceń limit) 

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
 • Minimum: 2 
 • Maksimum: 149
Uwaga: Różnica cen nie może być mniejsza niż wielkość tick, w przeciwnym razie konieczne jest dostosowanie Grid_count lub górnego/dolnego limitu Grid.
Jak przeprowadzić poprawne obliczenia?
1. Grid arytmetyczny, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount <tickSize
2. Grid geometryczny, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

5. Zysk/Grid (po potrąceniu opłat transakcyjnych)

Jeśli zysk/grid jest poniżej prowizji makera, otrzymasz powiadomienie, że całkowity zysk grid może nie pokryć opłat transakcyjnych.
Jak to obliczyć? (Zysk/grid wyświetlany tylko w celach informacyjnych)
1. Grid arytmetyczny
d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
c = TradingFeeRate (aktualna stawka opłaty makera)
profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c
profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c
Przykład: Przedział cenowy = 1000 - 2000, Grid_count = 10, Prowizja = 0,1%
Różnica cen dla każdego grida = (2000-1000) / 10 = 100
profit_per_grid_lower = (2000*(1-0,1%)) / (2000-100) - 1 - 0,1% = 5,05%
profit_per_grid_higher = (1-0,1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0,1% = 9,79%
2. Grid geometryczny
r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
c = TradingFeeRate (aktualna stawka opłaty makera)
profit_per_grid_geo = profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c
Przykład: Przedział cenowy = 1000 - 2000, Grid_count = 10, Prowizja = 0,1%
Stosunek cen dla każdego grida = (2000 - 1000) ^ (1/10) = 107,18%
Zysk/grid = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%

6. Początkowy Margin

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Margin początkowy = initial_value / leverage
Możesz dostosować procent kwoty do zainwestowania do 100% (Początkowy margin = procent * saldo margin). Należy pamiętać, że wartość ta musi się znajdować w przedziale między min_initial_margin a saldem margin.
Dla USDⓈ-M Futures Grid
 •  Kierunek Neutral
min_initial_margin= minQty * suma (cena)/ (dźwignia * adjust_coef)
minQty: minimalna grid_qty
 • Kierunek Long/Short Grid
Określ cenę szacowaną: assuming_price (BUY) = price /assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
min_initial_margin = sum (min grid qty * assuming price + leverage * min grid qty * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (leverage * adjust_coef)
*Jeśli ustawiono cenę wyzwalającą, cenę mark należy zastąpić ceną wyzwalającą.
Dla COIN-M Futures Grid 
 • Kierunek Neutral
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / price) / (leverage * adjust_coef)
 • Kierunek Long/Short Grid
Określ cenę szacowaną: assuming_price (BUY) = price / assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / (leverage * assuming price ) + contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Order's Price - 1 / mark price)]}) / adjust_coef
*Jeśli ustawiono cenę wyzwalającą, cenę mark należy zastąpić ceną wyzwalającą.
*Obecnie wartość domyślna adjust_coe to 0,9. Zostanie dostosowana w zależności od warunków rynkowych.

7. Całkowita inwestycja

*Nie można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Całkowita inwestycja = Margin początkowy * dźwignia
Po ustawieniu dźwigni: 
 • minimum Initial_value = sum (price * minQty)
 • maximum Initial_value = margin * leverage

8. Ilość/Zlecenie

Dla USDⓈ-M Futures Grid, kierunek Neutral:
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (price)
Dla COIN-M Futures Grid, kierunek Neutral:
grid qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / price)

9. Dostępne Saldo Marginu

Saldo margin Twojego konta USDⓈ-M or COIN-M Futures.

10. Trigger_type: Ostatnia Cena / Cena Mark

*Opcjonalne, można zmienić przed uruchomieniem grid
1. Typ wyzwalania grid: Kiedy wybrana ostatnia cena lub cena rynkowa osiągnie ustawioną cenę wyzwalającą, grid zacznie działać.
2. Typ wyzwalania stop: Gdy ostatnia cena lub cena rynkowa osiągnie ustawioną górną lub dolną cenę stop, grid zostanie zatrzymany.

11. Trigger_price

*Opcjonalnie, można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Twoje zlecenie grid zostanie uruchomione, gdy ostatnia cena lub cena mark wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej ustawionej ceny wyzwalającej.

12. Stop_upper_limit (wyższa cena stop-loss) / Stop_lower_limit (dolna cena stop-loss)

*Opcjonalnie, można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
1. Stop_upper_limit
Wyższa cena stop loss powinna być wyższa niż cena górna, ostatnia cena i cena wyzwalająca. Gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie Stop_upper_limit, grid przestanie działać.
2. Stop_lower_limit
Dolna cena stop loss powinna być mniejsza od ceny niższej, ostatniej ceny i ceny wyzwalającej. Gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie Stop_lower_limit, grid przestanie działać.

13. Anuluj Wszystkie Zlecenia przy Stopie 

*Opcjonalnie, można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Możesz włączyć tę funkcję, by automatycznie anulować wszystkie niezrealizowane zlecenia dla symbolu, gdy grid się zatrzyma.

