FAQ
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Launchpool i Megadrop
Czym jest Binance Megadrop?

Czym jest Binance Megadrop?

2024-04-18 08:53

Czym jest Binance Megadrop?

Binance Megadrop to nowa platforma do uruchamiania tokenów, która płynnie integruje Binance Simple Earn i portfel Web3 Binance, zmieniając sposób korzystania z airdropów. Megadrop zapewnia użytkownikom wczesny dostęp do wybranych projektów Web3, zanim zostaną one umieszczone na Binance.
Ta niepowtarzalna kombinacja zaangażowania, edukacji i nagród sprawia, że Megadrop jest niezrównanym interaktywnym rozwiązaniem zarówno w ramach Binance, jak i szerszego ekosystemu kryptowalut.

Kto może wziąć udział w Megadrop? 

Należy pamiętać, że udział w Megadrop mogą wziąć wyłącznie użytkownicy pochodzący z kwalifikujących się jurysdykcji. Listę krajów i regionów objętych ograniczeniami można znaleźć w ogłoszeniu Megadrop
Na przykład jeśli użytkownik nie może korzystać z Binance Earn, ale ma dostęp do portfela Web3 Binance, nadal może wziąć udział, wykonując zadania Web3. I na odwrót – jeśli użytkownik nie może korzystać z portfela Web3 Binance, ale ma dostęp do Binance Earn, może subskrybować swoje BNB na stałych produktach i gromadzić punkty.
Należy pamiętać, że podana lista krajów wykluczonych nie jest wyczerpująca i może ulec zmianie ze względu na zmieniające się zasady lokalne, przepisy lub inne uwarunkowania. Lista może być co jakiś czas aktualizowana w celu uwzględnienia zmian czynników prawnych, regulacyjnych lub innych. 

Jak uzyskać dostęp do Binance Megadrop?

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Więcej][Megadrop]
2. Pojawi się lista wybranych projektów Web3. Dotknij projektu w toku, aby przejść do strony ze szczegółowymi informacjami.
3. W karcie [Zadanie] możesz wykonywać różne zadania, aby zdobywać punkty i nagrody.
Znajdują się tam również informacje dotyczące okresu uczestnictwa, dystrybucji nagród oraz czasu dodawania coinów w ramach projektu. 

Jak zdobywać punkty Binance Megadrop?

Punkty można zdobywać na dwa sposoby: subskrybować BNB na stałych produktach BNB Simple Earn lub połączyć portfel Web3 z projektem. Dostępne zadania znajdują się na stronie projektu. 
Należy pamiętać, że subskrybowanie stałych produktów BNB nie jest obowiązkowe. Można wziąć udział w Megadrop bez subskrybowania jakichkolwiek stałych produktów BNB.

1. Zablokuj BNB

1.1. Przewiń w dół do sekcji [Zablokuj BNB]. Zobaczysz dostępne okresy subskrypcji. Twój wynik zależy od ilości subskrybowanych BNB i długości okresu subskrypcji. Dłuższe subskrypcje dają wyższe wyniki. 
Pamiętaj, że Twój wynik może się różnić ze względu na dzienne wahania subskrypcji. Obliczanie wyniku opiera się na średnich z dziennych snapshotów.  
Poniższe wyniki i mnożniki mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywiste wyniki i mnożniki można znaleźć na stronie projektu Megadrop.
1.2. Dotknij przycisku [Subskrybuj]. Nastąpi przekierowanie na stronę stałych produktów BNB Simple Earn. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasubskrybować BNB na stałych produktach.
1.3. Po pomyślnym ukończeniu tego zadania pojawi się informacja [Zablokowane].

