Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel P2P
Umowa Sprzedawcy i Użytkownika P2P

Wytyczne dla Sprzedawców Binance P2P

Binance
2021-07-02 02:53
*Zasady opisane tutaj mają zastosowanie tylko do sprzedawców spoza Chin
Drodzy sprzedawcy Binance P2P,
Aby stworzyć uczciwe, bezpieczne i niezawodne środowisko handlowe dla naszych użytkowników na platformie Binance P2P, sprzedawcy muszą przestrzegać następujących zasad:

Ogólne Zasady

 • Bądź szczery(-a), uprzejmy(-a) i uczciwy(-a).
 • Bądź odpowiedzialny(-a) za swoje ogłoszenia, potwierdź cenę i ilość przed publikacją.
 • Zawsze dokonuj płatności, wydawaj tokeny i odpowiadaj użytkownikom w odpowiednim czasie. Akceptuj płatności tylko tymi metodami, które reklamujesz i które są dostępne na Binance.
 • NIE anuluj zleceń arbitralnie i nie odwołuj się w sposób złośliwy, skontaktuj się bezpośrednio z użytkownikami przed złożeniem odwołania.
 • NIE umieszczaj słowa „Binance”, nazw lokalnych banków, nazw form płatności ani żadnych innych poufnych słów w swoim pseudonimie.
 • Nie mamy żadnych oficjalnych przedstawicieli we wszystkich innych aplikacjach społecznościowych lub komunikatorach z wyjątkiem Telegrama, więc zachowaj ostrożność, jeśli ktoś będzie się z tobą kontaktował na innych platformach i reklamował się jako przedstawiciel Binance.
 • Grupa Telegram służy tylko do komunikacji w jedną stronę (dla naszego zespołu Binance P2P kontaktującego się tylko ze sprzedawcami), sprzedawcy nie otrzymają natychmiastowego wsparcia od grup Telegram.
 • Nasz e-mail P2P (p2p@binance.com) nie obsługuje żadnej formy zapytań.
Ważna uwaga: Schemat opłat obowiązuje od 01.07.2021 00:00 UTC.
 • Dzięki nowemu systemowi opłat, Binance P2P utrzyma 0 opłat dla takerów, którzy kupują lub sprzedają kryptowaluty, składając zlecenie z istniejących ogłoszeń na platformie P2P, jednocześnie naliczając opłaty transakcyjne od twórców, którzy publikują ogłoszenia transakcji. Stawki opłat wahają się od 0% do 0,35%, w zależności od rynków fiat i par handlowych.
 • Binance wprowadza również promocję dla sprzedawców P2P, w której wszyscy sprzedawcy Binance P2P mogą cieszyć się 20% zniżką na opłaty transakcyjne do odwołania.
 • Wyłączne wsparcie dla sprzedawców: Skontaktuj się z naszym Czatem Binance, aby uzyskać pomoc.