14. Zamknij Wszystkie Pozycje przy Stopie

*Opcjonalnie, można zmodyfikować po złożeniu zlecenia grid
Możesz włączyć tę funkcję, by automatycznie anulować wszystkie otwarte pozycje dla symbolu po cenie rynkowej, gdy grid się zatrzyma.
* Powyższe sugestie dotyczące ustawień parametrów mają jedynie charakter informacyjny. Handel kontraktami futures wiąże się z dużym ryzykiem i możliwością wygenerowania zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie gwarantują przyszłego dochodu. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty.

Jak obliczyć aktualny margin?

position_notional = Latest_Mark_Price * size
position_notional_value = abs (position notional)
present notional = max (abs (position_notional + open order's bid_notional), abs (position_notional - open order's ask_notional))
* Abs: wartość bezwzględna
otwarte zlecenie ask_notional = askNotional
otwarte zlecenie bid_notional = bidNotional
 • Cross margin:
Obecny margin = present_notional / bieżąca dźwignia
 • Izolowany margin:
Aktualny margin = (present notional - position_notional_value) / leverage + isolatedWalletBalance

Jak sprawdzić szczegóły mojego grid?

Czas
Czas utworzenia grid
Symbol
Kliknij dźwignię obok symbolu, aby dostosować dźwignię grid
Początkowy Margin
Margin w momencie tworzenia grida
Całkowity Zysk
Całkowity zysk = Zysk Grid + Niezrealizowany PnL
Uwagi:
1. Jeśli funkcja [Zamknij wszystkie pozycje przy stopie] jest włączone przy otwartych pozycjach w grid, wszystkie pozycje zostaną zamknięte po cenie rynkowej po zamknięciu grid. PnL zamykanych pozycji nie jest wliczany do zysku grid.
2. Opłaty za finansowanie poniesione podczas prac nad strategią nie są wliczane do zysku grid.
Całkowity Zysk (%)
ROI = Całkowity Zysk / Początkowy Margin * 100%
Zrealizowany zysk
Osiągnięty zysk i strata z handlu grid to skumulowane zyski ze wszystkich zrealizowanych zleceń. 
Dla grid arytmetycznego, Całkowity Zysk = Liczba Zrealizowanych Zleceń * Zysk/Grid - Całkowita Prowizja
Niezrealizowany PnL
Niezrealizowany zysk i strata na otwartych zleceniach obliczone na podstawie Ceny Mark/Ostatniej Ceny oraz procentu zwrotu z kapitału własnego
Czas trwania
Czas działania grid od jego utworzenia
Cena Likwidacji
Proszę odnieść się do kalkulacji ceny likwidacji kontaktów USDⓈ-M Futures i kontraktów COIN-M Futures.
Status Grid
 • Nowy: Gdy grid jest utworzony, ale nie jest uruchamiany
 • Pracujący: Grid jest uruchomiony
 • Dostosuj margin
Dostosowanie marginu jest dostępne tylko w trybie Izolowanego Marginu.
 • Zakończenie grid
Możesz kliknąć [Koniec] i [Działanie], aby zatrzymać grid. Możesz zdecydować, czy anulować wszystkie zlecenia niezrealizowane i zamknąć wszystkie pozycje ręcznie lub automatycznie po zatrzymaniu grid.Gdy funkcja [Anuluj wszystkie zlecenia przy stopie] jest włączona, system automatycznie anuluje wszystkie niezrealizowane zlecenia dla symbolu, gdy grid jest zatrzymany. Gdy funkcja [Zamknij wszystkie pozycje przy stopie] jest włączone, system automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje po cenie rynkowej, gdy grid zostanie zatrzymany.
 • Aktywne Zlecenie
Możesz wyświetlić wszystkie otwarte zlecenia, w tym częściowo zrealizowane. 
 • Zrealizowane zlecenia
Możesz wyświetlić podsumowanie wszystkich zrealizowanych zleceń. Każda transakcja składa się z pary odpowiednich zleceń kupna i sprzedaży. Zyski są obliczane w oparciu o każdą parę dopasowanych zleceń kupna i sprzedaży. 
Należy pamiętać, że prowizja BNB jest przeliczana na aktywa margin po kursie wymiany w czasie rzeczywistym w momencie transakcji.

Jak sprawdzić historię grid?

Przejdź do zakładki [Historia] , aby sprawdzić historię grid i wyświetlić szczegóły grid.
Status Grid
Anulowany: Ręcznie zamknięty grid
Wygasł: Grid został zamknięty z następujących powodów:
 • Nie udało się złożyć zlecenia;
 • Strategia grid została ręcznie zakończona;
 • Złożono lub anulowano zlecenie ręcznie, co spowodowało zatrzymanie grid;
 • Cena rynkowa osiągnęła cenę stop-loss określoną dla strategii grid; 
 • Pozycja została zlikwidowana
 • Osiągnięto maksymalną liczbę otwartych zleceń;
 • Niewystarczające saldo konta margin;
 • Cena zlecenia jest powyżej ceny limit;
 • Rynek jest zamknięty lub wstrzymany;
 • Nie udało się zamknąć lub wypełnić pozycji;
 • Przekroczono maksymalną dopuszczalną wartość nominalną przy bieżącej dźwigni.