2. Wykonaj zadania Web3

Aby wziąć udział w zadaniach Web3, musisz posiadać portfel Web3 Binance. Jeśli jeszcze go nie masz, dowiedz się tutaj, jak utworzyć portfel Web3.
2.1. Punkty można zdobywać, wykonując zadania w sekcji [Ukończ zadania Web3]. Poniżej kilka przykładów zadań. Dostępne zadania można znaleźć na stronie projektu.
Aby wziąć udział w zadaniu, dotknij opcji [Zdobywaj punkty].
2.2. Przeczytaj opis zadania i samouczek. Wybierz [Rozpocznij teraz].
2.3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć zadanie. Następnie dotknij przycisku [Zweryfikuj] na stronie [Szczegóły zadania], a system sprawdzi, czy zadanie zostało ukończone.
2.4. Po weryfikacji na stronie [Szczegóły zadania] pojawi się wyskakujące okienko [Zadanie ukończone] oraz tag [Ukończone].
Dotknij opcji [Zobacz zadanie], aby wrócić do strony projektu.
Status zadania możesz sprawdzić na stronie projektu. Wynik zostanie również automatycznie obliczony w sekcji [Informacje o nagrodach]. 
Wynik będzie aktualizowany na stronie projektu w czasie rzeczywistym. Należy pamiętać, że wynik ten nie jest ostateczny i będzie się zmieniał w zależności od dziennych BNB dodanych do stałych produktów oraz statusu ukończenia zadania Web3. 
Po zakończeniu okresu uczestnictwa system obliczy wynik końcowy i przydzieli nagrody do portfela spot w okresie dystrybucji podanym na stronie projektu. 
Nagrodę Megadrop można sprawdzić w portfelu spot, przechodząc na stronę [Portfele][Spot].

Jak obliczany jest wynik całkowity?

Wynik całkowity obliczany jest na podstawie ilości i czasu subskrybowania BNB na stałych produktach oraz ukończenia zadań Web3. Przyznawane nagrody będą oparte na całkowitym wyniku użytkownika, proporcjonalnie do całkowitych wyników wszystkich kwalifikujących się użytkowników. 
Wzór na punkty Megadrop:
Suma punktów = (wynik zablokowanych BNB * mnożnik zadań Web3) + premia za zadanie Web3

1. Blokowanie BNB

Twój wynik zależy od ilości subskrybowanych BNB i długości okresu subskrypcji.  Ilość subskrybowanych BNB będzie miała bezpośredni wpływ na wynik obliczony w sposób liniowy (X ilość BNB daje X ilość punktów), przy czym dłuższe subskrypcje dają wyższe wyniki. Pamiętaj, że Twój wynik może się różnić ze względu na dzienne wahania subskrypcji. Obliczanie wyniku opiera się na średnich z dziennych snapshotów.  
W zależności od czasu trwania blokady wybranego w stałych produktach BNB Simple Earn wynik zostanie obliczony jako 30, 60, 90 lub 120 dni. Pamiętaj:
 • Jeśli zablokujesz BNB na 0 < n < 59 dni, wynik zostanie zwiększony o mnożnik „30 dni”.
 • Jeśli zablokujesz BNB na 60 ≤ n < 90 dni, wynik zostanie zwiększony o mnożnik „60 dni”.
 • Jeśli zablokujesz BNB na 90 ≤ n < 120 dni, wynik zostanie zwiększony o mnożnik „90 dni”.
 • Jeśli zablokujesz BNB na ≥ 120 dni, wynik zostanie zwiększony o mnożnik „120 dni”.
Na przykład: użytkownik A zablokował swoje BNB na 45 dni. System obliczy czas trwania blokady jako „30 dni”, a wynik użytkownika A zostanie zwiększony o mnożnik „30 dni”.
Należy pamiętać, że każdy Megadrop może mieć inny mnożnik dla różnych okresów blokady.

2. Ukończenie zadań Web3 

Możesz zwiększyć swój wynik, wykonując zadania Web3. Jeśli wykonasz wszystkie zadania, wynik stałych BNB zostanie zwiększony o określony mnożnik, a także zyskasz dodatkowe punkty bonusowe.

Przykładowo: mnożnik wyniku wynosi „3”, a wynik stałych BNB wynosi 1200. Po wykonaniu wszystkich zadań łączny wynik wyniesie (1200 * 3) + 50 = 3650.

