Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Co To Jest TWAP (Średnia Cena Ważona Czasowo) i Jak Działa

2021-10-13 08:42

Czym są zlecenia TWAP (Średniej Ceny Ważonej Czasowo)?

TWAP (Średnia Cena Ważona Czasowo) to algorytmiczna strategia realizacji transakcji, której celem jest osiągnięcie średniej ceny realizacji zbliżonej do średniej ważonej czasowo ceny w określonym przez użytkownika okresie. Strategia TWAP jest często używana w celu zminimalizowania wpływu dużego zlecenia na rynek poprzez rozproszenie jego na mniejsze ilości i wykonanie ich w regularnych odstępach czasu.
TWAP jest preferowaną metodą zapewniania lepszej ceny wykonania w następujących sytuacjach:
 • Wielkość zlecenia przekracza dostępną płynność w księdze zleceń.
 • Przewidywanie okresu wysokiej zmienności cen bez wyraźnego trendu wzrostowego ani spadkowego.

Jak skonfigurować strategię TWAP?

1. Przejdź do Binance Futures i kliknij [Handel Strategiczny] - [TWAP]
Można też wybrać [TWAP] z rozwijanego menu rodzaju zlecenia.
2. Możesz kliknąć [Samouczek TWAP] i przeczytać przewodnik dotyczący handlu TWAP. Jeżeli TWAP to dla Ciebie coś nowego, zalecamy, aby się z nim zapoznać przed utworzeniem strategii TWAP. 
3. Wybierz żądany symbol/kontrakt (np. BTCBUSD, ETHBUSD) i wprowadź szczegóły transakcji: kierunek (Kup lub Sprzedaj), wielkość transakcji i czas realizacji.
Po ustawieniu wszystkich wymaganych parametrów, kliknij [Kup/Long] lub [Sprzedaj/Short], aby złożyć zlecenie.
 • Wielkość transakcji: Całkowita wielkość transakcji, jaką zdecydujesz się kupić lub sprzedać. W strategii TWAP będzie chodziło o to, aby doprowadzić do realizacji poprzez wypełnienie docelowej wielkość transakcji. Minimalna dozwolona wielkość transakcji w strategii TWAP jest ustalona na równowartość nominalnej kwoty 10 000 USD.
 • Czas Całkowity: Wybierz docelowy okres realizacji TWAP. Minimalny czas trwania to 5 minut, a maksymalny to 24 godziny.
4. Sprawdź szczegóły zlecenia i kliknij [Potwierdź]
Upewnij się, że masz wystarczające saldo marginu w swoim Portfelu Futures. Twoja strategia TWAP zostanie zakończona, jeśli jakiekolwiek zlecenie TWAP nie spełni wymagań dotyczących marginu. 
Prosimy o zwracanie uwagi na poniższe kontrole marginu przy zleceniach TWAP:
 • W przypadku zleceń reduce-only nie ma kontroli marginu;
 • Koszt = (Całkowita Wielkość * Ostatnia Cena) / Dźwignia
 • Pomiń, jeżeli Koszt < dostępne dla zlecenia

Jak wyświetlić moje zlecenia TWAP?

Możesz wyświetlić swoje bieżące zlecenia TWAP, w tym średnią wypełnioną cenę, czas trwania strategii, status strategii i całkowity rozmiar, z interfejsu TWAP w zakładce [Bierzące] w panelu Przegląd strategii. Możesz również monitorować postęp zlecenia w kolumnie [Wypełnione%], aby sprawdzić procent aktualnej zrealizowanej kwoty.
Aby ręcznie zakończyć uruchomione zlecenie TWAP, kliknij opcję [Zakończ] w kolumnie [Działanie].
Aby zobaczyć całą historię transakcji TWAP, przejdź do karty [Historia] w panelu Przegląd strategii. 
Dodatkowe Informacje:
 • Strategia TWAP obsługuje kontrakty USDⓈ-M i można z niej korzystać w Trybie Multi-Assets.
 • W przypadku kontraktów kwartalnych zlecenia TWAP muszą się kończyć na godzinę przed czasem rozliczenia kontraktu. Jeżeli np. utworzysz zlecenie TWAP o godzinie 07:00 i będzie ono mieć czas trwania równy 4 godzinom, zlecenie TWAP zakończy się o godzinie 11:00. Należy pamiętać, że strategie TWAP są automatycznie wstrzymywane podczas konserwacji systemu i wznawiane po jej zakończeniu. 
 • TWAP obsługuje maksymalnie 10 jednocześnie uruchomionych zleceń na konto. Można złożyć kilka zleceń TWAP na ten sam symbol. 
 • Szczegóły transakcji nie będą widoczne, dopóki nie zostaną zrealizowane wszystkie zlecenia TWAP. Widoczne będą tylko częściowo zrealizowane zlecenia. Można sprawdzić kwotę transakcji, średnią cenę transakcji i opłatę transakcyjną.
 • Zlecenia TWAP nie gwarantują wykonania. Zlecenia będą realizowane z największą starannością, z zastrzeżeniem płynności i zmienności rynku. 
 • Handel manualny, anulowanie zleceń lub zamknięcie pozycji na tym samym kontrakcie/symbolu w interfejsie handlowym USDⓈ-M nie wpłynie na całkowity rozmiar zleceń TWAP.