Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

FAQ

Image
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Image
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Image
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Binance Earn
Farming Płynności
Czym Jest Farming Płynności na Binance

Czym Jest Farming Płynności na Binance

2022-03-15 01:14
Kliknij na wideo, aby dowiedzieć się więcej

Czym Jest Farming Płynności na Binance?

Farming Płynności Binance to pula płynności opracowana na zasadzie AMM (Automatic Market Maker, automatycznego animatora rynku). Podobnie jak każdy inny swap DeFi składa się z różnych pul płynności, a każda pula płynności zawiera dwa tokeny cyfrowe.
Można dostarczać płynność w pulach, aby stać się dostawcą płynności i zarabiać opłaty transakcyjne oraz nagrody BNB.
W pulach płynności można również łatwo swapować dwa tokeny cyfrowe.
Uwaga: Farming Płynności obsługuje funkcje API. Więcej informacji można znaleźć na Portalu API Farmingu Płynności.

Ile rodzajów produktów obsługuje Liquidity Farming?

Istnieją dwa rodzaje Liquidity Farmingu – Stabilne i Innowacyjne.
 • Stabilny: Opracowany z modelem systemu automatycznej animacji rynku o stałej funkcji hybrydowej w celu realizacji transakcji i wyceny między dwoma stabilnymi tokenami oraz zapewniania handlu z niskim poślizgiem. Na ceny dwóch tokenów w puli wpływają wahania kursu wymiany/ceny tokena, a nagrody dla dostawców płynności są bardziej stabilne niż w przypadku produktów Innowacyjnych.
 • Innowacyjny: Opracowany z modelem automatycznego systemu tworzenia rynku o stałej średniej wartości w celu ustalania transakcji i wyceny na dwóch tokenach cyfrowych. Na ceny dwóch tokenów w puli mają wpływ wahania kursu wymiany/cena tokena, a nagrody dla dostawców płynności podlegają większym wahaniom.
Zanim zaczniesz korzystać z Liquidity Farmingu, oto kilka definicji, które powinieneś(-naś) znać:
 • Bieżąca wielkość puli: Skład pary w bieżącej puli. Dodając aktywa, dodajesz je również proporcjonalnie do składu.
 • Dodawanie: Dostarczanie płynności pulom płynności.
 • Zabieranie: Zabieranie swoich tokenów z pul płynności.
 • Cena: cena wymiany między aktywami w puli. Ostateczna cena zależy od proporcji dla pary w puli płynności i jest obliczana według wzoru.
 • Porcja: Część puli, którą spodziewasz się otrzymać po dodaniu płynności.
 • Porcja puli: Szacunkowy udział w puli, jaki otrzymasz po dodaniu płynności. 
 • Poślizg: Szacowany procent, w którym ostateczna zrealizowana cena swapu różni się od aktualnej ceny ze względu na kwotę transakcji.
 • Rentowność całkowita: Szacunkowa rentowność roczna, jakiej użytkownik może się spodziewać za dostarczanie płynności do tej puli.
 • Moja Porcja: Po dodaniu płynności do puli płynności otrzymasz część, która będzie inna od pojedynczego tokena, który dodajesz. Porcja składa się z dwóch tokenów cyfrowych. Liczba dwóch tokenów cyfrowych zmienia się na bieżąco zgodnie z aktualną wielkością puli.
 • Rentowność Całkowita: Najnowsza referencyjna stopa zwrotu danej pary handlowej.
 • Kwota Porcji: Ilość tokena w nabytej porcji.
 • Wartość Porcji: Całkowita wartość porcji nabyta po dodaniu aktywów.
 • Skład Porcji Puli: Bieżące składniki Twojej porcji. Liczba dwóch tokenów zmienia się na bieżąco zgodnie z aktualną wielkością puli.
 • Koszt na Porcję: Wyliczany na podstawie kosztu porcji po dodaniu płynności, wyceniany w USD.
 • Wskaźnik PNL Wartości Porcji: Obliczany na podstawie bieżącej wartości porcji minus całkowity koszt porcji, wyceniony w USD. Na wartość porcji ma wpływ wiele czynników, w tym m.in. kursy wymiany, wahania cen tokenów i straty nietrwałe, które mogą generować dodatnie lub ujemne zwroty.
 • Zarobki: Obejmują dochód z tytułu opłat za Farming Płynności oraz nagrody BNB, wycenione w USD.

