Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel P2P
Umowa Sprzedawcy i Użytkownika P2P

Klauzule uzupełniające do regulaminu zarządzania ogłoszeniodawców w sprawach związanych z aktywami depozytowymi

Binance
2021-09-08 03:41
Klauzule te uzupełniają regulamin zarządzania ogłoszeniodawców w sprawach dotyczących aktywów depozytu zabezpieczającego:
1. Aktywa Depozytu Zabezpieczającego:
Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji, platforma zastrzega sobie prawo do odliczenia depozytów zabezpieczających sprzedawcy P2P („Depozyt Zabezpieczający”) w następujących sytuacjach po przejściu kontroli KYC i przeciwdziałania praniu pieniędzy dokonanych przez platformę.
1.1 Sytuacje potrącenia Depozytu Zabezpieczającego:
1.1.1 W przypadku następujących sytuacji mamy prawo do podjęcia środków w celu potrącenia części lub całości Depozytu Zabezpieczającego ogłoszeniodawcy:
(1) Sprzedawca posiada spór w kwestii transakcji, a Platforma stwierdza, że Sprzedawca ponosi winę i chociaż powinien ponosić odpowiedzialność i wykonywać odpowiednie zobowiązania, nie współpracuje ani nie wykonuje odpowiednich obowiązków w ciągu danego okresu, a taka sytuacja powoduje straty/szkody wobec innych użytkowników;
(2) Sprzedawca korzysta z Platformy w celu angażowania się w pranie brudnych pieniędzy, nielegalne i zakamuflowane oszustwa walutowe i arbitraż, złośliwe manipulowanie cenami transakcji, złośliwe zakłócanie kolejności transakcji oraz inne nielegalne i przestępcze działania lub zachowania, które naruszają przepisy Platformy;
(3) Sprzedawca wykorzystuje markę Binance do rekrutowania innych osób, pobierania opłat pośrednich, angażowania się w fałszywy marketing lub tworzenia złośliwych i wprowadzających w błąd skojarzeń itp., które szkodzą prawom, interesom lub reputacji Platformy;
(4) Sprzedawca w sposób niezgodny z prawem udostępnia karty bankowe lub konta handlowe należące do osób trzecich innym osobom lub angażuje się w oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i inne nielegalne i przestępcze działania, które powodują szkody wobec platformy, odpowiednich użytkowników lub osób trzecich;
(5) Jeżeli Sprzedawca posiada Zlecenie Niestandardowe, które jest przedmiotem odwołania i oczekuje na realizację z różnych powodów, Sprzedawca ponosi odpowiednią odpowiedzialność określoną przez Platformę po zapoznaniu się przez Platformę ze zleceniem, ale Platforma nie ponosi odpowiedzialności jeśli nie można skontaktować się ze Sprzedawcą w rozsądnym terminie;
(6) Sprzedawca naruszył inne zasady lub regulaminy Platformy;
(7) Po zamrożeniu rachunków odbiorczych i płatniczych Sprzedawcy z powodu jego działania lub zaniechania, Sprzedawca nie zgłosi depozytu do Platformy w wymaganym terminie;
(8) Inne sytuacje, w których należy potrącić Depozyt Zabezpieczający z powodu jakiejkolwiek winy Sprzedawcy, zgodnie z zasadną oceną Platformy.
1.1.2 Po potrąceniu przez Platformę całości lub części Depozytu Zabezpieczającego Sprzedawcy zgodnie z regulaminem zarządzania ogłoszeniodawców, Sprzedawca zobowiązany jest doładować Depozyt Zabezpieczający w kwocie odpowiadającej kwocie potrącenia w całości.
1.2 Rzeczywista kwota Depozytu Zabezpieczającego do odliczenia zostanie ustalona na podstawie rzeczywistych konsekwencji i kwoty odszkodowania z tego tytułu, w drodze oceny kontroli ryzyka Platformy:
1.2.2 W przypadku zweryfikowania przez Platformę następujących szczególnych okoliczności, będziemy mieć prawo do automatycznego potrącenia Twojego Depozytu Zabezpieczającego w całości:
(1) Platforma ma uzasadnione dowody na to, że Ogłoszeniodawca jest bezpośrednim uczestnikiem oszustwa, prania pieniędzy lub innej nielegalnej lub przestępczej działalności lub pomaga w takich oszustwach;
(2) Sprzedawca jest powiązany z incydentami związanymi z oszustwami i praniem brudnych pieniędzy podczas wykonywania transakcji międzyplatformowych na innych platformach;
(3) Stwierdzono, że Sprzedawca przenosi nielegalne aktywa, takie jak skradzione środki, na tę platformę.
(4) Płatność dokonana przez Sprzedawcę spowodowała zablokowanie konta odbiorczego użytkownika, a podczas procesu weryfikacji zostanie stwierdzone, że Ogłoszeniodawca jest zamieszany w nieuczciwe zachowanie polegające na dostarczaniu fałszywych materiałów certyfikacyjnych.
(5) Płatność dokonana przez Sprzedawcę spowodowała zablokowanie konta odbiorczego użytkowników, a Ogłoszeniodawca odmawia współpracy w rozwiązaniu sprawy.
(6) Konta odbiorcze i płatnicze Sprzedawcy były wielokrotnie blokowane, ale żaden z tych incydentów nie został zgłoszony Platformie zgodnie z wymaganiami; lub rachunki odbiorcze i płatnicze Ogłoszeniodawcy zostały zamrożone, powodując poważne straty dla innych użytkowników Platformy.  
Powiązane Artykuły
Wytyczne dla Sprzedawców Binance P2P