Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Karta Kredytowa/Debetowa
Poradnik Kupna Kartą Kredytową/Debetową

Jak przełączyć się na tryb „Lite” przez aplikację Binance i FAQ Kup Krypto

Binance
2020-12-01 15:37
Czym jest wersja Lite Aplikacji Binance?
Dla początkujących użytkowników lub tych, którzy rzadko korzystają ze złożonych funkcji handlowych, wersja Lite może okazać się lepszym sposobem na zakup i sprzedaż kryptowalut za pomocą walut fiducjarnych. Ułatwia również użytkownikom przeglądanie ich aktywów.
Głównym celem wersji Lite jest ułatwienie korzystania z aplikacji. W wersji Lite użytkownicy nie będą musieli poruszać się po wielu skomplikowanych funkcjach poszczególnych produktów. Odpowiednio uproszczono również interfejs handlowy i stronę Aktywów.
Jak mogę przejść na wersję Lite?
Użytkownicy, którzy chcą korzystać z wersji Lite, muszą spełnić następujące dwa warunki:
1. Wymagania aplikacji dla wersji klienta:
● Użytkownicy systemu Android będą musieli zaktualizować system do wersji 1.32.0 bądź nowszej;
● Użytkownicy iOS będą musieli zaktualizować system do wersji 2.21.0 lub nowszej.
Aby sprawdzić, której wersji aktualnie używasz, możesz kliknąć ikonę w lewym górnym rogu strony głównej aplikacji, przejść do panelu użytkownika, a następnie wybrać opcję „Ustawienia - O Nas”.
Jeśli użytkownik aktualnie używa wersji, która poprzedza wymaganą wersję, może kliknąć „Sprawdź aktualizacje” w zakładce „O Nas”, aby zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.
2. Wymagania dotyczące weryfikacji obywatelstwa:
Wersja Lite jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników w wybranych krajach. Użytkownicy, których zweryfikowana narodowość należy do jednego z krajów wymienionych poniżej, będą mogli wyświetlić okno, w którym dostępna będzie możliwość zmiany wersji aplikacji. Funkcja ta jest obecnie dostępna dla następujących krajów:
Turcja, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Wyspy Alandzkie, Austria, Azory, Belgia, Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Madera, Malta, Monako, San Marino, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Czechy, Dania, Gibraltar, Węgry, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria.
Użytkownicy mogą przełączać się między wersją Lite i Pro w pulpicie użytkownika w aplikacji. Kwalifikujący się użytkownicy zobaczą przycisk w swoim panelu użytkownika umożliwiający im przełączanie między dwiema wersjami aplikacji.
Jakie metody zakupu monet są obsługiwane w wersji Lite?
Dla systemu Android w wersji 1.32.0 i iOS w wersji 2.21.0:
W wersji Lite użytkownicy mogą kupować monety za pomocą swojego salda fiat lub karty bankowej (karta kredytowa lub debetowa). Użytkownicy będą musieli przejść przez wymaganą weryfikację KYC, zanim będą w stanie kupować kryptowaluty za pomocą karty bankowej. Instrukcje dotyczące zakupu monet za pomocą karty bankowej można znaleźć w tym miejscu:
Dla systemu Android w wersji 1.32.0 i iOS w wersji 2.21.0:
Wsparcie dla transakcji P2P zostanie dodanie w tej wersji. Ta wersja będzie obsługiwać transakcje P2P przy użyciu następujących pięciu walut fiat: CNY, INR, MYR, HKD i VND.
Gdy użytkownik wprowadzi kwotę transakcji w interfejsie handlowym, system automatycznie dopasuje go do odpowiedniego kanału dla jego transakcji, a następnie zostanie mu ona wyświetlona. Strona wyświetlania kanału pokaże, czy jest to kanał Fiat czy P2P. Użytkownik znajdujący się na stronie z wycenami może następnie wybrać kanał, który odpowiada mu najbardziej w celu przeprowadzenia transakcji.
Dlaczego różne metody płatności mają odmienne ceny?
Głównym powodem jest to, że ceny są podawane oddzielnie przez kanały Fiat i P2P. Zasady wyceniania w przypadku dostawców dwukanałowych powodują, że ceny różnią się między kanałami płatności.
Oprócz odmienności cenowych istnieją różnice w przebiegu transakcji w zależności od tego, który kanał zostanie wybrany przez użytkownika. Użytkownicy, którzy wybiorą kanał Fiat, dokonują transakcji za pomocą kanału Fiat i związanego z nim procesu. Użytkownicy, którzy wybiorą kanał P2P, kontynuują swoje transakcje zgodnie z procesem transakcji P2P.
Dlaczego mogę zobaczyć tylko ceny Fiat lub P2P?
Wycena, którą widzi użytkownik, jest określana na podstawie rodzajów waluty fiducjarnej i cyfrowej w ustawieniach aplikacji użytkownika. Na przykład, gdy użytkownik przeprowadza transakcję w CNY bądź MYR, zobaczy tylko wycenę P2P. Kiedy użytkownik przeprowadza transakcję za pomocą VND lub innej waluty fiat, będzie mógł zobaczyć wyceny z obu kanałów jednocześnie.
Czym są przelewy automatyczne?
Jeśli użytkownik porówna strony Aktywów w wersjach Lite i Pro, okaże się, że wersja Lite nie wyświetla tylu subkont użytkowników, co wersja Pro. Dzieje się tak, ponieważ w wersji Lite zoptymalizowaliśmy proces transakcji, a także sposób w jaki wyświetlane są aktywa danego konta. Aktywa, które pierwotnie były wyświetlane na kontach Spot i P2P użytkownika w wersji Pro, są teraz połączone, a konieczność ręcznego przenoszenia zasobów między kontami została zastąpiona automatycznymi przelewami.
Innymi słowy, w wersji Lite użytkownicy nie będą już musieli zwracać uwagi na to, na którym subkoncie znajdują się ich monety w całym procesie handlowym, oraz nie będą już musieli przeprowadzać ręcznych przelewów. Jeśli użytkownik korzysta tylko z wersji Lite, nie będzie musiał zwracać uwagi na ten detal.
W przypadku używania wersji Lite następujące czynności mogą wiązać się z transferami automatycznymi:
1. Sprzedaż cyfrowej waluty, w tym za pośrednictwem kanałów Fiat lub P2P;
2. Korzystanie z funkcji konwersji;
3. Korzystanie z funkcji wypłaty.
Użytkownicy mogą sprawdzić, czy automatyczny transfer został uruchomiony na stronie Historia Transferów w wersji Pro, jak pokazano poniżej.
Powiązane Artykuły
Weryfikacja Tożsamości przy Zakupie Kryptowalut za Pomocą Karty Kredytowej/Debetowej