Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Image
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Image
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Voucher
Co To Są Vouchery Binance i Jak Się Je Realizuje

Co To Są Vouchery Binance i Jak Się Je Realizuje

2022-08-26 01:42
Rodzaje Voucherów
Przewodnik Po Realizacji
Rodzaje Voucherów
Jako nagrody za aktywność możesz otrzymać różne rodzaje vocuherów Binance. Każdy voucher daje inne korzyści, np. darmowe tokeny, podwyższenie poziomu VIP oraz nieoprocentowane pożyczki na handel Margin. Aby zrealizować voucher w Centrum Nagród, zapoznaj się z poniższym poradnikiem.
Prosimy pamiętać, że wszystkie vouchery emitowane przez Binance są niezbywalne. Nie można ich przenosić na innych użytkowników ani z konta na konto tego samego użytkownika (tj. z konta głównego na subkonto). Vouchery można realizować wyłącznie z konta emisji.
Vouchery należy również realizować przed upływem terminu ich ważności. W przypadku upływu terminu voucher traci ważność. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności ani wymiany vouchera na inne nagrody. Twoim obowiązkiem jest zrealizowanie przyznanych Ci voucherów. Binance nie ma obowiązku powiadamiania Cię o tym, że nadchodzi lub wygasa termin ważności jakiegokolwiek vouchera.

Różne rodzaje voucherów Binance 

W zależności od aktywności i zadania można dostawać Vouchery na Tokeny, Vouchery Rabatowe na Opłaty Transakcyjne, Vouchery Bonusowe Futures, Vouchery na Zerowe Oprocentowanie Margin, Vouchery na Podwyższenie Poziomu VIP, Elastyczne Fundusze Próbne lub Stałe Fundusze Próbne.
Rodzaj Vouchera
Opis
Voucher na Tokeny (nazywany wcześniej Voucherem Gotówkowym)
Realizujesz darmowe tokeny na Portfel Spot. Tokeny można wykorzystywać, przesyłać lub wypłacać bez ograniczeń.
Voucher Rabatowy na Opłaty Transakcyjne (nazywany wcześniej Voucherem Cashback)
Przez ograniczony czas korzystasz z rabatu na opłaty transakcyjne na rynku Spot.
Voucher Premiowy Futures
Możesz realizować darmowe tokeny do wykorzystania wyłącznie w charakterze zabezpieczenia w ramach handlu kontraktami Futures. Jest on denominowany w określonej kryptowalucie i można go wykorzystywać wyłącznie na kontrakty coin-marginowane kwotowane oraz zabezpieczone tą samą kryptowalutą. 
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Regulaminem Voucherów Bonusowych Futures.
Voucher Na Zerowe Oprocentowanie Margin
Przez ograniczony czas można korzystać z nieoprocentowanych pożyczek w ramach handlu Margin.
Voucher na Podwyższenie Poziomu VIP
Na ograniczony czas można sobie podnieść poziom VIP. Po wygaśnięciu vouchera poziom VIP wraca do pierwotnego poziomu VIP zgodnie z aktywnością handlową.
Elastyczny Fundusz Próbny
Wykorzystaj fundusze próbne na subskrypcję określonych Elastycznych Produktów Simple Earn. Funduszy nie możesz wypłacać ani przelewać, ale przez ograniczony czas możesz korzystać z nagród codziennych generowanych przez subskrybowany produkt.
Stały Fundusz Próbny
Wykorzystaj fundusze próbne na subskrypcję określonych Stałych Produktów Simple Earn. Funduszy nie możesz wypłacać ani przelewać, ale przez ograniczony czas możesz korzystać z nagród codziennych generowanych przez subskrybowany produkt.