Zasady Handlu

Ⅰ Płatność i odbiór środków
1. Binance wymaga, aby imię i nazwisko właściciela(-ki) konta w metodzie płatności, z której korzystasz, było zgodne z imieniem i nazwiskiem użytym podczas weryfikacji tożsamości na Binance. Jeśli Twoje imię i nazwisko nie jest identyczne z tym w dowodzie osobistym/paszporcie, skontaktuj się z chatem Binance w celu uzyskania pomocy.
2. Przy otrzymywaniu środków, jeśli dane rachunku bankowego kontrahenta są niezgodne z jego/jej zweryfikowanym imieniem i nazwiskiem na platformie, należy odmówić wydania krypto i dokonać zwrotu pieniędzy kupującemu. Wszelkie opłaty związane z metodą płatności podczas zwrotu powinny zostać pokryte przez kupującego. Ponadto zdecydowanie zalecamy zgłoszenie nam tego zlecenia za pośrednictwem czatu Binance (Sprzedawcy P2P - Zgłaszanie Oszustw).
3. Przy dokonywaniu płatności, jeśli kontrahent korzysta z nieuwierzytelnionego rachunku do otrzymania płatności, sprzedawcy mogą anulować zlecenie. Ponadto zdecydowanie zalecamy zgłoszenie nam tego zlecenia za pośrednictwem czatu Binance (Sprzedawcy P2P - Zgłaszanie Oszustw).
4. Zachęcamy do proszenia użytkowników o dodatkowe weryfikacje tożsamości. Użytkownicy mają jednak prawo odmówić współpracy. Jeśli użytkownicy odmówią podania dodatkowych informacji, powinieneś(-naś) zakończyć transakcję, zwracając pieniądze, anulując zlecenie bezpośrednio lub prosząc zespół CS o pomoc w anulowaniu zlecenia.
Ⅱ Bezpieczeństwo aktywów
1. Sprzedawcy nie mogą uczestniczyć w jakiejkolwiek formie transakcji z wykorzystaniem nielegalnych środków.
2. Gdy użytkownik skarży się, że jego karta bankowa została zamrożona po otrzymaniu zapłaty od sprzedawcy, sprzedawca jest zobowiązany do aktywnej współpracy z personelem Binance w celu przedstawienia dowodów. Jeśli konto bankowe sprzedawcy zostanie zamrożone z winy kontrahenta, sprzedawcy niezwłocznie skontaktują się z lokalną policją i poproszą policję o przesłanie wiadomości e-mail z zapytaniem bezpośrednio na adres case@binance.com.
3. Jeśli nielegalne aktywa cyfrowe lub nielegalne środki wniesione przez sprzedawcę dostaną się do Binance, powodując ryzyko prawne i utratę aktywów dla Binance i użytkowników, Binance ma prawo zdyskwalifikować sprzedawców, zakazać wszelkich jego działań i skonfiskować depozyt zabezpieczający.
Ⅲ Zasady działania
1. Przeczytaj uważnie Samouczek Portalu Sprzedawcy.
2. Nie zachęcamy do handlu z użytkownikami spoza platformy. Jeśli handlujesz z użytkownikami prywatnie, platforma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty. Nie należy wskazywać żadnych osobistych kontaktów (z portali społecznościowych, komunikatorów) ani w ogłoszeniach, ani w warunkach handlowych, ani w automatycznej odpowiedzi.
3. Po dokonaniu płatności, jeśli po 15 minutach nie otrzymasz tokenów, powinieneś(-naś) skontaktować się bezpośrednio z kontrahentem. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, kliknij [Odwołanie] i czekaj cierpliwie na wsparcie agentów Binance P2P.
4. Nie wolno dokonywać niewielkich przelewów na konto bankowe użytkownika w celach testowych bez zgody użytkownika.
5. Możesz opublikować tylko 2 ogłoszenia online z tym samym kierunkiem/tą samą parą krypto
Typ Zlecenia (Kup lub Sprzedaj)
USDT
BTC
ETH
BNB
BUSD
RUB/UAH/NGN/BIDR
na fiat
2
2
2
2
2
2
5.1. W przypadku Rosji, Ukrainy, Indii, Kanady i wszystkich rynków fiat Ameryki Łacińskiej można opublikować tylko 1 ogłoszenie online z tym samym kierunkiem/tą samą parą kryptowalut, jeśli jeden z następujących parametrów dla drugiego ogłoszenia jest taki sam: cena, metody płatności, całkowita kwota zlecenia dla ogłoszenia i limity zleceń.
5.1.1 Jeśli miałbyś(-abyś) opublikować 2 ogłoszenia online z tym samym kierunkiem/tą samą parą kryptowalut, różnica w cenie dla tych ogłoszeń powinna wynosić > lub = 1%.
6. Nie wolno Ci publikować linków do zasobów stron trzecich w sekcjach „uwagi” lub „auto-odpowiedzi”, zwłaszcza w przypadku linków do innych platform Giełdowych/P2P/OTC.
7. Możemy ukryć lub zamknąć Twoje ogłoszenie, jeśli naruszysz Wytyczne dla Sprzedawców bez wcześniejszego powiadomienia. Twoje ogłoszenia mogą zostać również ukryte, jeśli spełniają te warunki.
Ⅳ Dyskwalifikacja
Możesz zostać zdyskwalifikowany(-a), jeśli zostanie spełniony jeden z następujących warunków:
1. Nie współpracujesz z naszym zespołem obsługi klienta podczas przetwarzania zlecenia odwołania lub opóźniania procesu handlowego.
2. Pobierasz dodatkowe opłaty lub prowizje od użytkownika w dowolnej formie.
3. Kontaktujesz się z użytkownikiem w celu przeprowadzenia transakcji poza platformą Binance.
4. Ujawniasz imię i nazwisko użytkownika, dane kontaktowe, adres i inne powiązane informacje.
5. Rozpowszechniasz złe i nieprawdziwe informacje, które niekorzystnie wpływają na Binance.
6. Zyskujesz przewagę dzięki nieuczciwej konkurencji.
7. Korzystasz z więcej niż jednego konta sprzedawcy (multikont), aby czerpać korzyści z handlu lub blokować aktywa innych sprzedawców.
8. Otrzymujesz wiele negatywnych opinii od innych użytkowników.
*Szczegółowe zasady dla zarządzania sprzedawcami
Rodzaje
Zachowanie
Pierwszy raz
(na miesiąc)
2+
(na miesiąc)
Naruszenie dotyczące płatności i odbioru środkówSprzedawca korzysta z konta, które jest niezgodne ze zweryfikowaną nazwą konta na platformie, ale sprzedawca nie zwraca użytkownikowi kosztów, a użytkownik się odwołuje.
Ostrzeżenie
Dyskwalifikacja
Konto bankowe podane przez sprzedawcę do otrzymywania płatności jest nieprawidłowe, a skuteczna metoda płatności nie została dostarczona w odpowiednim czasie, więc użytkownik nie może dokończyć płatności i odwołać się.
Ostrzeżenie
Dyskwalifikacja
Sprzedawca klika [Przesłano, powiadom sprzedawcę] przed dokonaniem płatności, a użytkownik się odwołuje.
Ostrzeżenie
Dyskwalifikacja
Sprzedawca dokonuje płatności za pomocą kont, które są niezgodne ze zweryfikowaną nazwą na platformie, a użytkownik się odwołuje.
Handel zabroniony na 1 tydzień
Dyskwalifikacja
Rodzaje
Zachowanie
2 kolejne miesiące
Metryki oceny nie spełniały wymagań Średni czas wydania i czas płatności jest poniżej średniej z ostatnich 30 dni.
Może zostać zdyskwalifikowany