Jak obliczany jest całkowity yield?

 • Rentowność całkowita = 365 * (Nagrody BNB Przydzielone w ciągu Ostatnich 24 Godzin +  Nagrody z tytułu Opłat Transakcyjnych za Ostatnie 24 godziny) / Łączna Wartość Puli w ciągu Ostatnich 24 Godzin  

Jak obliczana jest wartość udziału?

 • Wartość porcji = Liczba Dwóch Tokenów w Składzie Porcji * Bieżące Kursy Wymiany, Określane w USD.
Dla przykładu:
 Wartość udziału użytkownika = 100 USDT + 50 DAI
Kurs wymiany w czasie rzeczywistym: 1 USDT = 1,005 USD
                                              1 DAI = 1,01 USD
Wartość udziału = 100 USDT * 1,005 + 50 DAI * 1,01 = 151 USD

Czy Liquidity Farming to inwestycja z gwarancją kapitału?

Nie. Mogą występować straty spowodowane:
 • Wahaniami cen tokenów lub kursów walut, które będą mieć wpływ na wartość porcji. Aby lepiej zrozumieć ryzyko, zapoznaj się z Objaśnieniem Straty Nietrwałej. Do jej oszacowania można również użyć Kalkulatora Straty Nietrwałej.
 • Dodaniem lub realizacją dużej ilości pojedynczego tokena, w takim przypadku wartość udziału zostanie naruszona i utracona z powodu nadmiernego poślizgu.
 • Częstym dodawaniem lub realizacją tokenów.

Gdzie są pobierane opłaty transakcyjne? 

Opłaty transakcyjne są pobierane, kiedy użytkownicy:
 • Dokonują swapów w menu [Handluj][Farming Swap];
 • Dodają jeden token w menu [Earn][Farming Płynności] – [Dodaj];
 • Realizują jeden token w menu [Earn] – [Farming Płynności] [Zrealizuj]. 

Jak  Dodawać lub Zabierać Płynność?

Dodając płynność, można:
 • Dodać dwa tokeny: System automatycznie wyświetli liczbę tokenów do dodania zgodnie z aktualną wielkością puli.
 • Dodać jeden token: System zamieni dodany token na inny token wybranej pary na podstawie bieżącego stosunku składu porcji w puli. Podczas konwersji będą naliczane opłaty transakcyjne, a duże transakcje mogą skutkować większym poślizgiem i stratą.
Zabierając płynność, można:
 • Wyciągnąć dwa tokeny: System przydzieli dwa tokeny z powrotem na Twój Portfel Spot zgodnie z porcją puli i składem porcji.
 • Wyciągnąć jeden token: System zamieni wybrany przez Ciebie token na inny token zgodnie z bieżącym stosunkiem składu porcji w puli. Podczas swapu będą naliczane opłaty transakcyjne, a duże transakcje mogą skutkować większym poślizgiem i stratą. Kiedy poślizg będzie zbyt wysoki, system wyśle powiadomienie na stronie.
Poślizg i straty z nim związane:
Poślizg odnosi się do widełek między rzeczywistą ceną handlową a ceną przy składaniu zlecenia.
Tolerancję na poślizg przy transakcji można ustawić na stronie [Farming Płynności]. Swap będzie możliwy tylko kiedy poślizg będzie się mieścić w ustawionym zakresie.
Gdy pojedynczy token zostanie dodany lub zrealizowany w dużych ilościach, może wystąpić poślizg, który wpływa na wartość udziału. W takim przypadku system wyśle powiadomienie przed potwierdzeniem transakcji.