Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Index

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Warunki Użytkowania
Index
Zasady Handlu
Opcje
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Indeks Cen

2021-09-02 06:09
Kliknij, aby sprawdzić Najnowsze Informacje o Indeksie Cen

Indeks Cen Kontraktów Futures USDⓈ-M

Podstawowym kontraktem dla Kontraktu Perpetual jest „prawdziwa” wartość Kontraktu, a średnia cen na głównych rynkach stanowi „Indeks Cen”, który jest głównym składnikiem Ceny Mark.
Indeks cenowy to koszyk cen z głównych giełd rynku spot. Indeks cenowy kontraktów futures USDⓈ-M jest pochodną cen na Huobi, Okex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC.
Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnej zmienności cen lub odchyleń od indeksu cen, Binance podejmie dodatkowe środki ochronne, w tym między innymi zmianę składników indeksu cen.
Istnieją dodatkowe zabezpieczenia, aby uniknąć gorszego funkcjonowania rynku podczas przerw na Giełdach Spot lub problemów z łącznością, w tym:
  1. Odchylenie pojedynczego źródła ceny: Gdy najnowsza cena danej giełdy odbiega o więcej niż 5% od mediany ceny wszystkich źródeł cen, waga giełdy zostanie ustawiona na zero dla celów ważenia.
  2. Odchylenie wielu źródeł cen: Jeśli więcej niż jedna giełda wykazuje odchylenie większe niż 5%, mediana ceny wszystkich źródeł cenowych zostanie użyta jako wartość indeksu zamiast średniej ważonej.
  3. Problem z Łącznością Giełdy: Jeśli nie możemy uzyskać dostępu do źródła danych giełdy, a ta giełda posiada zaktualizowane transakcje w ciągu ostatnich 10 sekund, możemy pobrać dane cenowe z ostatniego wyniku i użyć ich do obliczenia indeksu.
  4. Jeśli jedna giełda nie ma aktualizacji przez 10 sekund, waga tej giełdy będzie wynosić zero podczas obliczania średniej ważonej.
  5. Ochrona Ostatniej Ceny: W przypadku braku możliwości uzyskania stabilnego i wiarygodnego źródła danych referencyjnych dla „Indeksu Cen” i „Ceny Mark”, w przypadku kontraktów posiadających jedno źródło Indeksu Cen, Indeks Cen nie będzie aktualizowany. Będziemy używać mechanizmu o nazwie „Ochrona Ostatniej Ceny”, aby aktualizować Cenę Mark, dopóki sytuacja nie wróci do normy. „Ochrona Ostatniej Ceny” to mechanizm, dzięki któremu system dopasowujący tymczasowo przełącza się na ostatnią cenę transakcji samego kontraktu w określonym limicie jako odniesienie dla Ceny Mark, w celu obliczenia niezrealizowanych zysków i strat oraz poziomu wezwania do likwidacji, aby uniknąć niepotrzebnych likwidacji.
Teraz, gdy obliczyliśmy Indeks Cenowy, który można uznać za „Cenę Spot”, możemy przejść do przodu w obliczaniu Ceny Mark, która jest używana do wszystkich obliczeń Niezrealizowanych PnL. Należy zauważyć, że Zrealizowany PnL nadal opiera się na rzeczywistych zrealizowanych cenach rynkowych.
Odwiedź stronę Indeks Cen, aby dowiedzieć się więcej.