3. Obliczanie kwoty snapshot stałych produktów BNB Megadrop

Przy obliczaniu kwoty snapshot stałych produktów BNB Megadrop dla danego projektu bierze się pod uwagę czas z kwotą stałych BNB od godziny 0.00 UTC do godziny 0.00 UTC następnego dnia. W związku z tym kwota snapshot stałych BNB może różnić się od kwoty stałych BNB użytkownika, jeśli nie została zablokowana na pełne 24 godziny.
Metoda obliczenia:
Dzienna kwota snapshot stałych BNB = (1. godzina z kwotą snapshot stałych BNB + 2. godzina z kwotą snapshot stałych BNB +…+ 23. godzina z kwotą snapshot stałych BNB + 24. godzina z kwotą snapshot stałych BNB) / 24
Jeśli użytkownik nie zablokował BNB w pierwszej i drugiej godzinie, kwota snapshot stałych BNB będzie wynosić: (3. godzina z kwotą snapshot stałych BNB + 4. godzina z kwotą snapshot stałych BNB +…+ 23. godzina z kwotą snapshot stałych BNB  + 24. godzina z kwotą snapshot stałych BNB) / 24
Całkowita kwota snapshot stałych BNB = suma wszystkich dziennych kwot snapshot stałych BNB / liczba dni od rozpoczęcia snapshota stałych produktów BNB Megadrop do daty obliczenia
Zaleca się, aby użytkownicy blokowali BNB przed czasem snapshota, aby zmaksymalizować wynik stałych BNB.
Przykład: 
Snapshot stałego produktu BNB Megadrop jest wykonywany od godz. 0.00 UTC w dniu 26.04.2024 r. do godz. 23.59 UTC w dniu 28.04.2024 r. Użytkownik miał 10 stałych BNB od godz. 12.00 UTC dnia 26.04.2024 r. Kwoty snapshot oblicza się w następujący sposób: 
 • Dzienna kwota snapshot stałych BNB na dzień 26.04 = (kwota snapshot stałych BNB o godz. 12.00 UTC + kwota snapshot stałych BNB o godz. 13.00 UTC +…+ kwota snapshot stałych BNB o godz. 23.00 UTC + kwota snapshot stałych BNB o godz. 0.00 UTC) / 24 = (10 BNB * 12) / 24 = 5 BNB
 • Dzienna kwota snapshot stałych BNB na dzień 27.04 = (kwota snapshot stałych BNB o godz. 0.00 UTC + kwota snapshot stałych BNB o godz. 1:00 UTC +…+ kwota snapshot stałych BNB o godz. 23.00 UTC + kwota snapshot stałych BNB o godz. 0.00 UTC) / 24 = (10 BNB * 24) / 24 = 10 BNB
 • Dzienna kwota snapshot stałych BNB na dzień 28.04 = (kwota snapshot stałych BNB o godz. 0.00 UTC + kwota snapshot stałych BNB o godz. 1.00 UTC +…+ kwota snapshot stałych BNB o godz. 23.00 UTC + kwota snapshot stałych BNB o godz. 0.00 UTC) / 24 = (10 BNB * 24) / 24 = 10 BNB
Łączna kwota snapshot stałych BNB = (dzienna kwota snapshot stałych BNB w dniu 26.04 + dzienna kwota snapshot stałych BNB w dniu 27.04 + dzienna kwota snapshot stałych BNB w dniu 28.04) / 3 dni (licząc od 26.04 – 28.04) = (5 BNB + 10 BNB + 10 BNB) / 3 = 8,333 BNB

Kiedy przyznawane są nagrody?

Wynik będzie aktualizowany na stronie projektu w czasie rzeczywistym. Należy pamiętać, że wynik ten nie jest ostateczny i będzie się zmieniał w zależności od dziennych BNB dodanych do stałych produktów oraz statusu ukończenia zadania Web3. 
Po zakończeniu okresu uczestnictwa system obliczy wynik końcowy i przydzieli nagrody do portfela spot w okresie dystrybucji podanym na stronie projektu. 
Nagrodę Megadrop można sprawdzić w portfelu spot, przechodząc na stronę [Portfele][Spot].

Jaka jest różnica między Megadrop a Launchpool?

