Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
NFT

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Na Czym Polega Mechanizm Subskrypcji Binance NFT i Jak w Nim Uczestniczyć

2022-01-10 04:05
Film Instruktażowy

Na Czym Polega Mechanizm Subskrypcji Binance NFT?

Binance wprowadza dla użytkowników nowy sposób korzystnego uczestnictwa w najnowszych dropach i wyjątkowych emisjach na Binance NFT. Ten nowy mechanizm subskrypcji zapewnia wszystkim użytkownikom równe szanse uczestniczenia w pierwotnej sprzedaży na Binance NFT. 

Jak działa Mechanizm Subskrypcji Binance NFT?

Mechanizm Subskrypcji Binance NFT zapewnia sprawiedliwy i bezdyskusyjny sposób alokowania tokenów przez posiadaczy BNB i NFT na poczet sprzedaży na Binance NFT. Powstaje limit subskrypcji na każdego użytkownika, a ostateczna alokacja NFT zostaje rozdzielona w sposób sprawiedliwy i bezdyskusyjny. 

Jak wziąć udział w sprzedaży Binance NFT poprzez Mechanizm Subskrypcji?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź na stronę główną Binance NFT. Kliknij na baner sprzedaży NFT, w której chcesz wziąć udział.
2. Zostaniesz przekierowany(-a) na stronę subskrypcji, gdzie możesz zobaczyć opis projektu, całkowitą liczbę wydanych NFT, cenę Biletu Uczestnictwa, limit zakupu biletów na użytkownika oraz odliczanie do subskrypcji. 
Należy pamiętać, że w przypadku Biletów Uczestnictwa obowiązuje limit subskrypcji. Każdy użytkownik może zasubskrybować tylko określoną ilość Biletów Uczestnictwa. 
Istnieją 4 fazy Sprzedaży Binance NFT.
1. Faza przygotowawcza: Spełnienie jednego z trzech wymogów wstępnych określonych w ramach danej sprzedaży
Aby zakwalifikować się do subskrypcji Biletów Uczestnictwa w kolejnej fazie, w zależności od projektu, trzeba spełnić jeden z trzech wymogów wstępnych. 
  • Wymóg Wstępny BNB: Utrzymanie minimalnego średniego dziennego stanu posiadania BNB podczas fazy Przygotowawczej;
  • Wymóg Wstępny NFT: Zablokowanie NFT określonych w Wymogu Wstępnym Kolekcji NFT; 
  • Wymogi Wstępne BNB lub NFT: Utrzymanie minimalnego średniego dziennego salda BNB lub zablokowanie NFT określonych w Wymogach Wstępnych Kolekcji NFT podanych na stronie sprzedaży NFT.
NFT określone w Wymogach Wstępnych Kolekcji można kupić na Binance NFT Marketplace. Wszystkie zablokowane NFT zostaną automatycznie zwrócone na Twój portfel pod koniec fazy Przygotowawczej. 
Obliczymy Twoje średnie dzienne saldo BNB w tym okresie. Na tym etapie Twoje BNB nie będą zablokowane. Jeżeli nie masz wystarczającej ilości BNB, możesz kliknąć przycisk [Kup Więcej BNB] i kupić BNB z rynku spot. 
Na przykład:
Faza Przygotowawcza: od godz. 00:00 (UTC) 15.07.2022 do godz. 02:00 (UTC) 17.07.2022
Załóżmy, że masz na portfelu 0,1 BNB przed godz. 00:00 (UTC) 15.07.2022 i będziesz utrzymywać średnie dzienne saldo na poziomie 0,1 BNB przez całą fazę Przygotowawczą od godz. 00:00 (UTC) 15.07.2022 do godz. 02:00 (UTC) 17.07.2022. W takim przypadku możesz przejść do fazy Subskrypcji. 
Należy pamiętać, że jeżeli po rozpoczęciu Fazy Przygotowań uzupełnisz saldo portfela, aby osiągnąć minimalne średnie dzienne saldo BNB, możesz nie zakwalifikować się do udziału w sprzedaży Mechanizmu Subskrypcji. 
2. Okres subskrypcji: Alokacja Biletów Uczestnictwa i wymaganych tokenów
Należy zauważyć, że użytkownicy są zobowiązani do przedstawienia liczby Biletów Uczestnictwa, jaką chcieliby alokować do sprzedaży na tym etapie. Można się zdecydować na alokację części lub całości dostępnych Biletów Uczestnictwa. Im więcej biletów zasubskrybujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoje bilety zostaną wybrane. Należy pamiętać, że nie gwarantuje to pomyślnego zakupu NFT z tej sprzedaży.
Zobaczysz ilość tokenów, które musisz zablokować. Kliknij przycisk [Zasubskrybuj Bilet(y)].
Należy pamiętać, że można korzystać tylko z dostępnego salda tokenów na Portfelu Spot. Twoje tokeny będą zablokowane do czasu zakończenia okresu Dystrybucji.
3. Okres obliczeniowy: Obliczanie przydziału NFT 
Po zakończeniu okresu subskrypcji zasubskrybowane Bilety Uczestnictwa trafiają do puli. System wyłania zwycięzców w sposób uczciwy i bezdyskusyjny
4. Okres dystrybucji: Dystrybucja NFT i odliczanie tokenów
Po zakończeniu obliczeń zostaną wyświetlone szczegóły alokacji. Jeżeli wygrasz bilety uczestnictwa, możesz użyć ich do zakupu zasobów NFT z kolekcji, a zablokowane tokeny zostaną odpowiednio odjęte. Jeżeli Twój Bilet Uczestnictwa nie wygra, zablokowane tokeny zostaną zwrócone na Twój Portfel Spot. 
Zakupione przez Ciebie NFT zostaną przekazane na Twoje konto. Możesz to sprawdzić, klikając przycisk [Sprawdź Swoje Aktywa NFT] lub przechodząc do zakładki [Profil] - [Centrum Użytkownika] - [Aktywa NFT]