Voucher Premiowy Futures

Binance może Ci okresowo udostępniać określone premie bonusy w postaci Voucherów Bonusowych Futures (Vouchery Bonusowe).
Po otrzymaniu Vouchera Bonusowego należy go zrealizować przed upływem jego terminu ważności. W przypadku upływu terminu Voucher Bonusowy traci ważność. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności ani wymiany Vouchera Bonusowego na inne nagrody. Twoim obowiązkiem jest zrealizowanie wszelkich przyznanych Voucherów Bonusowych. Binance nie ma obowiązku powiadamiania Cię o tym, że nadchodzi lub wygasa termin ważności jakiegokolwiek Vouchera Bonusowego.
Po realizacji odpowiednia premia zostanie dodana do Twojego Portfela Futures. Należy pamiętać, że Vouchery Premiowe można wykorzystywać wyłącznie do handlu na platformie transakcyjnej Binance Futures i nie mają zastosowania do innych produktów dostępnych w ekosystemie Binance. Jeżeli w określonym czasie po zrealizowaniu Vouchera Premiowego nie zostaną zrealizowane żadne transakcje Futures, Binance zastrzega sobie prawo do odzyskania premii z konta użytkownika.
Dystrybucję premii można sprawdzić z menu [Portfel][Portfel Futures]. Premie można wykorzystywać jako margin do transakcji Futures. Kwotami premii można rekompensować straty ponoszone przy handlu kontraktami Futures.
Kwoty premii można wypłacać na podstawie łącznej sumy PNL poniesionej przy handlu kontraktami Futures, czyli saldo (łącznie z premią) można wypłacić tylko wtedy, gdy łączna suma zysku przekroczy kwotę premii.
Voucher Premiowy jest denominowany w określonej kryptowalucie i może mieć zastosowanie wyłącznie do kontraktów coin-marginowanych kwotowanych oraz zabezpieczonych tą samą kryptowalutą. Np. premia denominowana w BTC ma zastosowanie tylko do coin-marginowanych kontraktów zabezpieczonych BTC. Nie ma zastosowania do jakichkolwiek łącznych PNL poniesionych w wyniku handlu innymi kontraktami coin-marginowanymi, np. ETH, BCH itp.
Do realizacji Voucherów Premiowych nie kwalifikują się subkonta – premie będą przydzielane tylko na poziomie konta głównego.
Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany zasad dotyczących Voucherów Premiowych oraz innych form promocji według własnego uznania w dowolnej chwili.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami futures jest zajęciem wysoce ryzykownym, które wiąże się możliwością zarówno uzyskania wielkich zysków, jak i poniesienia znacznych strat. Należy pamiętać, że w przypadku skrajnych wahań cenowych istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie do likwidacji całego salda margin na Twoim portfelu Futures.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z: 

Voucher na Tokeny (nazywany wcześniej Voucherem Gotówkowym)

Binance może od czasu do czasu oferować określone rabaty w postaci voucherów na tokeny (Vouchery Na Tokeny).
Po otrzymaniu Vouchera Na Tokeny będziesz mieć możliwość sprawdzenia jego wartości nominalnej, daty ważności i zastosowanych produktów w [Centrum Nagród].
Jeżeli nie masz otwartego odpowiedniego konta, po kliknięciu opcji [Zrealizuj] pojawi się okienko, które poprowadzi Cię do otwarcia konta.
Jeżeli już masz odpowiednie konto, pojawi się okienko, aby potwierdzić procedurę realizacji vouchera. Po pomyślnym zrealizowaniu możesz przejść do odpowiedniego konta i sprawdzić saldo.
Vouchery Tokenowe należy realizować przed upływem daty ich ważności. Jeżeli Voucher Tokenowy wygaśnie, straci ważność i nie będzie można przedłużyć daty ważności ani wymienić Vouchera Tokenowego na żadne inne nagrody. Twoim obowiązkiem jest zrealizowanie przyznanych Voucherów Tokenowych. Binance nie ma obowiązku powiadamiania Cię o tym, że nadchodzi lub wygasa termin ważności jakiegokolwiek Vouchera Tokenowego.