Często Zadawane Pytania

Nagrody Megadrop znajdują się w portfelu spot Binance.
Tak. Jeśli subskrybujesz BNB na stałe produkty Earn, Twoje zablokowane pozycje BNB będą brane pod uwagę zarówno przy obliczaniu nagród Launchpool, jak i wyniku Megadrop. Użytkownicy nie muszą ręcznie wymieniać swoich aktywów BNB ze stałych produktów BNB, aby uczestniczyć w Launchpoolach. 
W przypadku, gdy jednocześnie działają dwa Launchpoole, nagrody Launchpool za aktywa BNB zostaną podzielone po połowie między pierwszy a drugi Launchpool. Twoje łączne wpłaty w produktach stałych BNB Earn nadal będą kwalifikować się do pełnych nagród z Megadrop.
Nagrody Megadrop będą przyznawane użytkownikom, którzy albo zasubskrybują stałe produkty BNB, albo/lub pomyślnie ukończą wszystkie zadania Web3 za pośrednictwem swojego portfela Web3 Binance.
Nie. Aktywa BNB Vault nie są uwzględniane przy obliczaniu wyników dla wydarzeń Megadrop. 
Nie. Aby otrzymać bonus za zadanie Web3 i mnożnik zadań Web3, użytkownicy muszą ukończyć wszystkie wyznaczone zadania Web3, a następnie kliknąć przycisk [Weryfikacja] na stronie projektu Megadrop przed zakończeniem okresu zadania.
Nie. Portfele zewnętrzne, zaimportowane do portfela Web3 Binance, nie będą się liczyć. Tylko portfele z kopiami zapasowymi, które zostały utworzone w portfelu Web3 Binance, mogą uczestniczyć w Megadrop. 
Tak. Jednak wszelkie zdobyte APR przepadną. Okres wykupu BNB wynosi od 48 do 72 godzin. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tymi Często Zadawanymi Pytaniami.

Zasady i Warunki

 • Tylko użytkownicy, którzy ukończą weryfikację tożsamości, będą kwalifikować się do nagród Megadrop.
 • Snapshoty subskrypcji stałych produktów BNB użytkowników będą wykonywane wielokrotnie w dowolnym momencie każdej godziny, aby uzyskać średnie godzinowe subskrypcje użytkowników i obliczyć ich nagrody. Nagrody użytkowników będą aktualizowane codziennie.
 • Należy pamiętać, że niektóre funkcje Megadrop mogą być niedostępne w danym kraju ze względu na ograniczenia regionalne. Obejmuje to między innymi dostęp do portfela Web3 lub udział w Simple Earn. W związku z tym możliwe jest, że w Twoim regionie mogą być dostępne tylko niektóre funkcje platformy Megadrop, a dostęp do platformy Megadrop może być ograniczony. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.
 • Aby wziąć udział w Megadrop, użytkownicy muszą pochodzić z kwalifikujących się jurysdykcji. Obecnie poprzez subskrypcję stałych produktów BNB lub wykonywanie zadań Web3 nie będą mogli uczestniczyć użytkownicy zamieszkujący następujące kraje lub regiony:
  • W przypadku uczestników stałych produktów BNB Simple Earn: Australia, Kanada, Kuba, Region Krymu, Hongkong, Iran, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Holandia, Korea Północna, Rosja, Singapur, Syria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki i ich terytoria (Samoa Amerykańskie, Guam, Portoryko, Mariany Północne, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych) oraz wszelkie obszary Ukrainy niekontrolowane przez rząd.
  • W przypadku uczestników zadań Web3: Australia, Brazylia, Kanada, Kuba, Region Krymu, Cypr, Iran, Japonia, Nowa Zelandia, Holandia, Korea Północna, Rosja, Singapur, Syria, Stany Zjednoczone Ameryki i ich terytoria (Samoa Amerykańskie, Guam, Portoryko, Mariany Północne, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych) oraz wszelkie obszary Ukrainy niekontrolowane przez rząd.
  • Należy pamiętać, że podana tutaj lista krajów wykluczonych nie jest wyczerpująca i może ulec zmianie ze względu na zmieniające się zasady lokalne, przepisy lub inne uwarunkowania. Lista ta może być co jakiś czas aktualizowana w celu uwzględnienia zmian czynników prawnych, regulacyjnych lub innych.
 • Binance może, według własnego wyłącznego uznania, nałożyć górne limity na ilość przyznawanych tokenów.
 • Prosimy o zapoznanie się z Warunkami użytkowania Binance Simple Earn przed rozpoczęciem korzystania ze stałych produktów BNB na platformie Binance Simple Earn. Aby uzyskać więcej informacji, użytkownicy mogą również zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat stałych produktów Simple Earn.
 • BNB zablokowane w ramach stałych produktów są automatycznie uwzględniane w nagrodach Launchpool. Użytkownicy nie muszą ręcznie wymieniać swoich aktywów BNB ze stałych produktów BNB, aby uczestniczyć w Launchpoolach.
 • W przetłumaczonej wersji tego oryginalnego artykułu w języku angielskim mogą występować rozbieżności. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności prosimy o odniesienie się do wersji oryginalnej w celu uzyskania najnowszych lub najdokładniejszych informacji.