Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Kontrakty USDⓈ-M Futures

Jak Obliczyć Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji w Kontraktach Perpetual Futures

Binance
2021-09-15 03:22
Traderzy powinni upewnić się, że posiadają minimalną wymaganą ilość środków w swoim portfelu przed otwarciem pozycji. Koszt wymagany do otwarcia pozycji obejmuje początkowy margin i otwartą stratę (jeśli istnieje). Otwarte straty występują, gdy cena kontraktu futures spada niekorzystnie (tj. cena mark jest niższa niż cena zlecenia dla zlecenia long). Binance uwzględnia otwartą stratę jako jeden z kosztów wymaganych do otwarcia pozycji, aby uniknąć wymuszonej likwidacji, gdy inwestorzy składają zlecenie. Jeśli otwarta strata nie zostanie uwzględniona jako jeden z kosztów wymaganych do otwarcia pozycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozycja użytkownika zostanie zlikwidowana natychmiast po złożeniu takiego zlecenia.
Formuła obliczania kosztu wymaganego do otwarcia pozycji jest następująca:
Koszt = Początkowy Margin + Otwarta Strata (jeśli występuje)

1. Koszt wymagany do otwarcia zlecenia Limit lub Stop

Krok 1: Oblicz Początkowy Margin

Początkowy Margin
= Wartość Nominalna / Dźwignia
= (9253,30 * 1 BTC) / 20
= 462,66

Krok 2: Oblicz Otwartą Stratę

Otwarta Strata
= Liczba Kontraktów * Wartość Bezwzględna {min[0, kierunek zlecenia * (cena mark - cena zlecenia)]}
kierunek zlecenia: 1 dla zlecenia long (-1 dla zlecenia short)
(i) Otwarta strata zlecenia long
= Liczba Kontraktów * Wartość Bezwzględna {min[0, kierunek zlecenia * (cena mark - cena zlecenia)]}
= 1 * Wartość Bezwzględna {min[0, 1 * (9259,84 - 9253,30)]}
= 1 * Wartość Bezwzględna {min[0, 6,54]}
= 1 * 0
= 0
Nie ma otwartej straty, gdy użytkownik otworzy zlecenie long.
(ii) Otwarta strata zlecenia short
= Liczba Kontraktów * Wartość Bezwzględna {min[0, kierunek zlecenia x (cena mark - cena zlecenia)]}
= 1 * Wartość Bezwzględna {min[0, -1 * (9259,84 - 9253,30)]}
= 1 * Wartość Bezwzględna {min[0, -6,54]}
= 1 * 6,54
= 6,54
Istnieje otwarta strata, gdy użytkownik otwiera zlecenie short.

Krok 3: Oblicz koszt wymagany do otwarcia pozycji

Zlecenie short nie ma otwartej straty, dlatego koszt wymagany do otwarcia pozycji jest równy początkowemu marginowi.
(i) Koszt wymagany do otwarcia pozycji long
= 462,66 + 0
= 462,66
Ponieważ zlecenie short ma otwartą stratę, koszt wymagany do otwarcia pozycji short jest wyższy, ponieważ oprócz początkowego marginu musimy wziąć pod uwagę również otwartą stratę.
(ii) Koszt wymagany do otwarcia pozycji short
= 462,66 + 6,54
= 469,20 (różnica zaokrąglona)

2. Koszt wymagany do otwarcia zlecenia Market

Krok 1: Oblicz szacowaną cenę

Zlecenie long: szacowana cena = ask[0] * (1 + 0,05%) , Zlecenie otwarte: szacowana cena = max(bid[0], cena mark)
(i) Szacowana cena zlecenia long
= ask[0] * (1 + 0,05%)
=10461,77 * (1 + 0,05%)
= 10467,0009
(ii) Szacowana cena zlecenia short
= max(bid[0], cena mark)
= max (10461,78, 10461,78)
= 10461,78
*[0]:Cena poziomu 1

Krok 2: Oblicz Początkowy Margin

Początkowy Margin = Wartość Nominalna / Dźwignia
(i) Początkowy margin zlecenia long
= Szacowana cena zlecenia long * Liczba Kontraktów / Dźwignia
= 10467,0009 * 0,2 / 20
= 104,670009
(ii) Początkowy margin dla zlecenia short
= Szacowana cena zlecenia short * Liczba Kontraktów / Dźwignia
= 10461,78 * 0,2 / 20
= 104,6178

Krok 3: Oblicz Otwartą Stratę

Otwarta Strata
= Liczba Kontraktów * Wartość Bezwzględna {min[0, kierunek zlecenia * (cena mark - cena zlecenia)]}
kierunek zlecenia: 1 dla zlecenia long (-1 dla zlecenia short)
(i) Otwarta strata zlecenia long
= Liczba Kontraktów * Wartość Bezwzględna {min[0, kierunek zlecenia * (cena mark - cena zlecenia)]}
= 0,2 * Wartość Bezwzględna {min[0, 1 * (10461,78 - 10467,0009)]}
0,2 * Wartość Bezwzględna {min[0, -5,2309]}
= 0,2 * 5.2309
= 1,04418
Istnieje otwarta strata, gdy użytkownik otwiera zlecenie long.
(ii) Otwarta strata zlecenia short
= Liczba Kontraktów * Wartość Bezwzględna {min[0, kierunek zlecenia * (cena mark - cena zlecenia)]}
= 0,2 * Wartość Bezwzględna {min[0, -1 * (10461,78 - 10461,78)]}
= 0,2 * Wartość Bezwzględna {min[0, 0]}
= 0,2 * 0
= 0
Nie ma otwartej straty, gdy użytkownik otworzy zlecenie short.

Krok 4: Oblicz koszt wymagany do otwarcia pozycji

Ponieważ zlecenie long ma otwartą stratę, koszt wymagany do otwarcia pozycji long jest wyższy, ponieważ oprócz początkowego marginu musimy wziąć pod uwagę również otwartą stratę.
(i) Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji Long
= 104,670109 + 1,04418
= 105,71 (różnica zaokrąglona)
Zlecenie short nie ma otwartej straty, dlatego koszt wymagany do otwarcia pozycji jest równy początkowemu marginowi.
(ii) Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji Short
= 104,6178 + 0
= 104,61 (różnica zaokrąglona)
Powiązane Artykuły
Parametry USDⓈ-Marginowanych Kontraktów Futures