Często Zadawane Pytania

1. Kto może wziąć udział w sprzedaży Binance NFT poprzez Mechanizm Subskrypcji?
Wszyscy użytkownicy Binance, którzy ukończyli Weryfikację Tożsamości, mogą wziąć udział w sprzedaży pierwotnej Binance NFT i kupić NFT. 
Aby jednak zakwalifikować się do subskrypcji Biletów Uczestnictwa w kolejnej fazie, należy spełnić wymóg wstępny określony w ramach każdej sprzedaży. Są trzy różne rodzaje wymogów wstępnych:
  • Wymóg Wstępny BNB: Utrzymywanie minimalnego średniego dziennego salda BNB przez określony czas. Obliczymy Twoje średnie dzienne saldo BNB w tym okresie – na tym etapie Twoje BNB nie będą zablokowane. Więcej informacji na temat obliczania średnich zasobów BNB, patrz: Algorytm Wyboru Zwycięzcy Mechanizmu Subskrypcji Binance NFT.
  • Wymóg Wstępny NFT: Zablokuj NFT określone w Wymogu Wstępnym Kolekcji NFT. Wszystkie zablokowane NFT zostaną automatycznie zwrócone na Twój portfel pod koniec fazy Przygotowawczej.
  • Wymogi Wstępne BNB lub NFT: Utrzymanie minimalnego średniego dziennego salda BNB lub zablokowanie NFT określonych w Wymogu Wstępnym Kolekcji NFT podanym na stronie sprzedaży NFT.
2. Czym są Bilety Uczestnictwa?
Bilety Uczestnictwa dają Ci szansę na zakup NFT w ramach danej sprzedaży. Można wybrać subskrypcję niektórych lub wszystkich dostępnych Biletów Uczestnictwa podczas fazy Subskrypcji. Im więcej biletów subskrybujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoje bilety zostaną wybrane. Należy pamiętać, że nie gwarantuje to pomyślnego zakupu NFT z tej sprzedaży.
Istnieje ograniczenie liczby biletów uczestnictwa, które można zakupić. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie sprzedaży NFT.
3. Alokowałem(-am) wymagane tokeny. Czy to oznacza, że mogę kupić NFT?
Nie. Po zakończeniu okresu subskrypcji zasubskrybowane Bilety Uczestnictwa trafiają do puli. System wyłania zwycięzców w sposób uczciwy i bezdyskusyjny. Więcej informacji na temat procedury wyboru zwycięzcy, patrz: Algorytm Wyboru Zwycięzcy Mechanizmu Subskrypcji Binance NFT.
Wykorzystanie Mechanizmu Subskrypcji Binance NFT zapewnia wszystkim użytkownikom równe szanse uczestniczenia w sprzedaży pierwotnej na Binance NFT. 
4. Kiedy dowiem się o wyniku alokacji NFT?
Po zakończeniu okresu subskrypcji system wyłania zwycięzców w sposób uczciwy i bezdyskusyjny. Po zakończeniu obliczeń szczegóły alokacji można zobaczyć na stronie sprzedaży NFT. 
5. Ile NFT mogę nabyć w ramach sprzedaży NFT?
Na każdego użytkownika w ramach każdej sprzedaży NFT przypada określony sztywny limit. Więcej informacji można znaleźć na stronie danej sprzedaży.
6. Dlaczego zablokowanie NFT jest wymogiem wstępnym?
Wprowadzenie NFT jako nowego wymogu wstępnego stanowi przykład nowego zastosowania tokenów NFT, który wykracza poza ideę cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich. Więcej informacji o stakingu NFT można znaleźć w naszym artykule w Akademii tutaj.
7. Jakie NFT muszę zablokować?
Każda sprzedaż premierowa wymaga zablokowania NFT z innych kolekcji. Prosimy zapoznać się z Wymogiem Wstępnym NFT na stronie danej sprzedaży. 
8. Co się stanie z NFT, które zablokuję? 
Zablokowanie NFT daje Ci kwalifikację do subskrypcji Biletów Uczestnictwa w fazie Subskrypcji. Wrócą one na Twój portfel po zakończeniu fazy przygotowawczej.
9. Czy mam większą szansę na wygranie NFT, jeżeli posiadam więcej BNB?
Nie. Aby zakwalifikować się do udziału w odpowiedniej sprzedaży pierwotnej NFT, użytkownicy są zobowiązani do osiągnięcia minimalnego średniego dziennego salda BNB w fazie przygotowawczej. Wszyscy zakwalifikowani użytkownicy przejdą do fazy Subskrypcji, w której zostanie im przydzielona taka sama liczba Biletów Uczestnictwa. 
Na prawdopodobieństwo będzie mieć wpływ tylko liczba alokowanych biletów. Im więcej biletów użytkownik alokuje, tym większa szansa, że kupi więcej NFT w ramach sprzedaży NFT.