Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Jakie są Opłaty Transakcyjne w przypadku NFT na Binance

2022-02-15 01:43
Binance NFT może pobierać opłaty transakcyjne, gdy handlujesz, wpłacasz, wyciągasz i tworzysz NFT na naszej platformie. Opłaty transakcyjne są obliczane na podstawie różnych czynników, w tym warunków rynkowych i stanu sieci.

1. Opłaty za Mint

W BNB Smart Chain (BSC) każde NFT musi uiścić opłatę za mint w wysokości 0,005 BNB. W przypadku Ethereum, opłata za Mint NFT wynosi 0,001 ETH.
Należy pamiętać, że opłaty za mint mogą być pobierane w BNB lub ETH. Najnowsze ceny gas BSC można sprawdzić tutaj, a ceny gas Ethereum tutaj.

2. Opłata za Wdrożenie Smart Kontraktu

Gdy utworzysz nową kolekcję NFT, Binance automatycznie wdroży dla Ciebie smart kontrakt na ETH/BSC. Należy podać adres portfela dla smart kontraktu. Osoba posiadająca ten adres może rościć sobie prawo własności i pobierać opłaty licencyjne za kolekcję NFT na Binance i wszystkich marketplaceach NFT. Pamiętaj, że jeśli nie podasz adresu portfela, nie będziesz mógł(-ogła) ubiegać się o prawa własności swojej kolekcji na marketplaceach DeFi.
Wdrażanie smart kontraktów wymaga opłat gas, aby blockchain mógł je realizować. Obecnie opłata za wdrożenie smart kontraktu jest naliczana jak poniżej i może ulec zmianie:
  • ETH = ~0,10 ETH
  • BSC = ~0,03 BNB
Zwróć uwagę, że właściciela smart kontraktu można zmienić po utworzeniu kolekcji i po wdrożeniu smart kontraktu, ale zostaniesz obciążony(-a) niewielką opłatą, ponieważ jest to operacja on-chain i wymaga opłaty gas.

3. Opłaty Licencyjne

Opłaty licencyjne NFT to płatności mające na celu nagrodzenie oryginalnych twórców procentem od ceny sprzedaży za każdym razem, gdy ich NFT zmienia właściciela. Sprzedawcy muszą zapłacić twórcy opłatę licencyjną w wysokości 1-10%.
Za NFT zmintowane przez partnerów projektu sprzedający będą musieli zapłacić 10% opłaty licencyjnej.
W przypadku NFT mintowanych na Binance, taka sama opłata licencyjna będzie obowiązywać dla wszystkich NFT w kolekcji. Opłata licencyjna jest stała i można ją ustalić tylko podczas tworzenia.

4. Opłata za Wpłatę

Możesz ustawić żądaną opłatę gas podczas deponowania NFT na Binance. Należy jednak pamiętać, że ceny gas ulegają wahaniom w zależności od kilku czynników. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat gas, zapoznaj się z tym artykułem Akademii.

5. Opłata Platformowa

W przypadku sprzedaży NFT zostanie naliczona opłata serwisowa. Binance NFT pobiera stałą opłatę platformową w wysokości 1%.

6. Opłata za Wypłatę

Aby przenieść NFT na inne marketplacey, musisz najpierw wypłacić je z Binance NFT Marketplace do swojego portfela. Pamiętaj, że najpierw musisz połączyć swój portfel z Binance.
Transfery na adresy krypto spoza Binance NFT zazwyczaj wiążą się z tzw. opłatą transakcyjną lub opłatą sieciową. Ta opłata nie idzie do Binance, ale do górników lub walidatorów odpowiedzialnych za przetwarzanie transakcji i zabezpieczenie odpowiedniej sieci blockchain.
Nasze opłaty za wypłatę są dynamiczne i automatycznie dostosowywane do statusu odpowiedniej sieci (BSC lub ETH), w której przechowywane są aktywa NFT.

7. Opłaty za Dodanie

Nie ma opłat za dodanie NFT na Binance NFT.

8. Opłata za Spalanie

Spalanie NFT w celu jego trwałego usunięcia zazwyczaj wiąże się z „opłatą transakcyjną” lub „opłatą sieciową”. Opłata ta nie jest płacona Binance, ale górnikom lub walidatorom odpowiedzialnym za przetwarzanie transakcji i zabezpieczenie odpowiedniej sieci blockchain.
Opłaty za spalanie na Binance są dynamiczne i automatycznie dostosowywane do stanu odpowiedniej sieci (BSC lub ETH), w której przechowywane są aktywa NFT.