Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Finanse
Binance Pay

Jak Dokonać Płatności na Rzecz Osoby Fizycznej za Pomocą Binance Pay

Binance
2021-04-19 01:33
Istnieją teraz dwa sposoby płacenia za pomocą krypto na Binance Pay. Będziesz mógł(-ogła) dokonać płatności za pomocą Kodu QR i ID Binance Pay

Jak zapłacić kodem QR

Aby zapłacić komuś za pomocą kodu QR, po prostu zeskanuj kod QR Binance Pay drugiej strony za pomocą aplikacji Binance. Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do skanera kodów QR w aplikacji Binance:
1. Dostęp do skanera kodów QR Binance poprzez widżet Binance
film instruktażowy
2. Dostęp do skanera kodów QR Binance za pośrednictwem aplikacji Binance
Dotknij skanera kodów QR na stronie głównej.
3. Możesz zobaczyć szczegóły płatności po zeskanowaniu kodu QR. Sprawdź i potwierdź szczegóły płatności.
Należy pamiętać, że szczegóły płatności będą się różnić w zależności od instrukcji płatności ustawionych przez odbiorcę podczas tworzenia kodu QR.
4. Kliknij [Kontynuuj] po potwierdzeniu szczegółów płatności. Aplikacja przejdzie do wyświetlenia środków, które mają zostać wykorzystane na Twoją płatność zgodnie z ustawieniami priorytetu płatności.
Należy pamiętać, że w przypadku, gdy saldo Twojego priorytetowego krypto jest niewystarczające do pokrycia kwoty płatności, w preferowanej kolejności płatności zostanie użytych wiele walut, aby zrealizować płatność.
5. Kliknij [Potwierdź] po sprawdzeniu, czy używana jest właściwa waluta.
5.1. Zmień walutę płatności/kolejność płacenia walutami (opcjonalnie)
Jeśli chcesz zmienić kolejność płatności, kliknij [>] w sekcji [Środki do Użycia], aby wyświetlić dostępne waluty do płatności.
Po prostu przeciągnij dostępne waluty, aby ustawić je w preferowanej kolejności. To ustawienie będzie miało zastosowanie tylko do bieżącej transakcji i nie wpłynie na początkową kolejność płatności skonfigurowaną podczas konfigurowania portfela.
6. Wprowadź swój PIN aplikacji Pay, aby zweryfikować płatność. Pamiętaj, że Twój PIN aplikacji Pay zostanie zablokowany po 5 nieudanych próbach.
Jeśli Twój PIN aplikacji Pay jest zablokowany, możesz spróbować ponownie po pięciu godzinach.
7. Po zweryfikowaniu kodu PIN zobaczysz Szczegóły Płatności. Twoja płatność została zakończona.
Aby zapłacić komuś przez Binance Pay ID, musisz mieć jego Pay ID.
1. Zaloguj się do swojej Aplikacji Binance, przejdź do [Portfele] - [Pay].
2. Możesz wkleić lub ręcznie wprowadzić ID Pay.
3. Wybierz walutę płatności, wprowadź kwotę płatności i uwagi (jeśli istnieją) dotyczące tej płatności.
4. Kliknij [Potwierdź] po potwierdzeniu szczegółów płatności.
Kwota płatności zostanie potrącona z salda Portfela Pay zgodnie z ustawioną kolejnością tokenów.
Obecnie możesz dokonywać płatności na rzecz sprzedawców w Binance Pay tylko za pomocą kodu QR. Najpierw poproś sprzedawcę o kod QR.
1. Otwórz swoją Aplikację Binance i dotknij skanera kodów QR na stronie głównej. Zeskanuj kod QR sprzedawcy.
2. Możesz zobaczyć szczegóły płatności po zeskanowaniu kodu QR. Możesz kliknąć ikonę informacji obok nazwy sprzedawcy, aby wyświetlić listę nieobsługiwanych walut płatności. Kliknij [Kontynuuj] po potwierdzeniu szczegółów płatności.
3. Aplikacja przejdzie do wyświetlenia środków, które mają zostać wykorzystane na Twoją płatność zgodnie z ustawieniami priorytetu płatności. Sprawdź szczegóły płatności i kliknij [Potwierdź].
Należy pamiętać, że w przypadku, gdy saldo Twojego priorytetowego krypto jest niewystarczające do pokrycia kwoty płatności, w preferowanej kolejności płatności zostanie użytych wiele walut, aby zrealizować płatność.
4.1. Zmień walutę płatności/kolejność płacenia walutami (opcjonalnie)
Jeśli chcesz zmienić kolejność płatności, kliknij [>] w sekcji [Środki do Użycia], aby wyświetlić dostępne saldo walutowe do płatności.
Po prostu przeciągnij dostępne waluty, aby ustawić je w preferowanej kolejności. To ustawienie będzie miało zastosowanie tylko do bieżącej transakcji i nie wpłynie na początkową kolejność płatności skonfigurowaną podczas konfigurowania portfela.
5. Wprowadź swój PIN aplikacji Pay, aby zweryfikować płatność. Pamiętaj, że Twój PIN aplikacji Pay zostanie zablokowany po 5 nieudanych próbach.
Jeśli Twój PIN aplikacji Pay jest zablokowany, możesz spróbować ponownie po pięciu godzinach.
6. Po zweryfikowaniu kodu PIN zobaczysz szczegóły płatności. Twoja płatność została zakończona.
Powiązane Artykuły
Czym jest Binance Pay