Wskaźnik realizacji zleceń jest poniżej średniej z ostatnich 30 dni
Może zostać zdyskwalifikowany

Odsetek odwołań ≥ 5% (odsetek odwołań = liczba skarg / całkowita liczba dopasowanych zleceń)Dyskwalifikacja
Sprzedawca nie zrealizował żadnych zleceń przez 2 kolejne tygodnie.Dyskwalifikacja
Rodzaje
Zachowanie
Obsługa
Uruchomiono kontrolę ryzyka Po weryfikacji przez obsługę klienta karta bankowa użytkownika została zamrożona z powodu płatności dokonanej przez sprzedawcę i nie dostarczenie przez niego wyciągu bankowego w wyznaczonym terminieOgłoszenie usunięte, a wszelkie działania handlowe zakazane do czasu zakończenia dochodzenia.
Nieprawidłowość została wykryta przez nasz system kontroli ryzyka, a sprzedawca odmawia lub nie współpracuje aktywnie z platformą w celu przeprowadzenia dochodzenia.Dyskwalifikacja
Wykryty przez naszą kontrolę ryzyka, sprzedawca używa innych kont do celowego wash tradingu i blokowania ogłoszeń innych sprzedawców Dyskwalifikacja
Powiązane Artykuły
Zasady Dotyczące Transakcji Użytkowników P2P