Voucher Rabatowy na Opłaty Transakcyjne (nazywany wcześniej Voucherem Cashback)

Binance może – w geście dobrej woli – od czasu do czasu oferować określone rabaty w postaci voucherów Rabatowych na Opłaty Transakcyjne (Vouchery Rabatowe Na Opłaty Transakcyjne).
Vouchery Rabatowe Na Opłaty Transakcyjne należy realizować przed upływem daty ich ważności. Jeżeli Voucher Rabatowy Na Opłaty Transakcyjne wygaśnie, straci ważność i nie będzie można przedłużyć daty ważności ani wymienić Vouchera Rabatowego Na Opłaty Transakcyjne na żadne inne nagrody. Twoim obowiązkiem jest zrealizowanie wszelkich przyznanych Voucherów Rabatowych Na Opłaty Transakcyjne. Binance nie ma obowiązku powiadamiania Cię o tym, że nadchodzi lub wygasa termin ważności jakiegokolwiek Vouchera Rabatowego Na Opłaty Transakcyjne.
Więcej informacji, patrz:

Voucher na Podwyższenie Poziomu VIP

Binance może wydać użytkownikowi voucher na podwyższenie poziomu VIP (Voucher Na Podwyższenie Poziomu VIP) w zależności od aktywności handlowej na koncie użytkownika. Po zrealizowaniu i aktywacji Vouchera Na Podwyższenie Poziomu VIP użytkownicy otrzymują podwyższenie swojego poziomu VIP Binance i mogą korzystać z zalet VIP w odpowiednim okresie nagród. Użytkownicy mogą sprawdzić swój nowy poziom VIP w Panelu konta i na stronie Tabeli Opłat.
Należy pamiętać, że VIP 9 to najwyższy poziom, jaki można osiągnąć;
  • Jeżeli użytkownik już osiągnął ten poziom, nie będzie mógł zrealizować żadnego Vouchera Na Podwyższenie Poziomu VIP.
  • Wszelkie podwyższenia poziomu są zawsze ograniczone do poziomu VIP 9 (np. VIP 8 + voucher „VIP+2” = VIP 9).
  • Użytkownicy mogą aktywować tylko jeden Voucher Na Podwyższenie Poziomu VIP naraz. Jeżeli Voucher Na Podwyższenie Poziomu VIP jest już aktywny, w tym samym okresie nie będzie można zrealizować żadnego kolejnego Vouchera Na Podwyższenie Poziomu VIP.
Użytkownicy muszą zrealizować każdy Voucher Na Podwyższenie Poziomu VIP przed stosowną datą wygaśnięcia. Jeżeli Voucher Na Podwyższenie Poziomu VIP wygaśnie, straci ważność, a Binance nie będzie w stanie przedłużyć daty ważności ani wymienić Vouchera Na Podwyższenie Poziomu VIP na inne nagrody.
Po wygaśnięciu vouchera poziom VIP użytkownika wraca do pierwotnego poziomu VIP zgodnie z jego aktywnością handlową.
Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach:

Jak realizować vouchery Binance?

Zaloguj się na konto Binance i kliknij ikonę [Konto]. Wybierz opcję [Centrum Nagród].
Jeżeli korzystasz z aplikacji, kliknij opcję [Więcej] na stronie głównej. Przewiń w dół do menu [Prezent i Kampania] i kliknij opcję [Centrum Nagród]
Tutaj znajdziesz wszystkie dostępne vouchery.
Ważna uwaga: Prosimy zrealizować voucher przed jego wygaśnięciem, a przed zrealizowaniem uważnie przeczytać jego zasady. Niektóre vouchery mają zastosowanie tylko do niektórych produktów Binance.

Przez dystrybucję

1. Po zakończeniu aktywności voucher na nagrodę zostanie automatycznie przekazany na Twoje konto. Kiedy voucher będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie. 
2. Przejdź do [Centrum Nagród], aby zobaczyć swój voucher. Kliknij opcję [Zrealizuj] na voucherze, który chcesz wykorzystać, i zrealizuj go zgodnie z instrukcją.

Przez kody voucherów

Vouchery można również realizować kodami voucherów.
1. Przejdź do [Centrum Nagród] i kliknij opcję [Kod Vouchera]. Wprowadź kod i kliknij opcję [Odbierz voucher], aby go zrealizować.
Pamiętaj, że każdy kod można wykorzystać tylko raz na użytkownika. 
2. Twój kupon jest już gotowy do wykorzystania. 
Konkretne instrukcje dotyczące realizacji kuponów można znaleźć w poniższych artykułach: